Plen
Sittings of the Senate of October 27, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.143/06-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 27-10-2009 Printable version

Sittings of the Senate of October 27, 2009

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (L411/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 2 noiembrie a.c.)
  3   Validarea alegerii organelor de conducere ale Institutului de Drept Public și Științe Administrative ale României
  4   Continuarea dezbaterii și adoptarea Propunerii legislative privind externarea persoanelor decedate de religie islamică (L270/2009)
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (L540/2009)
  6   Continuarea dezbaterii și adoptarea Proiectului de lege - Legea Poliției Locale (L235/2009)
  7   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind Poliția Locală (L426/2009)
  8   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (L247/2009)
  9   Aprobarea trecerii domnului senator Paul Ichim la Comisia pentru egalitate de șanse în locul domnului senator Tiberiu Aurelian Prodan. Aprobarea trecerii domnul senator Ioan Sbîrciu la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport în locul doamnei senator Anca Daniela Boagiu; Aprobarea trecerii domnului senator Ovidius Mărcuțianu în cadrul Grupului Român al Uniunii Interparlamentare în locul domnului senator Marian Iulian Rasaliu
  10   Respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea art. 68 alin. 1 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii (L244/2009)
  11   Adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (L267/2009)
  12   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (L238/2009)
  13   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea și funcționarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare (L243/2009)
  14   Respingerea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (L262/2009)
  15   Continuarea dezbaterii și respingerea Propunerii legislative privind eliminarea pensiilor speciale (L242/2009)
  16   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru completarea art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (L252/2009)
  17   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 303/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 785/20.XI.2007 (L253/2009)
  18   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare (L240/2009)
  19   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (L369/2009)
  20   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 (L273/2009)
  21   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (L496/2009)
  22   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor (L263/2009)
  23   Dezbaterea Propunerii legislative privind despăgubirea persoanelor ale căror locuințe proprietate personală au fost demolate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și au devenit chiriași în imobilele retrocedate ulterior foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora (L268/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 2 noiembrie a.c.)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 29 november 2021, 4:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro