Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 18-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 1997

3. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta și garanta prin Ministerul Finanțelor, în numele și contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni și obligațiuni în valută de pe piețele externe de capital.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

În continuare, luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi și vom începe cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta și garanta prin Ministerul Finanțelor, în numele și contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligațiuni în valută de pe piețele externe de capital.

Potrivit prevederilor art.102 alin.3 din Regulamentul nostru, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor art.105 și 106 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt pe articole, cât și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Din partea comisiei, invit Biroul să ne facă propunere.

Domnul deputat Dan Constantinescu, președintele comisiei.

Domnul Dan Constantinescu:

Având în vedere importanța acestui proiect de lege, propunem maximum 30 de minute, cu cel mult 3 minute pentru fiecare luare de cuvânt.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt alte propuneri? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare propunerile făcute de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? 2 abțineri. Voturi împotrivă? Nu sunt.

Deci, cu 2 voturi împotrivă, s-au adoptat timpii propuși.

În continuare, potrivit art.105 din Regulament, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

Vom începe cu titlul legii. La titlul legii, comisia a propus eliminarea prepoziției "de" din text. În loc să fie "în valută de pe piețele externe de capital", să fie "în valută pe piețele externe de capital".

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? O abținere. Voturi împotrivă? Nu sunt.

Cu o abținere, s-a adoptat titlul legii.

În continuare, vom trece la votarea textului Ordonanței. La textul Ordonanței, la titlul Ordonanței, se cere exact eliminarea acestui "de", din nou, din text.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare titlul Ordonanței cu modificarea propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? 2 abțineri. Voturi împotrivă? Nu sunt.

S-a adoptat.

La art.1 al Ordonanței, primul alineat, comisia propune eliminarea, din nou, a prepoziției "de" din text.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt intervenții, vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru primul alineat al art.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? 2 abțineri. Voturi împotrivă?

S-a adoptat cu 2 abțineri.

La art.1, alin.2, comisia propune același lucru, eliminarea acestei prepoziții "de" din text.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? O abținere. Voturi împotrivă? Nu sunt.

Cu o abținere, s-a adoptat textul.

Vă supun spre aprobare, în continuare, art.1 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? 2 abțineri. Voturi împotrivă? Nu sunt.

S-a adoptat cu 2 abțineri.

La art.2, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art.2 al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Două abțineri.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La art.3 al ordonanței, dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art.3 al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Trei abțineri.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare Ordonanța de urgență, cu amendamentele adoptate aici, în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Două.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Cu două abțineri, a fost aprobat textul.

La articolul unic al legii. Comisia?

Domnul Valentin Iliescu:

Întrucât ordonanța a fost analizată în comisie, iar peste text, probabil, s-a trecut mai ușor, nu am inclus în raport aceeași eliminare a particulei "de". Solicităm, totuși, ca ea să fie eliminată peste tot, deci inclusiv din cadrul articolului unic.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Având în vedere coerența întregului text, dacă mai sunt alte intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare textul articolului unic, cu amendamentul propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Două abțineri.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Cu două abțineri, s-a aprobat acest text.

Fiind o lege ordinară, ea se aprobă cu votul majorității deputaților prezenți.

În condițiile existenței cvorumului, vă supun spre aprobare textul legii în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Două abțineri.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Cu două abțineri, a fost adoptat acest proiect de lege.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 6:27
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro