ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.195 din 12 decembrie 2002
privind circulația pe drumurile publice
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.49/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 707/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: de la 1 feb. 2003
Contine:118 art+anexa
Norma în alb:Art.118 (2)
Index:Circulatie pe drumurile publice
Contraventii
Vehicule
Infractiuni
Drumuri publice
Publicare: M.Of. nr. 958/28 dec. 2002 text
Republicare: M.Of. nr. 670/3 aug. 2006
Functie activa:
Abrogă: D. nr.328/1966 privind circulația pe drumurile publice
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Modificată: H.G. nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (abrogat prin H.G. nr.1.391/2006)
modifică si completează anexa
  O.U.G. nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
abrogă art.13 alin.(3), art.29
  L. nr.520/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
aprobă cu modificări O.U.G. nr.50/2004
dispune republicarea
Aprobată cu modificări: L. nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 670/3 aug. 2006
Modificată: O.U.G. nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- la 1 decembrie 2006, modifică art. 6 pct. 15, art. 11, art. 13 alin. (4), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 21, art. 22, art. 23 alin. (4), art. 24 alin. (2), art. 28, art. 32 alin. (2) lit. b), art. 40 alin. (3), art. 66 alin. (2), art. 79 alin. (2), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (1)-(3) și (6), art. 83 alin. (1), art. 88 alin. (1) și (5), art. 96 alin. (2) lit. e), art. 97 alin. (4), art. 116 alin. (1) partea introductivă și alin. (3) lit. a), art. 125 lit. c), art. 136 lit. b) și d); introduce pct. 131 la art. 6, alin. (11) la art. 15, alin. (31)-(35) la art. 23, alin. (21)-(25) la art. 79, art. 801, alin. (3) la art. 81, alin. (3) la art. 93, pct. 38 la art. 102 alin. (1), pct. 29 la art. 105, lit. q) la art. 122; abrogă art. 27 alin. (3), art. 79 alin. (3), art. 114 alin. (1) lit. c), art. 136 lit. e); la art. 91 și art. 102 alin. (1) pct. 7, normele de trimitere la art. 22 alin. (5) se consideră făcute la art. 22 alin. (6); - prorogă termenul de intrare în vigoare până la 1 decembrie 2006
dispune republicarea
  H.G. nr.1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- înlocuiește anexa
  L. nr.6/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 6 pct.15, art.6 pct.34, art.11, art.15 alin.(1), art.15 alin.(11), art.21, art.22 alin.(3) lit. b), art.22 alin.(4), (5) și (6), art.23 alin.(31), (32), (34) și (35), art.32 alin.(2) lit. b), art.39, art.40, art.79, art.801, art.81 alin.(1), art.81 alin.(3), art.88 alin.(1), art.97 alin.(4), art.100 alin.(3) lit. g), art.102 alin.(1) pct.38, art.105 pct.29, art.111 alin.(5), art.136 lit. b); introduce pct.161-163 la art.6, pct.351 la art.6; abrogă art. 6 pct. 131, art. 93 alin.(3), art.102 alin.(1) pct.7 și 18
  D.C.C. nr.347/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 118 alin. (1), (2) și (5) (termenul se împlinește la 23 iunie 2007, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.347/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1), (2) și (5)
Modificată: O.U.G. nr.69/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 5 alin. (4), art. 6 pct. 19 și 20, art. 8, art. 11 alin. (4) și (10), art. 13 alin. (2), art. 18, art. 24 alin. (1), (4), (5) și (6), art. 28, art. 32 alin. (2) lit. c), art. 50 alin. (1), art. 52 alin. (1) și (2), art. 57 alin. (1) și (2), art. 61 alin. (1) și (2), art. 64, art. 66 alin. (2), art. 71 alin. (1) și (2), art. 76 alin. (1), art. 79, art. 80, art. 801, art. 81 alin. (2) și (3), art. 82 alin. (5), art. 83, art. 91, art. 93 alin. (2), art. 96 alin. (4), art. 97 alin. (1) partea introductivă, alin. (2), (3) și (6), art. 99 alin. (1) pct. 8 și 9, art. 100 alin. (1) pct. 4, art. 100 alin. (3) lit. g), art. 103 alin. (6), art. 104, art. 106, art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 8 și 9, art. 108 alin. (1) lit. c) pct. 2, art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 4, art. 109 alin. (8), art. 111 alin. (3), (4), (5) și (6), art. 118, art. 120 alin. (1) și (2); introduce art. 231, art. 802, lit. d) la art. 97 alin. (1), pct. 18 la art. 101 alin. (1), lit. c) la art. 103 alin. (1), alin. (11) la art. 103, pct. 7 și 8 la art. 108 alin. (1) lit. b), alin. (11) și (12) la art. 113, lit. f) la art. 114 alin. (1); abrogă art. 6 pct. 13, art. 27, art. 75 lit. d), art. 82 alin. (3), art. 95 alin. (3), art. 96 alin. (2) lit. f), art. 101 alin. (1) pct. 2, art. 102 alin. (1) pct. 2, 13 și 30 și alin. (3) lit. d), art. 113 alin. (1) lit. b) și d), art. 121 alin. (1)
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.661/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96, art. 97 și art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin. (6) lit. d)
Referită de: Decizie nr.29/2008 DECIZIA nr. 29 din 2 iunie 2008
- art. 78 alin. (1)
Vezi si: D.C.C. nr.742/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (6)
Modificată: O.U.G. nr.146/2008 pentru modificarea art. 111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 111
  O.U.G. nr.9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- introduce alin. (8) la art. 103
  O.U.G. nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
- modifică art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 100 alin. (1) pct. 1; introduce alin. (41) la art. 32, alin. (41) la art. 35
Repusă în vigoare: D.C.C. nr.1.041/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 103 alin. (1) lit. c) și alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 103 alin. (1) lit. c) și alin. (11)
Modificată: L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- modifică art. 118 alin. (2), (4), art. 120 alin. (1); introduce alin. (31) la art. 118
  O.G. nr.5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creșterea siguranței rutiere și destinația sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuții de inspecție și control în urma aplicării sancțiunilor contravenționale specifice activității de transport rutier
- modifică art. 102 alin. (1) pct. 28 , art. 112 alin. (2); introduce pct. 61 la art. 6, lit. h1) la art. 112 alin. (1)
  L. nr.161/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creșterea siguranței rutiere și destinația sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuții de inspecție și control în urma aplicării sancțiunilor contravenționale specifice activității de transport rutier
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 5/2011 și modifică art. 102 alin. (1), art. 112 alin. (1) lit. h1)
  D.C.C. nr.500/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 118 alin. (31)(termenul se împlinește la 31 august 2012) după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.500/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- art. 118 alin. (31)
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 88, art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) și (5), art. 113 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (1) lit. b) și d), art. 136 lit. d); introduce art. 1331 la data de 15 noiembrie 2012; abrogă art. 84-87, art. 89-94
dispune republicarea
  L. nr.203/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 6 pct. 6 și 21, art. 9 alin. (1), art. 20, art. 23 alin. (9), art. 231, art. 24 alin. (1), (4) și (5), art. 41 alin. (3), art. 73, art. 80 alin. (1), art. 101 alin. (1) pct. 8, art. 133 alin. (1), art. 137; anexa devine anexa nr. 2; introduce pct. 321 la art. 6, alin. (51)-(53) la art. 24, art. 241, anexa nr. 1 după art. 137; abrogă art. 15 alin. (2); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma "subcategorii de vehicule" cu sintagma "categorii de vehicule"
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 24 alin. (6), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 106 alin. (1) lit. b), art. 116 alin. (1) lit. b) și d)
  O.G. nr.21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 6 pct. 6, 21 și 30, art. 9 alin. (4), art. 13 alin. (1), (2) și (4), art. 14 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 231, art. 24 alin. (1), art. 24 alin. (52) și (53), art. 241 alin. (2) lit. f), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 66 alin. (2), art. 82 alin. (5), art. 83 alin. (3), art. 88 alin. (1), art. 97 alin. (3), art. 102 alin. (1) pct. 27, art. 103 alin. (6), art. 106 alin. (1) lit. b), art. 110, art. 111 alin. (1) lit. b), art. 111 alin. (3), art. 114 alin. (1) lit. b) și d), art. 116 alin. (1) lit. d), anexa nr. 1; introduce alin. (11) la art. 24, lit. h), i) și j) la art. 241 alin. (2), alin. (21) la art. 241, alin. (11) - (13) la art. 36, alin. (11) - (13) la art. 88, pct. 9 și 10 la art. 108 alin. (1) lit. b), alin. (21) și (22) la art. 116, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 137; abrogă art. 6 pct. 31, art. 14 alin. (2), art. 23 alin. (5) și (8); în cuprinsul ordonanței de urgență, următoarele expresii și termeni se înlocuiesc după cum urmează: a) termenul „tractor” se înlocuiește cu expresia „tractor agricol sau forestier”, iar expresia „substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare” se înlocuiește cu expresia „substanțe psihoactive”; b) în cuprinsul art. 6 pct. 15, art. 21 și art. 22 alin. (3) lit. b), expresiile „de autovehicule sau de tramvai”, „de autovehicule sau de tramvaie”, respectiv „de autovehicule și de tramvaie” se înlocuiesc cu expresia „de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie”; c) în cuprinsul art. 8, art. 106 alin. (1) și art. 125 lit. c), expresiile „autovehicul și tramvai” și „autovehicule și tramvaie” se înlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier și tramvai” sau „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie”, după caz; d) în cuprinsul art. 9 alin. (1) și (6), art. 22 alin. (4), art. 25 alin. (2), art. 35 alin. (6), art. 36 alin. (1), art. 40, art. 44 alin. (2), art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (6), art. 99 alin. (1) pct. 4, 8 și 12, art. 100 alin. (1) pct. 5, 6, 7 și 13, art. 101 alin. (1) pct. 1, 4, 10 și 11, art. 102 alin. (1) pct. 19, 20 și 29, art. 103 alin. (1) partea introductivă și alin. (8), art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 1 și 9 și lit. c) pct. 4 și 5, art. 112 alin. (1) lit. m), n) și x), art.122 lit. h) și art.131,termenul autovehicule/„autovehicul/„autovehiculelor”se înlocuiește cu expresia „autovehicule și tractoare agricole sau forestiere”/,,autovehicul și tractor agricol sau forestier”/ „autovehiculelor și tractoarelor agricole sau forestiere”, după caz; e) în cuprinsul art. 22 alin. (1), (2) și (6), art. 23 alin. (1), (2) și (31) teza întâi, art. 25 alin. (1), art. 28, art. 78, art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (2) si alin. (3) partea introductivă si lit. b), art. 101 alin. (2) și alin. (3) partea introductivă, art. 102 alin. (2) și alin. (3) partea introductivă, art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) și (2), art. 106 alin. (2), art. 108 alin. (1) partea introductivă, art. 111 alin. (1) lit. d) și alin. (4), art. 112 alin. (1) lit. I), art. 119 și art. 122 lit. q), expresiile „autovehicul sau tramvai”, „autovehicule sau tramvaie” și „autovehicule ori tramvaie” se înlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai” ori „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie”, după caz; f) în cuprinsul art. 82 alin. (1), (2), (4), expresia „autovehicule și remorci” se înlocuiește cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și remorci”; g)în cuprinsul art. 103 alin. (8), expresia „rezidența normală”se înlocuiește cu expresia „locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România”
dispune republicarea
  L. nr.93/2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 33 alin. (2)
  O.U.G. nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 11 alin. (5); introduce art. 111, alin. (91) - (94) la art. 23 (prevederile art. 23 alin. (91)—(94) intră în vigoare la 30 iunie 2017) ; abrogă art. 11 alin. (6) și (8)
  O.G. nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 10, art. 11 alin.(4), art. 44 alin.(2), art. 99 alin.(1) pct. 18, art. 101 alin.(1) pct. 11, art. 102 alin.(1) pct. 1, art. 102 alin.(3) lit.b), art. 108 alin.(1) lit. a) pct. 7, art. 112 alin. (1) lit. a) și d) - g) și alin. (2) - (4), art. 117 alin. (1) lit.b), mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene; introduce pct. 291 la art. 6, alin.(41) - (48) la art. 11, alin.(11) - (16) la art. 11, alin. (5) și (6) la art. 17, alin. (7) - (9) la art. 24, art. 281, pct. 39 la art. 102 alin.(1), lit.y) la art. 112 alin. (1), alin.(5) la art. 112
dispune republicarea
  O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- introduce alin. (21) la art. 98
Referită de: Decizie nr.5/2018 DECIZIA nr. 5 din 28 februarie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 75 lit. b) teza a II-a
  Decizie nr.8/2018 DECIZIA nr. 8 din 19 martie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 96 alin. (1)
Modificată: L. nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
- modifică art. 109 alin. (4); abrogă art. 109 alin. (5) - (8) și art. 120 alin. (2) și (3)
  O.U.G. nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (22) la art. 98
  L. nr.349/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- introduce alin. (8) la art. 111
  L. nr.345/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 22 alin. (4) - (6), art. 22 alin. (8) si art. 97 alin. (4); introduce lit. d) la art. 22 alin. (3), alin. (61) - (64) la art. 22, pct. 40 la art. 102 alin. (1) si pct. 30 la art. 105
Referită de: Decizie nr.8/2019 DECIZIA nr. 8 din 21 martie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 75 lit. b)
Modificată: L. nr.130/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 103 alin. (2), art. 104; introduce art. 1041
dispune republicarea
  L. nr.152/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
- aprobă cu modificări si completări O.G. nr. 21/2014 si modifică art. 9 alin. (5), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 106 alin. (1) lit. b), art. 118; introduce lit. f) la art. 102 alin. (3), lit. d) si e) la art. 103 alin. (1); abrogă art. 102 alin. (1) pct.10
  O.G. nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 36 alin. (3) si art. 106; introduce lit. h) la art. 100 alin. (3), pct. 19 la art. 101 alin. (1), art. 1061, art. 1062 si pct. 6 la art. 108 alin. (1) lit. c); abrogă art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 2 (dispozitiile art. 1062 alin. (2) se aplică după 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe).
  L. nr.241/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (47), art. 11 alin. (11) partea introductivă, art. 24 alin. (7) partea introductivă si lit. a), art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 si art. 112 alin. (2) si (3); introduce alin. (49) la art. 11 si alin. (17) la art. 11
  L. nr.252/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 101 alin. (1) pct. 8; introduce pct. 14 la art. 100 alin. (1)
  O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- introduce alin. (23) la art. 98
  O.U.G. nr.13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 6 pct. 10, 21 si 25, art. 12, art. 41 alin. (3), art. 70 alin. (2) si (3), art. 72 alin. (5), art. 73, art. 74 alin. (1), art. 103 alin. (11), (2), (3), (5) si (6), art. 104 alin. (3), (4) si (5), art. 1041 alin. (4), art. 111 alin. (5) si (6), art. 118 alin. (3) si (5) si modifică anexa nr. 1; modifică, la data de 12 martie 2020, art. 100 alin. (1) pct. 14 si art. 101 alin. (1) pct. 8; introduce pct. 101 la art. 6 si alin. (4) si (5) la art. 70; introduce, la data de 12 martie 2020, pct. 20 la art. 101 alin. (1)
  L. nr.43/2020 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 36 alin. (3), art. 99 alin. (1) pct. 10, art. 100 alin. (1) pct. 9, art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 5; introduce lit. h) la art. 100 alin. (3), pct. 19 la art. 101 si pct. 6 la art. 108 alin. (1) lit. c)
  L. nr.46/2020 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- introduce alin. (3) la art. 25, completează anexa nr. 2
  O.U.G. nr.83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19
- modifică art. 32 alin. (2) lit. b), art. 118 alin. (3); introduce alin. (4) la art. 61
  O.U.G. nr.152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online
- modifică art. 111
  L. nr.271/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăti care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online
- modifică art. 111 alin. (9)
  O.U.G. nr.226/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- introduce alin. (24) la art. 98
  L. nr.78/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1); introduce pct. 352 la art. 6, alin. (11) la art. 9, alin. (11) la art. 13
Referită de: Decizie nr.5/2021 DECIZIA nr. 5 din 12 aprilie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b), art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) si art. 109 alin. (9) coroborate cu art. 5 alin. (5), art. 21 alin. (3) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001
Modificată: L. nr.268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 32 alin. (41), art. 35 alin. (41) si art. 100 alin. (1) pct. 1
  O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (2 5) la art. 98
  O.G. nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 15 alin. (5), art. 39, art. 50 alin. (1), art. 97 alin. 1 lit. c), art. 97 alin. (4) si (5), art. 100 alin. (1) pct. 6 si 13 (la data de 27 februarie 2022), art. 101 alin. (1) pct. 8 (la data de 27 februarie 2022), art. 101 alin. (3) lit. a) (la data de 27 februarie 2022), art. 102 alin. (1) pct. 14 (la data de 27 februarie 2022), art. 103 alin. (1) partea introductivă, art. 103 alin. (1) lit. c)-e), art. 103 alin. (2) si (4), art. 104, art. 1041, art. 105 pct. 10 (la data de 27 februarie 2022), art. 106, art. 1061 alin. (1) lit. b), art. 1061 alin. (2), art. 1062 alin. (1), art. 107, art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 1 (la data de 27 februarie 2022), art. 108 alin. (1) lit. c) pct. 5 (la data de 27 februarie 2022), art. 111 alin. (1) lit. c), art. 111 alin. (3) si (4), art. 111 alin. (8) partea introductivă, art. 114 alin. (1) partea introductivă si art. 118 alin. (4); introduce art. 221, art. 541, lit. e) la art. 97 alin. (1), alin. (51) la art. 97, lit. i) la art. 100 alin. (3) (la data de 27 februarie 2022), pct. 21 la art. 101 alin. (1) (la data de 27 februarie 2022), lit. e)-h) la art. 101 alin. (3) (la data de 27 februarie 2022), lit. g) si h) la art. 102 alin. (3) (la data de 27 februarie 2022), alin. (4) la art. 102 (la data de 27 februarie 2022), alin. (9) la art. 103 (la data de 27 februarie 2022), pct. 11 la art. 108 alin. (1) lit. b) (la data de 27 februarie 2022), art. 1091, art. 1141 si alin. (41) si (42 ) la art. 118; abrogă art. 100 alin. (3) lit. b), c) si e) (la data de 27 februarie 2022), art. 101 alin. (1) pct. 3, art. 102 alin. (3) lit. c) (la data de 27 februarie 2022), art. 1061 alin. (4), art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 7 (la data de 27 februarie 2022) si art. 111 alin. (1) lit. f)
dispune republicarea
  L. nr.85/2022 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local
- modifică art. 6 pct. 25; introduce pct. 141 la art. 6
  L. nr.134/2022 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 49 alin. (4), art. 50 alin. (1), art. 74 din sectiunea a-4-a a cap. V, art. 102 alin. (4) lit. c), art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 5 si 6
dispune republicarea
  L. nr.278/2022 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- introduce alin. (8) la art. 72 (la data de 04.10.2023) si pct. 291 la art. 105 (la data de 04.10.2024)
  L. nr.302/2022 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 64 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 64 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.335/2022 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 39 alin. (1), art. 102 alin. (1) pct. 14, art. 105 pct. 10 si art. 109 alin. (1)
  L. nr.383/2022 privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier
- modifică art. 31 lit. c); introduce alin. (3) - (5) la art. 39, alin. (31) - (35) la art. 109, art. 1201 si art. 1301
  L. nr.385/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică la 2 februarie 2023 art. 6 pct. 34, art. 13, art. 14, art. 15 alin. (3), art. 17 alin. (1), art. 102 alin. (1) pct. 20, art. 136 lit. c), mentiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene si anexa nr. 1; introduce la 2 februarie 2023 alin. (12) la art. 9, lit. c) si d) la art. 17 alin. (5), alin. (5) si (6) la art. 20, art. 222si lit. e) la art. 24 alin. (7)
  L. nr.1/2023 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 32 alin. (2) lit. b)
  O.G. nr.11/2023 ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 11 alin. (17), art. 14, art. 15 alin. (1) si (3), art. 23 alin. (91) si (92), art. 24 alin. (6), art. 103 alin. (11), art. 114 alin. (1) lit. b) si f); introduce alin. (54) la art. 24, alin. (61)-(63) la art. 24, alin. (4) si (5) la art. 83, alin. (11) la art. 109; abrogă art. 103 alin. (1) lit. e), art. 116
  L. nr.82/2023 pentru modificarea art. 32 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 32 alin. (2) lit. c)
Vezi si: D.C.C. nr.220/2023 DECIZIA nr. 220 din 20 aprilie 2023 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (1) pct. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, în forma anterioară modificării prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 252/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- dispozitiile art. 101 alin. (1) pct. 8, în forma anterioară modificării prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 252/2019
Modificată: O.U.G. nr.38/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România
- modifică art. 11 alin. (3), art. 111 alin. (1) lit. a), art. 111 alin. (8); introduce art. 112- 117 si alin. (51) la art. 17
  L. nr.168/2023 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 44 alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7
  L. nr.254/2023 pentru modificarea art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 118 alin. (1)
  O.G. nr.29/2023 Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 11 alin. (2) si (9); introduce alin. (10) la art. 111, alin. (11,) la art. 13, alin. (31,) si (32,) la art. 83 si lit. g) la art. 113 alin. (1)
  O.U.G. nr.115/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- modifică art. 98 alin. (2)
  O.U.G. nr.1/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 20 alin. (2), art. 20 alin. (4) lit. b), art. 24 alin. (11), art. 24 alin. (5) lit. b), art. 241alin. (2) lit. i) si art. 66 alin. (1); introduce lit. g1) la art. 241 alin. (2) si lit. i1) la art. 241 alin. (2); completează anexa nr. 1: introduce lit. p1)
  L. nr.48/2024 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 23 alin. (4), art. 24 alin. (1); introduce alin. (41) la art. 23, alin. (95) la art. 23
  L. nr.51/2024 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 5 alin. (2), art. 5 alin. (3), art. 30 alin. (2) si alin. (7) lit. b), art. 33 alin. (3), art. 69, art. 105 pct. 1-4, art. 122 lit. b), d) si l), art. 128 alin. (1) lit. b) si e); introduce alin. (11) si (12) la art. 5, alin. (21) la art. 5, alin. (21) si (22) la art. 81, pct. 31 la art. 105
  L. nr.56/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România
odata cu:
O.U.G. nr.38/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România
  L. nr.82/2024 pentru modificarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 8
  L. nr.165/2024 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- modifică art. 30 alin. (4) si art. 105 pct. 2 si pct. 31; introduce alin. (8) - (12) la art. 30
  O.U.G. nr.87/2024 Ordonantă de urgentă privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA si e-Factura, precum si pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
- introduce alin. (27) la art. 98
  O.U.G. nr.84/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în scopul cresterii sigurantei rutiere
- modifică art. 11 alin. (48), (49), (7) si (15), art. 17 alin. (6), art. 22 alin. (1), (62), (63) si (64), art. 23 alin. (34) si (35), art. 24 alin. (51), alin. (6) partea introductivă si alin. (8), art. 38, art. 77, art. 78 alin. (2), art. 88 alin. (13) si (2), art. 88 alin. (5), art. 97 alin. (4), art. 101 alin. (1) pct. 8, art. 102 alin. (1) pct. 1, 16 si 40 - la data de 9 iulie 2024 -, art. 103 alin. (1) partea introductivă si lit. c) si d), alin. (2) si alin. (4), art. 1091 - la data de 9 iulie 2024 -, art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (4) si alin. (6), art. 112 alin. (4) si (5), art. 113 alin. (1) partea introductivă si lit. f) si g), art. 114 alin. (1) lit. b) si f) si alin. (2) si art. 117 - la data de 27 octombrie 2024; introduce alin. (11) la art. 111, lit. e) si f) la art. 17 alin. (5), alin. (65) la art. 22, alin. (81) - (88) la art. 22, art. 641, alin. (21) la art. 88, alin. (51) la art. 88, alin. (11) la art. 95, lit. f) si g) la art. 97 alin. (1), pct. 22 la art. 101 alin. (1) - la data de 9 iulie 2024-, pct. 41 la art. 102 alin. (1) - la data de 9 iulie 2024 -, alin. (10) si (11) la art. 103, art. 1092 si art. 1093 - la data de 27 octombrie 2024-, alin. (13) si (14) la art. 113, alin. (4) la art. 114, la anexa nr. 2 pct. C2. ”Indicatoare de informare” se introduce un nou indicator si la anexa nr. 2 ”Marcaje rutiere” lit. c) se introduce un nou marcaj; abrogă art. 221, art. 88 alin. (6) si (7), art. 96 alin. (2) lit. d), alin. (4), (7) si (8) si art. 106


Vineri, 19 iulie 2024, 03:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.