ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.193 din 12 decembrie 2002
privind introducerea sistemelor moderne de plată
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.193 din 12 decembrie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.250/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 699/2002
Contine:4 art
Norma în alb:art.4
Index:Plata
Contraventii
Carduri
Publicare: M.Of. nr. 942/23 dec. 2002 text
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică art.1, art.2 alin. (5), art.3 alin. (2) lit. a)
  L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
abrogă modificările facute prin O.G. nr. 36/2003
Aprobată cu modificări: L. nr.250/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
modifică art.1, art.2 alin. (1), (5) si (6), art.3 alin.(2) lit a), b) si c), art.4; introduce alin. (21) la art.2
Modificată: O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
modifică art.2 alin. (4) - (6); abrogă art. 3 alin. (1);
dispune republicarea
  L. nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
- la 9 mai 2016 modifică art. 3 alin. (4); introduce art. 11, art. 21 - 23, alin. (21) și (22) la art. 3
  L. nr.209/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
- modifică art. 1 alin. (1) și (3), art. 2 alin. (1) și art. 3; introduce alin. (4)-(7) la art. 1 alin. (3)
  L. nr.191/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
- modifică art. 1 alin. (3), (5) și (6), art. 2 alin. (1), (2) și (3) - (5) și art. 3 alin. (1) lit. b), h) și i); abrogă art. 1 alin. (2) și art. 2 alin. (21)
  O.U.G. nr.34/2022 Ordonanta de urgenta pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si unele masuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01
- modifică art. 2 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 1
  L. nr.128/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
- modifică art. 1 alin. (1) si (3), art. 2 alin. (6), art. 3 alin. (1) lit. d); introduce alin. (31) si (32) la art. 1, alin. (8)-(10) la art. 1
dispune republicarea
  O.G. nr.16/2022 Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 1 alin. (3) si (31) la 1 ianuarie 2023
  L. nr.370/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte măsuri financiar-fiscale
- aprobă cu modificări si completări O.G. nr. 16/2022 si modifică art. 1 alin. (3), (31) si (32), art. 3 alin. (3)
  L. nr.406/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative în scopul cresterii incluziunii financiare
- modifică art. 1 alin. (5) si (6); introduce alin. (12) la art. 1 - la data de 17 iunie 2024


Marți, 16 iulie 2024, 14:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.