HOTĂRÂRE nr.8 din 24 februarie 1994
pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaților
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.8 din 24 februarie 1994
Emitent: Camera Deputaților
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare, de aprobare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 50/25 feb. 1994
Republicare: M.Of. nr. 112/2 iun. 1995
  M.Of. nr. 53/14 mar. 1996
  M.Of. nr. 51/31 ian. 2001
  M.Of. nr. 1030/8 noi. 2004 text
  M.Of. nr. 35/16 ian. 2006 text
Rectificare: M.Of. nr. 54/20 ian. 2006
Republicare: M.Of. nr. 762/13 noi. 2012
  M.Of. nr. 326/13 mai. 2015
  M.Of. nr. 437/18 iun. 2015
  M.Of. nr. 32/18 ian. 2016
  M.Of. nr. 277/12 apr. 2016
  M.Of. nr. 481/28 iun. 2016
  M.Of. nr. 919/14 noi. 2019
  M.Of. nr. 338/27 apr. 2020
  M.Of. nr. 249/12 mar. 2021
  M.Of. nr. 778/12 aug. 2021
  M.Of. nr. 714/3 aug. 2023
  M.Of. nr. 72/26 ian. 2024
Functie activa:
Abrogă: H.C.D. nr.12/1990 privind Regulamentul Adunarii Deputaților
  H.C.D. nr.13/1991 pentru modificarea și completarea Hotararii Adunarii Deputaților nr.12/1990 privind Regulamentul Adunarii Deputaților
  H.C.D. nr.14/1991 pentru completarea punctului 12 al articolului 45 din Hotararea Adunarii Deputaților nr.12/1990 privind Regulamentul Adunarii Deputaților
  H.C.D. nr.15/1991 pentru modificarea punctului 11 al articolului 45 din Hotararea Adunarii Deputaților nr.12/1990 privind Regulamentul Adunarii Deputaților
De văzut și: H.C.D. nr.35/1994 privind procedura de desfășurare a ședințelor Camerei Deputaților în care au loc intervenții ale deputaților
Functie pasiva:
Vezi si: D.C.C. nr.45/1994 privind constitutionalitatea Regulamentului Camerei Deputaților, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.50 din 25 februarie 1994
Modificat: H.C.D. nr.18/1995 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
Republicare: M.Of. nr. 112/2 iun. 1995
Modificat: H.C.D. nr.4/1996 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
Republicare: M.Of. nr. 53/14 mar. 1996
Modificat: H.C.D. nr.33/1996 privind organizarea Centrului de informare, documentare și studii parlamentare
  H.C.D. nr.41/1998 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.39/2000 pentru modificarea art. 176 din Regulamentul Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.48/2000 pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
  H.C.D. nr.5/2001 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
Republicare: M.Of. nr. 51/31 ian. 2001
Modificat: H.C.D. nr.23/2003 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 1030/8 noi. 2004 text
Modificat: H.C.D. nr.32/2004 privind modificarea art. 13 din Regulamentul Camerei Deputaților
modifică art. 13
  H.C.D. nr.39/2004 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
modifică: art. 38 alin. (3) si (4), art. 43 alin. (1); introduce: lit.e) la art.45, pct. 17 la art. 58
  D.C.C. nr.62/2005 privind constituționalitatea dispozițiilor art. 25 din Regulamentul Camerei Deputaților
suspenda, pentru o perioada de 45 zile, dispozitiile art. 25 din Regulament
Vezi si: D.C.C. nr.62/2005 privind constituționalitatea dispozițiilor art. 25 din Regulamentul Camerei Deputaților
art. 25 din Regulament
Modificat: H.C.D. nr.34/2005 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 35/16 ian. 2006 text
Rectificare: M.Of. nr. 54/20 ian. 2006
Modificat: H.C.D. nr.4/2006 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 31 alin. (1) lit. p), art. 223 alin. (2)
  D.C.C. nr.989/2008 DECIZIA nr. 989 din 1 octombrie 2008 privind constituționalitatea dispozițiilor art. 155 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 155 alin. (3) (termenul se împlinește la data de 5 decembrie 2008) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.989/2008 DECIZIA nr. 989 din 1 octombrie 2008 privind constituționalitatea dispozițiilor art. 155 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
- art. 155 alin. (3)
Modificat: H.C.D. nr.7/2009 privind modificarea alin. (3) al art. 155 din Regulamentul Camerei Deputaților
- art. 155 alin. (3)
  H.C.D. nr.7/2010 privind modificarea alin. (3) al art. 40 din Regulamentul Camerei Deputaților
- modifică art. 40 alin. (3)
  H.C.D. nr.10/2010 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 96 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 96
  H.C.D. nr.14/2010 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 134, art. 135 alin. (2); alin. (3) și (4) ale art. 134 devin art. 1341 și se modifică; alin. (5) al art. 134 devine art. 1342 și se modifică; introduce, la Cap. II, după secțiunea a 5-a, secțiunea a 51-a, alin. (21) la art. 135, alin. (4) și (5) la art. 135
  H.C.D. nr.17/2010 privind completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaților
- introduce pct. 18 la art. 59
  H.C.D. nr.24/2010 privind modificarea art. 34 din Regulamentul Camerei Deputaților
- modifică art. 34
  H.C.D. nr.26/2010 privind modificarea și completarea art. 12 din Regulamentul Camerei Deputaților
- modifică art. 12 alin. (1), (4) și (5); introduce alin. (6) și (7) la art. 12
  H.C.D. nr.27/2010 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) și (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44
  H.C.D. nr.30/2010 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 69 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 31, alin. (2) la art. 32
  H.C.D. nr.37/2010 privind modificarea alin. (4) al art. 40 din Regulamentul Camerei Deputaților
- modifică art. 40 alin. (4)
dispune republicarea
  H.C.D. nr.39/2010 privind modificarea alin. (3) al art. 40 din Regulamentul Camerei Deputaților
- modifică art. 40 alin. (3)
dispune republicarea
  H.C.D. nr.7/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 40 alin. (4), art. 45 alin. (1), art. 69 alin. (1), art. 196 alin. (2); introduce pct. 19 la art. 59
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 762/13 noi. 2012
Modificat: H.C.D. nr.31/2013 privind modificarea și completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaților
- modifică art. 59 pct. 3 și 6; introduce pct. 31 și pct. 61 la art. 59
  H.C.D. nr.43/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 7 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 12 alin. (4), art. 13 alin. (1) partea introductivă, art. 14 alin. (1), art. 14 alin. (2) lit. f), i), k) și o), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (2) și (3), art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 alin. (4) și (6), art. 27 alin. (1), art. 27 alin. (3) și (5), art. 28, art. 29, art. 31 alin. (1) lit. d) și f), art. 31 alin. (1) lit. l) și m), art. 31 alin. (4), art. 33 lit. g), art. 33 lit. h), art. 35, art. 38 alin. (3) și (4), art. 40 alin. (1) și (4), art. 45 alin. (1), (2) și (5), art. 46 partea introductiva și lit. b), d) și f), art. 46 lit. g), art. 47 partea introductivă, art. 47 lit. e), art. 51 alin. (5), art. 56, art. 59 partea introductivă, art. 61, art. 67 alin. (19 și (3), art. 68 alin. (2), art. 71 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 76 alin. (1) și (3), art. 82, art. 83 alin. (2), art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (4) și (7), art. 92 alin. (8) pct. 2 lit. c), k) și m), art. 93, art. 94 alin. (2)-(4), art. 100 alin. (1), art. 101, art. 107 alin. (2), art. 108 alin. (3), art. 120 alin. (1), art. 134 alin. (2), art. 137 alin. (4) - (6), art. 145 alin. (2), art. 155 alin. (3), cap. II titlul secțiunii a 8-a, art. 156, art. 157, art. 158, titlul cap. III, art. 169 alin. (1), art. 171 alin. (1), art. 174, art. 175, art. 176 alin. (2), art. 177, art. 182 alin. (19 și (2), cap. III titlul pct. 6, art. 190, art. 191, art. 192, art. 193, art. 195 alin. (2), art. 196, cap. IV titlul secțiunii a 2-a, art. 199, art. 200, art. 202, art. 208, art. 211, art. 214 alin. (1), art. 214 alin. (2), art. 214 alin. (4), art. 215, art. 216, art. 217 alin. (1), art. 220, art. 223 alin. (1), art. 228, art. 232; introduce art. 111, alin. (31) la art. 12, alin. (41) la art. 12, alin. (11) la art. 14, alin. (3) la art. 16, alin. (2) la art. 18, lit. j1) la art. 31 alin. (1), lit. m1) și m2) la art. 31 alin. (1), alin. (11) la art. 31, alin. (31) la art. 31, lit. f1) la art. 33, lit. g1) la art. 33, lit. h1) la art. 33, alin. (6)-(11) la art. 45, lit. f1) la art. 46, lit. d1) la art. 47, alin. (3) la art. 54, alin. (11) și (12) la art. 83, alin. (11) - (16) la art. 84, alin. (21) la art. 96, alin. (3) și (4) la art. 150, cap. II1 cu art. 1591-15926, alin. (11) și (12) la art. 168, alin. (11) la art. 170, alin. (21) la art. 176, pct. 31 după art. 181,pct. 32 înaintea art. 182, alin. (6) - (9) la art. 182, alin. (11) - (16) la art. 195, art. 1971, pct. A la cap. IV secțiunea a 2-a, art. 2001, pct. B cu art. 2061 și C cu art. 2062 și 2063, alin. (21) la art. 209, art. 2111, art. 2112, alin. (11) și (12) la art. 214, alin. (31) și (32) la art. 214, alin. (41) la art. 214, art. 2141, art. 2311; abrogă art. 12 alin. (5) și (6), art. 26 alin. (1), (2) și (3), art. 26 alin. (7), art. 27 alin. (2), alin. (7) la art. 27, art. 60, art. 92 alin. (9) pct. 2 lit. g) și h), art. 97 alin. (2), art. 134 alin. (3), art. 146 alin. (5), art. 179, art. 180, art. 181, art. 182 alin. (3) și (5), art. 195 alin. (3) - (8), art. 198 alin. (2), art. 201, art. 204, art. 205, art. 206, art. 214 alin. (3), art. 221, art. 222
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 326/13 mai. 2015
Modificat: H.C.D. nr.55/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 134 alin. (2), art. 137; introduce alin. (2) la art. 136
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 437/18 iun. 2015
Modificat: H.C.D. nr.106/2015 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 14 alin. (1) lit. a), art. 60 pct. 17, art. 101, art. 118 alin. (1), art. 126, art. 137, art. 143 alin. (1), art. 240; abrogă art. 143 alin. (3)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 32/18 ian. 2016
Modificat: H.C.D. nr.22/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 123 alin. (3), art. 124, art. 127, art. 129 alin. (6), art. 137, art. 143 alin. (1); introduce alin. (21) la art. 69, alin. (21) la art. 123, alin. (3) la art. 125
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 277/12 apr. 2016
Modificat: H.C.D. nr.48/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 21 alin. (4), art. 26, art. 28 alin. (1), art. 123 alin. (3), art. 127; introduce alin. (41) la art. 28
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 481/28 iun. 2016
Modificat: H.C.D. nr.27/2017 privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaților
- introduce alin. (11) la art. 113
  H.C.D. nr.28/2017 privind modificarea alin. (2) al art. 214 din Regulamentul Camerei Deputaților
- modifică art. 214 alin. (2)
  H.C.D. nr.37/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 76 alin. (1); introduce alin. (11)-(13) la art. 76; abrogă art. 74 și art. 76 alin. (2)
dispune republicarea
  H.C.D. nr.98/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 120 alin. (2); introduce alin. (81) la art. 46
Vezi si: D.C.C. nr.137/2018 DECIZIA nr. 137 din 20 martie 2018 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Camerei Deputaților nr. 98/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- art. 46 alin. (81)
Modificat: H.C.D. nr.47/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 153 alin. (1), art. 154, art. 232, art. 243 alin. (2), art. 248 alin. (1) si art. 249 alin. (2); introduce alin. (7) la art. 151, alin. (3) la art. 153, lit. f) si g) la art. 242 si lit. g) la art. 243 alin. (1); abrogă art. 247
  H.C.D. nr.23/2019 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 15 alin. (3) lit. o),titlul sectiunii a 8-a din cap. II , art. 157, art. 158, art. 219
  H.C.D. nr.52/2019 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor
- modifică art. 41 alin. (4), art. 46 alin. (1), art. 243 alin. (2) si art. 248 alin. (1);
Republicare: M.Of. nr. 919/14 noi. 2019
Modificat: H.C.D. nr.7/2020 privind completarea Regulamentului Camerei Deputatilor
- introduce art. 1131 si art. 1271
Republicare: M.Of. nr. 338/27 apr. 2020
Modificat: H.C.D. nr.15/2020 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor
- modifică art. 38 lit. c), titlul secțiunii a 2-a de la cap. II, art. 85, art. 86 alin. (1) și (2), art. 111, art. 112 alin. (1) și (2)
dispune republicarea
  H.C.D. nr.21/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 258 alin. (2); introduce alin. (4) la art. 198
dispune republicarea
  H.C.D. nr.73/2020 pentru completarea art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaților
- introduce pct. 22 - 24 la art. 60
  H.C.D. nr.1/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 32 alin. (1) lit. s) si art. 251 alin. (2)
  H.C.D. nr.15/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 7 alin. (3)
  H.C.D. nr.17/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 41 alin. (4), art. 60 pct. 11, 13 si 23, art. 135 alin. (1) si art. 137 alin. (1)
Republicare: M.Of. nr. 249/12 mar. 2021
Modificat: H.C.D. nr.32/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 21 alin. (3) si art. 24 alin. (2)
  H.C.D. nr.38/2021 privind modificarea art. 40 si a lit. e) a art. 47 din Regulamentul Camerei Deputatilor
- modifică art. 40, art. 47 lit. e)
  H.C.D. nr.39/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputatilor
- introduce sect. 31 cu art. 1141
  D.C.C. nr.225/2021 DECIZIA nr. 225 din 31 martie 2021 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 15/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor
- Admite sesizarea de neconstitutionalitate si constată că sintagma „din actele comunicate de birourile electorale competente, constată încălcarea prevederilor legale referitoare la respectarea conditiilor privind exercitarea dreptului de a fi ales” din cuprinsul articolului unic al Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 15/2021, referitor la modificarea art. 7 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor, este neconstitutională.
  H.C.D. nr.43/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 14 alin. (1) lit. b) si art. 151 alin. (3)
dispune republicarea
  H.C.D. nr.47/2021 privind modificarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților
- modifică art. 9 alin. (1)
  H.C.D. nr.51/2021 privind modificarea alin. (2) al art. 56 din Regulamentul Camerei Deputatilor
- modifică art. 56 alin. (2)
  H.C.D. nr.54/2021 privind modificarea art. 215 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor
- modifică art. 215 alin. (1)
  H.C.D. nr.58/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- introduce alin. (7) la art. 12
  H.C.D. nr.59/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 242 alin. (1) si art. 242 alin. (8); introduce art. 501, alin. (10) la art. 242
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 778/12 aug. 2021
Modificat: H.C.D. nr.73/2021 privind modificarea alin. (3) al art. 199 din Regulamentul Camerei Deputatilor
- modifică art. 199 alin. (3)
  H.C.D. nr.74/2021 privind modificarea alin. (3) al art. 201 din Regulamentul Camerei Deputatilor
- modifică art. 199 alin. (3)
  H.C.D. nr.79/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 41 alin. (4), art. 61 pct. 3; introduce pct. 25 la art. 61
  H.C.D. nr.2/2022 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 32 alin. (1) lit. s) si art. 253 alin. (2)
  H.C.D. nr.8/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
- modifică art. 129 alin. (2), art. 158, art. 246 alin. (2) si (3); introduce art. 2451, lit. g) - j) la art. 246 alin.(1)
dispune republicarea
  D.C.C. nr.137/2022 DECIZIA nr. 137 din 16 martie 2022 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158, ale art. 2451 si ale art. 246 alin. (1) lit. g)-j) din Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel cum a fost modificat si completat prin Hotararea Camerei Deputatilor nr. 8/2022 privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor, precum si a Hotararii Camerei Deputatilor nr. 8/2022, in ansamblul sau
- Admite sesizările de neconstitutionalitate si constată că dispozitiile art. 246 alin. (1) lit. i), precum si sintagma „ale deputatilor sau ale angajatilor săi” cuprinsă în art. 246 alin. (1) lit. j) din Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel cum a fost modificat si completat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/2022 privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor, sunt neconstitutionale.

- Respinge sesizările de neconstitutionalitate formulate si constată că dispozitiile art. 158, ale art. 2451 si ale art. 246 alin. (1) lit. g), h) si j), cu exceptia sintagmei „ale deputatilor sau ale angajatilor săi” din Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel cum a fost modificat si completat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/2022, precum si Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/2022, în ansamblul său, sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.
  H.C.D. nr.83/2022 pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor
- modifică art. 52
Republicare: M.Of. nr. 714/3 aug. 2023
Modificat: H.C.D. nr.72/2023 Hotărâre privind modificarea alin. (3) al art. 7 din Regulamentul Camerei Deputatilor
- modifică art. 7 alin. (3)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 72/26 ian. 2024
Modificat: H.C.D. nr.16/2024 privind modificarea art. 84 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputatilor
- modifică art. 84 alin. (2)
dispune republicarea
  H.C.D. nr.17/2024 privind modificarea art. 2 alin. (1) si (2) si art. 4 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor
- modifică art. 2 alin. (1) si (2) si art. 4 alin. (3)
dispune republicarea
  H.C.D. nr.36/2024 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor
- modifică art. 215 alin. (1), art. 216 alin. (1), art. 217 alin. (3)
dispune republicarea


Marți, 16 iulie 2024, 16:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.