LEGE nr.161 din 19 aprilie 2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.161 din 19 aprilie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 220/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: 21.04.2003, cu exceptia Titlului II al Cartii I care intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare si a Titlului V al Cartii I care intra în vigoare în termen de 90 de zile de la publicare
Publicare: M.Of. nr. 279/21 apr. 2003 text
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.5/2002 privind instituirea unor interdicții pentru aleșii locali și funcționarii publici
totodata, abrogă:
L. nr.378/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicții pentru aleșii locali și funcționarii publici
Modifică: L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
modifică art.1 alin. (1) si (2), art.6, art.7 alin. (1), art.12 alin. (1),art.13 alin. (1) partea introductiva si lit. a) si alin. (3), art.14,art.15 partea introductiva , , art.17 lit. a) si b), art.18 alin. (2) si (3), art.21 lit.a), b), c) si lit. g), art.22 alin. (3), art.24 alin. (1) si (2), art.25 alin. (1), (3), (4) si (5), art.26 alin. (2), art.29, art.41 alin. (1), art.44 alin. (1) si (2), art.45, art.46, art.47; introduce alin. (21) la art.1, alin. (11) la art. 13, alin. (2) la art. 15, alin. (2) la art.16, alin. (11) la art. 18, alin. (11) si (12) la art. 24, alin. (11) la art. 31, alin. (3) la art. 39; abrogă art.27.
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
modifică art.5 alin. (5), art.7 lit. a), art.8 lit. a), art.14 alin. (3), art.16, art.31 alin. (1) - (3), art.33, art.34, , art.35 alin. (1), art.40 alin. (2), art.45 alin. (1), art.46, art.56 lit. a) si f), art.58 alin. (3), art.60, art.61 alin.(1), art.62 alin. (1) si (2), art.63, art.67 alin. (1) - (4), art. 69, art. 73 alin. (2), art. 74, art.86, art.89 alin. (3), art.91 alin. (2) si (3), art.92 alin. (5), art. 93 alin. (2) lit. b) si alin. (3), art. 98 alin. (1) si (2), art.102 alin. (4), art. 103 alin. (5) si (6), art. 105 alin. (2), art.106, art.107, art.108, art.109, art.111 alin. (1) si alin. (2) lit. a), art. 114, art.117 alin. (4), art. 119 alin. (3), art.123 alin. (2), art.124 alin. (1), art.125 alin. (2), art. 131 alin. (4) si alin. (7), art. 132 alin. (1), art.133, art.137 alin. (5), art.144 alin. (4) si (5), art.145 alin. (1) si (3), art.148, art.150 alin. (1) si (5), art.153 alin. (1), titlul Sectiunii a IV - a, art. 154 alin. (7), art. 155, art.156 alin. (2) lit. d), art.158 alin. (1) - (3), titlul Sectiunii a VI - a, art. 172 alin. (1) lit. a), art. 173, art.176, art.177, art.178 alin. (1) si (4), art. 179, art. 180 alin. (2), art. 181, art. 187 alin. (1), art. 189 alin.(1) lit. a) si b), art. 191, art. 192 alin.(3), art. 194, art.196 alin. (1), art. 199 alin.(1), alin. (2) si (3), art. 203 alin. (3), art. 205 alin. (3), art. 207 alin. (2) lit. e), art. 208, art. 211, art.218 alin. (3), art.222 alin. (2), art.223 alin. (2), art.232, art.236 lit. e) si h), art. 237 alin. (2), art. 239, art.242, art.251, art.254 alin. (2), art. 255 alin. (2), art. 257 alin. (1), (2) si (4), art. 259 alin. (1), art. 260 alin. (2), art.261, art. 262 alin. (1) si (2), art.263 alin. (1), art.264 alin. (1), art.265 pct.2, art.266 pct.5, art.268 partea introductiva, art.269 alin. (1) partea introductiva, art.270, art.273 alin. (1) partea introductiva si alin. (2), art. 276 lit. a); introduce alin. (41) si alin. (6) la art. 5, art.141, lit. b1) la art. 35 alin. (2), alin. (8) la art. 103, lit. c1) la art. 113, alin. (9) la art. 117, art. 1211, alin. (21) - (23) la art. 131, alin. (3) - (5) la art. 139, art.1431, alin. (4) la art. 145, art. 1451, alin. (4) la art. 175, alin. (11) si (12) la art. 199, alin. (4) la art. 203, alin.(21) la art. 218, alin. (11) la art. 221, alin. (11)la art. 234, art. 2391, art. 2861; abrogă art. 134 alin. (3), art. 154 alin. (5) si (6), art. 180 alin. (1).
  L. nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
completează art. 41 prin înfiintarea, în cadrul Sectiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog din Parchetul de pe lânga Curtea Suprema de Justitie, a Serviciului de combatere a criminalitatii informatice
  L. nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale (abrogata prin L. nr.241/2005)
modifică art. 1, art.9, art.10, art.11, art.12, art.17 alin. (2), art.20, art.22; introduce un nou alineat la art.3, un nou alineat la art.4; abrogă art.13-16, art. 17 alin. (1) lit. b) si k) , art.18 si art. 21
  L. nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere
modifică titlul, art.1, art.2, art.4, art.6 alin. (1), (3) si (4), art.14 alin.(2), art.21 alin. (1), art.26 alin. (1), art.32, art.38; abrogă art.5 alin. (2), art.37; înlocuiește anexa privind declaratia de avere si sintagmele: -Ministerul Finantelor cu Ministerul Finantelor Publice; - Ministerul Culturii cu Ministerul Culturii si Cultelor; - Parchetul General cu Parchetul de pe lânga Curtea Suprema de Justitie; - Procurorul general cu Procurorul general al Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie; - primul-procuror al parchetului de pe lânga curtea de apel cu procurorul general al parchetului de pe lânga curtea de apel. Titlu nou: Lege pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici
  L. nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
modifică din Titlul VI art.2 lit. a) si c), art.6 alin. (5) lit. g) si h), art. 10 alin. (1), art. 15, art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 28, art. 36 alin. (1), art. 57 alin. (2), art. 68 alin. (2), art. 71 alin. (3), art. 75 alin. (1), art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1) si (2), art. 88 alin. (2), art. 91 alin. (1), art. 92 alin. (1), art. 93 alin. (1) lit. b) si alin. (3), art. 94, art. 98 alin. (1); abrogă din Titlul VI art. 6 alin. (5) lit. n), art. 86.
  L. nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
introduce alin. (11), alin. (12), doua teze la alin. (3) si alin(31) la art. 16
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art.1, art.2, art.4, art.5 alin. (1), art.6, titlul Cap.II, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14, titlul Cap.III, art.18, art.19, art.20 alin. (1) si (2), art.21, art.22, art.24, titlul Sectiunii a 2-a a Cap.IV, art.25, art.26 alin. (2), art.27 alin. (1) si (2), art.28, art.29, art.35, art.39 alin. (2), art.41, art.42, art.43 alin. (2), art.44, art.46 alin. (2), art.47, art.48, titlul Cap.VI, titlul Sectiunii 1 si art.49, Sectiunea a 2 - a cu art.50 si art.51, titlul Sectiunii a 3-a si art.52, titlul Sectiunii a 4-a si art.53, art.54, art.55, art.56, art.57, art.58, titlul Cap.VII, art.59, art.60, art.61, art.70, art.71, art.72, art.75, art.79, titlul Cap. IX, titlul Sectiunii 1 si art.81, art.82, art.83, art.84, art.85, art.86, titlul Sectiunii a 2-a si art. 87, art.88, art.89, titlul Sectiunii a 3-a si art.90, art.91, art.92, art.93, art.94, art.941, art.98, art.103; introduce art.41,art.191, art. 192 la Cap. III , art. 251 la Sectiunea a 2-a a Cap. IV, art.261, art.311, art.321, alin. (11) la art. 43, art.481,art. 491 la sectiunea 1 a Cap VI, art. 741 ; abrogă art.3, art.15, art.151, art.16, art.17, art.23, art.30, art.45, art. 62, art.63, art.64, art.65, art.66, art.661, art.67, art.68, art.73, art.80, art.95, art.96, art.97, art.100, art.101, art. 104 alin. (1); elimină structurarea pe Sectiunile 1, 2 si 3 din Cap. II , structurarea pe Sectiunile 1- 3 din Cap. VII. înlocuiește anexa . NOTA: Prevederile art.22, art.29 alin. (1), art.491, art.52 - 56, art.741, ,precum si ale art. 83 alin. (4) referitoare la acordarea indemnizatiei de detasare se aplica începând cu 1 ianuarie 2004
  L. nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
modifică art.5 alin. (1), art.7 alin.(3), art.8, art.13, art.17 lit. e),g) si i), art.18 alin. (1), (2), (4) si (6), art.22, art.26, art.27, art.29; introduce alin. (4) la art.5, art.61, art.81, art.82, art.131, lit. d1) la art.17, lit .j) si k) la art.17, alin.(7) si (8) la art. 18, Sectiunea 41la Cap. III cu art. 181 - 185, alin. (2) la art. 31; abrogă art.25 alin. (3), art.32
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
abrogă art.4 alin. (1)
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
abrogă art.30, art.60 alin. (1) lit. b), art.62, art.72 alin. (2) lit. b), art.131 si teza finala a art. 152 "iar consilierii în functie la data intrarii în vigoare a prezentei legi îsi vor exercita mandatul pâna la urmatoarele alegeri locale"
  O.U.G. nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
modifică art.1 alin. (3), art.3 alin. (1) lit. a), art.4 alin. (1) si (3), art.5 alin. (1) si (2), art.7 alin. (1) si (3), art.13, art.23, art.25, art.27 lit.a), d) si e), art. 28 alin. (1), (2) si (3); introduce alin.(3) la art. 3, alin. (11) la art.4, alin. (4) la art.5, alin. (4) la art.7, art.131, art.221;abrogă art.26.
  L. nr.365/2002 privind comerțul electronic
abrogă art.29
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.29/1968 Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
  L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.70/1991 privind alegerile locale (abrogata prin L. nr.67/2004)
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
  H.S. nr.16/1993 privind Regulamentul Senatului
  H.C.D. nr.8/1994 pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaților
  L. nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale (abrogata prin L. nr.241/2005)
  L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  O.G. nr.24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale și organizatiilor economice straine (abrogata prin L. nr.571/2003)
  L. nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere
  L. nr.29/1997 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine (abrogata prin L. nr.571/2003)
  H.G. nr.271/2001 privind înființarea grupului de lucru "Grupul de Promovare a Tehnologiei Informației în România"
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.143/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.U.G. nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (abrogata prin L. nr.359/2004)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.G. nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (abrogata prin L. nr.571/2003)
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  H.G. nr.1.084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, precum și de contestare a calificativelor acordate (abrogat prin H.G. nr.1.209/2003)
  H.G. nr.1.085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu, condițiile de evaluare și regulile specifice aplicabile funcționarilor publici debutanți (abrogat prin H.G. nr.1.209/2003)
  H.G. nr.1.087/2001 privind organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice (abrogat prin H.G. nr.1.209/2003)
  L. nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
  O.U.G. nr.159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism
  O.U.G. nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.466/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism
  L. nr.525/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
  O.U.G. nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
  O.U.G. nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
Derogare de la: D.-L. nr.122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine (abrogat prin O.G. nr.18/2022)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.238/2003 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Modificată: O.U.G. nr.40/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
modifică anexa privind declaratia de avere de la Cartea II Titlul I; introduce art. 1001
  L. nr.23/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
sintagma "aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuiește cu sintagma "Cancelaria Primului-Ministru"
  L. nr.171/2004 pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
introduce alin. (21) la art. 94
  L. nr.280/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
introduce art. 821
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
abrogă art. 174 alin. (2) din titlul V - Grupurile de interes economic - al cărții I - Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției
  O.U.G. nr.75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
proroga termenul de intrare în vigoare al L. nr. 359/2004 pâna la data de 12 noiembrie 2004
  O.U.G. nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
suspenda aplicarea dispozitiilor art. XVI alin. (5) si (6),
  O.U.G. nr.14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese (abrogata prin L. nr.176/2010)
modifică art. 111 alin. (2) din cartea I titlul IV capitolul VI
  L. nr.76/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
aprobă cu modificări si completari O.U.G.nr. 92/2004
  L. nr.158/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese (abrogata prin L. nr.176/2010)
- aproba O.U.G. nr. 14/2005
  O.G. nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006
abrogă dispozițiile alin.(5) și (6) ale art.XVI
  O.U.G. nr.31/2006 pentru modificarea art. XVII alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- art. XVII alin. (3)
  L. nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- abrogă art. 82 alin. (2)
  L. nr.251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- abrogă art.XV alin.(2) și (3), art.XVI alin.(4)-(6) și art.XX
  O.U.G. nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
- modifică art. 120 alin. (3), art. 232, art. 234; introduce art. 2341-2349, art. 2371 și 2372; abrogă art. 125 alin. (3) și art. 233
  L. nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- abrogă cap. I "Dispoziții generale“, alin. (3)—(7) ale art. 73, art. 74, alin. (3) și (4) ale art. 76 din cap. II "Conflictul de interese“ și art. 112 și 113 din cap. VI "Dispoziții comune“ din titlul IV "Conflictul de interese și regimul incompatibiliăților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice“ al cărții I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției“
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 12 nov. 2009, modifică art. 94 alin. (2) lit. c) și art. 96 alin. (1)
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- modifică art. 94 alin. (21), art. 96 alin. (1); introduce alin. (22) la art. 94
  O.U.G. nr.37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente
- abrogă art. 173 alin. (1) teza finală
  L. nr.134/2011 pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- introduce lit. h) la art. 82 alin. (1)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 821 alin. (2) din secțiunea a 2-a a cap. III din titlul IV al cărții I, art. 225 și art. 226 din secțiunea a 10-a a cap. I din titlul V al cărții I, art. 228; abrogă secțiunea 1 cu art. 42-47, secțiunea a 2-a cu art. 48-50 și secțiunea a 3-a cu art. 51, de la cap. III al titlului III din cartea I, art. 59 din cap. IV al titlului III din cartea I, art. 222, 224 și 231 din secțiunea a 10-a a cap. I din titlul V al cărții I
dispune republicarea
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- abrogă, la 1 februarie 2014, art. 54-58
  L. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 1-5
  L. nr.87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- modifică art. 82 alin.(1) partea introductivă și lit.a), art. 84 alin.(1) partea introductivă, art. 85 alin.(1) partea introductivă, art. 87 alin.(1) partea introductivă, art. 88 alin.(1) partea introductivă și art. 94 alin.(1)
  L. nr.128/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- modifică art. 87 alin.(1) lit. d), art. 88 alin.(1) lit. a) și d); introduce alin. (11) la art. 87, alin. (11) la art. 88; abrogă art. 87 alin.(1) lit.a) și lit.f)
  L. nr.59/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- modifică art. 77; introduce alin. (11) la art. 91


Vineri, 19 iulie 2024, 02:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.