ORDIN nr.6/22 din 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.6 din 6 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Numar/data: Ordin nr.22 din 14 ianuarie 2004
Emitent: Ministerul Sănătății
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 75/29 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  H.G. nr.716/2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a îngrășămintelor chimice din producția internă și din import (abrogat prin H.G. nr.41/2007)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.263/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea și omologarea îngrășămintelor folosite în România
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.349/2007 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății publice și al ministrului mediului și dezvoltării durabile pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate, cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004
  O. nr.891/2009 al ministrului mediului, al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății privind modificarea anexei nr. 5 la Procedura națională de omologare a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanțe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006, și a anexei nr. 8 la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate, cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004
  O. nr.94/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004


Vineri, 19 iulie 2024, 03:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.