LEGE nr.50 din 29 iulie 1991
privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.50 din 29 iulie 1991
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 163/7 aug. 1991 text
Rectificare: M.Of. nr. 183/12 sep. 1991
Republicare: M.Of. nr. 3/13 ian. 1997 text
  M.Of. nr. 933/13 oct. 2004 text
Functie activa:
Abrogă: D. nr.144/1958 privind reglementarea eliberării autorizatiilor de construire, reparare și desființare a construcțiilor, precum și a celor referitoare la înstrăinările
  D. nr.545/1958 privind reglementarea amplasării construcțiilor, a trecerii în proprietatea statului a terenului și construcțiilor necesare efectuării unor lucrări
  H.C.M. nr.2.490/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind amplasarea si autorizarea construirii, repararii si desfiintarii constructiilor si a altor lucrari
  L. nr.4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe, vânzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală
  H.C.M. nr.880/1973 pentru stabilirea masurilor de executare a dispozitiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 183/12 sep. 1991
Referită de: O. nr.91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a continutului documentatiilor prevazute de Legea nr.50/1991
Modificată: O.G. nr.2/1994 privind calitatea in constructii (abrogata prin L. nr.10/1995)
  O.G. nr.4/1994 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
  L. nr.82/1995 pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului, emise în baza Legii nr.4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe
  L. nr.114/1996 Legea locuinței
  L. nr.125/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
Republicare: M.Of. nr. 3/13 ian. 1997 text
Modificată: O.U.G. nr.231/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor
modifică titlul legii, titlul cap. I, art. 1, art. 2, art. 3 lit. a, b, c, d, e și g, art. 4 - 8, art. 10, art. 12, art. 13 alin. (2)-(4), art. 15 lit. a liniuța a patra și lit. b, art. 19, art. 20, art. 23 - 26, art. 30, art. 32, art. 35, art. 36, art. 38; introduce art. 41 și 42, art. 61 și 62, art. 91, art. 241 și 242, art. 251, art. 291, art. 351, art. 361, anexele nr. 1 și 2, iar anexa la L. nr. 50/1991 devine anexa nr. 3; abrogă art. 9, art. 27, art. 28
  O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
suspendă O.U.G. nr. 231/2000
  L. nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
abrogă dispozițiile referitoare la categoriile de documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism și la competențele de avizare și de aprobăre a acestora
  L. nr.413/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.231/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 231/2000
  L. nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor
modifică titlul legii, titlul cap. I, art. 1-8, art. 10, art. 12, art. 13 alin. (2)-(4), art. 15 lit. a-b, art. 19-25, art. 27, art. 28, art. 30, titlul cap. IV, art. 32, art. 35, art. 36; introduce art. 41, art. 61-62, art. 91, art. 251, art. 252, art. 291, art. 351, art. 361, art. 371-372, art. 381, anexele nr. 1 și 2; abrogă art. 9, art. 29, anexa
Referită de: O. nr.1.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.1.430/2005)
Modificată: O.G. nr.5/2002 pentru modificarea și completarea art.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
modifică art. 4 lit. c și d; introduce lit. c1 la art. 4
  O.G. nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă la 1 ian 2003 art. 6 alin. (15) și art. 32 alin. (3)
la 1 ianuarie 2003
  L. nr.401/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
modifică, la 27 dec. 2003, art.1 alin. (2), art.2 alin. (2), art.3 lit.a),c) si e), art.4, art.41, art.5 alin. (6), art.6 alin. (5),art.61 alin. (1), art.62 partea introductiva si lit. b) si c) ale alin. (1), art.7 partea introductiva a alin. (1), art.8, art.12 lit.e), art.15 partea introductiva si lit.a), art.20 alin. (3), art.23 alin. (1) lit.e), g), j) si l), art.24 alin. (2), art.27 alin. (1) partea introductiva, art.291, art.30 alin. (2) si (3), art.32; art.361 alin. (2), art.371, anexa nr.1, anexa nr.2; introduce alin.(61), (121) si (151) la art.6, alin.(21) la art.24, art.321; abrogă art.20 alin. (4), art.37, art.38
dispune republicarea
  L. nr.199/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
modifică art. 8 alin. (1) partea introductiva; introduce alin. (81) la art. 6, alin. (11) la art. 24
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 933/13 oct. 2004 text
Modificată: O.U.G. nr.122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
modifică art.4
  L. nr.119/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- aproba cu modificari si completari O.U.G. nr. 122/2004 si modifica art. 4 lit. a) pct. 2, art. 4 lit. c) pct. 2, art. 4 lit. d), art. 4 lit. e) pct. 2, art. 4 lit. f) pct. 2, art. 7 alin. (9) si (10), art. 12 alin. (2), art. 45 alin. (3); introduce pct. 3 la lit. c) a art. 4, pct. 3 la lit. f) a art. 4
Referită de: O. nr.1.430/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (abrogat prin O. nr.839/2009)
Modificată: L. nr.52/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 4 lit. c) pct. 3, art. 10 lit. a), art. 15 lit. f), art. 26 alin. (2), art. 34 alin. (6), art. 37 alin. (2), art. 45 alin. (6); introduce alin. (3) la art. 5; abrogă art. 46
  L. nr.376/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art.24 alin.(1) lit.b) , art.27 alin.(1) și (5), art.32 alin.(4), art.33
  L. nr.117/2007 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 11 alin. (1) lit. b)
  L. nr.101/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 4 lit. f) pct.3; introduce pct. 4 la art.4 lit. f), alin. (11) la art.7, lit. d1) la art.10
  O.U.G. nr.214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- la data de 14 feb. 2009, modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și (2), modifică art. 3 partea introductivă și lit. a), b), c), e) și f), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), (2), (14), (15) și (16), art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (1) partea introductivă și lit. h), art. 22, art. 26 alin. (1) lit. b) și h), art. 27 alin. (3), art. 42 alin. (2), anexele nr. 1 și 2; introduce alin. (21) la art. 2, alin. (2), (3) și (4) la art. 4, alin. (11) la art. 6, art. 61, alin. (12), (13), (21), (22), (23), (151), (152), (153), (21), (22) și (23) la art. 7, alin. (6) la art. 26, art. 301, art. 431, art. 432, alin. (31) la art. 45; abrogă art. 10 lit. c), art. 26 alin. (1) lit. m), art. 27 alin. (6), art. 45 alin. (1) lit. b); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, termenul "Proiect", din sintagmele "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții", "Proiect de organizare a execuției lucrărilor" și "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare", cu termenul "Documentație tehnică - D.T.", abrevierile "P.A.C.", "P.O.E." și "P.A.D." cu abrevierile "D.T.A.C.", "D.T.O.E." și "D.T.A.D.", sintagma "oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie" cu sintagma "oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 43; abrogă art. 4 alin. (4)
  L. nr.261/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- la data de 17 oct. 2009, aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 214/2008 și modifică art. 2 alin. (2) și alin. (21), art. 3, art. 4 lit. a) pct. 2, lit. c) pct. 2 și lit. e) partea introductivă, art. 4 alin. (2), art. 5, art. 6 alin. (1), (11), (4) și (6), art. 7 alin. (1) lit. b), d) și f), alin. (12), alin. (3), alin. (9), alin. (10), alin. (152), alin. (16), alin. (20) și alin. (21), art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (1) lit. h), art. 24 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. g) și h) și alin. (2), art. 27 alin. (4), art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1), (3), (4), (6) și (7), art. 35 alin. (2), art. 40 alin. (3), art. 42 alin. (2), art. 43, art. 45 alin. (3), alin. (31) și alin. (6), anexa nr. 1, anexa nr. 2; introduce lit. a1)-a3) la art. 2 alin. (4), alin. (5) la art. 4, alin. (31), (161) și (201) la art. 7, alin. (3) la art. 8, lit. m) la art. 11 alin. (1), lit. d) la art. 24 alin. (1), lit. h1) la art. 26 alin. (1), alin. (11) la art. 45, art. 471; abrogă art. 4 lit. f),art. 4 alin. (4), art. 7 alin. (1) lit. e), art. 301; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "verificator tehnic" cu sintagma "verificator de proiecte"
  O.U.G. nr.85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 3 alin. (1) lit. e); abrogă art. 4 alin. (5)
dispune republicarea
  L. nr.269/2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 7 alin. (9)
  L. nr.125/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 6/2010 și introduce alin. (24) la art. 7
  L. nr.133/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
- modifică art. 23 alin. (3)
  L. nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice
- modifică art. 4 alin. (1) lit. c) pct. 3 și alin. (3); introduce alin. (21) la art. 4
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 24, art. 26 alin. (1) lit. a) și b); abrogă art. 25
dispune republicarea
  L. nr.9/2013 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
  L. nr.81/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- aprobă O.U.G. nr. 85/2011 și modifică art. 4 alin. (2); introduce alin. (6) la art. 4; abrogă modificarea referitoare la art. 3 alin. (1) lit. e)
  L. nr.127/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 37 alin.(5)
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 32 alin. (4); introduce art. 241
  O.U.G. nr.22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
- modifică art. 26 alin. (2) liniuța a patra, anexa nr. 2; introduce art. 71, lit. e1) la art. 26 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 31
dispune republicarea
  O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
- introduce lit. a1) la art. 4 alin. (1)
  O.U.G. nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 29 alin. (3) și art. 43 lit. b); introduce lit. d1) la art. 7 alin. (1), alin. (14), (15), (51),(52), (162) la art. 7, lit. c) art. 7 alin. (20), alin. (25) la art. 7, alin. (11) și (31) la art. 27, alin. (21) și (22) la art. 28
  L. nr.53/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) pct. 2, art. 4 alin. (1) partea introductivă a lit. e), art. 26 alin. (2) liniuța a șaptea, art. 27 alin. (3) și (4);introduce lit. n) la alin. (1) al art. 26
dispune republicarea
  L. nr.148/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 6 alin. (1) partea introductivă, art. 6 alin. (2), art. 43 lit. a) și definiția „construcții speciale” de la anexa nr. 2; introduce alin. (3) la art. 1, alin. (21) și (31) la art. 6, alin. (131) și (211) la art. 7, lit. b1) la art. 7 alin. (20), alin. (211) la art. 7 și alin. (21)-(23) la art. 11
  L. nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice
- modifică art. 11 alin. (2); introduce alin.(31) la art. 2, art. 72; completează anexa nr. 2
  L. nr.197/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
- modifică art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 6 alin. (6) lit. c), art. 71, art. 26 alin. (1) lit. e1), art. 26 alin. (2) liniuța a patra, art. 37 alin. (5); modifică și completează anexa nr. 2; introduce alin. (12 la art. 6 și alin. (16) la art. 7, lit. n) la art. 11 alin. (1), alin. (21) și (2_2) la art. 37, alin. (6) la art. 37, alin. (2) la art. 41; abrogă art. 4 alin. (2) și (3)
  O.U.G. nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (154) la art. 7
  L. nr.241/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 7/2016 și modifică art. 7 alin. (14)
  O.U.G. nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 2 alin. (21), art. 2 alin. (4) partea introductivă, art. 2 alin. (4) lit. a1), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. e) pct. 2, art. 7 alin. (1) lit. c), d) și f), art. 7 alin. (2) - (5), (51), (8) și (21), art. 7 alin. (20), art. 11 alin. (1) lit. m), art. 11 alin. (2), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (2) - (4), art. 29 alin. (1) și (2), art. 31, art. 37 alin. (4), art. 47; modifică și înlocuiește anexa nr. 1; introduce lit. a4) la art. 2 alin. (4), alin. (11) și (12) la art. 5, alin. (32) la art. 6, alin. (53) la art. 7, alin. (81) la art. 7, alin. (202) - (205) la art. 7, art. 73, lit. o) la art. 11 alin. (1), alin. (24) - (26) la art. 11, alin. (4) și (5) la art. 23, alin. (41) la art. 27, alin. (21) la art. 29, alin. (11) la art. 37, anexa nr. 3; abrogă art. 7 alin. (201), art. 8 alin. (3), art. 26 alin. (2) ; denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor” se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”; sintagma „arhitect-șef se înlocuiește cu sintagma „arhitect-șef/urbanist-șef”, sintagma „documentație tehnica — D T." se înlocuiește cu sintagma „proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare”
dispune republicarea
  O.U.G. nr.40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 4 alin. (1) lit. c) și d)
  L. nr.147/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică anexa nr. 2
  L. nr.273/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 4 alin. (1) lit. c) și d), art. 7 alin. (5) și (8), anexa nr. 2; introduce lit. o) la art. 11 alin. (1), alin. (24) la art. 11
  O.U.G. nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor
- introduce alin. (23) la art. 37
  L. nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
- abrogă art. 8 alin. (3)
Referită de: Decizie nr.13/2019 DECIZIA nr. 13 din 8 aprilie 2019 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 37 alin. (5)
Modificată: L. nr.117/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 39; introduce lit. p) la art. 11 alin. (1)
  L. nr.193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
- modifică art. 6 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (2) si (21), art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 7 alin. (1) lit. b) si f), alin. (16), alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (16), alin. (20) lit. b), art. 10, art. 11, art. 12 alin. (1), art. 14, art. 26 alin. (1) lit. h1), art. 26 alin. (2) liniutele a treia si a sasea, art. 30, art. 38 alin. (2) si art. 45 alin. (11); introduce alin. (21) - (23) la art. 5, alin. (4) la art. 5, art. 51, lit. c1) la art. 6 alin. (1), alin. (22) si (23) la art. 6, alin. (7) la art. 6, alin. (32) - (34) la art. 7, alin. (61) si (62) la art. 7, art. (71) si (72) la art. 7, alin. (163) - (165) la art. 7, lit. b2) si b3) la art. 7 alin. (20), alin. (202) - (207) la art. 7, alin. (212) la art. 7, alin. (4) la art. 8, art. 111, art. 151, lit. h2) la art. 26 alin. (1), lit. o) la art. 26 alin. (1), alin. (12) - (14) la art. 45 si alin. (7) la art. 45
  L. nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 3 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 7 alin. (164) si alin. (20) lit. a), art. 12 alin. (1), art. 26 alin. (1) lit. b) si alin. (2) liniuta a patra, art. 27 alin. (3) si (4), art. 37 alin. (6) si art. 45 alin. (1) si (13); introduce alin. (11) la art. 1, lit. c1) la art. 7 alin. (1), lit. d) - f) la art. 11 alin. (7) si alin. (15) - (115) la art. 45; abrogă art. 11 alin. (1) lit. l) si m)
  L. nr.121/2020 pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 11 alin. (3)
  L. nr.149/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
- modifică anexa nr. 1; introduce alin. (208) la art. 7; completează anexa nr. 2
  L. nr.171/2020 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- modifică art. 24 lit. a) si art. 26 alin. (1) lit. a) si b)
Referită de: Decizie nr.10/2021 DECIZIA nr. 10 din 28 iunie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 28
Modificată: L. nr.303/2021 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- introduce alin. (6) la art. 23
dispune republicarea
  L. nr.159/2022 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
- modifică art. 2 alin. (4) lit. d), art. 5 alin. (21) lit. b) si art. 5 alin. (22) lit.b)
  L. nr.176/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locală etapa a II-a si pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul national de dezvoltare locală, precum si pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 7 alin. (7)
  L. nr.198/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării retelelor de comunicatii electronice
- modifică art. 11 alin. (1) lit. p); introduce lit. j) la art. 11 alin. (2); abrogă art. 72 si art. 11 alin. (7) lit. b)
  L. nr.21/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
- modifică art. 111 lit. g); introduce lit. t) la art. 11 alin. (1)
  O.G. nr.9/2023 Ordonantă pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
- modifică art. 11 alin. (1) lit. k)
  L. nr.75/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul investitiilor publice
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 26/2022
  L. nr.102/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum si pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
- modifică art. 7 alin. (23) lit. a); introduce alin. (231)-(235) la art. 7 si alin. (3) la art. 12
dispune republicarea
  L. nr.108/2023 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
- aprobă cu modificări O.G. nr. 9/2023 si modifică art. 11 alin. (1) lit. k), art. 43 lit. b); introduce lit.g) la art. 11 alin. (7), art. 113, lit. c) la art. 43
  L. nr.392/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finantate din fonduri externe nerambursabile, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă .O.U.G. nr. 171/2022
Derogari:
  L. nr.193/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare


Vineri, 19 iulie 2024, 03:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.