Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Relații publice > Versiunea pentru printare

primit de la Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

Delegația parlamentară a Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, din cadrul Camerei Deputaților, formată din deputații Maria Grecea, Ninel Peia și Mircea Dolha, a efectuat, în perioada 14-16 octombrie a.c., o vizită de lucru în Israel. Obiectivul prezenței în Israel l-a constituit întărirea relațiilor de cooperare pe linie parlamentară dintre Parlamentul României și Knesset, precum și contactul cu organizațiile și asociațiile israelienilor originari din România.

Programul vizitei a inclus întâlniri de lucru la Knesset cu Comisia pentru Absorbția Imigranților și Diasporă și cu Grupul parlamentar de prietenie Israel-România. Prezența la sediul legislativului israelian a cuprins și participarea la sesiunea oficială de deschidere a lucrărilor de toamnă al celui de-al 19-lea Knesset, prezidată de Yuli Edelstein. În contextul comemorării Zilei Holocaustului în România la data de 9 octombrie, vizitarea Muzeului Memorial al Holocaustului Yad Vashem a constituit un alt punct de pe agenda de lucru a delegației.
De asemenea, delegația parlamentară a avut o întâlnire cu reprezentanți ai Camerei de Comerț și Consiliul de Afaceri Israel - România, întrevederi cu PS Arhimandrit Ieronim Crețu, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la Ierusalim, cu reprezentanți ai evreilor originari din România la sediul Centrului pentru Cercetarea Evreilor din România din cadrul Universității Ebraice de la Ierusalim, precum și întâlniri cu reprezentanți ai organizațiilor și asociațiilor israelienilor originari din România, organizate la sediul ambasadei României de la Tel Aviv.
In cadrul întrevederii cu Comisia pentru Absorbția Imigranților și Diasporă, membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării s-au întâlnit cu Yoel Razvozov, președintele Comisiei pentru Absorbția Imigranților și Diasporă, Yehiel Bar, vicepreședintele Knesset-ului, Dov Lipman, membru al Comisiei pentru Absorbția Imigranților și Diasporă, Colette Avital, fostă membră a Knessetului și președintă a Camerei de Comerț Israel-România, Dina Sorek, desk-officer pentru România în cadrul MAE israelian, reprezentanți ai Ministerului Diasporei.
Prezența la Ierusalim a avut ca obiectiv contribuirea la consolidarea relațiilor dintre cele două state. Statul român are în vedere consolidarea cooperării sectoriale cu Israelul, în special în domenii precum agricultura, economia, cultură, precum și de continuarea cooperării parlamentare.
În cadrul întâlnirii, președintele Comisiei pentru Absorbția Imigranților și Diasporă, Yoel Razvozov, a făcut referiri la cooperarea strânsă la nivel parlamentar între România și Israel, domnia sa menționând că prezența unui număr impresionant al evreilor originari din România este un factor adițional care contribuie la consolidarea acestei relații. De asemenea, a fost evocată importanța comemorării de către cele două Parlamente naționale a Zilei Holocaustului.
Adjunctul președintelui Knesset-ului a precizat că relația Israelului cu Uniunea Europeană nu poate fi descrisă în termenii cei mai pozitivi la momentul actual. Israelul se bucură în continuare de sprijinul statelor prietene, inclusiv de sprijinul României (state like-minded), dar relațiile cu multe dintre statele membre UE rămân încă la un nivel scăzut, datorită relației pe care israelienii o desfășoară cu palestinienii. La nivelul Knesset-ului s-a adoptat o strategie de intensificare a lobby-ului în virtutea cooperării parlamentare, prin care să se explice partenerilor natura relațiilor dintre Israel și Palestina. În acest sens, relația cu Bucureștiul este cu atât mai importantă cu cât România este situată în rândul statelor like-minded, solicitând reprezentanților legislativului românesc să prezinte forurilor europene mesajele părții israeliene.
În cadrul întâlnirii a fost propusă organizarea unui seminar de prezentare a industriei de apărare a Israelului la București.

Întrevederea cu președintele Grupului de prietenie Israel-România, Ilan Gilon a permis un schimb de opinii referitor la identificarea modalităților optime de consolidare a relațiilor dintre cele două state, care au reflectat liniile generale abordate în cadrul întrevederii cu reprezentanții Comisiei pentru Absorbția Imigranților și Diasporă.

Membrii delegației parlamentare au informat despre decizia autorităților române de a organiza primul Congres al românilor de pretutindeni la București, în data de 31 august 2014, dată la care se sărbătorește Ziua Limbii Române. Inițiativa a fost primită cu entuziasm de către membrii Grupului de prietenie, care au încurajat acest tip de activități.
De asemenea, reprezentanții legislativului român au solicitat sprijin din partea Grupului de prietenie Israel-România pentru susținerea candidatului român pentru premiul Raoul Wallenberg al Consiliului Europei, fost diplomat român. Solicitarea a fost primită deschis, urmând ca detaliile tehnice să fie transmise de către Ambasada României la Tel Aviv
La întâlnirea cu reprezentanții Camerei de Comerț și ai Consiliului de Afaceri Israel-România a fost subliniată preocuparea Camerei pentru dezvoltarea relațiilor economice româno-israeliene, menționându-se că în activitatea sa din ultima perioadă s-a orientat spre două sectoare, pe care le consideră prioritare: turismul (atragerea de turiști în România) și dezvoltarea cooperării în agricultură.
În domeniul turismului Camera de Comerț împreună cu Ambasada a organizat în luna aprilie a.c. un seminar -"România necunoscută"-, destinat promovării zonelor turistice din Delta Dunării și Transilvania. Seminarul a avut rezonanță în rândul publicului israelian. A fost subliniată necesitatea unei promovări mai intense a României ca destinație turistică, inclusiv în rândul tinerilor, precum și a turismului balnear și rural. De altfel, un seminar pe tema -"României balneare"- se preconizează a se organiza în luna decembrie a.c. la Tel Aviv.
Agricultura poate constitui un sector important de cooperare bilaterală, având în vedere pe de o parte resursele de care dispune România, iar pe de altă parte tehnologiile avansate dezvoltate de firmele israeliene în domeniul irigațiilor si gestionării resurselor de apă, zootehniei, culturii legumelor și fructelor, etc.
S-a avansat ideea utilizării de către partea română a unor consilieri voluntari israelieni originari din România, aflați la pensie, atât în agricultură, cât și în alte sectoare (ex. medicină).
În vederea atragerii de investiții în România, Camera de Comerț intenționează o mai strânsă colaborare cu organizațiile camerale locale, pentru identificarea unor oportunități de investiții la nivel județean.

În cadrul întrevederii cu reprezentantul BOR - Preasfințitul Arhimandrit Ieronim Crețu a făcut o scurtă prezentare a istoricului Așezământului românesc al Bisericii Ortodoxe Române de la Ierusalim, precum și a problemelor cu care BOR se confruntă în ceea ce privește așezămintele din Valea Iordanului și din Ierihon. Activitatea de relaționare dintre Așezământul românesc de la Ierusalim și românii din Israel se realizează pe două dimensiuni: românii care sunt stabiliți în Israel (în majoritatea cazurilor femei căsătorite cu cetățeni israelieni sau români veniți la lucru) și cu românii care vin în pelerinaj la locurile Sfinte din Israel.

Cu această ocazie, Preasfințitul Ieronim a solicitat membrilor Comisiei sprijin, alături de celelalte instituții românești, pentru identificarea soluției optime în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă, cerere primită cu deschide de către reprezentanții Parlamentului român.

Întrevederea cu Ditza Goshen, coordonator al Centrului pentru Cercetarea Evreilor din România din cadrul Universității Ebraice

La întâlnire au participat și reprezentanți ai comunităților evreilor originari din România, stabiliți la Ierusalim.
Obiectivul întrevederii cu reprezentanții comunității evreilor originari din România l-a constituit crearea cadrului necesar unui dialog deschis cu reprezentanții Comisiei. Deputații români au prezentat activitatea Comisiei, care este concentrată pe ideea păstrării identității românilor din afara granițelor și consolidarea relațiilor cu românii de pretutindeni.
Dialogul cu evreii originari din România a permis un schimb de idei privitor la modalitățile concrete prin care originarii din România pot sprijini eforturile instituțiilor de consolidare a profilului și imaginii României. Aspectele centrale în jurul cărora s-au concentrat discuțiile au fost:
- necesitatea concentrării eforturilor României către noile generații a evreilor originari din România (a II-a și a III-a) pentru promovarea obiectivului de consolidare a imaginii României în Israel.
- Eforturi mai mari pe direcția răspândirii limbii române.
- Continuarea și extinderea activității proiectului Next Generation Group.
- Continuarea cercetării istoriei evreilor din România.
Punctul central al discuției l-a constituit solicitarea de a schimba denumirea Comisiei în Comisia pentru românii de pretutindeni și a originarilor din România, solicitare primită cu deschidere de membrii Comisiei prezenți la discuție. Raționamentul din spatele acestei schimbări constă în ideea ca activitatea Comisiei să abordeze și problemele cu care originarii din România se confruntă.

Printre cei prezenți la întâlnirea cu reprezentanți ai asociațiilor și organizațiilor evreilor originari din România la Tel Aviv s-au numărat și reprezentanți ai Asociației Culturale Mondiale a Evreilor Originari din România (ACMEOR), Amutat Ioței România (AIR), Asociația Scriitorilor Israelieni de limbă română (ASILR), Asociația de Prietenie România-Israel, Fundația Sara și Haim Ianculovici, Cercul Cultural din Haifa.

În cadrul reuniunii, reprezentanții asociațiilor și organizațiilor evreilor originari din România au exprimat sprijinul pe care sunt dispuși a-l acorda instituțiilor românești în efortul de consolidare a imaginii României în Israel. A fost apreciat demersul deputaților români de a vizita Israelul și de a avea întrevederi cu comunitatea evreilor originari din România.
Dialogul cu reprezentanții asociațiilor și organizațiile evreilor originari din România a constituit un bun prilej pentru evocarea principalelor aspecte care prezintă interes pentru această comunitate:
- Acordarea unei atenții sporite noilor generații ale evreilor originari din România, prin implicarea activă a acestora în diverse proiecte care să privească România;
- Învățarea limbii române de către noile generații;
- Identificarea modalităților de promovare a moștenirii culturale a evreilor din România în rândul societății israeliene și românești.
- Cultivarea schimburilor la nivel academic între Israel și România.
- Continuarea eforturilor de combatere a anti-semitismului.
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 decembrie 2021, 4:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro