Plen
Sittings of the Senate of March 19, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.33/28-03-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 19-03-2008 Printable version

Sittings of the Senate of March 19, 2008

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioadele 24 martie - 5 aprilie și 7 - 12 aprilie a.c.
  3   Aprobarea retragerii, la solicitarea inițiatorilor, a Propunerii legislative pentru modificarea art. 22, art. 62, art. 63 și abrogarea art. 23 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat (L. 45/2008)
  4   Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere pentru Proiectul de lege privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (L. 846/2007)
  5   Adoptarea prin împlinirea termenului, la data de 17 martie 2008, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, privind Legea locuinței (L. 794/2007)
  6   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială;
  Lege pentru completarea art. 9 al Titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și reglementări în domeniul cheltuielilor de personal;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative;
  Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Oltchim - SA Râmnicu Vâlcea;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene;
  Lege privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;
  Lege pentru modificarea alin. (11) al art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal;
  Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României;
  Lege pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
  Lege pentru completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995;
  Lege privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
  Lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromul", de la Muntele Athos, Grecia;
  Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
  Lege privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din România
  7   Respingerea Propunerii legislative privind acordarea titlului onorific de "Promotor al imaginii României" (L. 830/2007)
  8   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (L. 827/2007)
  9   Președintele de ședință prezintă componența nominală a Biroului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări: doamna senator Norica Nicolai - președinte, domnul senator Șerban Nicolae - vicepreședinte, doamna senator Verginia Vedinaș - secretar
  10   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (L. 832/2007)
  11   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 42 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (L. 821/2007)
  12   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea art. 6 și a art. 123 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (L. 822/2007)
  13   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 301/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, privind Codul penal (L. 824/2007)
  14   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/1968 - Codul penal al României, republicat (L. 837/2007)
  15   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 (L. 835/2007)
  16   Continuarea dezbaterilor și respingerea Propunerii legislative privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice (L. 858/2007)
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București (L. 31/2008)
  18   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (L. 871/2007)
  19   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (L. 861/2007)
  20   Respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap (L. 865/2007)
  21   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi (reexaminare la solicitarea Președintelui României) (L. 729/2007)
  22   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (L. 505/2007)
  23   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat în vederea achiziționării de haine (L. 932/2007)
  24   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 100/2005, devenită Legea nr. 280/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială (L. 71/2008)
  25   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 24 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap (L. 880/2007)
  26   Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (L. 801/2007)
  27   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată: - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției; - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 3 march 2021, 17:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro