LEGE nr.55 din 15 mai 2020
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.55 din 15 mai 2020
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 251/2020
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 396/15 mai. 2020
Functie activa:
Modifică: L. nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- Dispozițiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile până la încetarea stării de alertă, dată de la care începe să curgă și termenul de 30 de zile pe care acestea îl prevăd. Corelativ până la aceeași dată, nu sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 66 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare; Pe durata stării de alertă se suspendă aplicabilitatea tezei finale a art. 5 pct. 72 și a tezei finale a art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  L. nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părintilor pentru supravegherea copiilor, în situatia închiderii temporare a unitătilor de învătământ
- Pe durata stării de alertă, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, se aplică până la finalizarea cursurilor anului școlar.
  O.U.G. nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv ale actelor normative care o modifică și/sau o completează ori care cuprind dispoziții care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgență instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.261/2020 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Vezi si: D.C.C. nr.457/2020 DECIZIA nr. 457 din 25 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) și (4), precum și ale art. 65 lit. s) și s), ale art. 66 lit. a), b) și c) în ceea ce privește trimiterile la art. 65 lit. s), ș) și t) și ale art. 67 alin. (2) lit. b) în ceea ce privește trimiterile la art. 65 lit. s), ș) și t) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- art. 4 alin. (3) și (4), precum și art. 65 lit. s) și ș), art. 66 lit. a), b) și c) în ceea ce privește trimiterile la art. 65 lit. s), ș) și t) și art. 67 alin. (2) lit. b) în ceea ce privește trimiterile la art. 65 lit. s), ș) și t)
Modificată: L. nr.103/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
- modifică art. 27 alin. (3)
  L. nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- modifică art. 38 alin. (1); introduce alin. (11) si (12) la art. 38 si art. 381
  O.U.G. nr.186/2020 Ordonantă de urgentă privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 si pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- modifică art. 11
  O.U.G. nr.192/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitătii de telemuncă
- modifică art. 13 lit. a), art. 17 si art. 21; introduce alin. (13) la art. 38
  O.U.G. nr.2/2021 Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- introduce alin. (14) la art. 38
  L. nr.114/2021 privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19
- abrogă art. 62
Vezi si: D.C.C. nr.392/2021 DECIZIA nr. 392 din 8 iunie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. (1) teza a doua și ale art. 72 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 72 alin. (2) din aceeași lege, cu referire la art. 42 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, precum și a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
- dispozitiile art. 72 alin. (2), cu referire la art. 42 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, precum si solutia legislativă din art. 72 alin. (1), potrivit căreia dispozitiile acestei legi se completează cu reglementările de drept comun aplicabile în materie în ceea ce priveste solutionarea actiunilor formulate împotriva hotărârilor Guvernului prin care se instituie, se prelungeste sau se încetează starea de alertă, precum si a ordinelor si a instructiunilor prin care se stabileste aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă
Modificată: L. nr.221/2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- introduce art. 211
  O.G. nr.19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății
- modifică art. 11, art. 27 alin. (3); introduce art. 212 si art. 213
dispune republicarea
  O.U.G. nr.99/2021 Ordonantă de urgentă privind modificarea unor acte normative din domeniul învătământului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- modifică art. 27 alin. (3), art. 40 alin. (1) si (2); introduce alin. (15) la art. 38
  L. nr.295/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- modifică art. 67 alin. (2) lit. c) la data de 24 decembrie 2021; introduce art. 66 1 si alin. (2) la art. 68 la data de 24 decembrie 2021
  D.C.C. nr.50/2022 DECIZIA nr. 50 din 15 februarie 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în ansamblu, si a dispozitiilor art. 5 alin. (2) lit. d) din această lege, în special, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitătii de telemuncă, în ansamblu
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 13 lit. a), art. 17, art. 21, art. 38 alin. (13) (termenul se împlineste la data de 8 mai 2022), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
  L. nr.70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 11 si art. 27 alin. (1) si (2)
  L. nr.75/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernuiui nr. 99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul Tnvatamantuiui, precum si pentru modificarea si compietarea Legii nr. 55/2020 privind uneie masuri pentru prevenirea si combaterea efecteior pandemiei de COVID-19
- aprobă O.U.G. nr. 99/2021
  O.U.G. nr.44/2022 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum si pentru interpretarea, modificarea si completarea unor acte normative
- abrogă art. 212
  L. nr.106/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul sănătătii
- aprobă O.G. nr. 19/2021


Vineri, 19 iulie 2024, 02:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.