Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 04-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 1997

6. Votul asupra unor proiecte de lege și propuneri legislative pentru care comisiile sesizate în fond au propus respingerea.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

................................................

În continuare, vom intra din nou în ordinea de zi și anume sunt proiectele de legi și propunerile legislative pentru care comisiile sesizate în fond au propus respingerea.

În conformitate cu art. 95 al Regulamentului nostru se prevede că, dacă prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea proiectului sau a propunerii legislative, după încheierea dezbaterii generale, președintele cere Camerei să se pronunțe prin vot.

Este cazul nostru și voi începe cu proiectul de Lege privind stabilirea taxelor pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor și schimbarea caracteristicilor tehnice și de folosință ale acestora, precum și pentru eliberarea autorizațiilor de circulație.

Din partea comisiei, vă rog.

Domnul Dan Constantinescu, președintele Comisiei buget, finanțe și bănci. Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

În analiza pe care comisia a făcut-o în ședința din 12 februarie asupra acestui proiect de lege, s-a ținut cont inclusiv de solicitarea inițiatorului, motiv pentru care comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege în vederea întocmirii unui proiect legislativ, adus la zi, ținând cont și de faptul că vechiul proiect de lege datează din 1993. Deci, aducerea la zi trebuie să fie făcută inclusiv fața de prevederile Codului de Circulație Rutieră, recent adoptat de către Cameră.

Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții. Da, vă rog.

Domnul deputat Popescu. Vă rog.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Din partea Comisiei pentru industrie și servicii susținem punctul de vedere al domnului președinte Dan Constantinescu privind respingerea acestui proiect, tocmai pentru actualizarea lui și cu Codul Rutier care fost adoptat și aprobat de Cameră.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu mai sunt atunci vă supun spre aprobare respingerea acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate a fost respins.

În continuare, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 91/1993 privind datoria publică.

Vă rog, comisia. Domnul deputat Dan Constantinescu, președintele comisiei.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Înainte de dezbaterea în comisie a acestui proiect, am primit din partea Ministerului Finanțelor solicitarea de a retrage acest proiect pentru elaborarea unor noi propuneri de modificare a Legii 91, care vor fi înaintate Guvernului și, ulterior, supunerii aprobării Parlamentului.

În aceste circumstanțe, în ședința din 12 februarie, comisia a hotărât respingerea proiectului și emiterea unui act normativ mai complet, care să răspundă condițiilor actuale impuse de practică.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da, vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt, vă supun spre aprobare respingerea acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate s-a respins.

În continuare, trecem la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 12/1991 privind impozitul pe profit.

Din partea comisie, vă rog. Domnul deputat Dan Constantinescu.

Domnul Dan Constantinescu:

În argumentrea respingerii proiectului de lege menționat, comisia a avut în vedere faptul că, conform art. 41 din Ordonanța Guvernului 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată prin Legea 73/1996, se abrogă Legea nr. 12/1991. Ca atare, propunerea de modificare a Legii nr. 12 nu mai are obiect și solicităm respingerea acestui proiect de lege.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt atunci vă supun spre aprobare respingerea acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

A fost respins în unanimitate.

Trecem în continuare la proiectul de Lege privind modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 42/1993.

Din partea comisiei, vă rog. Domnul deputat Dan Constantinescu, președintele Comisiei buget, finanțe și bănci.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Problematica avută în vedere în proiectul legislativ care era supus dezbaterii noastre a fost preluată în Ordonanța Guvernului nr. 22 din 11 august 1995 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize, taxa pe valoare adăugată și comisionul vamal.

Aceasta a fost aprobată prin Legea nr. 100/1995, motiv pentru care vă propunem respingerea proiectului de lege datorită acestor circumstanțe.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt vă supun spre aprobare respingerea acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate a fost respins acest proiect de lege.

În continuare, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 32/1991 privind impozitul pe salariu.

Din partea comisiei, domnul deputat Dan Constantinescu, președintele comisiei.

Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Textul în cauză a fost preluat la art. 1, pct. 12, lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 17 din 4 august 1995 pentru modificarea și completarea Legii 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, ordonanță care a fost aprobată prin Legea 122/1995.

În aceste condiții comisia a hotărât respingerea propunerii legislative ca nefiind de actualitate.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt vă supun spre aprobare respingerea acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

A fost respins în unanimitate.

Continuăm cu propunerea legislativă privind unele taxe de eliberarea deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului.

Din partea comisiei, domnul deputat Dan Constantinescu - președinte.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunerea legislativă viza numai o parte din taxele de eliberare a deciziilor din domeniul audiovizualului. În cadrul ședinței comisiei, inițiatorii și CNA-ul au venit cu un proiect ceva mai larg de extindere a modificărilor având în vedere și dinamica inflației, a cursului de schimb și așa mai departe.

În asemenea circumstanțe, noi nu ne mai putem opri la un segment din aceste taxe, pentru modificare, motiv pentru care de comun acord cu inițiatorul am hotărât respingerea în comisie a propunerii legislative, în vederea întocmirii a unui proiect de lege cu acordul Guvernului și care să cuprindă toate taxele actualizate de eliberarea deciziilor, de autorizare în domeniul audiovizualului.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt vă supun spre aprobare respingerea acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

A fost respins în unanimitate.

Continuăm cu propunerea legislativă privind completarea Legii administrației publice locale nr. 69/1991.

Din partea comisiei. Domnul deputat Dan Constantinescu, președintele comisiei.

Deci, din partea comsiei, în cadrul raportului întocmit de comisie, se propune plenului Camerei respingerea acestui proiect, deoarece motivul promovării nu mai subzistă. Astfel, au fost constituite toate consiliile locale, fiind depășite dificultățile create în constituirea acestora.

Ca atare, eu vă supun spre aprobare respingerea acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate a fost respins.

Continuăm cu propunerea legislativă privind scutirea de plata impozitului pe terenuri cu destinația agricolă sau forestieră.

Din partea comisiei, domnul deputat Dan Constantinescu.

Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De data asta nu fac să fiu decât purtătorul de cuvânt al celor două comisii: buget, finanțe și bănci și agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, care, încă din legislatura precedentă, în raportul comun, au hotărât să vă propună respingerea acestui proiect de lege întrucât, între timp, de la inițierea proiectului până la data raportului s-a adoptat deja Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, motiv pentru care propunerea legislativă devine inoperantă.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt vă supun spre aprobare propunerea de respingere a acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate a fost respins.

Continuăm cu proiectul de Lege pentru înființarea societăților comerciale de achiziție, depozitare și comercializare a produselor agricole.

Din partea comisiei, dacă este cineva? Dacă nu este, în raportul comsiei se spune "ca urmare a examinării textului și a discuțiilor prilejuite de acesta, comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, făcând aplicarea art. 52, alin. 3, 63, alin. 2 și 88 din Regulament, respinge proiectul de Lege pentru înființarea societăților comerciale de achiziție, depozitare și comercializarea produselor agricole, cu 14 voturi contra și o abținere, propunând Camerei respingerea proiectului de lege mai sus referit".

Ca atare, dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru respingerea acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate a fost respins.

Continuăm cu propunerea legislativă privind unele exceptări de la plata impozitului pe salariu.

Din partea comisiei? Este raport făcut de vechea comisie pentru buget, finanțe și bănci. Vă voi citi ce scrie aici:"In urma examinării în ședința din data de 7 decembrie 1994, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a hotărât să propună respingerea propunerii legislative mai sus menționate.

Dacă sunt alte intervenții din sală? Dacă nu sunt vă supun spre aprobare propunerea de respingere a acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

A fost respins în unanimitate.

Continuăm cu propunerea legislativă privind procedura de investitură a Guvernului.

Dacă există cineva din partea Comisiei juridice? Dacă nu, vă voi citi raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități :"În concluzia celor de mai sus, Comisia juridică, de disciplină și imunități, în temeiul art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților recomandă respingerea propunerii legislative privind procedura de investitură a Guvernului, motivat de faptul că aceasta este inoportună și contravine dispozițiilor constituționale menționate mai sus, în care scop propune prezentul raport spre a fi dezbătut în Camera Deputaților."

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt, vă supun spre aprobare propunerea de respingere a acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate a fost respinsă.

Continuăm cu propunerea legislativă pentru scutiri de impozite la unele lucrări agricole.

Din partea comisiei, domnul deputat Dan Constantinescu, președintele comisiei.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Argumentația comisiei care, încă în vechea ei componență, a propus respingerea acestui proiect de lege, este destul de elaborată, motiv pentru care o să spicuiesc câteva aspecte.

În primul rând, lucrările agricole nu reprezintă subiect de impunere și, prin urmare, se impozitează persoanele fizice și juridice care realizează venitul din executarea lucrărilor agricole și nu lucrările ca atare.

În al doilea rând, în proiectul de lege nu se precizează despre ce impozite este vorba, întrucât persoanele menționate mai sus și angajații acestora datorează atât impozite directe cât și indirecte ca și diferite taxe.

Potrivit legislației fiscale în vigoare, impunerea veniturilor este anuală și nu pe perioade. În plus, nu se precizează dacă este vorba de o scutire de la impozitare temporară sau definitivă.

Având în vedere cele de mai sus, propunerea legislativă mai sus menționată contravine prevederilor art. 16 din Constituția României întrucât s-ar crea un tratament discriminatoriu între contribuabili. Pentru că propunerea legislativă prevede micșorarea veniturilor de la bugetul de stat, inițiatorul are obligația, sau avea obligația, conform art. 11 din Legea 10/1991 privind finanțele publice, în vigoare la data inițierii legii, să prevadă și mijloacele necesare compensării acestor venituri.

Față de cele de mai sus, comisia propune respingerea proiectului de lege.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt alte intervenții din partea dumneavoastră.

Dacă nu sunt, atunci vă supun spre aprobare respingerea acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate a fost respins acest proiect de lege.

Continuăm cu propunerea legislativă privind comisia pentru persoanele juridice.

Deci, Comisia juridică, de disciplină și imunități, în raportul ei propune următoarele: "Față de cele prezentate, Comisia juridică, de disciplină și imunități cu unanimitate de voturi propune Camerei Deputaților respingerea acestei propuneri legislative".

Ca atare, dacă mai sunt alte intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare respingerea acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate a fost respinsă.

Continuăm cu propunerea legislativă pentru despăgubirea cetățenilor păgubiți prin activitatea jocurilor tip CARITAS.

Comisia?

Deci, în data de 11.07.1995, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, conchide că în urma examinării în ședințele din 10-13 iulie, a hotărât cu majoritate de voturi să propună Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative sus-menționate.

Ca atare, dacă mai sunt alte intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu mai sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei, de respingere a acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Este o abținere.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Deci, cu o abținere a fost respinsă această propunere legislativă.

Continuăm cu propunerea legislativă privind constituirea unor fonduri pentru despăgubiri datorate celor expropriați pe nedrept. Din partea comisiei?

În data de 12.07.1995, în urma examinării în ședințele din zilele de 10-11 iulie, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a hotărît, în unanimitate, să propună Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative sus-menționate. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru respingerea acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În unanimitate a fost respinsă această propunere legislativă.

Eu vă propun ca, în continuare, să luăm o pauză de o oră până la ora 13.00, urmând să continuăm cu restul de propuneri de diverse legi care trebuie să fie respinse de plenul nostru.

Deci, ne revedem la ora 13.00.

- după pauză -

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă propun să continuăm activitatea. O să vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Vom continua cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României.

În raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci se spune că în ședința din ziua de 28 august 1995, comisiile sesizate în fond au hotărît respingerea propunerii legislative, ea fiind insuficient motivată și subiectiv susținută, propunându-se, pe de o parte, diminuarea indemnizațiilor și cheltuielilor, iar pe de alta, reconsiderarea și majorarea diurnei de deplasare. Pentru aceste motive și pentru altele, comisia a hotărît respingerea acestui proiect, acestei propuneri legislative. Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare respingerea acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? 1 vot împotrivă.

Cu 1 vot împotrivă a fost respinsă această propunere legislativă.

Continuăm cu propunerea legislativă privind jurământul de credință al demnitarilor și funcționarilor publici. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități din 5 septembrie 1995 spune că, în urma dezbaterilor, membrii comisiilor au analizat propunerea legislativă atât asupra fondului, cât și asupra cerințelor de tehnică legislativă și, cu majoritate de voturi, au hotărît să se propună plenului respingerea inițiativei legislative. Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea de respingere a acestui proiect legislativ.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În unanimitate a fost respins.

Domnul Petre Țurlea (din bancă):

Eu sunt împotrivă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, scuzați! Cu un vot împotrivă s-a respins această propunere.

Continuăm cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii 27/1994 privind taxele și impozitele locale.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în raportul ei, spune că în ședința sa din 20 septembrie, a hotărît respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente... și se enumără patru considerente importante. Dacă sunt și alte intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei, de respingere a acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În unanimitate a fost respinsă această propunere legislativă.

Continuăm cu propunerea legislativă pentru modificarea art.20 alin.2 din Legea 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în ședința sa din 20 septembrie 1995, a hotărît respingerea propunerii legislative, deoarece problema pe care o tratează a fost soluționată prin ordonanța Guvernului nr.24 din 11 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României nr.193 din 25 august 1995. Deci, această propunere legislativă a rămas fără obiect. Vă supun spre aprobare respingerea acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În unanimitate a fost respinsă.

Continuăm cu propunerea legislativă privind limitarea adaosului comercial la unele produse de strictă necesitate.

În ședința sa din 25.X.1995, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, cu majoritate de voturi, propune Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative privind limitarea adaosului comercial la unele produse de strictă necesitate, din următoarele motive... și se enumără cinci motive principale. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei, de respingere a acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

Cu o abținere a fost respinsă această propunere legislativă.

Continuăm cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.58 din 14 august 1991, Legea privatizării societăților comerciale.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, examinând textul propunerii legislative în ședința sa din 1 noiembrie 1995, conchide că, pe baza acestor considerațiuni, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, luând act și de avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu majoritate de voturi, respinge textul propunerii legislative mai sus amintite. Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, vă supun la vot respingerea acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă ? Nu sunt.

În unanimitate a fost respinsă această propunere legislativă.

Continuăm cu propunerea legislativă privind restituirea în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale a sanatoriilor și caselor de odihnă și tratament ce au aparținut acestui minister.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în ședința din 14.XI.1995, a hotărît: urmare a examinării și dezbaterilor propunerilor legislative referite și a raportului comisiei anterioare, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în unanimitate, respinge textul propunerii legislative sus-menționate. Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare respingerea acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Cu 1 vot împotrivă a fost respinsă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 avril 2021, 15:35
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro