Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 24-11-2020

Ședința Camerei Deputaților din 24 noiembrie 2020

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 505/2020) (rămas pentru votul final).

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

31. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative; PL-x 505/2020; caracter ordinar; procedură de urgență; 15 poziții cu amendamente admise.

Din partea Guvernului României dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, dau cuvântul Comisiei pentru agricultură pentru prezentarea raportului înlocuitor.

Domnul Dănuț Păle.

Vă rog.

Domnul Dănuț Păle (de la tribună):

Mulțumesc, doamnă președinte de ședință.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative.

În ședința din 17 noiembrie 2020, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea la comisie a proiectului de lege mai sus-menționat, în vederea reexaminării și depunerii unui nou raport.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 694/20 iulie 2020.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2020.

Principalele intervenții legislative vizează stabilirea cadrului legislativ primar pentru contractarea activităților sanitar-veterinare de interes general, rezervat a fi realizate în cadrul profesiei de medic veterinar de către medicii veterinari de liberă practică, stabilirea condițiilor specifice pentru atribuirea, derularea și încetarea contractelor care au ca obiect aceste activități sanitar-veterinare publice, precum și stabilirea condițiilor specifice pentru decontarea acestora.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, s-a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, să se supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport înlocuitor.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

La dezbateri generale, dacă sunt intervenții?

Domnul Florin Roman.

Vă rog.

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Săptămâna trecută am solicitat retrimiterea la comisie. Și văd că colegii au corectat și au rectificat ceea ce am solicitat la momentul respectiv.

Și aici trebuie să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului. În acest caz, Guvernul Orban, care, în plină pandemie, cu foarte multe cheltuieli pe partea medicală, a găsit resursele pentru a asigura bugetul de 10.000 lei pentru medicii veterinari concesionari.

Deci, dacă cineva le-a făcut dreptate acestor oameni, acela este Partidul Național Liberal.

Îmi pare foarte rău, stimați colegi, ați guvernat România foarte mulți ani, le-ați promis că vor primi acești bani. În fapt, banii i-a acordat Partidul Național Liberal.

Și din nou vreau să-i mulțumesc ministrului de finanțe, Florin Cîțu, pentru că a dat avizul și și-a dat acordul pentru ca această sumă să ajungă, încă din acest an, în conturile medicilor veterinari concesionari.

Vă mulțumesc.

Vom vota "pentru".

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

Domnul Dănuț Păle.

Vă rog.

Domnul Dănuț Păle (de la tribună):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Mă bucur foarte mult că inițiativa legislativă din 2019, respectiv Legea nr. 236, a revenit ca mod de a contracta serviciile veterinare.

Sigur, aici este o dovadă de muncă și, să spun așa, muncă transpartinică. Toate partidele au fost de acord că această lege repară o nedreptate care, din 2013, era să arunce serviciile sanitar-veterinare din mediul rural într-un haos general.

Nu trebuie să ne lăudăm, pentru că Guvernul Orban a făcut ceea ce trebuia să facă, să transpună în fapt o lege.

Dar pentru toate acestea le mulțumim tuturor colegilor din toate partidele că vor vota, după cum au promis, această lege.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

Pe procedură, domnul Florin Roman.

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Doamnă președinte,

Având în vedere că... înțeleg că demisiile au fost înregistrate, ale unor colegi, și au ajuns la Secretariatul general, vă propun suplimentarea ordinii de zi cu punctul referitor la vacantarea mandatelor de deputat, luare act de demisia colegilor care și-au depus această demisie și vacantarea locurilor de deputat.

Vă mulțumesc.

 

Domnul Ilie Dan Barna (din sală):

Pentru data de 18, nu?

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Da.

Și eu vă mulțumesc.

Însă n-am cum să supun votului o asemenea propunere.

Noi o să continuăm cu ordinea de zi.

Demisiile sunt cu data de 18 decembrie, domnule Florin Roman.

Haideți totuși să ne ocupăm de ceea ce avem astăzi de făcut.

Putem să vacantăm într-o ședință ulterioară aceste demisii. Nicio problemă.

Bun.

La dezbateri generale pe PL-x 505 nu mai sunt intervenții.

Dacă la titlu sunt obiecții sau comentarii? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 2 la punctul 15, obiecții, comentarii? Nu sunt. Adoptate.

Anexa nr. 1?

Și Anexa nr. 21?

Adoptate.

Proiectul de lege rămâne la votul final.