Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.235/30-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 22-12-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 2015

  1   Declarații politice și intervenții ale deputaților:
   1.1  Tinel Gheorghe - o analiză a anului 2015, din punct de vedere politic;
   1.2  Márton Árpád-Francisc - declarație politică privitoare la: "statul de drept înseamnă un parlament puternic, ale cărui legi nu pot fi modificate peste noapte cu ordonanțe de urgență";
   1.3  Mircea Lubanovici - declarație politică cu referire la abuzurile autorităților pentru protecția copilului din Norvegia;
   1.4  Virgil Guran - bilanț al activității parlamentare, la sfârșit de an;
   1.5  Radu Zlati - declarație politică: "Un proiect de țară ratat: educația națională";
   1.6  Costel Alexe - declarație politică intitulată "22 decembrie 1989 - 26 de ani fără răspuns";
   1.7  Andrei Daniel Gheorghe - o perspectivă în timp asupra celor 26 de ani de la prăbușirea regimului comunist din România și un apel la neuitarea celor căzuți pentru libertate;
   1.8  Aurelian Mihai - marcarea sacrificiului pentru viitorul României al martirilor Revoluției din 1989;
   1.9  Cristian-Constantin Roman - declarație politică intitulată "Adevăratul slogan al guvernării PSD - «după noi, potopul»";
   1.10  Gheorghe Udriște - declarație politică cu titlul "Bulina roșie și acordul ISU - isterie sau prostie?";
   1.11  Florica Cherecheș - declarație politică intitulată "În România, Norvegia și peste tot în lume Crăciunul se sărbătorește în familie";
   1.12  Eleonora-Carmen Hărău - consemnarea câtorva realități ale perioadei de la Revoluția din 1989 și nevoia de schimbare;
   1.13  Ioan Munteanu - declarație politică intitulată "Pădurea nu mai e frate cu românul";
   1.14  Florin Gheorghe - declarație politică intitulată "În România, salariul minim este un «rău» necesar";
   1.15  Paul Dumbrăvanu - omagierea zilei de 22 decembrie 1989.
  2   Informare privind activarea domnului Marian Avram ca deputat neafiliat.
  3   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (Pl-x 711/2015). (rămasă pentru votul final)
  4   Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învățământului preuniversitar (Pl-x 760/2015). (rămasă pentru votul final)
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (Pl-x 794/2015). (rămasă pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai, la 4 mai 2015 (PL-x 795/2015). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova, la 24 aprilie 2015 (PL-x 859/2015). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la convenție, semnate la Riga, la 25 aprilie 2015 (PL-x 857/2015). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Convenției între România și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo, la 27 aprilie 2015 (PL-x 855/2015). (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 663/2015). (rămasă pentru votul final)
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (Pl-x 775/2015). (rămasă pentru votul final)
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român (Pl-x 776/2015). (rămasă pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007 (PL-x 858/2015). (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2015 pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 727/2015). (rămas pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea municipiului Turda "Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989" (PL-x 766/2015). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 243/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României (Pl-x 793/2015). (rămasă pentru votul final.)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 (PL-x 548/2013). (rămas pentru votul final)
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (PL-x 555/2014). (rămas pentru votul final)
  19   Supunerea la votul final:
   19.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 819/2015) (respins);
   19.2  Proiectul de Lege pentru completarea art.20 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 557/2015) (respins);
   19.3  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (Pl-x 711/2015) (respinsă);
   19.4  Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 663/2015) (respinsă);
   19.5  Propunerea legislativă pentru completarea art.36 alin.(6) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (Pl-x 775/2015) (respinsă);
   19.6  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României (Pl-x 793/2015) (respinsă);
   19.7  Propunerea legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învățământului preuniversitar (Pl-x 760/2015) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere);
   19.8  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 794/2015) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere);
   19.9  Propunerea legislativă pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român (Pl-x 776/2015) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere);
   19.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale (PL-x 827/2015) (adoptat);
   19.11  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 826/2015) (adoptat);
   19.12  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 - 2020 (PL-x 686/2015) (adoptat);
   19.13  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți (PL-x 866/2015) (adoptat);
   19.14  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2015 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 864/2015) (adoptat);
   19.15  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai, la 4 mai 2015 (PL-x 795/2015) (adoptat);
   19.16  Proiectul de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova, la 24 aprilie 2015 (PL-x 859/2015) (adoptat);
   19.17  Proiectul de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la convenție, semnate la Riga, la 25 aprilie 2015 (PL-x 857/2015) (adoptat);
   19.18  Proiectul de Lege privind ratificarea Convenției între România și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo, la 27 aprilie 2015 (PL-x 855/2015) (adoptat);
   19.19  Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007 (PL-x 858/2015) (adoptat);
   19.20  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2015 pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 727/2015) (adoptat);
   19.21  Proiectul de Lege privind declararea municipiului Turda "Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989" (PL-x 766/2015) (adoptat);
   19.22  Proiectul de Lege privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 (PL-x 548/2013) (adoptat);
   19.23  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (PL-x 555/2014) (adoptat).
  20   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 (PL-x 460/2013), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale (PL-x 827/2015), adoptată în procedură de urgență;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 826/2015), adoptată în procedură de urgență;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială Europeană", în perioada 2014
- 2020 (PL-x 686/2015), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți PL-x 866/2015), adoptată în procedură de urgență;
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2015 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 864/2015), adoptată în procedură de urgență;
- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2015 pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 727/2015), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea privind declararea municipiului Turda "Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989" (PL-x 766/2015), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 (PL-x 548/2013), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (PL-x 555/2014), adoptată în procedură de drept comun.
  21   Informare privind funcționarea Grupului parlamentar național democrat.
  22   Exprimarea unei opinii legate de conducerea Autorității de Supraveghere Financiară.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 28 novembre 2021, 19:59
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro