ORDONANȚĂ nr.17 din 15 iulie 2015
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.17 din 15 iulie 2015
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.316/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 647/2015
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 540/20 iul. 2015
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. 31 alin. (5), art. 5 alin. (14), art. 10 lit. aa)
  O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
- modifică art. 5 alin. (4) și (5), art. 9 alin. (6) -(8); introduce alin. (11) la art. 9, alin. (81) și (82) la art. 9
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
- modifică art. 127 lit. b), art. 128 alin. (2), art. 1481, art. 149 alin. (12) partea introductivă; introduce alin. (3)-(5) la art. 63, alin. (4) la art. 100, art. 1131, alin. (8)-(10) la art. 116, alin. (3)-(6) la art. 145, art. 2291
  O.U.G. nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
- modifică art. 9 alin. (3)
  O.U.G. nr.91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. II și III
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.316/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. VI pct. 1 și art. XII; introduce două puncte înaintea pct. 1 al art. I și art. I1
Modificată: O.U.G. nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. V alin. (1); introduce alin.(11) la art. V
  L. nr.169/2019 pentru modificarea și completarea art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. V alin. (11); introduce alin. (21) - (23) la art. V


Vineri, 19 iulie 2024, 03:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.