Plen
Sittings of the Senate of May 14, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.71/24-05-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 14-05-2007 Printable version

Sittings of the Senate of May 14, 2007

  1   Declarații politice prezentate de senatori:
   1.1  Neculai Apostol (independent) - "Descentralizarea instituțională, un proces inevitabil";
   1.2  Gheorghe Viorel Dumitrescu (PRM) - Campania susținută de președintele suspendat al României;
   1.3  Mario-Ovidiu Oprea (PNL) - Carol al II-lea, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Traian Băsescu;
   1.4  Petre Daea (PSD) - Situația îngrijorătoare din agricultură din cauza secetei;
   1.5  Corneliu Vadim Tudor (PRM) - Seceta, agricultura și necesarul de hrană ale poporului român; Legea patrimoniului național;
   1.6  Constantin Gheorghe (PC) - "Trăim vremuri tulburi";
   1.7  Adrian Păunescu (PSD) - Pledoarie pentru valorile culturale;
   1.8  Constantin Dumitru (PNL) - Greșelile președintelui suspendat Traian Băsescu;
   1.9  Nicolae-Vlad Popa (independent) - Apel la un comportament și limbaj civilizat.
  2   Adoptarea prin împlinirea termenului, la data de 10 mai 2007, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (2) din Constituția României, coroborat cu prevederile art. 141 alin. (2) din Regulamentul Senatului, a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007.
  3   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare;
  Lege privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiții ale instituțiilor publice din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.;
  Lege privind organizarea și funcționarea cabinetelor de medicină sportivă;
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăților compensatorii efectuate către angajații locali ai Delegației Comisiei Europene în România;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României;
  Lege pentru modificarea Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice;
  Lege privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. către județul Constanța;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
  Lege pentru modificarea Legii nr.216/2004 privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național;
  Lege privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
  Lege pentru completarea art.44 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
  Lege pentru modificarea alin.(2) al art.108 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.
  4   Probleme de procedură: Constantin Gheorghe, Corneliu Vadim Tudor, Mihai Ungheanu, Puiu Hașotti.
  5   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  6   Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea următoarelor inițiative legislative:
   6.1  Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe;
   6.2  Propunerea legislativă privind medicina școlară.
  7   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg, la 24 octombrie 2006, și la București, la 28 noiembrie 2006.
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 598/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 05/11/2002 (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 21 mai a.c.).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 21 mai a.c.).
  10   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori:
   10.1  Aurel Ardelean
   10.2  Gheorghe Funar
  11   Din partea Guvernului au răspuns în scris:
  István Tőke, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  Marian Pătuleanu, secretar de stat în Ministerul Internelor și Reformei Administrative;
  Denisa Pătrașcu, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse;
  Lucia Ana Varga, secretar de stat în Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile;
  Horia Irimia, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 3 october 2022, 4:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro