You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 04-10-2007

Sittings of the Senate of October 4, 2007

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 8-13 octombrie 2007
  3   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
  4   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege privind unele practici incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și de armonizare a legislației privind protecția consumatorilor cu legislația europeană
  5   Continuarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 13 din 9 ianuarie 2007, Legea energiei electrice (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 8 octombrie 2007)
  6   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial
  7   Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (retrimiterea la Comisia economică, industrii și servicii)
  8   Dezbaterea Propunerii legislative privind interzicerea mercenarilor (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 8 octombrie 2007)
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 164/2001, Lege privind pensiile militare de stat (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 8 octombrie 2007)
  10   Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 9 octombrie 2007)
  11   Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală și plată a contribuțiilor sociale (votul final se va da în ședința de luni, 8 octombrie 2007)
  12   Dezbaterea Proiectului de lege privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice (votul final se va da în ședința de luni, 8 octombrie 2007)
  13   Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (dezbaterea amendamentelor respinse; votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 9 octombrie 2007)
  14   Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (aprobarea propunerii de retrimitere la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului)
  15   Dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (votul final se va da în ședința de luni, 8 octombrie 2007).
  16   Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea "Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități" (dezbaterea amendamentului respins; votul pe raport și votul final se vor da marți, 9 octombrie 2007)
  17   Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor (dezbaterea amendamentului respins; votul pe raport și votul final se vor da marți, 9 octombrie a.c.)
  18   Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari (dezbaterea amendamentelor respinse; votul pe raport și votul final se vor da marți, 9 octombrie 2007)
  19   In memoriam Antonie Iorgovan, senator din anul 1990 în Parlamentul României
  20   Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011 (dezbaterea amendamentelor respinse; votul pe raport și votul final se vor da marți, 9 octombrie 2007)
  21   Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 8 octombrie 2007)