Legea nr.199 din 4 iulie 2023
învătământului superior

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.199 din 4 iulie 2023
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 254/2023
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 614/5 iul. 2023
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
- la data de 3 septembrie 2023
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.78/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
- la data de 3 septembrie 2023
L. nr.346/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
- la data de 3 septembrie 2023
L. nr.49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.118/2015 privind modificarea art. 151 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.6/2016 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.56/2017 pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.70/2017 pentru modificarea și completarea art. 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.90/2017 pentru completarea art. 12 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.188/2017 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.289/2018 pentru modificarea art. 11 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.19/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.103/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.104/2019 pentru modificarea și completarea art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.139/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.84/2019 Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 201 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.80/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.184/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.187/2020 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.22/2021 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.93/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.273/2021 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.9/2022 pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.127/2022 pentru modificarea art. 12 alin. (81) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.364/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2022 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.106/2023 pentru abrogarea art. 294 alin. (51) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
Modifică: O.U.G. nr.127/2000 privind organizarea doctoratului și a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Romane (abrogata)
- abrogă art. 3 si art. 4 alin. (1) si (2) la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- abrogă titlul I, titlul III, titlul IV cap. II, titlul V, art. 360 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din titlul VI si titlul VII - la data de 3 septembrie 2023
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.976/2023 privind promulgarea Legii învătământului superior
Modificată: O.U.G. nr.72/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative în domeniul educatiei, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 57 alin. (2), art. 98 alin. (4) si art. 128 alin. (12), (13) si (16)
  L. nr.427/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educatiei, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 72/2023; modifică art. 211 alin. (26) si art. 259
  L. nr.98/2024 pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea învătământului superior nr. 199/2023
- modifică art. 9 alin. (1)
  O.U.G. nr.95/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii învătământului preuniversitar nr. 198/2023 si a Legii învătământului superior nr. 199/2023
- modifică art. 45, art. 46 alin. (1), art. 61 alin. (6) lit. b), art. 66, art. 69 alin. (8), art. 128 alin. (13), art. 180 alin. (4) lit. a), art. 264, modifică pct. 51 de la anexă; introduce alin. (41) la art. 17, alin. (8) la art. 150, alin. (5) si (6) la art. 219


Marți, 16 iulie 2024, 16:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.