Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 04-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 1997

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Vă anunț că din totalul celor 342 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 255, participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 22 și 87 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulament este întrunit și vom intra în ordinea de zi luând în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesioanlă.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Din partea inițitorului.

Dumneavoastră sunteți din partea inițitorului? Da, vă rog.

Domnul Ion Lazia:

Sunt din grupul de inițiatori ai acestei inițiative legislative.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați colegi,

Potrivit Legii nr. 57/1994 de modificare a Legii nr.1 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesioanlă s-au stabilit niște facilități celor care investesc, condiționându-se acest lucru de angajarea șomerilor. Practica a demonstrat un lucru, și anume că aceste prevederi nu au putut să-și realizeze în final scopul propus. Este știut faptul că un credit de investiție nu poate avea o perioadă de un an de zile. Perioada de un an de zile îi este specifică creditelor comerciale. Iată de ce, în această inițiativă legislativă solicităm mărirea acestui termen de la 1 an la 3 ani.

În același timp, am mai constatat că anumiți agenți economici, pregătindu-și dosarul pentru solicitarea unor astfel de credite, în mod deliberat își tirmiteau în șomaj angajați de-ai dumnealor ca apoi să-i reangajeze încât să beneficieze de astfel de credite. Cu această inițiativă încercăm să stopăm și astfel de manifestări, condiționând faptul ca șomerii pe care îi angajează agentul economic care solicită astfel de credite să aibă cel puțin un an de zile de când acesta nu a mai lucrat în unitatea respectivă. Și, bineînțeles, am extins nu numai pentru agenții economici care beneficiază de astfel de credite ci și celor care lucrează în activitățile cooperativelor meștesugărești.

În ultimă instanță, aș vrea să vă spun, domnule președinte și stimați colegi, că inițiatorii agreează ideile care au fost susținute în cadrul Senatului și, mai mult, așa cum au fost solicitate și în raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea comisiei? Domnule deputat Valentin Iliescu.

Vă rog.

Domnul Valentin Iliescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 1991 a fost dezbătut în cadrul Comisiei de muncă și protecție socială.

În concluzie, comisia vă propune dezbaterea și adoptarea acestui proiect de lege, cu amendamentele făcute.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul detbaterilor generale la acest proiect de lege? Dacă nu sunt vom trece la dezbaterea proiectului legislativ.

La titlul legii, dacă aveți observații? Dacă nu, vă supun spre aprobare titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

Articolul I. La art. I este preambulul acestui articol. Dacă sunt remarci, observații la acest prim paragraf, înainte de art. 1? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare acest preambul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La art. 1, comisia propune un alt text. Dacă sunt observații la acesta? Din partea inițiatorului? Nu sunt. Din partea comisiei? Nu sunt. Din sală? Nu sunt. Vă supun spre aprobare pct. 1, așa cum a fost propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La art. 2, nu există nici un fel de observație din partea comisiei. Dacă aveți dumneavoastră vreo observație? Dacă nu aveți, vă supun spre aprobare art.2... Trebuie să revin asupra art. 1? Nu. Deci, la art. 2, vă supun spre aprobare art. 2 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Da. Comisia, vă rog. Da.

Deci, vă resupun la vot art. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La art. 3, comisia face o propunere. Dacă sunt observații la propunerile comisiei? Inițiatorul? Nu sunt. Comisia? Susțineți punctul, da? Dacă dumneavoastră aveți observații? Dacă nu aveți, vă supun spre aprobare pct. 3, așa cum a fost propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La art. 4, comisia nu are nici un fel de observații. Dacă aveți dumneavoastră? Dacă nu... Da. La pct. 4, dacă sunt observații?

Deci, dacă aveți o completare, un alineat suplimentar, făceți-o acum. Vă rog.

Domnul deputat Vasile Stan.

Domnul Vasile Stan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Articolul acesta, nr. 4, dacă acest text propus nu-l completăm, după părerea mea, el devine discriminatoriu. De fapt, în faza inițială, în comisie, propunerea mea a fost acceptată, numai că, într-un complex de împrejurări, privind prezența, la momentul dat, al votării, a fost respins.

La ce se referă? Deci, ca să introducem un nou alineat, alin. 4, cu următorul cuprins: " ... De aceste prevederi beneficieză și cei care au primit credite în condițiile legale existente, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru partea de credit rămasă nerambursată, termenul de 3 ani fiind calculat de la data acordării creditului".

În motivația comisiei, în care spune că, comisia a respins amendamentul, cu motivarea că legea acționează pentru viitor, eu vin cu argumentarea că și propunerea mea este legată tot de viitor, adică, să acordăm aceleași condiții pentru partea de credit care nu a fost rambursată la data apariției legii.

Este discriminatoriu ca cineva, care a luat un împrumut în condițiile vechilor prevederi, să-l ramburseze într-un an de zile, de exemplu, pe 15 noiembrie 1996. Este discriminatoriu să nu beneficieze și el de această prevedere, de a rambursa în 3 ani, numai pentru partea care a rămas nerambursată.

Vreau să vă spun că în legislatura trecută, noi am mai făcut asemenea propuneri, și care s-au acceptat, s-au votat. De exemplu, Legea nr. 55 din 1995, când partea aceea de 60% pe care trebuia să o înapoieze F.P.S.-ul, am aprobat ca să beneficieze de această prevedere și cei care se privatizau în momentul acela, și cei care s-au privatizat înainte de data apariției legii.

De aceea, vă rog să acceptați acest text.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Inițiatorul?

Domnul Ion Lazia:

Domnule președinte,

Ca inițiator, noi agreăm această propunere și, față de argumentele aduse de antevorbitorul meu, ar fi și acela că, în situația destul de delicată în care se află marea majoritate a agenților economici astăzi, rata dobânzilor foarte mari, acest lucru nu ar face decât să ofere posibilitatea celor care și-au permis și au riscat să angajeze șomeri, și-au permis și au angajat credite, să beneficieze de fapt de o reeșalonare a creditului.

Ținând cont de faptul că această perioadă se calculează la data acordării creditului, cred eu că se îndeplinesc și condițiile minimale stabilite de această lege.

În consecință, noi, inițiatorii, suntem de acord cu această propunere.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Doamna deputat Smaranda Dobrescu. Vă rog.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În mod formal, cred că legea nu poate fi aplicată cu caracter retroactiv.

Dacă se spune că se acordă niște facilități, începând cu promulgarea legii, deci, cu publicarea în Monitorul Oficial, nu putem discuta de ce s-a întâmplat în istorie.

Pe fond, această subvenționare practică a dobânzii se face din fondul de șomaj. Fondul de șomaj este cel care recurge la o politică activă de ajutorare a șomerilor.

În momentul de față, când ne așteaptă un șoc al șomajului, încă nu știm să-l dimensionăm, știm că este un șoc mare și limitele le cunoaștem - inferioară și superioară - nu cred că ne putem permite să venim și să imobilizăm acest fond pentru nevoi trecute, pentru beneficiari care nu s-au așteptat la asemenea înlesniri.

Deci, nu sunt de acord cu acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să intervină? Vă rog.

Domnul deputat Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu aș fi mai intervenit aici, dacă nu ar fi revenit ideea aceea care, de fapt, a fost combătută în prima luare de cuvânt.

Nu este vorba aici de o retroactivitate a legii.

Pur și simplu, este vorba de a acorda, în condițiile modificării Legii nr. 1, același tratament tuturor celor care au beneficiat de aceste credite, prin care, în special, s-a urmărit diminuarea șomajului, încadrarea unor oameni care se află în șomaj.

Dacă privim din acest punct de vedere, vom observa, că, de fapt, nu este vorba de o subvenționare a fondului, o subvenționare a micilor întreprinderi de la fondul de șomaj, ci, pur și simplu, este vorba de un beneficiu pe care-l obține acest fond de șomaj, în urma încadrării unui număr de șomeri care vor lucra, vor primi salarii și vor alimenta, în continuare, fondul, iar după o anumită prioadă, și suma care a fost avansată pentru acest lucru va fi restituită fondului de șomaj.

Deci, este un dublu beneficiu, și eu aș ruga colegii să înțeleagă acest lucru și să dea un vot favorabil acestei modificări a Legii nr. 1.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Cezar Corâci. Vă rog.

Domnul Ioan Cezar Corâci:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am să susțin punctul de vedere al doamnei deputat Smaranda Dobrescu, foarte simplu.

În momentul în care cineva face un credit bancar, își face niște calcule. Deci, și le face într-un anumit moment de dezvoltare a economiei. Facilități acordate ulterior sunt, totuși, ceva retroactiv, mă scuzați că vă spun aceasta. Deci, azi contextul economic este altul: deci, cine și-a asumat o responsabilitate la un anumit moment, și-a asumat-o în condițiile respective, și a considerat că acele condiții îi sunt favorabile, pentru că, altfel, nu și-ar fi asumat-o.

Ca principiu, însă, ceea ce propuneți dumneavoastră, este o problemă de tipul următor: este ca și cum actualul Guvern ar trebui să subvenționeze din nou niște datorii asumate de o guvernare anterioară, și, ca principiu mă opun acestui lucru. Este dreptul meu să o fac.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Da. Vă rog. Domnul deputat Stan. O replică, vă rog...

Domnul Vasile Stan:

Stimați colegi,

Revin și vă rog să-mi acordați o minimă atenție. Este vorba ca de facilitățile acestei legi să beneficieze și creditele care nu au fost încă rambursate la data promulgării legii.

În comisie s-au adus argumente de natura că această treabă dereglează activitatea bancară... Sunt în măsură să vă spun că în cei doi ani de aplicare a legii, s-au acordat în jur de 100 miliarde de lei, o sumă neînsemnată, iar din aceasta, cel puțin o treime a fost rambursată. Deci, nu este cazul să dramatizăm atât de mult această problemă, fiind vorba de o sumă foarte mică de bani.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Sârbu, vă rog...

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Trebuie să recunosc că, inițial, și noi, în comisie, ne-am gândit că ar putea fi vorba de o retroactivare a legii, lucru care nu este permis, însă, după ce am discutat și cu reprezentanți din cadrul Comisiei juridice, împreună cu inițiatorul, am ajuns la concluzia că nu este vorba despre niște efecte retroactive. Până la urmă, este vorba de o reeșalonare a unor sume, pe care patronii le-au împrumutat inițial.

Aș vrea să fac o legătură cu ceea ce a afirmat doamna Smaranda Dobrescu, cu "șocul" care ne așteaptă. Eu vreau să spun că cel mai important șoc care ne așteaptă, este cel legat de creșterea ratei șomajului.

Cred că este bine să venim în întâmpinarea patronilor care și-au asumat răspunderi pentru a crea noi locuri de muncă, pentru că, numai în acest fel, acest șoc poate fi diminuat și această inițiativă nu împiedică cu nimic, nu are nici un impediment din punct de vedere legal.

Deci, este vorba de reeșalonarea unor credite care au fost acordate inițial.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Doamna deputat Smaranda Dobrescu. Vă rog.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Întrucât este vorba de fondul de șomaj, care, pentru o perioadă de până la 2-3 ani, va împrumuta pe acești patroni, aș vrea ca punctul de vedere să și-l spună cel care gestionează în momentul de față acest fond de șomaj, și care îl va gestiona pe întreaga perioadă a reformei.

Vă rog foarte mult...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Da. Vă rog...

O să vă rog să vă spuneți și numele...

Domnul Ionescu Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu este vorba de o retroactivitate în aplicarea legii. Noi discutăm despre decalarea, sau încadrarea în noua lege a ceea ce a rămas de rambursat de la data actuală.

Vreau să revin și eu la ceea ce a vorbit domnul Sârbu, înaintea mea. Să știți că problema șomajului va fi una dintre cele mai complicate. Ori, a acorda cu o dobândă de 50%, din actuala dobândâ, și așa destul de mare..., mă uitam aseară la 12o%, la 130% dobânda zilei, cred că nu știu dacă la 65, la 75%, probabil nu este chiar o problemă foarte complicată, de a ridica , sau de a prelua, de a lua de la bancă credite la acest nivel.

Cred că investitorii români trebuie să beneficieze, așa cum se merge pe o serie de facilități pentru investitorii străini, cred că întâi trebuie să avem grijă și de investitorii români.

Vă mulțumesc și cred că această propunere va fi binevenită.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, susțineți această propunere, da? Bun.

Domnul deputat Moroianu.Vă rog.

Domnul Adrian Tudor Geamăn Moroianu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Mi s-a părut foarte ciudată o intervenție din zona liberalilor, pentru susținerea ideii ca acest amendament să nu fie promovat.

Consider că orice facilitate care se creează întreprinzătorilor mici și mijlocii, în această țară, este binevenită, mai ales că fondurile de șomaj, știm că în fiecare an, fondurile de șomaj nu au fost folosite în totalitate.

De asemenea, urmează o perioadă în care șomajul va crește, și este firesc să creăm facilități legislative cât de multe, în așa fel, încât întreprinzătorii mici și mijlocii să aibă posibilitatea să absoarbă o forță de muncă, care se disponibilizează în marile societăți.

De asemenea, mă surprinde foarte mult că încă nu reușim să interpretăm acest fond de șomaj, în sensul occidental, al ajutorului care se dă șomerului. Este vorba de a da o perioadă de timp acest ajutor de șomaj, pentru ca acești oameni să-și poată găsi un loc de muncă. Deci, creind această facilitate, practic, creăm șansa patronilor să preia acești muncitori.

Deci, susțin în totalitate propunerea de amendament, ca și cei care au credite în aceste momente, să poată să preia muncitori disponibilizați, în așa fel, încât acest fond de șomaj să fie de fapt un fond pentru reintregrarea salariaților în alte întreprinderi mici și mijlocii.

Vă mulțumesc mult.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții din partea dumneavoastră?

Da. Vă rog, domnul...

Dumneavoastră vorbiți în numele comisiei, acum? În nume personal. Da. Bun.

Domnul deputat Iliescu. Vă rog.

Domnul Adrian Valentin Iliescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Evident, eu nu pot susține, în mod oficial, decât punctul de vedere al comisiei.

Tocmai de aceea, doresc să vorbesc în nume personal.

În urmă cu o săptămână v-am făcut rugămintea să aducem acest proiect de lege pe ordinea de zi, pe locul întâi, pentru ziua de marți. A trecut o săptămână. Iată că astăzi reluăm acest proiect. Imaginați-vă, revenind la amendamentul colegului deputat, că, în această săptămână există agenți economici care au contractat acest credit, pentru crearea de noi locuri de muncă, și că, pentru ei, termenul de rambursare este de numai un an. Deci, din cauza noastră, că nu am discutat legea în săptămâna trecută, se crează această discriminare. Cei care, să zicem, de săptămâna viitoare, iau credite cu durată de rambursare de 3 ani, și cei care au luat săptămâna trecută, pentru că noi nu am vrut să discutăm acest proiect, care era pregătit de atunci, iau pe un singur an.

Deci, v-aș ruga, în nume personal, chiar dacă la momentul votului în comisie am respins amendamentul domnului deputat, să luați în discuție, domnule președinte și domnilor colegi, acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Poziția ministerului? Vă rog.

Domnul secretar de stat Iuliu Bara.

Domnul Iuliu Bara (Ministerul Muncii):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor

Opinia Ministerului Muncii în subiectul pe care-l dezbatem este următoarea: considerăm că scopul creditului și al facilităților acordate creatorilor de întreprinderi, respectiv celor care dezvoltă întreprinderi mici și mijlocii, este acela de a crea locuri de muncă pentru șomeri.

A crea un drept, prin lege, celor care beneficiază deja de aceste credite, considerăm că ar fi incorect. Respectivii ar putea să uzeze calea solicitării de reeșalonare a părții restante din creditul pe care l-au angajat deja, în cazul în care scopul acestui credit este periclitat. Deci, dacă proiectul pentru care s-a acordat creditul este în pericol de a nu se realiza și, implicit, ne-am putea aștepta la licențierea acelor șomeri care au fost angajați în întreprindere, ar fi un motiv temeinic pentru reeșalonarea rambursării creditului respectiv. În caz contrar, ar însemna o intervenție, prin lege, în contractul între părți, adică banca care derulează aceste credite, întreprinzătorul care a aplicat pentru acest credit, și, în consecință, am interveni, să zicem, neavenit într-o chestiune care trebuie să privească numai banca care derulează creditele și cel care a contractat creditul.

A redesena , a reproiecta produsul bancar, care se determină prin volumul creditării, termenul de rambursare, nivelul dobânzii și termenul de grație, credem că nu ar fi benefic.

De aceea, dacă domnii deputați care susțin acest amendament dau o formulare, prin care, în cazul periclitării proiectului, să se reeșaloneze, respectiv să se ia în considerație o posibilitate de reconsiderare a termenului de rambursare pentru partea restantă, ar putea să fie, să zicem, acceptabil.

Pentru forma în care este formulat în acest moment, pentru noi nu este acceptabilă propunerea.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Din partea inițiatorului, vă rog...

Domnul Ion Lazia:

Sunt convins că, în intervenția lui, domnul secretar de stat a încercat și, eu știu..., cu argumente logice, să protejeze acest fond de șomaj.

Observ totuși, că și pe fond, dumnealui este de acord, în schimb, soluția pe care o propune dumnealui nu va duce decât la o îngreunare a acestei motivații temeinice, de reeșalonare.

În momentul când am lansat, într-o lege, o astfel de propunere, va trebui, bineînțeles, să constituim din nou o comisie, care să-l verifice pe agentul economic, dacă într-adevăr motivele sunt temeinice sau nu.

Iată de ce, consider că este bine, ca totuși, să rămânem la această soluție propusă de domnul coleg Stan, și nu aș vrea să supăr pe nimeni, dar dacă plecăm de la faptul că un excedent de 2.700 miliarde lei, care există la fondul de șomaj poate fi periclitat de cele aproape 30 de miliarde lei, care mai sunt de rambursat, zic eu că, din acest punct de vedere, elementul financiar cade.

Ar mai fi, poate, elementul de tehnică bancară, dar să nu uităm totuși că nu banca a acordat creditul, ci banca, respectiv în anul 1996, este Banca Comercială. Banca este prestatoare de servicii.

Dacă noi prin lege prevedem acest lucru, în mod cert banca își va reașeza punctul de vedere și, în ultimă instanță, cred că cei care vom putea decide, suntem noi.

În consecință, consider că, tocmai plecând și de la argumentul pe care l-a adus domnul secretar de stat, că ar accepta, de principiu, acest amendament, doar cu ideea de a veni cu o motivație temeinică a reeșalonării, consider că trebuie să rămânem la formularea pe care a făcut-o domnul deputat Stan.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

da. Vă mulțumesc.

Comisia? Mai aveți ceva de adăugat, din partea comisiei însă...

Domnul Adrian Valentin Iliescu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Cred că toate argumentele pro și contra acestui amendament au fost epuizate, așa că doresc din partea comisiei să supuneți la vot acest amendament.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Da, vă rog. Inițiatorul amendamentului. Da, vă rog.

Domnul deputat Stan.

Domnul Vasile Stan:

Pentru a liniști pe domnul secretar de stat, vreau să-l informez că acest amendament l-am discutat cu domnul ministru Athanasiu, și a fost de acord cu textul pe care-l propun.

Îl rog să mă verifice.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia... Aș dori să ne spuneți dacă-l introducem ca un nou alineat la pct. 4, sau îl punem ca un nou punct, pct. 5, dacă cumva trece? Aceasta, ca să știu cum îl supun la vot...

Domnul Adrian Valentin Iliescu:

Deci, amendamentul domnului deputat să fie pct. 5. Sub aspectul tehnicii legislative, pct. 5.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Atunci, vom ajunge imediat acolo.

Deocamdată suntem la pct. 4. La pct. 4 nu au fost alte remarci. Dacă mai sunt, la pct. 4, așa cum a fost el propus? Dacă nu, vă supun spre aprobare, pct. 4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt... O abținere.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În continuare, ca pct. 5, este acest amendament pe care l-a propus domnul deputat Stan.

Eu vă supun spre aprobare...

Vă rog păstrați liniște!

Eu vă supun spre aprobare acest amendament, așa cum a fost propus de domnul deputat Stan.

Cine este pentru? Vă rog... Vă mulțumesc.

Abțineri? Vă rog să numărați.

Cine este împotrivă?

Este evident, majoritatea.

Deci, acest pct. 5 a fost introdus.

Sunt 16 voturi împotrivă. Este mult prea puțin.

În continuare, vă supun votului art. I, în integralitatea lui, spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În continuare, la art. II. Da, vă rog, comisia...

Domnul deputat Iliescu, vă rog.

Domnul Adrian Valentin Iliescu:

La art. II, o mică completare, în finalul lui. O să-l citesc, totuși, în întregime: "Legea nr. 1/1991, privind protecția socială a șomerilor și reintregrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României partea I, dându-se articolelor și alineatelor o nouă numerotare".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Deci, dumneavoastră doriți să se completeze cu precizarea: "... în Monitorul Oficial partea I".

Dacă sunt alte observații la acest articol? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art. II, cu propunerea făcută de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În continuare, voi trece la următorul proiect de lege, rămânând ca votul asupra proiectului de Lege privind profesia de farmacist, asupra acestui proiect și, dacă mai putem, și asupra celorlalte, să-l facem în plen, între 11,00 și 11,30. Deci o să vă rog să nu părăsiți sala, dar să vă convocați grupurile, ca să fie prezența maximă în momentul respectiv.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 avril 2021, 19:46
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro