ORDONANȚĂ nr.2 din 12 iulie 2001
privind regimul juridic al contravențiilor
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.2 din 12 iulie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.180/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 632/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 410/25 iul. 2001 text
Rectificare: M.Of. nr. 584/18 sep. 2001
Functie activa:
Abrogă: L. nr.32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor
  L. nr.484/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 584/18 sep. 2001
Modificată: O.U.G. nr.16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale
modifică art.39 alin.(2)
Aprobată cu modificări: L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
modifică art.1, art.2 alin.(1)-(3), art.4, art.5 alin.(5), art.8, art.22 alin.(1), art.28 alin.(1), art.34 alin.(2); introduce alin.(5) la art.2, alin.(6) și (7) la art.5; abrogă art.20 alin.(2)
Modificată: O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă la 1.01.2003 art.14 alin 2
  L. nr.357/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
abrogă art. 16 alin. (2)-(4)
  O.U.G. nr.108/2003 pentru desființarea închisorii contravenționale
la intrarea în vigoare a Legii de revizuire a Constitutiei modifică art.5 alin. (2) lit. c), art.6, art.9, art.10 alin. (2), art.11 alin. (4); abrogă art.5 alin. (2) lit. d), art.14 alin. (3), art. 22, art.43, art.45
  L. nr.526/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
modifică art. 4 alin. (1), art.8 alin. (3), art.25 alin. (3), art.28; introduce alin. (11) la art. 16
  O.G. nr.8/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- introduce alin. (3) la art. 28 și art. 501
  L. nr.182/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- la data de 1 ianuarie 2007, modifică art. 8 alin. (3), art. 39 alin. (2) și (3); introduce alin. (4) la art. 8
  L. nr.352/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Vezi si: D.C.C. nr.953/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (1)
Modificată: D.C.C. nr.228/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 12 alin. (1) în măsura în care prin sintagma "nu se mai sancționează" prevăzută în text se înțelege doar aplicarea sancțiunii contravenționale, nu și executarea acesteia (termenul se împlinește la 11 iun. 2007, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.228/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 12 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.354/2008 referitoare Ia excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) și art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2003 privind desființarea închisorii contravenționale
- sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9
Repusă în vigoare: D.C.C. nr.323/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (1)
Modificată: L. nr.293/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- modifică art. 9 alin. (5), art. 391 alin. (2)
  L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- modifică art. 34 alin. (2)
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 9 alin. (6), art. 13 alin. (2), art. 14, art. 32 alin. (1) și (2), art. 34, art. 47; introduce alin. (2) la art. 36
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- modifică art. 36
  O.G. nr.17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- modifică art. 9 alin. (3)
  O.G. nr.5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- modifică art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (3)
  O.U.G. nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 28 alin. (2) și (3)
Referită de: Decizie nr.13/2018 DECIZIA nr. 13 din 14 mai 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 16 si 17
Modificată: L. nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
- modifică art. 8 alin. (3) și (4), art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (1) și (3), art. 27, art. 28 alin. (1) și art. 37; introduce alin. (5) la art. 8 și alin. (31) - (33) la art. 39
Referită de: Decizie nr.16/2020 DECIZIA nr. 16 din 20 iulie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 13 alin. (2) raportat la art. 31 coroborat cu art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată
Modificată: L. nr.107/2022 pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
- modifică art. 32 alin. (1)
Referită de: Decizie nr.18/2022 DECIZIA nr. 18 din 3 octombrie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov si, în consecintă, stabileste că: În aplicarea art. 14 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, în litigiile având ca obiect plângere contraventională, instanta de judecată poate invoca, din oficiu, prescriptia executării sanctiunii contraventionale.
  Decizie nr.16/2023 DECIZIA nr. 16 din 18 septembrie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 31 alin. (1)
Derogari:
  L. nr.304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)


Vineri, 19 iulie 2024, 04:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.