LEGE nr.18 din 19 februarie 1991
Legea fondului funciar
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.18 din 19 februarie 1991
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 37/20 feb. 1991 text
Republicare: M.Of. nr. 1/5 ian. 1998 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.59/1974 cu privire la fondul funciar (abrogata succesiv)
abrogă art. 1-36 si 51-79
  D.-L. nr.42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii
abrogă DL. nr. 42/1990 cu excepția art. 8 - 11
  L. nr.9/1990 privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii (abrogata prin L. nr.158/2004)
abrogă cu excepția art. 2
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile și functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea in posesie a proprietarilor (abrogat prin H.G. nr.1.172/2001)
Modificată: L. nr.29/1991 pentru prelungirea unor termene din Legea fondului funciar nr.18/1991
Referită de: H.G. nr.54/1992 privind unele măsuri de intensificare a lucrărilor agricole de primăvară și de aplicare a Legii fondului funciar nr.18/1991
  L. nr.46/1992 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice care dețin acțiuni în temeiul art.36 din Legea nr.18/1991
Modificată: O.G. nr.23/1992 privind modificarea unor sanctiuni contraventionale
Referită de: H.G. nr.728/1992 privind unele masuri de accelerare a emiterii titlurilor de proprietate și punerii in posesie a titularilor, in conditiile Legii fondului funciar nr.18/1991
  H.G. nr.85/1994 cu privire la asigurarea fondurilor necesare in anul 1994 pentru continuarea aplicarii Legii fondului funciar nr.18/1991
  H.G. nr.287/1994 privind utilizarea fondurilor aprobate prin Legea bugetului de stat nr.36/1994, in valoare de 18 miliarde lei, de catre Ministerul Agriculturii și Alimentatiei, in vederea continuarii actiunii de aplicare a Legii fondului funciar nr.18/1991
  L. nr.48/1994 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar în temeiul art.36 din Legea nr.18/1991 și a drepturilor aferente anului 1993 și 1994 pentru persoanele ale căror terenuri agricole se află în patrimoniul regiilor autonome cu activitate agricolă, institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă
  H.G. nr.374/1994 privind unele masuri pentru intarirea raspunderii comisiilor locale și judetene in activitatea de aplicare a dispozitiilor Legii fondului funciar nr.18/1991
Modificată: O.G. nr.46/1994 privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de continuarea aplicarii Legii fondului funciar nr.18/1991
  O.G. nr.20/1995 privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  O.U.G. nr.5/1996 privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  O.G. nr.57/1997 privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Vezi si: D.C.C. nr.342/1997 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr.18/1991
constată că dispozițiile art. 47 alin. 1, 2 și 3 sunt abrogăte potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție.
Modificată: L. nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Republicare: M.Of. nr. 1/5 ian. 1998 text
Modificată: O.U.G. nr.1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată
modifică art. 9 alin. (3), (8) și (10)
  L. nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor (abrogata prin L. nr.247/2005)
abrogă cap. V art. 66 - 73
  O.G. nr.90/1998 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991
prelungește termenul de aplicare și finanțare până la 31 decembrie 1999
  L. nr.218/1998 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată
modifică art. 9 alin. (3), (8), (10)
  O.U.G. nr.168/1999 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991
prelungește termenul de finalizare și finanțare până la 31 decembrie 2000
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
modifică în mod corespunzător
Vezi și: D.C.S.J. nr.I/2000 în aplicarea prevederilor art. 59, C.S.J. stabilește că sentințele pronunțate de judecătorii în temeiul art. 53 alin. (2) sunt supuse ambelor căi ordinare de atac prevăzute de Codul de procedură civilă, respectiv atât apelului, cât și recursului.
Modificată: O.G. nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și ale Legii nr.169/1997
prelungește termenul de finalizare a acțiunilor de punere în aplicare până la 31 dec 2001 inclusiv
  O.U.G. nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
modifică art. 109; introduce alin. (8) la art. 92; înlocuiește anexa nr. 1
  L. nr.545/2001 pentru completarea art.36 din Legea fondului funciar nr.18/1991
introduce alin. (51) la art. 36
Referită de: H.G. nr.1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor (abrogat prin H.G. nr.890/2005)
Modificată: L. nr.389/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 169/1997
prorogă termenul prevăzut la art. 4 până la 30 iunie 2004
  L. nr.400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
modifică art. 109
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifica art.11 alin. (2), art.18 alin. (3), art.24 alin. (2), art.27 alin. (2), art.92 alin. (3); introduce alin. (21) la art.11, alin. (21) la art.23, alin. (11) la art.24, alin. (21), (22) si (41) la art. 27, alin.(3) la art.52, art.1101, art.1102, art.1103; abroga art.60, art.92 alin. (5), art.108, art.109
  L. nr.358/2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
modifică anexa nr.1
  O.U.G. nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
- introduce alin. (4) la art. 12, lit. d), e), f) și g) la art. 1101, lit. c), d) și e) la art. 1102, alin. (2) la art. 1103
  L. nr.341/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
- modifică anexa nr.1
  L. nr.47/2007 pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- introduce alin. (3) la art. 5
  L. nr.340/2007 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 92 alin. (6)
  L. nr.67/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 18 alin. (3)
  L. nr.71/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 12 alin. (3)
  L. nr.158/2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 26
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 32
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 9 alin. (9), art. 64 alin. (2)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 107, art. 110, art. 1101 lit. a) și art. 1102 lit. a)
dispune republicarea
  L. nr.219/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 81/2011 și introduce alin. (4) la art. 13 și art. 591
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 78 alin. (1); introduce alin. (11) - (13) la art. 78, art. 1071; sintagma „pășuni și fânețe" se înlocuiește cu termenul „pajiști"
  L. nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- introduce alin. (2) - (4) la art. 51; abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 18 alin. (3)
Vezi si: D.C.C. nr.13/2015 DECIZIA nr. 13 din 15 ianuarie 2015 referitoare la la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (11) și (13) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (12) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a dispozițiilor art. 3 lit. e), art. 4 alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 și art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- prevederile art, 78 alin. (11) și (13) sunt constituționale în măsura în care schimbarea categoriei de folosință a pajiștilor în Registrul agricol se realizează de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013
Modificată: L. nr.38/2015 pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- introduce alin. (3) la art. 100
Vezi si: D.C.C. nr.748/2015 DECIZIA nr. 748 din 4 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, precum și ale art. 2 alin. (1) și (2) și art. 24 alin. (1), (12) și (14)’din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- prevederile art. 35 alin. (1) sunt constituționale în măsura în care nu condiționează dobândirea dreptului de proprietate publică prin expropriere, de înscrierea acesteia în cartea funciară
Modificată: L. nr.186/2017 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 2 lit. a), art. 77, art. 78, art. 90, 91, 92, 93 și 94, art.101 alin.(1), art. 112, 113 și 114, anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc; introduce art. 931, lit. i) și j) la art. 111, alin.(2) și (3) la art. 111
dispune republicarea
  L. nr.44/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 92 alin. (2) lit. c) și f) și alin. (6), art. 93 alin. (2), art. 931 alin. (2), art. 94 partea introductivă, art. 111 alin. (1) lit. j); introduce art. 921; abrogă art. 92 alin. (10)-(12)
  L. nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 23 alin. (2) si (21), art. 92 alin. (6) partea introductivă, art. 921 alin. (2) lit. a), art. 93 alin. (6), art. 94 partea introductivă; modifică si înlocuieste anexa nr. 1; -introduce alin. (3) la art. 24, alin. (11) si (2_3) la art. 27, alin. (41) la art. 92, alin. (21) si (51) la art. 93, o nouă liniută la art. 123 alin. (2); - abrogă art. 92 alin. (7), art. 102 alin. (2)
  L. nr.105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- modifică art. 27 alin. (23) partea introductivă
Referită de: Decizie nr.36/2020 DECIZIA nr. 36 din 4 mai 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 11 alin. (21) coroborat cu art. 27 alin. (21)
Modificată: L. nr.87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 24 alin. (3) si art. 27 alin. (23) partea introductivă si lit.b)
  L. nr.237/2020 pentru modificarea art. 27 alin. (23) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 27 alin. (23) lit. a)
Referită de: Decizie nr.19/2021 DECIZIA nr. 19 din 29 martie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 591) alin. (2) raportat la art. 58, astfel cum au fost completate prin art. 92 pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2011 privind unele măsuri de organizare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, precum si pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 219/2012
Modificată: L. nr.264/2021 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 121
  D.C.C. nr.355/2022 DECIZIA nr. 355 din 26 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) teza a doua din Legea fondului funciar nr. 18/1991 *Opinie separată
- suspendă pentru 45 de zile art. 52 alin. (1) teza a doua (termenul se împlineste la 2 septembrie 2022) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.355/2022 DECIZIA nr. 355 din 26 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) teza a doua din Legea fondului funciar nr. 18/1991 *Opinie separată
- art. 52 alin. (1) teza a doua
Modificată: L. nr.254/2022 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si a altor acte normative
- modifică art. 92 alin. (2) partea introductivă, art. 92 alin. (5) si art. 96 alin. (1); introduce lit. j) la art. 92 alin. (2), alin. (42) la art. 92, lit. c) la art. 92 alin.(6) si lit. b1) la art. 94
dispune republicarea
  L. nr.263/2022 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 24 alin. (3) si art. 27 alin. (23)
  L. nr.262/2022 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
- modifică art. 92 alin. (2) lit. c), art. 92 alin. (3), art. 92 alin. (6) lit. a); introduce alin. (21) la art. 92, art. 922
dispune republicarea
  L. nr.123/2023 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 27 alin. (21), art. 92 alin. (2) lit. c); introduce alin. (5) la art. 11
  L. nr.73/2024 pentru modificarea art. 921 alin. (2) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 921 alin. (2) lit. a)


Vineri, 19 iulie 2024, 02:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.