Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 14-06-2004

Ședința Camerei Deputaților din 14 iunie 2004

  1   Informare privind trimiterea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român. (Comandamentul pentru Operații din Europa - SACO, Comandamentele Forței Multinaționale din Irak și Afganistan).
  2   Informare privind demisia din calitatea de deputat a domnului Acsinte Gaspar, Circumscripția nr. 40 Vâlcea.
  3   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  4   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Consulare între România și Federația Rusă semnată la Moscova la 4 iulie 2003 (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege cadru privind descentralizarea (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2004 pentru abrogarea alineatului (5) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind protecția dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind cazierul judiciar (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea articolului 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final).
  16   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații:
   16.1  Gheorghe Dinu
   16.2  Viorel Coifan
   16.3  Costache Mircea
   16.4  Gheorghe Pribeanu
   16.5  Ludovic Mardari