Plen
Ședința Camerei Deputaților din 16 martie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.44/24-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
13-10-2021
12-10-2021
11-10-2021
05-10-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 16-03-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 16 martie 2016

  1   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  2   Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 350/2015) (retrimisă comisiei)
  3   Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 20/2016) (retrimis comisiei)
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 21/2016) (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Starea uniunii energetice 2015 COM (2015) 572 (PH CD 22/2016) (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Paza europeană de frontieră și de coastă și gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei și la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului COM(2015) 673 și COM(2015) 671 (PH CD 23/2016) (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național (PL-x 810/2015) (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări (PL-x 643/2015) (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării (PL-x 829/2015) (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative (PL-x 830/2015) (rămas pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator (PL-x 63/2012) (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative (PL-x 140/2014) (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase (PL-x 761/2015) (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 885/2015) (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001, pentru modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr. 393/2004 și Legii nr.554/2004, precum și pentru completarea Legii nr. 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuții ale prefecților privind validarea și invalidarea mandatelor de consilieri, precum și privind transmiterea unui punct de vedere în considerarea legalității actului administrativ (Pl-x 12/2016) (rămasă pentru votul final)
  16   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 20/2016) (rămas pentru votul final)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 39/2016) (rămas pentru votul final)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea unui sprijin direct al statului asociațiilor de producători viticoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin (Pl-x 281/2010) (rămasă pentru votul final)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Anexei nr.3 și a Anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 362/2013) (rămasă pentru votul final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 (PL-x 41/2016) (rămas pentru votul final)
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (PL-x 685/2015) (rămas pentru votul final)
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (PL-x 661/2015) (rămas pentru votul final)
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.75 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (PL-x 814/2015) (rămas pentru votul final)
  24   Supunerea la votul final:
   24.1  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 21/2016) (adoptat)
   24.2  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Starea uniunii energetice 2015 COM(2015) 572 (PH CD 22/2016) (adoptat)
   24.3  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Paza europeană de frontieră și de coastă și gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei și la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului COM(2015) 673 și COM(2015) 671 (PH CD 23/2016) (adoptat)
   24.4  Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 20/2016) (adoptat)
   24.5  Proiectul de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național (PL-x 810/2015) (adoptat)
   24.6  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări (PL-x 643/2015) (adoptat)
   24.7  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării (PL-x 829/2015) (adoptat)
   24.8  Proiectul de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase (PL-x 761/2015) (adoptat)
   24.9  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 39/2016) (adoptat)
   24.10  Propunerea legislativă privind susținerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin (Pl-x 281/2010) (adoptată)
   24.11  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 (PL-x 41/2016) (adoptat)
   24.12  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (PL-x 685/2015) (adoptat)
   24.13  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (PL-x 661/2015) (adoptat)
   24.14  Proiectul de Lege pentru completarea art.75 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (PL-x 814/2015) (adoptat)
   24.15  Proiectul de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator (PL-x 63/2012) (respins)
   24.16  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.42 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 256/2014) (respinsă)
   24.17  Proiectul de Lege pentru completarea art.141 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 747/2011) (respins)
   24.18  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 68/2012) (respins)
   24.19  Propunerea legislativă pentru modificarea art.152 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 213/2015) (respinsă)
   24.20  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 434/2013) (respinsă)
   24.21  Propunerea legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 375/2014) (respinsă)
   24.22  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 297/2015) (respinsă)
   24.23  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 300/2014) (respinsă)
   24.24  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 271/2014) (respinsă)
   24.25  Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 436/2015) (respinsă)
   24.26  Propunerea legislativă pentru modificarea art.21 alin.(4) lit. g) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 500/2014) (respinsă)
   24.27  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 126/2015) (respins)
   24.28  Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului și relansarea activităților economice (Pl-x 544/2014) (respinsă)
   24.29  Propunerea legislativă pentru modificarea art.194 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 112/2015) (respinsă)
   24.30  Proiectul de Lege pentru completarea art.29623 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 241/2015) (respins)
   24.31  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative (PL-x 830/2015) (adoptat)
   24.32  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative (PL-x 140/2014) (adoptat)
   24.33  Propunerea legislativă pentru modificarea Anexelor nr.3.30, 8 și 8.11 la Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 362/2013) (adoptată)
   24.34  Propunerea legislativă pentru completarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 561/2013) (respinsă)
   24.35  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 885/2015) (respinsă)
   24.36  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001, pentru modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr. 393/2004 și Legii nr.554/2004, precum și pentru completarea Legii nr. 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuții ale prefecților privind validarea și invalidarea mandatelor de consilieri, precum și privind transmiterea unui punct de vedere în considerarea legalității actului administrativ (Pl-x 12/2016) (respinsă)

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 18 octombrie 2021, 8:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro