Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 18-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 1997

4. Adoptarea proiectului de Lege privind acordarea unei compensații bănești pentru acoperirea creșterii prețului pâinii în perioada martie - august 1997.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege privind acordarea unei compensații bănești pentru acoperirea creșterii prețului pâinii în perioada martie-august 1997.

Acest proiect de lege este o lege organică.

Deci, și acest proiect de lege este în procedură de urgență și conform art.105 și 106 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt pe articole, cât și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Vă rog, din partea comisiei, domnul deputat Iliescu.

Domnul Valentin Iliescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia vă propune ca timpul global afectat dezbaterii asupra proiectului de lege să fie de cel mult 30 de minute, intervențiile colegilor deputați rezumându-se la 3 minute.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Vă supun spre aprobare propunerile comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Două abțineri.

Voturi împotrivă?

Cu două abțineri, s-a aprobat propunerea comisiei.

În continuare, conform art.105 din Regulamentul nostru, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

Vom începe cu titlul legii.

Inițiatorul. Vă rog, domnule ministru.

Domnul ministru Athanasiu. Vă rog.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Pentru a nu mai interveni pe parcursul dezbaterii fiecărui articol al proiectului de lege, am rugămintea la dumneavoastră să rețineți în primul rând că suntem de acord, în parte, cu raportul comisiei în privința plafonului de venit pentru pensionari, la 450 de mii de lei, în schimb, nu putem fi de acord, din motive de ordin financiar, din lipsă de resurse, cu mărirea perioadei de acordare a compensării la pâine inclusiv în luna septembrie.

Pentru acest motiv am intervenit de la începutul dezbaterii proiectului de lege, inclusiv la titlul acestuia, așa încât, rugămintea este ca titlul legii și apoi toate referirile la perioada pentru care se acordă compensarea în bani pentru ridicarea subvenției la prețul pâinii, să se facă pe perioada "martie-august". Întrucât și în titlu se vorbea de septembrie, am intervenit de acum, cu rugămintea de a avea în vedere intervenția pe care o fac în numele Guvernului, la toate textele unde se face precizarea privind timpul pentru care se acordă această compensare în bani. Repet, pentru a nu intereveni în continuare, că suntem de acord cu punctul de vedere al comisiei privind ridicarea pragului de venit de referință, în raport cu care se acordă pensionarilor această compensație, de la 300 de mii, cum era în proiectul nostru inițial, la 450 de mii, așa cum a decis Comisia pentru muncă și protecție socială.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog. Domnul deputat Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule ministru,

Domnilor,

O întrebare: de ce puneți "martie-august", și nu puneți "1 martie-31 august".

Pentru că altfel, cred eu, poate greșesc, se pot crea ambiguități, interpretări ambigue.

Deci, cred că e mult mai bine, mai precis, data calendaristică. Altfel, august poate să fie interpretat 1 august.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții? Domnule ministru, vă rog.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Răspunsul ține de exigențele formale ale aplicării legii în timp. În nenumărate rânduri, și pe bună dreptate, Consiliul Legislativ a apreciat și în legătură cu indexările care s-au acordat prin Hotărârile nr.24, 26 și 28, că precizarea datei de 1 a lunii pentru care se acordă un anume drept de acest tip ar însemna practic aplicare retroactivă. Deci, pentru chestiuni ce țin de exigențe formale, am utilizat această formulă pe care deja o știți foarte bine și în privința altor categorii de drepturi care s-au acordat în ultima vreme.

Deci, este o chestiune care ține de o exigență formală, pentru a nu da caracter retroactriv, cum se consideră de către Consiliul Legislativ, prin arătarea exactă a datei de 1. Asta nu înseamnă, însă, că în aplicarea legii pe care sperăm să o votați, va exista vreun dubiu, vreun echivoc, în legătură cu perioada la care se referă. Când spunem martie, evident că spunem luna martie, deci toate cele 31 de zile ale acestei luni.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul Valentin Iliescu:

Domnule președinte, din partea comisiei, dați-mi voie să susțin punctul de vedere formulat în raportul comisiei asupra titlului legii. Și fac și motivația. Colegii din comisie au considerat că acest proiect de lege, această lege trebuie extinsă și asupra lunii septembrie, având în vedere faptul că producția de grâu recoltată în luna iulie are nevoie de o lună, pentru a putea fi pregătită transformată în făină și ulterior în pâine.

Deci, din partea comisiei, susținem formularea prezentată în raport, cu amendamentul față de proiectul prezentat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Doamna deputat. Vă rog.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Aș dori să fac o precizare. În comisie am fost prezenți 10 și a fost votul paritar, 5 la 5, iar votul președintelui comisiei a înclinat către această hotărâre.

Eu doresc să vorbesc în numele Grupului parlamentar al Partidului Democrat, iar noi susținem inițiativa guvernamentală, deci cu textul propus și inițiat de Guvern.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Tabără. Vă rog.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Iau cuvântul nu pentru că vreau să susțin acest amendament al comisiei, pentru că el a ajuns aici aprobat prin votul domnului președinte, ci pentru faptul că este o necesitate ca să extindem această perioadă până în luna septembrie, având în vedere ceea ce înseamnă post-maturizarea grâului. Deci, noi îl recoltăm în multe zone inclusiv luna august. Or, producerea pâinii de calitate și a pâinii care să ajungă pe masă, începe abia de la 1 octombrie. Deci, cred că este - și nu cred, în mod sigur, este corect ceea ce comisia a dorit să facă prin amendamentul său, din acest punct de vedere.

Pe de altă parte, cred că rezervele de grâu pe care le aducem, le aducem la un anumit preț, iar de la 1 octombrie, intrăm întotdeauna cu grâul cu un alt preț în consum.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Fără a nega argumentele aduse de cei care propun prelungirea cu încă o lună, vreau să atrag atenția că această lege, cu această propunere, se încadrează în structura generală a bugetului pe acest an și de asta a fost pusă până la data respectivă, și, în aceste condiții, în momentul când se propune prelungirea cu o lună suplimentară, trebuie arătată și sursa. Nefiind în măsură astăzi, propun să fim de acord cu proiectul așa cum a fost prezentat de Guvern, urmând a vedea la rectificarea bugetului, când se va face, în vară, sau când se va face, în ce măsură, atunci, poate fi îmbunătățit textul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Tabără și pe urmă, domnul deputat Tăvală.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnilor colegi, eu nu cred că această lege pe care o avem este legată și n-o legăm de buget și de sursă. Noi o legăm de ceea ce vrem să facem prin această lege, și anume protecție socială. Și cred că aceasta este chestiunea pe care o votăm aici, și nu o sursă de buget dintr-o parte sau din alta.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Tăvală.

Domnul Tănase Pavel Tăvală:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș dori să intervin în legătură cu justificarea tehnologică care s-a făcut aici. Este vorba de maturarea grâului. Aceasta se face prin coacere. Or, se știe că grânarul țării este Bărăganul și Banatul, unde grâul se recoltează la sfârșitul lunii iunie. Este vorba de o maturare a făinii, pentru ca îmbunătățirea glutenului și calitatea pâinii să crească. Deci, pentru maturarea făinii este nevoie de 10-12 zile, așa încât, din punct de vedere tehnologic, argumentația domnului deputat Tabără nu este valabilă.

Eu consider că și din punct de vedere tehnologic, și din punct de vedere social, susținerea propunerii, așa cum a fost formulată de Guvern, îndeplinește condiția care este pusă pentru votare.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Tabără, sunt obligat să vă dau dreptul la replică, dar o să vă rog să fie drept la replică.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule deputat Tăvală, eu nu sunt chimist, eu sunt agronom, și știu că raportul dintre glutenine și gliadine există și necesită un anumit timp de maturare, raport care este inclusiv în celelalte componente ale făinii de grâu. Dar vreau să vă spun că maturarea nu are loc în bob. Este vorba de o maturare biologică. Este vorba de această postmaturație a bobului de grâu, ca să rezulte făina de calitate și în care au loc procesele biochimice pe care le cunoașteți poate mai bine decât mine. Eu le văd din punctul de vedere al celui care produce grâul.

În al doilea rând, vreau să vă spun că nu luăm numai Bărăganul și soiurile timpurii. La sfârșitul lunii iulie nu prea se recoltează grâu decât în câteva zone ale Bărăganului. Dacă vreți sud-vestul țării, mai este ceva prin Dobrogea. În rest, această operațiune continuă aproape toată luna iulie. Deci, în jurul datei de 10-15 august se încheie recoltatul grâului în România. Vreau să vă spun că este o chestiune pe care o avem pentru toată țara. Și, mai ales, încă un lucru: ceea ce propunem noi acum nu este pentru Bărăgan, aici, unde este pâine mai multă, ci acolo unde nu este pâine și unde grâul se recoltează poate chiar la sfârșit de august. Repet, însă, vreau să nu confundăm una cu cealaltă - maturizarea biologică este una, și maturizarea sau postmaturizarea calitativă este alta.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Conform Regulamentului, voi supune la vot propunerile comisiei și voi începe cu titlul de lege, unde comisia a propus înlocuirea cuvântului "august" cu "septembrie" 1997.

Vă supun la vot titlul legii, așa cum a fost propus de comisie.

Cine este pentru? Vă rog să numărați voturile. 17 voturi pentru.

Deci amendamentul comisiei a căzut. (Rumoare)

Da, vă rog. Vă rog foarte mult ....

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Votul a fost negativ pentru propunerea inițială. Deci, nu suntem în procedură de vot. Ca secretar al Camerei Deputaților și de ședință, vă anunț că în sală nu există cvorum. Sunt prezenți 146 de colegi. Deci, vă rog, cvorumul, pentru că sunt secretar de ședință și trebuie să -l verific. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunt 162. Vă rog să numărăm încă o dată. Vă rog să mai numărăm o dată, ca să nu fie ... (Rumoare)

Dumneavoastră, ca secretar, nu aveți dreptul .... Oricum, problema .... (Rumoare; vociferări)

Vă rog să numărați pe partea aceea a sălii. Refacem numărătoarea pe partea aceasta a sălii, ca să nu fie probleme.

Deci, sunt 177 în sală. (Aplauze) Cu domnul Mureșan suntem ceva mai mulți.... Așa încât chestiunea cu cvorumul nu a ținut. (Rumoare)

Vă rog frumos, să păstrăm liniștea în sală. Vă rog, șeful Grupului parlamentar PUNR. Vă rog.

Domnul Mircea Vâlcu:

Domnule președinte,

Onorată Cameră,

În numele Grupului parlamentar PUNR, cerem apel nominal. (Aplauze; comentarii)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Vă mulțumesc. Vă rog, apel nominal.

Domnul deputat Berceanu. Vă rog.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Votul nominal se poate cere, dar noi suntem într-o situație de cvorum, și dacă s-a cerut un apel nominal, s-a cerut probabil pentru vreun alt motiv, nu-mi dau seama care este acest motiv. Dar dumneavoastră, domnule președinte, aveți posibilitatea să acceptați această chestiune sau s-o respingeți, sau, dacă doriți, să vă consultați cu sala și deci să supuneți la vot această propunere de apel nominal.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Voi supune la vot această propunere de apel nominal, pentru că este mai simplu. Deci nu am acceptat-o.

Domnul Ioan Gavra:

Ați acceptat-o ....

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Faptul că aveți dosarul în mână nu înseamnă că am acceptat această procedură.

Vă supun spre aprobare propunerea de apel nominal.

Cine este pentru? (Rumoare)

Vă rog foarte mult, cine este pentru apelul nominal?

Vă mulțumesc.

Deci, propunerea pentru apel nominal a căzut.

Vom continua să lucrăm în cvorumul pe care-l avem.

(Rumoare; vociferări)

Domnul deputat Tabără. Vă rog. Chestiune de procedură, înțeleg.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte, este o chestiune de procedură și, de fapt, foarte rar s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat astăzi aici. Deci, atunci când un lider de grup parlamentar a cerut apelul nominal și verificarea cvorumului, pentru că noi lucrăm astăzi pe câteva inițiative și care sunt în procedură de urgență și sunt de maximă importanță pentru ceea ce facem noi și nu pentru ce facem noi, ci pentru alții, pe care-i reprezentăm noi aici, vă rog să-mi spuneți unde este înscrisă această revenire asupra unei cereri de verificare a cvorumului de către grupul parlamentar. (Vociferări)

În al doilea rând, stimați colegi, nu m-ați auzit niciodată întrerupând pe cineva. Am venit de foarte multe ori la tribună cu gândurile cele mai bune, acelea de a construi ceva împreună.

Stimați colegi, dacă aceasta este procedura, vă anunțăm că ne rezervăm dreptul de a lua poziția care se impune în condițiile în care se bagă pumnul în gură. Și se bagă pumnul în gură, aici, în stilul cel mai nedemocratic pe care l-am cunoscut vreodată în Parlamentul României. (Rumoare; vociferări)

Domnilor colegi, am venit aici ca să construim împreună și am rămas în sală să construim împreună. Nu este prima dată când ne întâlnim într-o astfel de situație. Nu v-ați găsit cu noi în situația asta niciodată. Ne rezervăm dreptul .... (Rumoare) Cu noi nu v-ați găsit niciodată într-o astfel de situație. Ne rezervăm acest drept de a ne lua poziția care se impune din partea Partidului Unității Naționale Române în Camera Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Gavra. Chestiune de procedură, înțeleg.

Domnul Ioan Gavra:

Domnilor colegi, vă rog să ne păstrăm calmul și să respectăm Regulamentul, că altceva nu cerem.

Domnule președinte de ședință, indiferent de intervenția domnului deputat Berceanu, care trebuia să rostească ceea ce scrie în art.128, dumneavoastră sunteți obligat să verificați cvorumul, conform prevederilor acestui articol. Deci: "În timpul ședințelor, liderii grupurilor parlamentare pot cere președintelui Camerei verificarea întrunirii cvorumului, iar președintele va proceda la verificarea acestuia". Nu la vot, ci la verificare. Vă rog frumos să respectați Regulamentul. (Rumoare; vociferări)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. S-a verificat cvorumul.

Domnul Ioan Gavra:

Deci a cerut un lider de grup parlamentar. Eu nu sunt lider de grup. Eu, ca secretar de ședință am făcut această propunere. Vă rog să respectați Regulamentul când un lider cere acest lucru. (Rumoare)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Gavra, vă rog foarte mult să vă ocupați locul alături de mine. Cvorumul a fost verificat, cvorumul există și, ca atare..., dacă nu există cvorumul, vă rog foarte mult să considerați că cei doi secretari aici, de față, nu pot să vă inducă în eroare nici pe dumneavoastră, nici pe mine, că dânșii numără.

Vă rog, domnule deputat Berceanu. Cvorumul există, însă.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Colegul nostru, domnul Gavra, are dreptate în ceea ce a citit. S-a cerut verificarea cvorumului, s-a făcut verificarea cvorumului, așa cum s-a făcut dintotdeauna. S-a cerut, însă, și un apel nominal. Îmi pare foarte rău, dar la apelul nominal există prevederile pe care eu le-am spus deja și, dacă luăm un Regulament, am să vi le și citesc în mod exact, dar le știu foarte bine. Dacă pornim pe această cale, ca de câte ori cineva dorește să ceară apelul nominal, să se facă în mod automat, atunci și când vor fi 342 de deputați și lipsește unul singur, poate să vină un președinte de grup parlamentar și să ceară apelul nominal și trebuie să stăm aici o oră și ceva ca să facem apelul nominal. Deci, apelul nominal nu este o procedură, așa cum este verificarea cvorumului, care se realizează automat, imediat ce s-a cerut, este obligatoriu să se și realizeze. Apelul nominal este o procedură care are alte prevederi în Regulament și cred că nu este cazul să intrăm într-o situație în care de câte ori cineva dorește să lungească lucrările Camerei Deputaților, să ceară apelul nominal. Se poate întâmpla ca imediat ce s-a terminat un apel nominal, să mai iasă trei persoane din sală și un alt președinte de grup parlamentar să ceară iarăși apelul nominal. Și dacă procedura ar fi obligatorie, ar trebui să stăm din apel nominal în apel nominal. Apelul nominal are cu totul alte conotații și vă rog să vă uitați în Regulament. Noi, tocmai am verificat cvorumul. Deci, apelul nominal nu este cerut pentru verificarea cvorumului. Probabil că este cerut pentru a vedea cine sunt cei care sunt absenți. Dacă pe cineva intresează această chestiune, este cu totul altceva. Cvorumul există, noi putem să lucrăm. Și atunci, domnul președinte are latitudinea de a supune la vot o astfel de cerere, care de fapt afectează întreaga Cameră, pentru că toată lumea va sta o oră, ca să facem acest apel nominal.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vâlcu, șeful grupului. (Rumoare)

Domnul Mircea Vâlcu:

Domnule președinte,

Onorată Cameră,

Eu nu sunt cineva. Eu sunt liderul Grupului parlamentar PUNR. Deci, aș dori, în primul rând, dacă este vorba să discutăm, să discutăm decent și de pe o poziție pe care o impune Regulamentul.

În afară de aceasta, aș vrea să atrag atenția că în numeroase cazuri, în numeroase situații, anterioare zilei de astăzi, s-au făcut niște apeluri nominale în niște condiții care nu justificau pe de-a întregul situația respectivă. Concret, o să mă refer la faptul că deși eram prezenți aici în sală la orele 8,30 sau 9 și am stat până la orele 9,30-10-11, fără să întrebăm unde este prezidiul care trebuia să conducă lucrările, s-a început prin apeluri nominale pentru verificarea cvorumului sau pentru impunerea unui anumit cvorum de ședință. Ori în situația existenă la ora actuală, noi nu am cerut, ne-am străduit ca să ne adunăm toți oamenii ca să întrunim acest cvorum pentru ca Parlamentul să poată lucra, să-și poată desfășura lucrările și cerem pur și simplu un drept care ni se cuvine: ca acest cvorum să fie verificat prin intermediul apelului nominal. În loc de aceasta, se iscă o dispută care nu slujește nimănui. Dacă dumneavoastră sunteți așa de siguri că acest cvorum există, se făcea apelul, pînă acum jumătate din apel era făcut și ne putem vedea de treabă. Ori se creează o problemă din ceea ce nu este. Noi nu am intenționat să creăm o problemă, noi am intenționat pur și simplu să verificăm, pentru că așa cum ni s-a spus mai îniante, vrem ca acest organ de lucru să fie într-adevăr în conformitate cu normele stabilite de regulament. Atîta tot. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Tabără în replică și cu asta s-a terminat.

Domnul Valeriu Tabără:

Doresc pentru colegul deputat Radu Berceanu, pe care eu îl respect foarte mult, și-o spun cu toată sinceritatea, dar doresc ca motivația de aici să fie cea reală. Niciodată nu ne-am propus și cu atât mai mult acum când suntem în sală, fiind interesați de una din inițiativele legislative care se găsesc pe ordinea de zi să fim în cvorum și, nu pentru a cere o prelungire, așa cum s-a întâmplat în perioada anterioară de aici, când negăsind soluții de a rezolva problemele în Cameră am început să facem apeluri nominale sau altceva. Dorința noastră nu a fost de a prelungi, ci de a veni și a da verdictul cel real printr-o majoritate care să dea greutate deciziei noastre parlamentare de aici. Aceasta a fost dorința noastră și nu alta.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Ceea ce se întâmplă acum este o chestiune care se discută după ce s-a luat o hotărâre. Ați participat la vot și ați votat și după ce Camera a luat o hotărâre, spuneți că trebuie să revenim asupra acestei hotărâri. Deci, acesta este motivul. Discuția ar fi fost corectă, eventual, înainte de acest vot. Din nefericire...

Domnul Valeriu Tabără: (din bancă)

Nu este o hotărâre.

Domnul Alexandru Sassu:

Nu contează, s-a votat. Este o hotărâre a Camerei. Și, dumneavoastră propuneți să revenim asupra unei hotărâri a Camerei. Dacă dumneavoastră credeți că altfel nu se poate merge înainte și că eventual trebuie marcată prezența cuiva aici sau absența cuiva aici, dacă nu vreți să deblocați lucrările altfel, este în regulă. Putem reveni. Dar tot printr-un vot al Camerei pentru că este o hotărâre a Camerei. Este un vot al Camerei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Pițigoi.

Domnul Barbu Pițigoi:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am să dau citire art.128 din Regulamentul Camerei și o să vedeți, domnule președinte, că acest regulament lasă la latitudinea dumneavoastră să stabiliți modul în care se poate determina numărul deputaților prezenți.

Art.128: "Camerea Dputaților lucrează legal în prezența majorității deputaților. În timpul ședințelor liderii grupurilor parlamentare pot cere președintelui Camerei verificarea întrunirii cvorumului". Nu spune prin apel nominal sau prin simpla numărare. O verificare care s-a făcut de fapt. Iar președintele va proceda la verificarea acestuia. Vă rog să verificați dacă numărătoarea a fost bună și nu sunteți obligat să faceți apel nominal. (Vociferări în sală)

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte, dacă doream să nu participăm la lucrări, Grupul parlamentar al PUNR, plecam și noi ca și ceilalți, dar am dorit să participăm la lucrări pentru că ne interesează acest proiect de lege. Deci, încă o dată vă reamintesc, am verificat cvorumul acum. În sală sunt 165 de deputați. Vă rog frumos să verificați cvorumul și prin celelalte modalități înscrise în regulament. Deci, prin numărare, cei doi secretari constată că sunt 165, deci nu există cvorumul așa cum v-am spus eu. Vă mulțumesc. Din păcate, asta este situația.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Între timp, o parte dintre colegii noștri au părăsit sala, nu știu din ce motiv, în timpul acestor discuții, ca atare vom face apelul așa cum s-a cerut, apelul nominal.

Vă rog, domnule deputat Gavra. Nu mai vă permit, pentru că atâta vreme cât doi secretari numără înainte de vot 175, iar în momentul de față, înaintea acestei ieșiri la microfon a domnului Gavra sunt 165, sunt obligat să fac acest lucru. (Vociferări) Nu ne aflăm în cvorum în momentul de față. Nu este nici o... victorioasă. Vă rog frumos să păstrați liniștea.

Domnul Ioan Gavra:

Domnilor deputați, în ordine.

Județul ALBA

Berciu Ion

prezent

Dărămuș Nicolae Octavian

prezent

Dumitrean Bazil

prezent

Georgescu Costin

prezent

Pereș Alexandru

prezent

Popa Neculai

absent

Județul ARAD

Bercea Florian

absent

Calimente Mihăiță

prezent

Gheorghiof Titu Nicolae

absent

Ghidău Radu

prezent

Putin Emil Livius Nicolae

prezent

Rațiu Ion

prezent

Tokay Gheorghe

absent

Județul ARGEȘ

Cîrstoiu Ion

prezent

Ghibernea Dan

absent

Ionescu Nicolae

prezent

Leonăchescu Nicolae

absent

Marin Gheorghe

absent

Nanu Romeo

prezent

Pițigoi Barbu

prezent

Rizescu Sergiu George

absent

Stan Vasile

absent

Stănescu Alexandru

absent

Județul BACĂU

Corniță Ion

prezent

Dan Matei-Agathon

absent

Darie Simion

absent

Duțu Ion

absent

Gheorghe Valeriu

prezent

Hrebenciuc Viorel

prezent

Irimescu Haralambie

prezent

Moiceanu Constantin

prezent

Nistor Vasile

prezent

Pavel Vasile

prezent

Popa Aron Ioan

absent

Județul BIHOR

Bot Octavian

prezent

Cosma Liviu Ovidiu

prezent

Drecin Mihai

prezent

Negrău Mircea

prezent

Paneș Iosif

prezent

Rakoczi Ludovic

prezent

Serac Florian

absent

Szekely Ervin Zoltan

prezent

Szilagyi Zsolt

absent

șepelea Gabriel

absent

Județul BISTRIȚA-NĂSĂUD

Constantinescu Dan

prezent

Oltean Ioan

absent

Pintea Ioan

absent

Sandulescu Aureliu-Emil

prezent

Sonea Ioan

prezent

Județul BOTOȘANI

Afrăsinei Viorica

absentă

Hilote Eugen George

prezent

Ioniță Nicu

absent

Mihăilescu Petru Șerban

absent

Năstase Toma

absent

Popescu Emil Teodor

prezent

Sandu Dumitru

prezent

Județul BRAȘOV

Babiuc Victor

absent

Bran Vasile

prezent

Cojocaru Radu Spiridon

prezent

Gherasim Ion Andrei

absent

Kovacs Csaba Tiberiu

prezent

Lepșa Sorin Victor

absent

Moucha Romulus Ion

absent

Secară Gheorghe

absent

Tudose Nicolae Florin

absent

Județul BRĂILA

Alecu Aurelian Paul

prezent

Bartoș Daniela

absentă

Corâci Ioan Cezar

prezent

Dragu George

absent

Șerban George

prezent

Văsioiu Horia

absent

Județul BUZĂU

Albu Alexandru

absent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

absent

Morariu Teodor Gheorghe

prezent

Papuc Aurel Constantin

prezent

Partal Petre

prezent

Pâslaru Dumitru

absent

Petrescu Ovidiu Cameliu

absent

Județul CARAȘ-SEVERIN

Muscă Monica-Octavia

prezentă

Oană Gheorghe

absent

Spătaru Liviu

prezent

Sturza Popovici Cornel

prezent

Vilău Adrian-Ioan

absent

Județul CĂLĂRAȘI

Bălăeț Mitică

absent

Munteanu Ion

absent

Naidin Petre

absent

Pavelescu Claudiu-Costel

prezent

Sârbu Marian

absent

Județul CLUJ

Gavra Ioan

prezent

Ionescu Anton

prezent

Kónya-Hamar Alexandru

prezent

Lăpușan Alexandru

absent

Matei Vasile

prezent

Mátis Eugen

absent

Miclăuș Vasile

prezent

Păcurariu Iuliu

prezent

Pop Iftene

prezent

Roman Ioan

prezent

Vida-Simiti Ioan

prezent

Județul CONSTANȚA

Andrei Gheorghe

prezent

Ariton Gheorghe

absent

Barde Tănase

prezent

Botescu Ion

prezent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent

Hașotti Puiu

prezent

Marinescu Ioan Sorin

prezent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Nicolae Jianu

prezent

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae

prezent

Onaca Dorel Constantin

absent

Osman Fedbi

prezent

Saganai Nusfet

prezent

Județul COVASNA

Birtalan Akos

absent

Marton Arpad-Francisc

prezent

Tamas Șandor

prezent

Țurlea Petre

prezent

Județul DÂMBOVIȚA

Ana Gheorghe

absent

Boștinaru Victor

prezent

Dîrstaru Dorin

prezent

Enescu Ion

prezent

Neagu Romulus

absent

Popa Daniela

absentă

Popescu Irineu

prezent

Rădulescu Zoner Șerban Constantin

prezent

Simion Florea

absent

Județul DOLJ

Berceanu Radu Mircea

prezent

Brezniceanu Alexandru

prezent

Cazacu Vasile Mircea

prezent

Grigoraș Neculai

absent

Ionescu Bogdan

prezent

Ionescu Gheorghe

absent

Ioniță Mihail Gabriel

absent

Manolescu Oana

prezentă

Matei Lucian Ion

absent

Negrițoiu Mișu

absent

Roșca Ioan

prezent

Vasilescu Nicolae

absent

Județul GALAȚI

Buruiană-Aprodu Daniela

absentă

Ciumara Mircea

absent

Gheciu Radu-Sever-Cristian

prezent

Iacob Elena

prezentă

Manole Odisei

prezent

Mihu Victor Traian

absent

Nica Dan

absent

Protopopescu Cornel

prezent

Sandu Ion-Florentin

absent

Tomov Marilena

prezentă

Județul GIURGIU

Cristea Marin

absent

Croitoru Mircea Adrian

absent

Grigoriu Mihai

prezent

Radu Alexandru - Dumitru

prezent

Județul GORJ

Băbălău Constantin

absent

Drumen Constantin

prezent

Nică Mihail

prezent

Pârgaru Ion

absent

Popescu-Bejat Ștefan-Marian

prezent

Popescu Dumitru

absent

Județul HARGHITA

Antal Istvan

prezent

Asztalos Ferenc

prezent

Becsek Garda Dezideriu Coloman

prezent

Nagy Ștefan

prezent

Raduly Robert Kalman

absent

Județul HUNEDOARA

Ana Gheorghe

absent

Dimitriu Sorin-Petre

absent

Giurescu Ion

absent

Ifrim Dumitru

prezent

Neacșu Ilie

absent

Petreu Liviu

prezent

Priceputu Laurențiu

prezent

Șteolea Petru

absent

Județul IALOMIȚA

Bivolaru Gabriel

absent

Cristea Gheorghe

prezent

Popa Virgil

absent

Tarna Gheorghe

prezent

Județul IAȘI

Aferăriței Constantin

prezent

Baciu Mihai

prezent

Cotrutz Constantin Eremia

absent

Dobre Traian

absent

Dorin Mihai

prezent

Enache Marian

absent

Gazi Gherasim

prezent

Lupu Vasile

absent

Mogoș Ion

prezent

Rânja Traian-Neculaie

prezent

Stanciu Anghel

absent

Stoica Valeria Mariana

absentă

Vintilă Dumitru-Mugurel

absent

Județul MARAMUREȘ

Bondi Gyongyike

prezent

Bud Nicolae

prezent

Dunca Tudor Gavril

prezent

Godja Petru

absent

Moldovan Petre

prezent

Pascu Ioan Mircea

absent

Remeș Decebal Traian

prezent

Ștefănoiu Luca

absent

Județul MEHEDINȚI

Barbaresso Emanoil Dan

prezent

Honcescu Ion

absent

Micle Ulpiu-Radu Sabin

prezent

Nicolicea Eugen

absent

Raicu Romulus

prezent

Județul MUREȘ

Elek Matei Barna

prezent

Filipescu Ileana

prezentă

Kakasi Alexandru

prezent

Kelemen Attila Bela Ladislau

prezent

Kerekeș Karoly

prezent

Lădariu Lazăr

prezent

Mureșan Ioan

prezent

Pop Leon Petru

prezent

Popa Mihai Ioan

absent

Județul NEAMȚ

Bivolaru Ioan

absent

Bujor Liviu

absent

Burlacu Viorel

absent

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

absent

Hlinschi Mihai

absent

Radu Elena Cornelia Gabriela

absentă

Rădulescu Cristian

prezent

Țocu Iulian-Costel

absent

Județul OLT

Achimescu Victor Ștefan

absent

Argeșanu Valentin

prezent

Arghezi Mitzura Domnica

absentă

Georgescu Florin

absent

Grădinaru Nicolae

prezent

Groza Nicolae

absent

Kovacs Carol Emil

prezent

Județul PRAHOVA

Antonescu Niculae Napoleon

absent

Avramescu Constantin Gheorghe

prezent

Barbaroșie Victor

absent

Ivănescu Paula Maria

prezentă

Moldoveanu Eugenia

absentă

Moroianu Geamăn Adrian Tudor

prezent

Munteanu Mircea Mihai

absent

Opriș Constantin Remus

absent

Ruse Corneliu Constantin

absent

Sirețeanu Mihail

absent

Tudor Marcu

absent

Vasilescu Valentin

prezent

Județul SATU-MARE

Biriș Anamaria Mihaela

absentă

Budeanu Radu

prezent

Dragoș Iuliu Liviu

prezent

Pecsi Francisc

prezent

Pop Viorel

absent

Varga Attila

prezent

Județul SĂLAJ

Bara Radu Liviu

absent

Chichișan Miron

prezent

Vetișanu Vasile

prezent

Vida Iuliu

prezent

Județul SIBIU

Dejeu Gavril

absent

Galic Lia Andreia

prezentă

Pantiș Sorin

absent

Șincai Ovidiu

absent

Trifu Romeo Marius

prezent

Vâlcu Mircea

prezent

Județul SUCEAVA

Babiaș Iohan-Peter

prezent

Bejinariu Petru

absent

Chiriac Mihai

prezent

Ionescu Marina

absentă

Iorga Leonida Lari

absentă

Mândroviceanu Vasile

prezent

Nicolaiciuc Vichentie

prezent

Palade Dan

prezent

Panteliuc Vasile

absent

Sandu Alecu

prezent

Vataman Dorin

prezent

Vitcu Mihai

absent

Județul TELEORMAN

Buga Florea

absent

Cândea Vasile

absent

Ianculescu Marian

absent

Marineci Ionel

absent

Noica Nicolae

absent

Spiridon Didi

prezent

Videanu Adriean

absent

Județul TIMIȘ

Barany Francisc

prezent

Bruck Werner Horst

absent

Drăgănescu Ovidiu Virgil

prezent

Dugulescu Petru

prezent

Glăvan Ștefan

absent

Gvozdenovici Slavomir

prezent

Miloș Aurel

prezent

Puwak Hildegard -Carola

absentă

Stanca Teodor

prezent

Șerban Gheorghe

absent

Tabară Valeriu

prezent

Tăvală Tănase-Pavel

prezent

Județul TULCEA

Antonescu George Crin Laurențiu

prezent

Fenoghen Sevastian

prezent

Lazia Ion

absent

Meșca Sever

absent

Vaida Francisc - Atila

prezent

Județul VASLUI

Băsescu Traian

absent

Buzatu Dumitru

absent

Dan Marțian

absent

Ghiga Vasile

prezent

Ignat Ștefan

absent

Mera Alexandru Liviu

prezent

Petrescu Virgil

absent

Județul VÂLCEA

Decuseară Jean

prezent

Dumitrașcu Laurențiu

prezent

Gaspar Acsinte

absent

Sabău Traian

absent

Stancov George- Iulian

absent

Vâlceanu Gheorghe

absent

Județul VRANCEA

Albu Gheorghe

prezent

Hunea Carmen

absentă

Mânea Radu

prezent

Mitrea Miron Tudor

absent

Nichita Dan Gabriel

prezent

Udrea Florian

absent

Municipiul BUCUREȘTI

Andronescu Ecaterina

absentă

Badea Alexandru Ioan

prezent

Boda Iosif

absent

Chiliman Andrei Ioan

prezent

Ciontu Corneliu

absent

Cunescu Sergiu

absent

Diaconescu Ion

prezent

Dobrescu Smaranda

prezentă

Dorian Dorel

absent

Dumitrescu Paul Adrian

absent

Furo Ioan Iuliu

absent

Gheorghiu Mihai

absent

Iliescu Valentin Adrian

prezent

Ionescu Alexandru

prezent

Ionescu Constantin

absent

Ionescu Galbeni Niculae Vasile Constantin

prezent

Iorgulescu Adrian

absent

Macarie Sergiu

prezent

Năstase Adrian

absent

Negoiță Gheorghe Liviu

prezent

Pambuccian Varujan

absent

Petrescu Silviu

absent

Popescu Ioan Dan

absent

Popescu Tăriceanu Călin Constantin Anton

absent

Raica Florica Rădița

prezentă

Sassu Alexandru

prezent

Severin Adrian

absent

Stănescu Mihai Sorin

prezent

Stoica Valeriu

absent

Teculescu Constantin

absent

Voicu Mădalin

prezent

Weber Ernest-Otto

absent

Județul ILFOV

Lixăndroiu Viorel

prezent

Neagu Victor

absent

Păunescu Costel

prezent

Petrovici Silvia

absent

Dacă au mai venit colegi, vă rog să vă anunțați.

Județul Alba:

Popa Neculai absent

Județul Arad:

Bercea Florian absent

Ghiorghiof Titu Nicolae absent

Tokay Gheorghe absent

Județul Argeș:

Ghibernea Dan absent

Leonăchescu Nicolae absent

Marin Gheorghe absent

Rizescu Sergiu absent

Stan Vasile absent

Stănescu Alexandru absent

Județul Bacău:

Dan Matei Agathon absent

Darie Simion absent

Duțu Ion absent

Popa Aron Ioan absent

Județul Bihor:

Serac Florian absent

Szilagyi Zsolt absent

Tepelea Gabriel absent

Județul Bistrița-Năsăud:

Oltean Ioan absent

Pintea Ioan absent

Județul Botoșani:

Afrăsinei Viorica absentă

Ioniță Nicu absent

Năstase Toma absent

Mihăilescu Petru Șerban absent

Județul Brașov:

Babiuc Victor absent

Gherasim Ion Andrei absent

Moucha Romulus Ion absent

Lepșa Sorin absent

Tudose Nicolae Florin absent

Județul Brăila:

Bartoș Daniela absentă

Dragu George absent

Văsioiu Horia absent

Județul Buzău:

Albu Alexandru absent

Ceaușescu Gheorghe absent

Pâslaru Dumitru absent

Petrescu Ovidiu absent

Județul Caraș-Severin:

Oană Gheroghe absent

Vilău Adrian absent

Județul Călărași:

Bălăeț Mitică absent

Munteanu Ion absent

Naidin Petre absent

Sârbu Marian absent

Județul Cluj:

Lăpușan Alexandru absent

Matis Eugen prezent

Județul Constanța:

Ariton Gheorghe absent

Coșea Dumitru absent

Mazăre Radu absent

Onaca Dorel absent

Județul Covasna:

Birtalan Akos absent

Județul Dâmbovița:

Ana Gheorghe absent

Neagu Romulus absent

Popa Daniela absentă

Simion Florea absent

Județul Dolj:

Grigoraș Neculai absent

Ionescu Bogdan absent

Ioniță Mihail Gabriel absent

Negrițoiu Mișu absent

Vasilescu Nicolae absent

Județul Galați

Buruiană Aprodu Daniela absentă

Ciumara Mircea absent

Nica Dan absent

Sandu Ion absent

Județul Giurgiu

Cristea Marin absent

Croitoru Mircea Adrian absent

Județul Gorj

Băbălău Constantin absent

Pârgaru Ion absent

Popescu Bejat Ștefan Marian absent

Județul Harghita

Raduli Robert Kalaman prezent

Județul Hunedoara

Ana Gheorghe absent

Dimitriu Sorin Petre absent

Giurescu Ion absent

Neacșu Ilie absent

Șteolea Petru absent

Județul Ialomița

Bivolaru Gabriel absent

Popa Virgil absent

Județul Iași

Cei din P.D.S.R. rămân absenți.

Lupu Vasile absent

Stanciu Anghel absent

Stoica Valeria Mariana absentă

Vintilă Dumitru Mugurel absent

Județul Maramureș

Godja Petru absent

Pașcu Ioan Mircea absent

Ștefănoiu Luca absent

Județul Mehedinți

Honcescu Ion absent

Nicolicea Eugen absent

Județul Mureș

Popa Ioan Mihai absent

Județul Neamț

Bujor Liviu absent

Burlacu Viorel absent

Cei de la P.D.S.R. lipsesc.

Radu Elena Cornelia Gabriela prezentă

Județul Olt

Sunt absenți cei care au plecat din sală, ca grup parlamentar.

Județul Prahova

Barbăroșie Victor prezent

Munteanu Mircea Mihai absent

Opriș Constantin Remus a venit, cumva, la Guvern? absent

Ruse Corneliu Constantin absent

Ceilalți sunt de la P.D.S.R., absenți

Județul Satu Mare

Biriș Anamaria Mihaela absentă

Pop Viorel este de la P.D.S.R. absent

Județul Sălaj

Domnul Liviu Bara este de la P.D.S.R. absent

Județul Sibiu

Dejeu Gavril absent

Pantiș Sorin absent

Celălalt este P.D.S.R.

Județul Suceava

Toți sunt de la grupurile parlamentare care au părăsit sala.

Județul Teleorman

Videanu Adriean a venit, da? Bun.

Județul Timiș

Bruck Werner Horst absent

Glăvan Ștefan a revenit? absent

Șerban Gheorghe absent

Județul Tulcea

Lipsesc cei care au plecat din sală.

Județul Vaslui

Băsescu Traian absent

Petrescu Virgil absent

Județul Vâlcea

Stancov George Iulian prezent

Județul Vrancea

Nu este cazul.

Municipiul București

Dorian Dorel absent

Dumitrescu Paul Adrian absent

Gheorghiu Mihai absent

Ionescu Constantin absent

Iorgulescu Adrian absent

Pambuccian Varujan prezent

Petrescu Silviu absent

Popescu Tăriceanu Călin absent

Severin Adrian absent

Stoica Valeriu absent

Weber Ernest Otto absent

Circumscripția electorală nr. 42 Ilfov

Petrovici Silvia absentă

A revenit domnul deputat Țepelea, la Județul Bihor, da?

Dacă mai sunt colegi care au revenit pe parcurs?

Pe domnul Dejeu l-am trecut.

Deci, nu mai sunt. Considerăm apelul încheiat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă rog să numărați acum...

Da. Rezultă că avem 189. Cvorumul este depășit (Aplauze. Se strigă: "Bravo!").

Vă rog frumos să vă ocupați locurile în sală, ca să putem continua.

Domnul Ioan Gavra:

Guvernul a salvat Parlamentul! (Comentarii în sală).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog foarte mult, păstrați liniștea și ocupați-vă locurile...

Deci, la titlul legii, unde rămăsesem, am supus la vot și nu s-a aprobat amendamentul comisiei. Vă supun la vot, acum, titlul legii, așa cum a fost el propus de inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Cu un vot împotrivă, s-a adoptat titlul legii.

La art. 1, comisia, la primul alineat a propus tot lunile martie-septembrie, deci în loc de august-septembrie. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt intervenții...

Da, vă rog.

Domnul deputat Iliescu, vă rog. Președintele comisiei.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Deci, domnule președinte, onorată Cameră, nu vorbesc de această dată în calitate de președinte al comisiei, ci în calitate de membru al Grupului parlamentar P.U.N.R., punând în discuție un amendament propus și în comisie, care, din păcate, a căzut și care se referă la majorarea compensației bănești lunare de la 13.500 lei, așa cum prevede proiectul de lege propus de Guvern, la suma de 20.000 lei.

Cred că argumentația este extrem de serioasă: în nota de fundamenare, care stă la baza proiectului de lege, se spune că ...o persoană din mediul urban va cheltui, în plus, pentru pâine, pe lună, 18.000 lei.

Dacă în privința majorității alimentelor de bază putem accepta o acoperire în proporție de 75%, cred că în privința pâinii, care este, de fapt și din păcate, alimentul de bază pentru majoritatea românilor, a merge pe varianta de 20.000 lei compensație bănească lunară mi se pare o soluție mai fericită.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la discutarea fiecărui articol, spune articolul nostru 105, pot lua cuvântul pentru a-și exprima punctul de vedere, în limita perioadei de timp stabilite, reprezentantul Guvernului, inițiatorul, autorii amendamentelor depuse la comisia sesizată și câte un deputat desemnat de fiecare grup. Înțeleg că din partea grupului dumneavoastră (se adresează unui domn deputat al Grupului parlamentar P.U.N.R., care intenționa să vorbească la microfon), a vorbit domnul deputat Iliescu sau... Nu vreau să înțelegeți că vă interzic să vorbiți, dar vreau să existe respectul legii. Nu dânsul a fost inițiatorul amendamentului, ci domnul deputat Lazia, care nu se află aici, sau care se află, dar nu și-l susține... (Comentarii în sală).

Da. Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare, în primul rând, propunerea comisiei, așa cum scrie Regulamentul nostru, în care, deci, comisia a propus schimbarea termenului de "august" în "septembrie".

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Vă rog numărați voturile. Sunt 11 voturi pentru.

Deci, am supus la vot, acest amendament propus de comisie a căzut, nu contează că s-a modificat titlul, articolul unei legi poate să difere de titlu. Discutăm de art. 1 alin. 1.

În continuare, voi supune spre aprobare art. 1 alin. 1, așa cum a fost propus el inițial de inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Vă rog numărați. Două abțineri.

Voturi împotrivă? Sunt 12 voturi împotrivă.

În continuare, la pct. a) și b) ale art. 1, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vi le supun spre aprobare, așa cum au fost ele propuse de inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă?

Cu o abținere, a fost adoptat.

La pct. c), comisia a propus mărirea cuantumului la 450.000 lei lunar. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare amendamentul propus de comisie.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

Da. Vă mulțumesc.

Deci, s-a adoptat propunerea comisiei.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La pct. d), e), f) și g), comisia nu are amendamente. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt intervenții, vă supun spre aprobare aceste puncte.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art. 1 alin. 2, comisia propune schimbarea termenului din 31 august în septembrie 1997. Dacă sunt intervenții?

Domnul deputat Iliescu. Vă rog.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Din partea Grupului parlamentar P.U.N.R., propun modificarea compensației bănești lunare de 9.000 lei , așa cum este în proiectul propus de Guvern, cu suma de 13.000 lei. Este amendamentul depus și, din păcate, respins la comisie.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În timpul dezbaterilor, nu pot să fie depuse amendamente, iar cele depuse la comisie se discută numai în anumite condiții.

Deci, vă supun la vot propunerea comisiei, deci, cu modificarea termenului de 31 august în septembrie.

Cine este pentru? Da. Vă rog să numărați. Sunt 17 voturi pentru.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Este evident că a căzut acest amendament propus.

Supun spre aprobare amendamentul propus, de modificare de la 9.000 la 13.000 lei. Domnul Lazia, autorul amendamentului, nefiind în sală, nu se poate susține. Vă supun spre aprobare art. 1 alin. 2 în textul propus de inițiator.

Cine este pentru?

Abțineri? Sunt două abțineri.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. Sunt 13 voturi împotrivă.

În continuare, vă supun spre aprobare pct. a) și b) de la alin. 2, la care nu există amendamente. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La alin. 3, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare alin. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art. 1 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Vă rog să numărați. Sunt 3 abțineri.

Voturi împotrivă?

Deci, cu 3 abțineri s-a aprobat art. 1

Art. 2. Dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art. 2 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă? Sunt 5 voturi împotrivă.

La art. 3, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art. 3 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă?

Cu o abținere, a fost adoptat.

La art. 4, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art. 4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă?

Cu o abținere, a fost adoptat.

Dacă la art. 5 sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art. 5 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă?

Cu o abținere, a fost adoptat.

Dacă sunt intervenții la art. 6? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art. 6.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă?

Cu o abținere, a fost adoptat.

Dacă sunt intervenții la art. 7? Dacă nu sunt, vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă?

Cu o abținere, a fost adoptat.

Dacă sunt intervenții la art. 8? Dacă nu sunt, vi-l supun spre aprobare în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă?

Cu o abținere, a fost adoptat.

Dacă sunt intervenții la art. 9? Dacă nu sunt, vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Cu o abținere, a fost adoptat.

Dacă sunt intervenții la art. 10? Dacă nu sunt, vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă?

Cu o abținere, a fost adoptat.

Proiectul acestei legi îl vom supune aprobării în plen, în integralitatea lui după ce discutăm și celelalte legi.

Având în vedere că în sală se află 188 de persoane, eu propun să supunem la vot acest proiect de lege, în integralitatea lui.

Din sală:

Soneria!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. O să vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Rog chestorii să-și facă datoria, să-i cheme pe colegii de afară în sală.

Bun. O să vă rog să vă ocupați locurile în sală, ca să trecem la vot. Deci, este votul final asupra acestei legi, care, fiind o lege organică, este nevoie de 172 de voturi pentru.

Vă rog frumos să vă ocupați locurile în sală.

Domnul deputat Vâlcu, șeful Grupului parlamentar al P.U.N.R., care dorește să ia cuvântul. Vă rog.

Domnul Mircea Vâlcu:

Domnule președinte,

Onorată Cameră,

Grupul P.U.N.R. va vota în favoarea acestei legi, deși în anumite momente, aspecte ale ei, ne-am pronunțat împotrivă.

Considerăm însă că interesul general este ca populația să-și primească drepturile care i se cuvin, chiar dacă ele sunt la un cuantum mai scăzut decât cel pe care l-am propus noi.

Interesul general prevalează, să spunem, asupra unui interes politic.

Vă mulțumesc. (Aplauze).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Deci, supun votului final proiectul de lege discutat, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

În unanimitate a fost adoptat acest proiect de lege, ca lege organică. (Aplauze puternice).

Cvorumul este de 192 de voturi pentru.

Domnul Ioan Gavra:

Merităm o pauză...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 19:27
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro