Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 04-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 1997

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.126 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.69/1991.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Trecem la proiectul de Lege pentru modificarea art. 126 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991. Din partea inițiatorului, dacă este cineva? Nu este nimeni.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul Ion Cîrstoiu, președintele Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic. Vă rog!

Domnul Ion Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În conformitate cu prevederile art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu Adresa nr. 35/17 februarie 1997, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în fond, în vederea examinării și dezbaterii proiectului de Lege pentru modificarea art. 126 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991. Comisia, reunită în ședința din 19 februarie 1997, examinând prevederile proiectului de lege sus-amintit și având în vedere avizul nr. 40/7 februarie 1997 al Consiliului Legislativ, a hotărât admiterea cu modificări a proiectului de lege și propunea plenului Camerei Deputaților dezbaterea și adoptarea acestuia, cu amendamentul cuprins în Anexa nr. 1.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă mai sunt alte intervenții? Domnul deputat Bara.

Domnul Liviu Bara:

Domnule președinte,

În raportul comisiei, în alin. 1, se prevede că de la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la noua organizare administrativ-teritorială a țării, Sectorul agricol Ilfov se va numi "Județul Ilfov", având reședința în municipiul București. Această prevedere reia actualul text al art. 126 alin. 1, la care se adaugă sintagma: "având sediul în muncipiul București".

Cu alte cuvinte, la data intrării în vigoare a acestei legi există "Județul Ilfov" și nu mai există "Sectorul agricol Ilfov". Aici aș ruga colegii din comisie să fie atenți: dacă textul legii ar rămâne în această formă, ar însemna să se genereze o confuzie cu privire la data înființării județului Ilfov, deoarece acesta a fost înființat la data de 13 aprilie 1996, prin Legea nr. 24/1996 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale, nr. 69/1991. Dacă nu modificăm textul propus de comisie, același județ Ilfov ar avea două date de naștere: cea din 1996, conform Legii nr. 24, și acum, prin modificarea Legii nr. 69.

De aceea, eu propun ca textul alin. 1 să aibă următoarea redactare: "De la data intrării în vigoare a prezentei legi, județul Ilfov are reședința în municipiul București." Județul Ilfov fiind înființat în 1996, atât să spunem acum: "Județul Ilfov are reședința în municipiul București".

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Aici se pune problema aplicării în timp a legii. Legea nr. 69 cu privire la administrația publică locală a suferit modificări, așa cum spunea și domnul deputat Bara, la data de 13 aprilie 1996, prin Legea nr. 24. Cu acel prilej, acest text - art. 126 - a căpătat o redactare cu totul alta decât cea care s-a gândit. Într-un fel s-a gândit și altfel s-a scris.

Aceeași greșeală se face și astăzi, când se vine să se modifice același text, în sensul că, pur și simplu, așa cum este redactat, reiese că Sectorul agricol Ilfov se va numi "Județul Ilfov". Or, în realitate, nu a fost vorba numai de o atribuire de nume acestui sector, ci era vorba de reorganizarea lui, în sensul de a i se da statutul de județ.

De altfel, dacă o să vedeți în expunerea de motive pe care inițiatorul a prezentat-o la actualul proiect de modificare a aceluiași articol, 126, el se referă la faptul că județul Ilfov are statutul de județ și că ceea ce se solicită prin această modificare este să i se stabilească reședința.

Ca atare, eu v-aș propune ca textul art. 126 să-și păstreze redactarea în maniera aceasta: "De la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la noua organizare administrativ-teritorială a țării, Sectorul agricol Ilfov va avea statut de județ, cu denumirea "Județul Ilfov" și cu reședința în municipiul București." Partea a doua a acestui alineat se menține în redactarea pe care o propun inițiatorul și comisia.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Comisia, vă rog!

Domnul Ion Cîrstoiu:

Din discuțiile comisiei a reieșit clar un singur fapt: că nu se înființează prin Lega nr. 69 județul Ilfov, ci el a fost înființat. Deci, amendamentul propus cred că poate fi luat în calcul, dar numai în prima parte a frazei. Cea de a doua parte, de fapt, ceea ce este important în această modificare, este că: "Județul Ilfov va avea capitala în municipiul București." Iar, în continuare, alin. 2 curge de la sine: "Serviciile publice descentralizate se vor organiza potrivit legii."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dumneavoastră sunteți de acord ca primul alineat să fie textul propus de domnul deputat Acsinte Gaspar, în totalitate?

Domnul Ion Cîrstoiu:

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții? În cazul în care nu mai sunt, vă supun spre aprobare în primul rând titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare textul articolului unic, până la primul alineat al art. 126.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare primul alineat al art. 126, în formularea domnului deputat Acsinte Gaspar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare al doilea alineat, așa cum a fost propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare articolul unic al legii, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vom proceda și cu această lege în același mod, respectiv între orele 11,00-11,30, vom supune spre aprobare plenului toate aceste legi care se adună aici.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 16:17
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro