You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 03-04-2017

Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2017

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  3   Păstrarea unui moment de reculegere în memoria românilor - victime ale masacrelor de la Fântâna Albă și alte zone.
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu (PH CD 23 /2017). (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 24 /2017). (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților (PH CD 25/2017). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaților (PH CD 18/2017). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea alin.(2) al art.214 din Regulamentul Camerei Deputaților (PH CD 19/2017). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Următorii pași către un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru durabilitate COM (2016) 739 (PH CD 26 /2017). (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Viitorii lideri ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora COM(2016) 733(PH CD 27 /2017). (rămas pentru votul final)
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 20/2017). (rămasă pentru votul final)
  12   Aprobarea prelungirii programului de lucru.
  13   Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.
   13.1  Ilie Toma
   13.2  Andrei Daniel Gheorghe
  14   Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.
   14.1  Csoma Botond
   14.2  Constantin Codreanu
   14.3  Emil-Marius Pașcan
   14.4  Sorin-Dan Moldovan
   14.5  Robert-Ionatan Sighiartău
   14.6  Antoneta Ioniță
   14.7  Pavel Popescu
   14.8  Mara Mareș
   14.9  Ana Adriana Săftoiu
   14.10  Cătălin-Ioan Nechifor
   14.11  Georgeta-Carmen Holban
   14.12  Maricela Cobuz
   14.13  Nicolae Neagu