Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 04-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 1997

4. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse gradaților și soldaților din Ministerul Apărării Naționale ca urmare a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Proiectul de Lege privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse gradaților și soldaților din Ministerul Apărării Naționale, ca urmare a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare.

Din partea inițiatorilor, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog să vă prezentați de la microfon, cu titulatura și funcția completă, pentru stenogramă!

Domnul Gheorghe Diaconescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt generalul Gheorghe Diaconescu, consilier principal al ministrului pentru relația cu Parlamentul.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Domniilor voastre le este binecunoscut faptul că încă din 1995 a fost adoptat un act normativ, Legea privind Statutul cadrelor militare, nr. 80/1995, prin care, în art. 3, s-au stabilit cazurile în care cadrele militare aflate în acțiuni în cadrul forțelor internaționale pentru menținerea păcii au dreptul la despăgubiri în caz de invaliditate sau, în caz de deces, familiile acestora, au o seamă de drepturi de ordin material. Dar aceste acțiuni, după cum vă este cunoscut, nu sunt purtate numai de către cadrele militare, ci și de către militari și militari angajați.

De aceea, a fost nevoie de elaborarea acestui proiect de lege, prin care să se dea un statut material asemănător cadrelor militare și militarilor în termen, precum și militarilor angajați. Este firesc să fie așa, iar o altă modalitate, cel puțin în prezent, nu se întrevede, pentru că Legea privind Statutul militarilor în termen și al militarilor angajați este undeva încă într-o fază incipientă și probabil va mai dura multă vreme până la apariția ei.

Așadar, în numele Guvernului, vă solicit să acceptați textul proiectului de lege, așa cum a fost el aprobat de către Senat și cu amendamentele pe care le-a adus comisia, cu care suntem întru totul de acord.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc și eu, domnule general.

Din partea comisiei, domnul deputat Valentin Iliescu, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială. Vă rog!

Domnul Valentin Iliescu:

În baza sesizării Biroul Permanent, Comisia pentru muncă și protecție socială a luat în discuție acest proiect, având și avizele Comisiei juridice, Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități, Comisiei pentru apărare, precum și avizul Consiliului Legislativ, rugându-vă să luați în dezbatere și să adoptați raportul întocmit, cu amendamentele formulate de către Comisia pentru muncă și protecție socială.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Domnul deputat Sonea.

Domnul Ioan Sonea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că o problemă de redactare ar putea fi puțin îmbunătățită. Mă refer la art. 1, în prima sa parte, deci: "Gradații și soldații ... au dreptul la despăgubiri în caz de invaliditate sau deces." Am impresia că nu ei personal pot beneficia, dacă au decedat. Probabil că ar trebui eliminat acest "sau deces", să se continue fraza, iar la urmă: "În caz de deces, despăgubirile se acordă celor în drept", pentru că și domnul reprezentant al ministerului făcea referire la acest aspect, cei în drept beneficiază.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat, vă mulțumesc, dar nu începuse încă dezbaterea pe articole, eu am întrebat dacă dorește cineva să intervină în cadrul dezbaterilor generale.

Deci, dacă în cadrul dezbaterilor generale mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vom trece la dezbaterea proiectului de lege și vom începe cu titlul legii.

Dacă sunt observații la titlul legii? Dacă nu sunt, vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

În continuare, la art. 1 al legii, domnul deputat Sonea deja a făcut o remarcă, o să-l rog și pe domnul deputat Acsinte Gaspar să vină la microfon.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Comisia a propus ca la acest articol să se introducă un alineat nou, cu următorul conținut: "Hotărârea de Guvern se va publica în Monitorul Oficial al României." Această precizare pe care a făcut-o comisia ne pune într-o mare dificultate, prin raportarea la art. 107 alin. 4 din Constituție. Aici aș ruga inițiatorul să reflecteze cum vom proceda, pentru că art. 107 alin. 4 din Constituție spune următorul lucru: "Hotărârile de Guvern se semnează de primul ministru, se contrasemnează de miniștri, care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii." Deci nu ar fi nevoie de acest text, pentru că Constituție îmi spune clar că totul se publică și că nepublicarea atrage inexistența.

Dar, mai există o parte a art. 107 alin. 4, care spune următorul lucru: "Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituțiilor interesate." Și atunci, va trebui să stabilim cum procedăm.

După mine, și într-un caz și în altul, alineatul acesta care a fost introdus nu își găsește locul. Dacă dumneavoastră socotiți că veți stabili drepturile printr-o hotărâre care are caracter militar, nu o puteți publica, raportat la textul pe care vi l-am citit. Dacă doriți să o publicați, înseamnă că hotărârea nu are caracter militar. Este o problemă de drept și trebuie să urmați regimul pe care l-ați urmat și la celelalte hotărâri pe care Ministerul Apărării Naționale l-ea dat cu privire la anumite drepturi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei, vă rog?

Domnul Valentin Iliescu:

Observațiile domnului deputat Gaspar sunt extrem de pertinente. Cred că în privința completării formulate de comisie cei mai în măsură și care, în final, pot să vă dea toate lămuririle necesare sunt inițiatorii, cred că punctul dânșilor de vedere este hotărâtor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog!

Domnul Gheorghe Diaconescu:

Într-adevăr, acest alineat final care a fost adăugat de către comisie are un caracter ușor tautologic, pentru că de vreme de Constituția obligă prin art. 107 să fie publicate toate hotărârile, în caz de nepublicare ele neavând consecințe, fraza ar avea un asemenea cracter. Și atunci, dintre două rele care sunt, cred că cea mai puțin rea este opinia domnului deputat Acsinte Gaspar, și anume de a se renunța la acest alineat final.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții la acest prim articol? Domnul deputat Sonea a cerut să fie scos cuvântul "deces" de aici și să fie introdus un nou alineat, pe care îl redactează în momentul de față, referitor la cazurile de deces.

Pentru prima problemă, referitoare la hotărârea de Guvern, dacă comisia e de acord cu propunerea de eliminare?

Domnul Valentin Iliescu:

Da.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnule Iliescu, vă rog să fiți atenți, la art. 1 domnul deputat Sonea a propus scoaterea sintagmei "sau deces" și adăugarea "În caz de deces, se acordă celor în drept despăgubirile." Vă rog să vă spuneți părerea!

Domnul Valentin Iliescu:

Formularea amendamentului colegului Sonea nu schimbă spiritul în care a fost elaborată această lege, așa că comisia este de acord cu reformularea art. 1.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții? Domnul general Diaconescu, din partea inițiatorului.

Domnul Gheorghe Diaconescu:

Observația făcută de către domnul deputat Sonea este întemeiată, într-adevăr, pentru acuratețea exprimării, atât lingvistice, dar, mai ales, juridice. Va trebui să se renunțe la cuvântul "deces" din frază și la terminarea acestei prime fraze să se adauge un nou alineat, care poate să sune în sensul în care l-a formulat dânsul sau poate chiar mai elaborat puțin, putând preciza, de pildă, că: "În caz de deces, despăgubirile se acordă moștenitorilor, potrivit dreptului comun."

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

"În condițiile legii."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

Domnul Valentin Iliescu:

Propun să supunem votului formularea dată de colegul Sonea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog! Domnul deputat Ioan Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Domnilor colegi,

Pentru acuratețe, cum se spune, la texte: "și celor îndreptățiți, potrivit legii" și lucrurile sunt foarte clare!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

În acest sens, vă supun spre aprobare primul alineat, în care scoatem "sau deces", așa cum s-a propus.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Impotrivă?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare, în continuare, primul alineat fără această sintagmă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Impotrivă?

Unanimitate.

Al doilea alineat ar suna în felul acesta: "În caz de deces, despăgubirile se acordă celor îndreptățiți, potrivit legii."

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art. 1 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La art. 2, comisia a reformulat textul. Dacă sunt intervenții? Domnul deputat Sonea.

Domnul Ioan Sonea:

Domnule președinte,

Tot o întrebare, mi se pare că nu sună chiar bine: "cei aflați în rezervă pe timul cât sunt concentrați sau mobilizați", ar părea că sunt în rezervă în timpul concentrării. Eventual, o virgulă după "rezervă"? Și, eventual, "rezerviștii", nu "cei aflați în rezervă".Nu știu dacă este absolut necesar, dar...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul?

Domnul Gheorghe Diaconescu:

În opinia noastră, formularea este corectă, este vorba despre persoanele care sunt în rezervă, dar care dobândesc această calitate prevăzută de prezenta lege numai în situația în care sunt concentrați sau mobilizați. Așa încât, în opinia noastră, fraza este corectă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Sonea a propus, de asemenea, să nu fie acolo "cei aflați în rezervă", ci "rezerviștii, pe timpul cât..."

Domnul Gheorghe Diaconescu:

Domnule președinte,

S-au folosit, dacă vreți, expresii de acum intrate în actele normative cu caracter militar. Această expresie "aflat în rezervă" este de acum consacrată, dacă pot să spun așa, în legile specifice. Vă propunem să rămână în această formulare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bine, dacă mai sunt alte intervenții la acest punct? Dacă nu mai sunt, vă supun spre aprobare art. 2, așa cum a fost propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În continuar,e la art. 3, comisia nu a avut observații, dacă aveți dumneavoastră? Dacă nu aveți, vă supun spre aprobare art. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art. 4, comisia are un textpuțin diferit, dacă sunt intervenții? Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

De regulă, normele care se dau în aplicarea legii sunt ori norme tehnice ori norme metodologice, nu se utilizează în lege "norme unitare". De aceea v-aș propune ca textul să fie în felul următor: "Ministerul Apărării Naționale va emite în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi norme metodologice de aplicare."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul și comisia sunt de acord. Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare textul, așa cum a fost propus de domnul deputat Acsinte Gaspar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Și cu acest proiect de lege ne-am apropiat de momentul votării, nemaiexistând alte articole de discutat. Noi i-am convocat pe colegii noștri la ora 11,00, pentru votarea în plen a acestor articole.

Deci, în momentul de față nu putem decât să-i așteptăm pe colegii noștri ca să trecem la votarea acestor articole.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 15:36
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro