Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 18-03-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 1997

7. Aprobarea modificării programului de lucru pentru ziua de joi, 20 martie 1997.  

- după pauză -

În continuare, lucrările ședinței sunt conduse de domnul Ion Diaconescu, președintele Camerei Deputaților.

Domnul Ion Diaconescu:

Vă rog să luați loc. Sperăm că suntem în cvorum. (Râsete).

Deci, așa cum am anunțat, de altfel vi s-a difuzat proiectul de buget propriu-zis, iar anexele, în număr limitat acum, dar se tipăresc și veți primi și restul, probabil, în cursul zilei de mâine. S-au dat, deocamdată, numai câte un set de anexe pentru fiecare comisie, pentru fiecare grup parlamentar, pentru membrii Biroului permanent și pe la bibliotecă. Dar, se vor tipări până la urmă ca să aibă fiecare deputat un set din aceste anexe.

În condițiile acestea, începând de mâine veți începe lucrul în comisii pentru buget. În consecință, trebuie să modificăm programul nostru, privind ziua de joi. Era prevăzut în program lucrul în plen. Miercuri și așa era lucrul în comisii, deci, facem această modificare de program pe care v-o propun spre aprobare. Biroul permanent a aprobat acest lucru. Ședința de joi să aibă loc în comisii.

Vă rugăm, cine este pentru această modificare? Mulțumim. Împotrivă? Abțineri?

Deci, programul acestei săptămâni se modifică în acest sens și ziua de joi va fi lucrul în comisii.

În același timp, vreau să vă răspund pentru că unii deja mă întrebaseră, dacă se va lucra și vineri. Lucrul în comisii este la dispoziția dumneavoastră. Biroul permanent a aprobat, în principiu, sigur, pentru cei care doresc să lucreze și vineri în comisie, având mult de lucru, este la dispoziția, la libertatea fiecărei comisii să decidă dacă lucreză vineri sau nu. În tot cazul, se subvenționează, în sensul normal, și lucrul de vineri pentru comisiile care lucrează vineri. Acum, dau citire informării care este în legătură cu aceasta, cu bugetul.

În Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative.

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe 1997. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, urmând a elabora și prezenta un raport comun împreună cu Comisia pentru buget-finanțe a Senatului; pentru avize - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru politică externă.

2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, va elabora și prezenta un raport comun împreună cu Comisia pentru buget-finanțe a Senatului; pentru avize - Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Acest al doilea proiect este în curs de multiplicare. Nu știu dacă l-ați primit. Probabil că o să-l primiți mâine-poimâine. Întâi vă ocupați de primul proiect.

În ceea ce privește termenul, ideea este ca dumneavoastră, cei care lucrați în comisiile acestea pe specialități, să terminați, să depuneți raportul, avizul dumneavoastră către comisia abilitată în fond să facă raportul, până marți.

În același timp cât se lucrează la acest raport pe comisii trebuie să se facă și amendamentele, amendamentele pe care le poate depune oricine, și grupurile și domnii sau doamnele deputați, individual. Deci, ca până marți, aceste amendamente, cu avizul comisiilor de specialitate, să meargă spre comisia abilitată în fond, care, aceasta, va trebui în circa o săptămână, eventual mai anunțăm termenul cu ocazia ședinței de luni a Birourilor, să termine bugetul, adică să poată înainta rapoartele - că vor fi mai multe - și bugetul general și bugetul de asigurări sociale, către plen, cu ideea ca în circa o lună de zile această lege, poate cea mai importantă, ținând seama, mai ales de situația economică a țării, să fie parcursă cu foarte multă rapiditate.

Este de reținut, totuși, ca dumneavoastră când faceți amendamentele, să știți - veți vedea de altfel - că acest buget are un deficit programat, să zicem. Acest deficit este rezultatul unor tratative îndelungate, cu FMI-ul, cu toate aceste foruri internaționale, adică este un deficit peste care nu se poate trece. Dacă nu se poate trece peste acest deficit, când vă gândiți să suplimentați sectorul care vă interesează, va trebui să propuneți și de unde luați banii aceștia, adică de la care alt sector luați. Deci, problema devine foarte complicată. Dacă acest deficit final n-ar fi limitat cu atâta strictețe, sigur că nu mai spui de unde iei, mai încape acolo câteva zeci de miliarde, câteva sute de miliarde. Dar, când cifra aceea este stabilită cu atâta strictețe, foarte greu de găsit o soluție, pentru că acel plus pe care îl cereți dumneavoastră va trebui luat de undeva, tot de la un alt sector.

Deci, cu aceasta declarăm ședința noastră închisă. Următoarea ședință în plen, luni. Lunea rămâne zi de program în plen, cu celelalte probleme, în afară de buget.

Luni la ora 16,00 în plen.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Anexele toate se vor distribui la casetă.

Domnul Ion Diaconescu:

Sigur, n-am atenționat, comisiile reunite vor lucra aici, că este spațiul mai mare și comisiile de la Senat vor veni aici.

Ședința s-a încheiat la ora 16,19.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 7:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro