Plen
Sittings of the Senate of October 26, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.141/05-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-10-2021
12-10-2021
11-10-2021
05-10-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 26-10-2009 Printable version

Sittings of the Senate of October 26, 2009

  1   Declarații politice prezentate de domnii senatori:
   1.1  Tudor Panțuru (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Un stat român performant - deziderat doar declarativ pentru unii actori politici";
   1.2  Ion Rotaru (PSD+PC) - declarație politică cu titlul "S.O.S. agricultura României!";
   1.3  Liviu Titus Pașca (PNL) - declarație politică având ca titlu "România - între promisiunile mincinoase ale Guvernului Boc și amenințările lui Traian Băsescu";
   1.4  Cseke Attila Zoltán (UDMR) - declarație politică intitulată "Aceste greu de pronunțat nume ungurești";
   1.5  Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Câte enormități pot promite doritorii de Cotroceni?";
   1.6  Șerban Constantin Valeca (PSD+PC) - declarație politică cu titlul "Și totuși... energia";
   1.7  Cornel Popa (PNL) - declarație politică intitulată "Despre cheltuielile președintelui darnic cu banii publici";
   1.8  Dorin Păran (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Aniversarea Armatei Române";
   1.9  Alexandru Cordoș (PSD+PC) - declarație politică cu titlul "Un guvern reciclat pentru «neliniștea» cetățenilor";
   1.10  Emilian Valentin Frâncu (PNL) - declarații politice intitulate "Crin Antonescu pentru «o Românie a bunului-simț"»; "Crin Antonescu dorește să redea România românilor";
   1.11  Adrian Țuțuianu (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Adevăratul raport al lui Traian Băsescu";
   1.12  Paul Ichim (PNL) - In memoriam Costel Gheorghiu;
   1.13  Florin Constantinescu (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Guvernul Boc - un guvern ratat din prima secundă a numirii în funcție";
   1.14  Sorin Serioja Chivu (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Domnule Băsescu, la țeapă!";
   1.15  Sorin Constantin Lazăr (PSD+PC) - declarație politică cu titlul "Răzbunarea lui Boc";
   1.16  Dorel Constantin Vasile Borza (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Referendumul - un demers necesar" (declarație politică neprezentată în plen);
   1.17  Iulian Urban (PD-L) - declarație politică intitulată "Crin o-ntoarce ca la Ploiești" (declarație politică neprezentată în plen);
   1.18  Gheorghe David (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Și totuși agricultura... se mișcă" (declarație politică neprezentată în plen);
   1.19  Dan Voiculescu (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Pensiile speciale ale parlamentarilor trebuie eliminate" (declarație politică neprezentată în plen);
   1.20  Laurențiu Chirvăsuță (PSD+PC) - declarație politică intitulată "Măsuri anticriză pentru revenirea la normalitate" (declarație politică neprezentată în plen);
   1.21  Gheorghe Pop (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Atunci ne-am luat țara înapoi" (declarație politică neprezentată în plen)
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  3   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 2.534 m2, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - SA a obiectivului de investiție "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului București pe sectorul cuprins între km 2+400 și intersecția cu DN 2";
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2009 pentru aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art.IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane;
  Lege pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului;
  Lege privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război;
  Lege privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
  Lege privind formularea de către România a unei declarații în baza prevederilor articolului 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană.
  4   Aprobarea unor modificări în comisiile permanente ale Senatului:
  domnul senator Romeo Florin Nicoară trece la Comisia pentru politică externă, în locul domnului senator Tiberiu Aurelian Prodan;
  domnul senator Constantin Sever Cibu va ocupa funcția de vicepreședinte în Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, în locul domnului senator Tiberiu Aurelian Prodan;
  domnul senator Vasile Mustățea trece la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, în locul domnului senator Ovidius Mărcuțianu;
  domnul senator Liviu Titus Pașca trece la Comisia economică, industrii și servicii, în locul domnului senator Marian Cristinel Bîgiu;
  domnul senator Vasile Nedelcu va ocupa funcția de vicepreședinte în Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, în locul domnului senator Liviu Câmpanu;
  domnul senator Paul Ichim trece la Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului, în locul domnului senator Cezar Mircea Măgureanu;
  domnii senatori Ovidius Mărcuțianu și Tiberiu Aurelian Prodan trec la Comisia pentru egalitatea de șanse, în locul doamnei senator Minerva Boitan și al domnului senator Paul Ichim;
  domnul senator Tiberiu Aurelian Prodan trece la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, în locul domnului senator Orest Onofrei;
  domnul senator Orest Onofrei trece la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, în locul domnului senator Ion Bara;
  domnul senator Ilie Sârbu trece la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, în locul domnului senator Avram Crăciun.
  5   Respingerea dezbaterii în procedură de urgență a Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (L550/2009)
  6   Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 21 octombrie, respectiv 22 octombrie 2009, a următoarelor inițiative legislative:
  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale (L335/2009);
  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre (L333/2009);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (L334/2009);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie (L337/2009);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2009 privind modificarea unor acte normative (L341/2009);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" - SA către Ministerul Apărării Naționale (L336/2009);
  Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (L217/2009).
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cadrul instituțional al Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007 (L5042009)
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 și 10 aprilie 2009, privind modificarea și completarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungaria, semnată la București la 28 noiembrie 1973 (L514/2009)
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 și la București la 17 martie 2009, între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005 (L516/2009)
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor ("Împrumutat"), și KfW, Frankfurt pe Main ("KfW"), pentru 8.000.000 euro, semnat la București la 31 iulie 2008 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanțarea Proiectului - Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii (etapa a 4-a) (L517/2009)
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de garanție semnat între statele membre UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări, precum și a Acordului privind administrarea arieratelor, semnat între statele membre UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind procedurile de plată și rambursare în cadrul garanțiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiții, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008 (L513/2009)
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 2 iulie 1992 (L520/2009)
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 8 mai 2009 (L521/2009)
  14   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 și deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008 (L522/2009)
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2009 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza B, semnat la București la 30 octombrie 2008 și la Luxemburg la 10 noiembrie 2008 (L509/2009)
  16   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 și semnat de România la 21 mai 2003, la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 (L515/2009)
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" (L370/2009)
  18   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava (L473/2009)
  19   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori:
   19.1  Vasile Pintilie
   19.2  Gheorghe Pop
   19.3  Emilian Valentin Frâncu
   19.4  Cseke Attila Zoltán
   19.5  Dumitru Oprea
   19.6  Viorel Arcaș
   19.7  Gheorghe David
   19.8  Alexandru Cordoș
   19.9  Trifon Belacurencu
   19.10  Vasile Nedelcu
   19.11  Doina Silistru
   19.12  Elena Mitrea
  20   Din partea Guvernului au răspuns:
   20.1  Emilian Valentin Frâncu - de la domnul Marin Anton, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
   20.2  Vasile Nedelcu - de la domnul Marin Anton, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
   20.3  Emilian Valentin Frâncu - de la domnul Ioan Andreica, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței;
   20.4  Emilian Valentin Frâncu - de la domnul Valentin Adrian Iliescu, secretar de stat la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul;
   20.5  Emilian Valentin Frâncu - de la domnul Valentin Mocanu, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;
   20.6  Emilian Valentin Frâncu - de la domnul Corneliu Popovici, secretar de stat în Ministerul Turismului

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 16 octobre 2021, 14:40
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro