Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 7, 2021
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.186/20-12-2021

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
20-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 07-12-2021 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 7, 2021

12. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat (PL-x 416/2021) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 416/2021

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

17. Ultimul proiect de astăzi, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat; PL-x 416/2021; procedură de urgență.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu.

Comisia pentru învățământ.

Raport, doamna președinte Natalia Intotero.

Vă rog.

Și să ne propuneți și timpii de dezbatere.

Doamna Natalia-Elena Intotero:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

Programul urmărește să asigure premisele accesului egal și nediscriminatoriu la educație al tuturor copiilor, indiferent de mediul rezidențial de apartenență sau de situația socio-economică.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 27 septembrie 2021.

În conformitate cu prevederile art. 62 și art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise și respinse prezentate în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezentul raport comun.

Timp de dezbatere - două minute.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Timpii de dezbateri, vă rog.

 

Doamna Natalia-Elena Intotero (din sală):

Două minute! Am zis.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Două minute - propunere.

Vot, vă rog.

167 prezenți, pentru - 163, două voturi contra, două abțineri.

Timpii de dezbatere au fost aprobați.

La dezbateri generale, domnul Gál Károly.

Urmează domnul Coleșa și domnul Teniță, dacă ne încadrăm în acele puține minute acordate de comisie.

Domnul Gál Károly:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat este o măsură importantă în domeniul educației.

Extinderea numărului unităților de învățământ cu încă 100 de noi unități, față de cele 50 inițiale, are la bază efectele pozitive generate asupra beneficiarilor direcți și indirecți.

În primul rând, studiile de impact au arătat că această măsură au avut ca efect scăderea ratei abandonului școlar, diminuarea absenteismului, precum și formarea deprinderii la copii pentru o alimentație sănătoasă.

Proiectul a mai contribuit la creșterea siguranței elevilor, prin rămânerea copiilor în incinta școlii, mai ales în mediul rural, unde masa caldă și extinderea programului școlar, prin Programul "Școala după școală", a asigurat atât alimentația sănătoasă a copiilor, cât și sprijin specializat de supraveghere și îndrumare.

Totodată, prin acest program putem sprijini producătorii și procesatorii locali, încurajând consumul de produse locale, făcând astfel mai ușoară legătura dintre cumpărător și producător.

Având în vedere avantajele Programelor "Masa caldă în școli" și "Școala după școală", precum scăderea ratei abandonului școlar, diminuarea absenteismului, formarea deprinderii la copii a unei alimentații sănătoase, asigurarea sprijinului specializat în educație, consider că cele două programe trebuie legate și extinse în fiecare unitate de învățământ preuniversitar, la nivel național.

Grupul parlamentar al UDMR va vota această inițiativă legislativă.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Vă reamintesc, procedură de urgență, un singur vorbitor din partea grupurilor parlamentare.

Domnul Coleșa, din partea AUR.

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Bineînțeles că și Grupul AUR va vota pentru acest proiect de lege, însă aș vrea să punctez câteva dintre potențialele stări, probleme pe care le poate avea.

Deși nu se suprapune peste Programul "Cornul și laptele", el poate moșteni sau poate repeta greșelile pe care acest program le are, și enumăr doar câteva dintre ele. Cât din această hrană este una de tip ecologic și cât este una alcătuită din produse cu ingrediente rafinate, cu grăsimi hidrogenate, arome chimice, potențiatori de arome și așa mai departe? Cât din această hrană este alcătuită din produse: legume, cereale, fructe românești? Probabil că nimic.

Ce s-a întâmplat în Programul "Cornul și laptele" știm. Au fost cumpărate tiruri întregi de mere poloneze puternic chimizate, la 30 de bani bucata, iar copiii le-au primit la un preț de 6 lei per kilogram.

Mai mult, cât din această hrană este furnizată de către gospodăriile locale, adică de către PGL-uri. Probabil că nimic.

Trebuie să lăsăm, să încurajăm țăranul român să poată ieși din perimetrul gospodăriei și să aducă mâncarea acasă sau la școală. Altfel, ne vom hrăni copiii cu mâncare puternic chimizată, hrană străină, iar țăranii noștri vor dispărea.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să finalizați, stimate coleg!

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Mulțumesc.

Mai am 15 secunde, deci mă încadrez.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Aveți 15 secunde, peste trei minute!

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Vom vota acest proiect de lege, însă vom lupta pentru rezolvarea potențialelor probleme pe care le poate avea.

Mulțumesc.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Nu înțeleg, domnule președinte, de ce mă întrerupeți?!

Aveam două minute, m-am încadrat în ele.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Nu, nu v-ați încadrat!

Doamna Oana Cambera.

 

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Mulțumesc.

Doamna Oana-Alexandra Cambera:

Stimați colegi,

Problema care se pune astăzi nu este dacă votăm sau nu acest proiect de lege, ci forma sub care îl votăm. Și mulți dintre dumneavoastră nu sunteți la primul mandat.

Și vă întreb de câte ori ați votat un proiect de lege de aprobare a unei ordonanțe pentru Programul-pilot "O masă caldă"?

Și dacă nu vă amintiți, o să vă spun eu. Este al șaselea vot pe care îl dăm pentru un astfel de program-pilot.

Vă rog să deschideți preambulul expunerii de motive și veți găsi aceleași justificări preluate an de an, astfel că, dacă căutăm cu adevărat răspuns la întrebarea de ce votăm acest program-pilot, vă rog să reveniți la esența lui.

Un număr mare de elevi se află în situație de eșec școlar sau abandonează timpuriu școala, iar frecventarea cursurilor este direct influențată de condițiile socio-economice defavorabile.

Din păcate, în România, acest proiect a fost mai mult un experiment și suntem datori să depunem tot efortul pentru a-l transforma într-o politică publică națională.

Sunt multe alte țări care implementează acest program.

În România, însă, avem foarte multe deficiențe, și nu doar în implementare, ci și în redactarea legislativă a acestui program și în stabilirea criteriilor.

Și rog parlamentarii din sală, din județele Olt, Teleorman, Mehedinți, să se uite în județele lor, care sunt cele mai sărace, și să vadă că doar 1.000 de școlari beneficiază de acest program.

Nu știm care sunt criteriile de alocare. Despre asta discutăm astăzi - cum putem să facem acest program mai bun. Și în acest sens au fost depuse amendamente care au trecut de Senat, însă, din păcate, la Camera Deputaților, un singur amendament a fost votat, cel cu privire la prelungirea programului pe anul 2022.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Manea Cătălin.

Domnul Cătălin-Zamfir Manea:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Am citit cu atenție acest PL-x.

Sunt peste 38.000 de beneficiari, de elevi, de copii din învățământul preșcolar și din învățământul primar și gimnazial. Am văzut și anexa, respectiv împărțirea acestor copii pe regiuni și în județe.

Din punctul meu de vedere, consider că experimentăm prea mult, "pilotăm" prea mult și, într-adevăr, așa cum a menționat mai devreme colega, cred că ar trebui ca Guvernul să-și asume un astfel de program în beneficiul tuturor copiilor care sunt defavorizați și care nu doar din motive legate de lipsa hranei abandonează școala, sau și mai grav, foarte mulți dintre ei, este vorba de zeci de mii de copii care nu sunt cuprinși în sistemul educațional românesc și care au vârsta legală de a fi înscriși fie la grădiniță, fie în sistemul de învățământ primar.

Grupul parlamentar al minorităților va susține acest proiect de lege, însă aș vrea să vă informez în legătură cu faptul că suma alocată per capita, per beneficiar, în cadrul acestui proiect, să știți că nu este mai mare de 10 lei. Mi se pare o sumă mai mult decât simbolică, ca să nu spun insuficientă, în raport cu nevoile alimentare ale unui copil, iar din cei 10 lei, doar 6 lei ar trebui să fie pentru hrană, pentru că 4 lei ar trebui să reprezinte alte cheltuieli de tip transport, eventual și profit pentru cei care distribuie și care vor câștiga distribuția alimentelor în școală.

Deci Grupul parlamentar al minorităților va susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Ultimul vorbitor din partea grupurilor parlamentare, doamna Predescu, de la PSD.

Doamna Ana-Loredana Predescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Susținem acest proiect de lege-pilot, cu mențiunea că toți școlarii și adolescenții români au nevoie de o alimentație bună pentru a crește, a se dezvolta, a fi protejați de boli și pentru a avea energia de a studia, de a învăța și de a fi activi fizic.

Aceste programe au nevoie, însă, de coerență legislativă, pentru a fi extinse la nivel național, deoarece sunt esențiale pentru asigurarea dreptului la educație și sănătate al tuturor copiilor și mai ales pentru reducerea abandonului școlar.

Totodată, susținem acest proiect legislativ, cu gândul că normele de aplicare redactate de Ministerul Sănătății, împreună cu Ministerul Educației și ANSVSA, vor avea în vedere sprijinirea agriculturii, asigurând aprovizionarea cu alimente pentru mesele școlare, de la micii fermieri, de la producătorii locali români.

Pentru că un element-cheie și deosebit de important al acestui proiect îl constituie componența nutrițională a mesei și standardele de calitate, consider că asociațiile fermierilor, împreună cu asociațiile de părinți și de elevi, trebuie să fie implicate în procesul de elaborare și de acceptarea a meniurilor pentru cei mici.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Din partea deputaților neafiliați, domnul Giugea Nicolae.

Domnul Nicolae Giugea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Referitor la alimentele pe care le consumăm cu toții zilnic, să știți că toți suntem defavorizați. Nu există un anumit segment al populației din România defavorizat.

România este cel mai mare producător de miere din Uniunea Europeană și, cu toate acestea, rafturile supermarketurilor sunt pline de miere importată din afara Uniunii Europene sau de la sud de Dunăre, care este în amestec cu melasă.

Nu intervine nimeni în acest sens!

De asemenea, spunem că primim mere dintr-o țară nordică și primim... Dar să știți că ei le cumpără dintr-o țară care e vecină în partea de nord cu România, și nu numai în nord, dar de asemenea cumpără merele românești, exact cum zicea un antevorbitor, cu 30 de bani, și după aceea ni le revând nouă cu 6 lei kilogramul. Dar îi mai aplică și un tratament, stoppage se numește, astfel încât mărul poți să-l ții și ca bibelou șase luni pe televizor și nu are absolut nimic.

Să nu vă surprindă atunci când descoperiți roșii frumoase, sănătoase și când le tai vezi că semințele sunt încolțite, în interior. Ei, acolo a intervenit un tratament clar de a stopa evoluția și degradarea produsului alimentar respectiv.

Haideți să luăm măsuri în ceea ce privește protecția întregii populații referitor la alimentele pe care consumăm. Pasta de tomate e plină de amidon, smântâna e plină de amidon, salamul, cel în formă rotundă... Consumați salam cu formă regulată, secțiunea pătrată sau triunghiulară are cea mai multă carne. În celelalte găsiți tot ce vreți: șorici emulsionat, slănină și toate celelalte. Nu pot să-i dea altă formă, decât forma rotundă. Asta pentru dumneavoastră. Și amidonul care are capacitatea de a reține foarte, foarte multă apă.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să finalizați, stimate coleg!

Domnul Nicolae Giugea:

Cu asta ne hrănim noi și copiii noștri!

Să luăm în primul rând măsuri să ne protejăm întreaga populație, pentru a evita ca astfel de produse să ajungă în galantare.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnul Ciubuc, vă reamintesc că suntem în procedură de urgență. Un singur vorbitor de grup.

Vă rog să-mi invocați la microfon articolul și exact ce viciu procedural invocați dumneavoastră.

 

Domnul Ciprian Ciubuc (din sală):

Articolul 32.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

La microfon, vă rog!

Domnul Ciprian Ciubuc:

Stimați colegi,

Pe procedură.

Constituția României, art. 32 spune:

Alineatul (1): "Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte...".

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Ciubuc, care este procedura?

Domnul Ciprian Ciubuc:

"... forme de instrucție și de perfecționare".

Stimați colegi,

Haideți întâi să respectăm art. 32 și să rugăm reprezentanții Guvernului, inclusiv ministrul educației și învățământului, domnul Cîmpeanu, să asigure dreptul la învățătură și la învățământ în România, să nu discrimineze copiii prin vaccinați, nevaccinați...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc, domnule Ciubuc.

Domnul Ciprian Ciubuc:

...și după aceea să asigurăm mâncarea în școli!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să finalizați!

Domnul Ciprian Ciubuc:

Da, finalizez, domnule președinte!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Toate grupurile parlamentare și-au desemnat un singur vorbitor, numai dumneavoastră ați făcut acest artificiu!

Vă mulțumesc.

 

Domnul Ciprian Ciubuc:

Păi, cum, noi vorbim acum de asigurarea hranei în școli, dar noi nu respectăm art. 32 din Constituție!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă mulțumesc, domnule Ciubuc!

Domnul Ciprian Ciubuc:

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Dacă la titlul legii există observații? Nu.

Am înțeles că de la 1 la 15 există un amendament respins care se dorește să fie susținut.

Vă rog.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Foarte, foarte pe scurt, că timpul este foarte lung!

Eu am lucrat împreună cu colegi de la PNL, de la PSD, în zona Senatului, și am reușit să facem o lege mai bună.

Acea lege mai bună, în primul și în primul rând, a reușit să ducă ...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Susțineți, vă rog amendamentul!

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

OK.

Ideea este că la Cameră s-au tăiat o serie de amendamente. Cel mai important este cel legat de faptul că, în programul anterior, din 150 de școli, 46 n-au reușit să-și facă programul, nu au reușit să contracteze și practic să dea de mâncare copiilor. E vorba de 20.000 de copii.

Ce am făcut noi și ce propunem noi - și amendamentul a fost respins, deși a fost acceptat la Senat - este ca acei bani care practic nu sunt folosiți în anumite școli să fie reportați și folosiți în alte școli, pe semestrul al II-lea, pentru că acum programul este prelungit pe două semestre.

Eu am să vă rog foarte mult, pentru că dumneavoastră cu toții spuneți că este un program foarte bun, să facem treaba asta. Să votăm pentru acest amendament!

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Care este amendamentul pe care dumneavoastră îl susțineți?

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Amendamentul este nr. 1, art. 1 alin. (12): "Dacă pe durata semestrului I există unități-pilot care se retrag..."

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Am înțeles!

Marginal 1 de la amendamente respinse.

 

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

"...se va dispune înlocuirea acestora cu alte unități-pilot...".

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vot, vă rog.

Am înțeles.

 

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

200 prezenți, 64 pentru, 71 contra, 65 de abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Și din binecuvântate pricini votate mai devreme, vom mai avea încă două proiecte de lege pe care le vom dezbate.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 25 juin 2022, 2:09
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro