Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 18-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 1997

5. Respingerea prin vot a propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

În continuare, propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar. Această propunere legislativă a fost depusă de Grupul parlamentar P.U.N.R. și în ziua de 6 martie 1997, la solicitarea inițiatorului, plenul a aprobat dezbaterea proiectului în procedură de urgență.

Conform prevederilor art. 105 și 106 din Regulamentul nostru, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt pe articole, cât și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit biroul comisiei să facă propunerile de timp pentru cele două chestiuni. Vă rog.

Domnul deputat Cristea. Aveți microfon acolo, care funcționa.

Domnul Gheorghe Cristea:

Vă mulțumesc.

Deci, Comisia de agricultură a luat în dezbatere, în urma adresei Biroului Permanent, în regim de urgență, propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 18, depusă de domnul deputat Valeriu Tabără, în numele Grupului parlamentar al P.U.N.R.

În urma dezbaterilor generale care au avut loc în comisie, s-a propus respingerea acestei propuneri legislative, pentru următoarele motive: propunerea legislativă, în forma prezentată și în regim de urgență nu a permis membrilor comisiei posibilitatea unei analize de fond și a unei documentări necesare dezbaterii sale pe articole; în al doilea rând, existența la comisie a unei propuneri legislative care are același obiect și care, conform unor dispoziții regulamentare, poate fi conexată cu propunerea făcută de PUNR.

Acestea sunt lucruri cuprinse în raportul comisiei, la care aș vrea să mai adaug faptul că la dezbaterea acestui proiect de lege în comisie, grupurile parlamentare ale PDSR și PRM au părăsit sala, iar în dezbatere toate celelalte grupuri parlamentare și-au exprimat punctul de vedere și au făcut aceeași propunere de respingere a proiectului de lege. Propunerile au fost supuse la vot și au fost respinse cu 16 voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă.

În aceste condiții, domnule președinte, nu putem să facem propuneri de timp pentru discutarea acestui proiect de lege. Urmează ca dumneavoastră să supuneți plenului propunerea făcută de comisie, de respingere a acestui proiect de lege.

Mai precizez că am primit în termen avizul Consiliului Legislativ, nu am primit la comisie cele două avize consultative, de la Comisia juridică și de la Comisia pentru administrație locală.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc și eu.

Din partea inițiatorilor? Domnul deputat Tabără. Vă rog!

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În primul rând, cred că ați studiat fiecare raportul pe care l-ați primit la acest proiect de lege și vreau să vă spun că, în calitatea mea de parlamentar, și din legislatura trecută, și din cea de acum, nu am întâlnit niciodată o astfel de motivație de respingere a unui proiect de lege. Și anume, este vorba de cele două puncte care fac argumentația acestei respingeri: "Propunerea legislativă prezentată în regim de urgență nu a permis membrilor comisiei posibilitatea unei analize de fond pentru o dezbatere fundamentată pe fiecare capitol." Fac mențiunea că de joi și până miercuri a fost aproape o săptămână, or noi am ajuns să analizăm proiecte de legi în timp chiar mai scurt. Nu cred că acest argument stă în picioare pentru respingerea discutării proiectului de lege în plenul Camerei Deputaților.

Cu atât mai mult nu stă în picioare nici cel de al doilea argument: existența unei alte inițiative legislative cu același obiect de reglementare. Nu contest proiectul respectiv, conținutul respectiv ș.a.m.d., de fapt, problemele legate de aducerea pe ordinea de zi în procedură de urgență a proiectului de lege al cărui autor este Grupul parlamentar al PUNR... vă reamintesc, a fost depus pe 18.02 și readus doar într-un moment de conjunctură, și nu așa cum ar fi fost normal, să fie adus în discuție în Camera Deputaților în contextul prevederilor regulamentare.

Domnilor colegi,

Nu vreau să intru în amănunte, dacă este necesar am să revin, au fost însă argumente și de o altă natură, privind faptul că în legislatura trecută PUNR ar fi trebuit să depună astfel de amendamente sau proiecte de modificare a Legii nr. 18.

Stimați colegi,

Vă reamintesc că trei grupuri parlamentare au făcut aceste inițiative parlamentare, și anume: cu Adresa nr. 109/29.07.1993, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 inițiată de Grupul parlamentar PUNR; cu Adresa nr. 110/20.07.1993 o altă propunere legislativă, a Grupului PD-FSN, iar cu Adresa nr. 171/1.11.1993, depunerea unei inițiative legislative a Grupului UDMR.

Stimați colegi,

Vreau să vă aduc la cunoștință, și aveam de fapt știrea încă cu o seară dinainte de ședința comisiei de specialitate, că Consiliul Legislativ a dat avizul favorabil pentru propunerea legislativă pe care am făcut-o Camerei și comisiei.

Vreau să mai fac o precizare: proiectul de lege pe care noi îl aducem în fața dumneavoastră și în procedură de urgență clarifică câteva probleme și, de fapt, completează Legea nr. 18 și nu creează disfuncționalități în această lege, ci este, efectiv, completarea ei. Și aici ne referim la problema rezolvării situației acționarilor din societățile comerciale cu capital de stat, este vorba de rglementarea situației terenurilor cu vegetație forestieră, este vorba de reglementarea drepturilor de proprietate asupra unor terenuri abuziv preluate de către stat (și dacă vreți vă aduc la cunoștință ceea ce este prezent în zona bazinelor de acumulare hidrotehnice), este vorba de redarea proprietății asupra unor suprafețe de teren arabil și forestiere pentru biserici, schituri mănăstirești și mănăstiri, este vorba de redarea proprietății asupra pădurilor comunale și composesorale către comunitățile locale și la care se adaugă și probleme legate de redarea în proprietate a unor suprafețe de pădure-terenuri arabile pentru școli de toate gradele, începând cu gimnaziile și terminând cu universitățile, atât cele cu profil agricol cât și cele cu profil silvic.

Domnilor colegi,

Nici o reformă în agricultură nu se va putea face până nu vom clarifica toate problemele legate de proprietatea funciară! Noi nu putem discuta de privatizarea societăților comerciale cu capital de stat fără a clarifica elementele de proprietate și a ceea ce aparține, de fapt, acționarilor sau celor care dețin pământ în diverse relații cu aceste societăți comerciale în conformitate cu Legea nr. 16. Noi nu putem discuta despre o piață a pământului fără a clarifica aceste probleme!

Mai mult, vreau să precizez că există în Legea nr. 18 un element de neconstituționalitate - faptul că în zonele de câmpie am reconstituit dreptul de proprietate până la limita de 10 ha, nu același lucru l-am putut face în zonele de munte, unde suprafețele avute de proprietarii de teren arabil sunt întotdeauna limitate la 1-2-3 ha, suprafețele avute de aceștia în posesie sunt în general suprafețele împădurite. Considerăm că prin această lege putem să venim și în aceste zone la nivelul de 10 ha, inclusiv cu suprafețele împădurite.

O problemă însă: ceea ce rămâne din redistribuirea suprafețelor de pădure pentru Romsilva este de circa 1,7 milioane de ha și considerăm că cea mai bună administrare pentru patrimoniul forestier al țării este cel de proprietate privată.

Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul președinte al Camerei Deputaților Ion Diaconescu.

Domnul Petre Țurlea (din sală):

Am și eu o întrebare!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

După aceea.

Domnul Ion Diaconescu:

Doamnelor și domnilor,

Domnul Tabără are oarecum dreptate, că s-ar fi putut găsi timp pentru comisie ca să facă o examinare a acestui proiect de lege cât de cât mulțumitoare, însă motivul principal pentru care noi credem că trebuie să se renunțe la examinarea proiectului acum, în procedură de urgență, constă tocmai în ceea ce spunea domnul Tabără: că legea este extrem de importantă, are atâtea conotații și că trebuie examinată pe îndelete. Și, mai ales, să ținem seamă că mai sunt o serie întreagă de proiecte mai vechi care au fost lăsate în desuetudine, în cel depus de un grup de inițiativă câteva săptămâni în urmă știți că ați respins procedura de urgență pentru că Guvernul are de venit, în conformitate cu acordurile pe care le-a încheiat cu forurile internaționale, cu niște prevederi speciale, care încă nu sunt puse la punct.

De aceea, credem că este cel mai înțelept lucru să se renunțe și la această procedură de urgență, respingând - pentru că nu există altă modalitate - proiectul respectiv, dar și proiectul acesta, ca și cel de data trecută, vor fi conectate și vor fi baza discuțiilor, când se va începe procedura normală. Chiar propunem ca atunci când se va întâmpla acest lucru proiectul respectiv să nu fie considerat numai inițiativa grupului Vasile Lupu și ceilalți, ci să fie considerat între inițiatori și grupul dânșilor.

Deci, v-am ruga ca prin votul dumneavoastră să se renunțe la această procedură de urgență, respingând pentru moment proiectul, urmând ca atunci când se va lua în discuție proiectul celălalt, care a fost amânat, la care s-a renunțat la moțiunea de cenzură, să fie conectat cu acesta, dânșii find considerați printre inițiatorii acestui proiect general de reformă agrară, care este absolut și urgent necesară și sperăm ca până la 30 iunie, când se încheie această sesiune, el să capete forma definitivă. De aceea vă propunem acest vot negativ dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Țurlea, vă rog, puneți întrebarea!

Din sală:

La procedura de urgență vorbește un singur reprezentant de la fiecare grup parlamentar!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu am ajuns încă în procedură!

Domnul Petre Țurlea:

Domnilor colegi,

Vreau să pun o întrebare președintelui comisiei, sper că îmi dați voie...

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Președintele comisiei ne-a propus respingerea acestui proiect de lege și vreau să-i pun o întrebare, ca să știu cum votez: Domnule președinte al comisiei, ați respins acest proiect de lege și vreau să vă întreb, l-ați respins pentru că este textul rău sau pentru că acest proiect de lege nu aparține PNȚCD? După cum ați văzut, Consiliul Legislativ a spus că acest text este bun, deci prima idee cade. Rămâne cea de a doua, l-ați respins pentru că nu aparține PNȚCD.

Se pune întrebarea, în acest context: PNȚCD-ul pune înaintea interesului țărănimii române interesul său, ca partid, ca să fie inițiator? Ce fel de partid țărănesc mai sunteți atunci, dacă nu vreți binele țărănimii, pe care spuneți că o reprezentați în Parlament, domnilor?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Din partea Guvernului, domnul ministru Duvăz.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz (ministrul pentru relațiile cu Parlamentul):

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul este în acord cu respingerea acestei inițiative legislative, pentru următoarele motive:

Sigur că în Legea nr. 18 trebuie să se intervină, dar intervenția trebuie să fie mult mai amplă decât secțiunea care vizează această inițiativă legislativă. Sigur că în problema restituirii pădurilor, unde s-a făcut foarte puțin, discuția este deschisă, dar trebuie să ținem cont (și dumneavoastră sunt convins că atunci când veți vota acest proiect de lege veți ține cont) de faptul că astăzi aproximativ 5% din păduri sunt în proprietate privată și extinderea acestei proprietăți private începe să aibă deja o dimensiune foarte importantă și o pondere foarte mare prin modificarea Legii nr. 18, inclusiv prin această inițiativă legislativă a Grupului PUNR.

În acest caz, va trebui să examinăm foarte exact cum se va face gospodărirea acestor păduri, cum se va face actul de exploatare silvică și cum ele vor fi gospodărite în regim silvic, așa cum prevede Codul silvic în vigoare și adoptat și de dumneavoastră în trecuta legislatură. Pentru că, în primul rând, pădurea, în momentul acesta (și exemplele pot fi nenumărate), în țările europene cel puțin, este socotită mai degrabă și înainte de a fi un factor economic un factor de mediu, un factor ecologic.

Deci, având în vedere că discuția trebuie făcută asupra Legii nr. 18, că această discuție va fi făcută pe mult mai multe componente ale acestei legi, fără să negăm utilitatea unora din punctele de vedere prevăzute de actualul proiect, Guvernul, mai ales datorită acestei proceduri care nu permite o dezbatere pe fond suficientă și un timp suficient de reflexie, are rugămintea să respingeți acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

O să îl rog pe domnul senator Cataramă, care este inițiator, să poftească pe banca inițiatorilor și, ca să nu se suscite alte genuri de discuții, o să-i rog și pe domnii deputați să-și ocupe locurile în sală, inclusiv pe domnii miniștri.

Domnul deputat Gavra, într-o chestiune de procedură.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Sigur că suntem în prima etapă a dezvoltării acestui regim de urgență la acest proiect de lege, care, de fapt, este inițiativă legislativă a Grupului parlamentar PUNR. Noi încă nu am intrat în procedură și, deci, biroul comisiei și nu președintele trebuie să stabilească timpul total și timpul individual pentru intervenții la acest proiect de lege.

Din păcate, însă, s-a încălcat procedura, până acum deja, lucru care este nepermis! Este pur și simplu o defăimare a Camerei Deputaților, care a primit din partea comisiei un raport care încalcă prevederile regulamentului și ale procedurii adoptate în plenul Camerei Deputaților! Așadar, la un asemenea proiect de lege nu se spune că nu a fost timp, că de aceea este "de urgență", ca să-și facă timp colegii noștri; doi, nu se prezintă un raport de respingere a procedurii, pentru că procedura a fost adoptată și își urmează cursul firesc, cu sau fără voia comisiei, cu o respingere, pe fond, și în final cu argumente a inițiativei legislative, pe articole! Dumneavoastră, astăzi, aici, nu puteți să dați un vot asupra procedurii, întrucât ați adoptat procedura de urgență, nu o puteți anula printr-un vot, pentru că încălcați regulamentul și, în final, după ce se discută articolele inițiativei legislative - întrucât în raport nu există amendamente - puteți să vă dați votul, negativ sau pozitiv, pentru adoptarea acestei inițiative legislative în regim de urgență.

Domnule președinte,

Regulamentul este foarte clar, începând de la art. 102, 103, 104: "Camerea Deputaților, după primirea raportului comisiei sesizate în fond, înscrie cu prioritate pe ordinea de zi acest proiect de lege (care s-a și înscris la pct. 3). Imediat se trece la discutarea pe articole, după ce comisia fixează, prin biroul său, timpii individuali și timpul total de analiză a acelei inițiative" și se trece, conform art. 105, la discutarea fiecărui articol în parte, în limita pe care va urma noi să o stabilim acum de comun acord, la nivelul Camerei Deputaților.

Deci, nu are nimeni voie să întrerupă procedura care este stabilită la Secțiunea a IV-a art. 102-106, respectiv, dezbaterea unei inițiative, a unei ordonanțe sau a unui proiect de lege în regim de urgență! Vă rog frumos să dați curs desfășurării normale a procedurii, conform regulamentului!

Revenind la procedura normală, la articolele anterioare, care ne spun ce se întâmplă cu inițiativele legislative, se spune în felul următor în art. 95 (care nu are legătură cu urgența, dar regulamentul trebuie să fie în întregul său): "În cadrul unei proceduri normale, dacă prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea acelui proiect sau propuneri legislative, după încheierea dezbaterilor generale...", atunci dumneavoastră, ca președinte de ședință, cereți un vot Camerei, dacă inițiativa este în regim normal. Deci, nu aveți voie să cereți nici un vot Camerei, decât în final, după dezbatere: respingere sau adotpare asupra acestui proiect de lege!

Pentru domnul Diaconescu și pentru domnul ministru pentru relația cu Parlamentul, sigur că argumentele domniilor lor sunt pertinente, probabil că ar trebui să atacăm această lege la mai multe articole, dar dacă rezolvăm parțial - inițiativa noastră este de 2 ani de zile, exact ca și a dumneavoastră, domnule președinte Diaconescu, ca și a UDMR-ului și ca și a PD-ului; până acum, de 2 ani, nu s-a rezolvat nimic, iar situația în teren o cunoașteți foarte bine -, nu este mai bine să nu se mai aștepte încă 2 luni, 3 luni, 4 luni, ca să rezolvăm ceva, mai ales la păduri, unde problemele sunt foarte dure în teritoriu și le știți foarte bine? Și în zona Maramureșului istoric, și în zona Bucovinei, și în zona secuimii ș.a.m.d. De ce să așteptăm la nesfârșit, până facem un aluat din toate inițiativele, când se contopesc toate în ceva ce nu aparține nimănui, când avem regim de urgență?

A doua chestiune: nu se pot identifica cele două proceduri - inițiativa dumneavoastră prin votul dumneavoastră (că noi am fost de acord cu regimul de urgență și aici) merge în regim normal, când va veni la Camera Deputaților, conform procedurii și regulamentului, se va dezbate; acest proiect de lege al nostru este în regim de urgență și vă rog să-l tratați ca atare, fără a face comparație cu alte inițiative, care sunt depuse în alt regim la Camera Deputaților!

Domnule președinte, vă rog să nu încălcați regulamentul, pentru că dumneavoastră sunteți obligați să-l aplicați!

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Berceanu, o chestiune de procedură. Vă rog!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că ar trebui să încheiem cât mai repede aceste probleme de procedură, pentru că altfel nu o să mai fim într-o procedură de urgență, tocmai discutând prea mult despre procedură, ea va fi, de fapt, o procedură lentă... Rugămintea mea ar fi să cereți din partea comisiei propunerile de timp: total și alocat fiecărei intervenții, iar în legătură cu această propunere a comisiei, de respingere a proiectului de lege, având în vedere că în procedura de urgență nu există dezbateri generale, (art. 95 pe care l-a citat domnul Gavra este de la procedura normală), practic, imediat ce se începe această procedură dumneavoastră trebuie să supuneți la vot raportul de respingere și, dacă el nu va fi acceptat, atunci să dezbatem legea în procedură de urgență.

Dacă tot am venit aici pentru această chestiune de procedură, aș vrea să vă spun doar în câteva cuvinte și poziția Grupului parlamentar USD-PD. Noi suntem convinși pe deplin că trebuie niște modificări la Legea fondului funciar și că o mare parte din modificările propuse de Grupul parlamentar PUNR sunt îndreptățite, așa cum o parte și din modificările propuse de PNȚCD și UDMR, prin inițiativa de săptămâna trecută, de asemenea, sunt îndreptățite, noi însă nu am fost nici săptămâna trecută și nu suntem nici acum de acord să discutăm aceste lucruri în procedură de urgență, pentru că sunt niște chestiuni care au efecte foarte-foarte importante - uneori imprevizibile, așa cum s-a dovedit și cu legea votată în 1991 - și de aceea credem că lucrurile trebuie bine cântărite, precis și atent studiate, în așa fel încât dacă facem niște modificări, ele să nu fie niște modificări care să încurce și mai mult lucrurile în agricultură și să mai determine un val de procese și de prelungite probleme în mediul rural, ci, din contră, să simplifice și să clarifice chestiunile din această zonă economică foarte importantă.

De aceea, noi vom vota pentru respingerea acestui proiect de lege și așteptăm cât se poate de curând ca toate inițiativele elgate de Legea nr. 18 să fie discutate și puse la un loc și să discutăm într-o procedură normală aceste modificări.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Am cerut, de altminteri, șefului comisiei să facă propuneri pentru timpii de dezbatere pe articole și pentru... Vă rog să faceți propuneri!

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Mai întâi trebuie să dau două răspunsuri. Proiectul a fost dezbătut pe fond și în dezbateri generale în cadrul comisiei de către toate grupurile parlamentare, au fost vorbitori de peste tot. Formularea noastră sintetizează ceea ce s-a spus acolo și o face foarte exact, domnul Tabără a participat și a susținut proiectul și constatările colegilor noștri au fost exact acestea: că propunerile care sunt cuprinse în proiect (eu nu vreau să intru în detalii aici, dar acolo s-a discutat chiar și pe detalii) nu pot fi puse efectiv în discuție pentru că ele nu au în spate o argumentație foarte solidă, din care să reiasă că acest proiect se poate dezbate într-adevăr în cunoștință de cauză. Aceasta este relatarea foarte exactă.

În al doilea rând, domnule deputat Țurlea, nici vorbă de ceea ce spuneți dumneavoastră! Este părerea dumneavoastră și nu aceasta a prevalat în această discuție a noastră. Toți vorbitorii, șapte la număr, au propus respingerea acestui proiect, după dezbateri generale, după ce domnul deputat Tabără a avut posibilitatea să intervină din nou la sfârșitul dezbaterilor.

Comisia l-a votat și îl propune, domnule președinte, Camerei Deputaților, cu această rezoluție, să-i spunem, de respingere. În situația în care dumneavoastră îl supuneți la vot și este respins, alocarea de timp nu mai este necesară. Alocarea de timp este necesară în situația în care propunerea comisiei de respingere a proiectului nu este însușită de Cameră și atunci, evident, urmând dezbaterea pe articole, va trebui să facem propuneri pentru timpul de dezbatere.

Cât despre "broderiile" domnului Gavra pe marginea procedurilor, eu nu reacționez pentru că le-am auzit de 4 ani de zile și trebuie să recunosc că are o fantezie deosebită...

Mulțumesc.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Nu ne cunoașteți!

Din Grupul PUNR:

Sunteți pe dinafară total! Profesor de filosofie în agricultură!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să păstrați liniștea!

Domnul deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

În primul rând, îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat, ultima afirmație, acele "broderii de regulament"... dar inclusiv raportul este în afara regulamentului și o spun și eu. Nu doream să intru în amănunte și nici nu am să intru în modul cum s-a elaborat acest raport la proiectul de lege. Ați spus că după discuții generale s-a respins, nu este adevărat, motivația din primul punct de respingere este clară și nu am scris-o eu, a scris-o comisia sau cei care au făcut-o!

În al doilea rând, rămân la părerea că undeva nu lucrăm corect. Atunci când este vorba de o inițiativă legislativă, cu atât mai mult dacă abordează sectoare extrem de importante, eu cred că comisia sau măcar o parte din Comisia pentru agricultură ar trebui să fie aici, de față, și să ia măsuri: cine stabilește timpul, președintele, vicepreședintele sau altcineva.

Revin la câteva chestiuni și îmi pare rău, domnule președinte Diaconescu, trebuie să vă spun și un alt lucru: nu acceptăm calitatea de coautori ai celeilalte inițiative legislative din mai multe motive și nu vreau să fac analiza aici. În primul rând, ne asumăm și ne-am asumat răspunderea atunci când am prezentat acest proiect de lege că el este cel care completează și nu deranjează pe nimeni, deci nu intrăm să mărim numărul de procese. Dincolo, dintr-o primă citire, vreau să vă spun că sunt foarte multe probleme și cunosc acest lucru, prin faptul că am gospodărit timp de 2 ani și 15 zile unele din aceste probleme ale fondului funciar în România.

De asemenea, nu împărtășesc nici celălalt punct de vedere, exprimat de către domnul ministru Duvăz aici, privind proprietatea asupra pădurilor. Pentru că sistemul de exploatare poate să fie reglementat așa cum el a fost reglementat în România.

Domnule ministru, vreau să vă spun că sunt dintr-o zonă în care proprietatea privată asupra pădurilor a fost preponderentă, este vorba de Munții Apuseni. Vreau să vă spun, domnule ministru, că la această dată, zona respectivă a început să fie cheală și să știți că nu țăranii și moții au făcut aceste tăieri, le-au făcut cei care le-au avut în proprietate! Mai mult, cred în puterea de a gospodări ceea ce înseamnă fond funciar, atunci când reglementările sunt clare! Și sunt foarte multe argumente în acest sens și a ceea ce este în Slovenia, în Cehia, în Germania și în celelalte țări ale Comunității Economice Europene.

Mai mult, vreau să fac precizarea că articolele pe care le-am luat în analiză și cu care venim în fața dumneavoastră, după părerea mea, sunt fundamentale pentru ca Guvernul să declanșeze elementele de reformă profundă în anumite sectoare ale agriculturii.

Fără aceste modificări, fără aceste completări ale Legii nr. 18, noi nu putem discuta decât poate făcând politică pe seama cui? Pe seama celor care așteaptă de câțiva ani buni să li se facă dreptate și se poate face foarte ușor printr-un proiect de lege?

Nu cred că respingerea este făcută cu motivația conținutului legii. Respingerea se face așa cum nu s-a dorit aducerea acestui proiect de lege, așa cum cerea regulamentul, în procedură de urgență, și cum am cerut-o. Dacă era un alt proiect sau alt proiect, elaborat de altcineva, iată că s-a putut aduce în procedură de urgență chiar și fără expunerea de motive sau nota de fundamentare, pe care am votat-o.

Și o altă problemă, noi nu am cerut retragerea procedurii. Noi am lăsat procedura care s-a votat joi, acum două săptămâni. Celălalt proiect de lege a fost tratat cu totul și cu totul altfel. Este dreptul inițiatorilor s-o facă. Dar eu cred că până atunci, un astfel de proiect este absolut necesar să fie luat în discuție de către dumneavoastră. Și îmi pare rău, repet, că nu a fost și motivația Consiliului Legislativ, pentru că dacă ați citi această motivație, ați vedea că sunt elemente doar de formă, și nu de fond, în acest proiect de lege. Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog. Vă rog, domnul deputat Marton.

Domnul Marton Arpad Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Regula de bază a procedurii parlamentare este la secțiunea a treia, iar excepția tratându-se în secțiunea a patra, prin procedura de urgență. Această secțiune are prevederi doar pentru acele momente ale procedurii care diferă de la procedura normală. O,i este clar că în art.95, și numai acolo, se face vorbire despre propunerea comisiei, de respingere. Ca atare, nu s-a dorit o reglementare specială în cazul procedurii de urgență a acelei situații când comisia a propus respingerea inițiativei legislative sau a proiectului de lege.

Evident că în momentul în care există prevederea că nu există dezbateri generale, fără să fi discutat toată perioada pe care am rezervat-o, din păcate, acestei discuții, ar fi trebuit să se purceadă la vot, direct la vot, fără discuții. Și suntem în această situație. Vă rog să faceți această interpretare pentru că este singura normală și conformă acestui regulament.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog frumos, replică, însă, vă rog să fie scurtă.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Domnilor colegi.

Domnule deputat Cristea, președintele Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și servicii, sigur că eu o iau ca o metaforă chestiunea aceasta, dacă dumneavoastră mai aveți timp și de metafore. Deci broderia nu există în regulament. Broderia există eventual la dumneavoastră ca procedură și comportament parlamentar, lucruri știute bine la Cameră. Ne-ați cam brodat de fiecare dată, dar nu în Camera Deputaților. Pe coridoare și în altă parte. Deci brodați acolo și lăsați-ne pe noi, că noi aplicăm regulamentul. Când aveți timp să-l citiți, vă rog să veniți să ne spuneți unde ați greșit dumneavoastră. Eu vă cer scuze pentru ce ați făcut dumneavoastră aici.

Iar domnului deputat Marton îi reamintesc că excepția este excepție, și nu întărește regula. Deci excepția nu se referă la articolul la care domnia sa a făcut aici apel, că se supune votului procedura, dacă este de respingere. Nu, domnule coleg, tocmai de aceea nu s-a spus la urgență, că acolo nu se fac asemenea proceduri. Acolo intră direct în dezbatere. De aceea este excepție, domnule coleg. Regula este alta și excepția niciodată nu confirmă regula, pentru simplul motiv că în logică, excepția este excepție de la regulă. Vă mulțumesc frumos.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnul Barna. Domnul deputat Barna. Vă rog.

Domnul Elek Barna Matei:

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Vorba multă, sărăcia omului! Iată că din procedura de urgență am ajuns în procedură înceată și, în loc să votăm, facem sofisticări pe seama regulamentului.

Deci din partea comisiei propunem 30 de minute, nu mai mult de 3 minute pe articol. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Vă supun spre aprobare propunerile din partea comisiei. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? Voturi împotrivă?... Abțineri, încă o dată. Vă rog, țineți mâinile sus. 3 abțineri. Voturi împotrivă? Cu 3 abțineri și 1 vot împotrivă, s-au adoptat timpii.

În continuare... Da, vă rog, inițiatorul.

Am intrat în procedura de urgență.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aveți trei minute.

Domnul Valeriu Tabără:

Cred că, și ca parlamentar, am dreptul să-mi spun punctul de vedere asupra unui deznodământ și nu este, repet...

Domnule deputat, când mă veți auzi pe mine oprind pe cineva de a vorbi de la acest microfon, vă rog să mă opriți și pe mine.

În al doilea rând, domnilor colegi, ca unul dintre cei care am lucrat la această lege, ca unul dintre cei care cunosc o mare parte din ceea ce înseamnă agricultura României, ca unul dintre cei care cred că cunosc și imperfecțiunile și ceea ce trebuie să mai facem în agricultura aceasta, îmi exprim durerea pentru votul de astăzi. Vreau să vă spun că el este în contradicție cu ceea ce înseamnă procedura parlamentară.

Acesta este motivul pentru care - și vă rog să luați în calcul acest lucru - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române, și nu legat de ceea ce s-a întâmplat dimineață, își va rezerva dreptul de a-și exprima poziția într-un anumit fel în Camera Deputaților de astăzi înainte. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Intervenția dumneavoastră este o declarație, și nu are legătură cu proiectul de lege.

În continuare, vă supun la vot propunerea comisiei, de respingere a acestei inițiative legislative, considerentele fiind cuprinse în raport. Cine este pentru? Vă rog să numărați. Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Vă rog, țineți mâinile sus. Sunt 15 voturi împotrivă. Cu 15 voturi împotrivă, s-a respins această inițiativă legislativă.

Vă rog, domnule deputat Vâlcu, șeful grupului parlamentar.

Domnul Mircea Vâlcu:

Domnule președinte,

Onorată Cameră,

Grupul parlamentar PUNR consideră că s-a încălcat Regulamentul de funcționare al Camerei și, ca atare, se retrage de la lucrări, urmând să-și definească ulterior poziția în legătură cu participarea la lucrările Parlamentului. Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Vă rog foarte mult, nu părăsiți sala și ocupați-vă locurile, să putem să verificăm cvorumul și să continuăm lucrările. (Așteptare).

Vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Domnul chestor Mureșan, dacă se poate, vă rog să veniți.

Vă rog frumos să numărați și rog chestorii să-i cheme pe colegii noștri în sală.

Vă rog luați loc.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Marton Arpad Francisc:

Domnule vicepreședinte, astăzi, la cererea Grupului parlamentar PUNR, s-a făcut verificarea prin apel nominal. Această verificare este în vigoare până la terminarea zilei de astăzi. Dumneavoastră trebuie să faceți doar numărarea voturilor împotrivă și abțineri, să verificați dacă nu sunt mai mulți decât cei care erau prezenți la momentul apelului nominal. Ca atare, nu mai este nevoie să numărați câți sunt în sală și câți nu sunt în sală.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnul deputat Berceanu.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mă văd nevoit să mai fac câteva precizări regulamentare.

La art.195 este scris așa: "Deputații, cu aprobarea Camerei sau a Biroului permanent, pot participa la desfășurarea altor acțiuni parlamentare, situație în care nu sunt considerați absenți". Deci dumneavoastră aveți probabil vreo 20 de colegi care sunt trecuți pe acel tabel care se află la președintele de ședință și care nu intră în cvorum. Deci cvorumul nostru pentru lucrările Camerei, lucrările obișnuite, este cel care este redus cu aceste persoane. Numai la adoptarea legii intervine o altă prevedere, de undeva mai de la începutul regulamentului, care spune că legile, respectiv hotărârile se adoptă cu majoritatea care este necesară după cum legea este organică sau lege obișnuită.

Deci pentru discutarea legii se aplică cvorumul de lucru, care este redus cu persoanele care sunt în misiuni ale Camerei Deputaților. De aceea, sunt absolut convins că avem acest cvorum și că putem începe dezbaterea legii care urmează la ordinea de zi.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 7:33
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro