Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 29, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 29-10-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 29, 1998

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Ion Giurescu - referire la "unele dintre acțiunile domnului președinte Constantinescu";
   1.2  Anghel Stanciu - prezentarea unei scrisori deschise adresate domnului Radu Vasile;
   1.3  Karoly Kerekes - semnalarea unor afirmații "de o gravitate deosebită" făcute la ultima conferință de presă a filialei Mureș a P.U.N.R.;
   1.4  Vasile Berci - constatarea și condamnarea unui fapt moral grav - decorarea fostului comandant al penitenciarului politic de la Sighetul Marmației;
   1.5  Lazăr Lădariu - reiterarea faptelor și afirmațiilor "unor iredentiști șovini și extremiști maghiari";
   1.6  Nicolae Octavian Dărămuș - prezentarea unor aspecte mai importante în ceea ce privește economia forestieră;
   1.7  Mihai Sirețeanu - semnalarea unui fapt îngrijorător la nivelul întregii societăți - creșterea delicvenței în rândul adolescenților;
   1.8  Traian Neculaie Rânja - alocuțiune cu prilejul sărbătoririi a 540 de ani de la prima atestare documentară a comunei Sinești, județul Iași;
   1.9  Lari Leonida Iorga - apel la promovarea unor măsuri urgente de revigorare a culturii naționale prin intermediul TVR1;
   1.10  Petre Țurlea - replică în legătură cu intervenția domnului deputat Antal Istvan din data de 20 octombrie 1998;
   1.11  Mihai Nicolescu - exprimarea unei poziții contrare față de cea exprimată de domnul Dinu Gavrilescu, ministrul agriculturii și alimentației, în ziarul "Adevărul", în legătură cu organizarea cercetării agronomice în România;
   1.12  Ilie Neacșu - semnal de alarmă în legătură cu acțiunile iredentiste care se desfășoară în diverse localități din Ardeal;
   1.13  Sever Meșca - solicitarea unor măsuri de sprijinire a cercetării științifice;
   1.14  Dumitru Bălăeț - manifestarea nemulțumirii față de Hotărârea de Guvern referitoare la modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Decretului nr.328/1966 privind regimul circulației rutiere;
   1.15  Lazăr Lădariu - replică la intervenția domnului deputat Kerekes Karoly în problema mult discutatei atitudini dușmănoase a UDMR;
   1.16  Emil-Teodor Popescu - justificarea măririi amenzilor contravenționale.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării proiectului privind reforma în domeniul protecției copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iulie 1998.
  3   Aprobarea unei modificări în componența Comisiei speciale pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaților.
  4   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de legi:
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol;
  proiectul de Lege pentru proclamarea "Zilei solidarității naționale împotriva dictaturii";
  proiectul de Lege pentru prevenirea și sancționarea folosirii aparatului financiar bancar în scopul spălării banilor.
  5   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 2-6 noiembrie 1998 (În proiect.)
  6   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la București la 12 decembrie 1997;
  Proiectul de lege privind finanțarea activității generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției și a unităților subordonate acesteia;
  Proiectul de Lege privind permisele de muncă;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior S.A., potrivit legislației în vigoare până la data de 31 decembrie 1989;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 127/1998 privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării, prin rectificarea bilanțului contabil pe anul 1997 la Banca Română de Comerț Exterior S.A., BANCOREX;
  Proiectul de Lege pentru protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe;
  La Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrată propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/1997, a asigurărilor sociale de sănătate, inițiată de un număr de 12 deputați (procedura de urgență);
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/1998 pentru ratificarea Acordului European privind marile căi navigabile de importanță internațională (AGN), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/1998 pentru ratificarea Protocolului la Acordul European din 1998 privind marile linii de transport internațional combinat și instalații conexe (AGTC), privind transportul combinat pe căi navigabile interioare;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Convenția Internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, adoptată la Conferința Internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, organizată de Organizația Maritimă Internațională la Hamburg, în perioada 9 - 27 aprilie 1979;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/1998 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997 - 2000 și la extensiile ulterioare ale Acordului de Cooperare pentru administrarea fondului autostrăzii Trans-Europene Nord-Sud (TEM), semnat la Geneva la data de 18 decembrie 1991;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții, încheiat la Viena la 13 noiembrie ;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1a), 14 alin. 1 și 14 alin. 3 b) ale Acordului European din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ATR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori modificând Acordul sub formă de schimb de scrisori dintre România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru cooperarea economică internațională - Japonia privind proiectul de dezvoltare a Portului Constanța Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 109/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acrodului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională - Japonia privind proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998.
  7   Dezbateri procedurale în legătură cu proiectul de Lege privind restituirea în natură sau prin echivalent a unor imobile preluate în mod abuziv de către stat, primit de la Guvern.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 7 december 2021, 14:36
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro