LEGEA nr.554 din 2 decembrie 2004
contenciosului administrativ
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.554 din 2 decembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 444/2004
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 1154/7 dec. 2004 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ
Trimitere la: L. nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.033/2004 pentru promulgarea Legii contenciosului administrativ
Modificată: O.U.G. nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
modifică alin.(9) al art.1
Vezi si: D.C.C. nr.189/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 20 alin. (1)
Modificată: D.C.C. nr.647/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art.4 alin.(3) (termenul se împlinește la 29 decembrie 2006, după care operează prevederile art.147 alin.(1) din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.647/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (3)
Modificată: D.C.C. nr.65/2007 DECIZIA nr. 65 din 25 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 1 alin. (9) teza întâi (termenul se împlinește la 29 martie 2007 după care operează prevederile art.147 alin. (1) din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.65/2007 DECIZIA nr. 65 din 25 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art.1 alin. (9) teza întâi
  D.C.C. nr.660/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 9
Modificată: L. nr.262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
- modifică art. 1 denumirea marginală, art. 1 alin. (3)-(9), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (2)-(4), art. 7 alin. (1), (5) și (6), art. 8 alin. (1), (2) și (3), art. 9 alin. (3) și (4), art. 10 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1) și (2), art. 12, art. 13 alin. (1) și (3), art. 14, art. 15 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), (2) și (5), art. 20 alin. (1) și (3), art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 alin. (3), art. 26, art. 28; introduce alin. (11) la art. 7, alin. (11) și (12) la art. 8, alin. (5) la art. 9, alin. (21) la art. 11, alin. (4) la art. 15, art. 161, alin. (6) la art. 18, alin. (21) la art. 19
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.797/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) și (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (7)
Modificată: L. nr.97/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
- modifică art. 10 alin. (1)
  L. nr.100/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- modifică art. 9 alin. (1)
Repusă în vigoare: D.C.C. nr.1.352/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 14 alin. (4)
Modificată: L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- modifică art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.609/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 21 alin. (2) teza a doua (termenul se împlinește la data de 13 martie 2011) după care operează dispozițiile art 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.1.609/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 21 alin. (2) teza a doua
Modificată: D.C.C. nr.302/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, precum și ale art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 5 alin. (3) (termenul se împlinește la 22 iunie 2011) după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.302/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, precum și ale art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 5 alin. (3)
Modificată: L. nr.299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- abrogă art. 21 alin. (2)
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 4, art. 10 alin. (1), art. 20 alin. (3), art. 22, art. 24 alin. (2), art. 28 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 10, alin. (21) la art. 24; abrogă art. 21 alin. (1)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 24 alin. (3)
dispune republicarea
  D.C.C. nr.1.039/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 21 alin. (1) teza întâi, constatate ca fiind neconstituționale în măsura în care se interpretează în sensul că nu pot face obiectul revizuirii hotărârile definitive și irevocabile pronunțate de instanțele de recurs, cu încălcarea principiului priorității dreptului Uniunii Europene, atunci când nu evocă fondul cauzei (termenul se împlinește la data de 15 martie 2013), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.1.039/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 21 alin. (2) teza întâi, în măsura în care se interpretează în sensul că nu pot face obiectul revizuirii hotărârile definitive și irevocabile pronunțate de instanțele de recurs, cu încălcarea principiului priorității dreptului Uniunii Europene, atunci când nu evocă fondul cauzei
Modificată: O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
Vezi si: D.C.C. nr.459/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- dispozițiile art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi sunt constituționale în măsura în care se interpretează în sensul că decretele Președintelui privind numirea judecătorilor la Curtea Constituțională sunt excluse din sfera controlului judecătoresc sub aspectul verificării îndeplinirii condiției "înaltei competențe profesionale"
Modificată: L. nr.138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- modifică art. 24, art. 25
Vezi si: D.C.C. nr.898/2015 DECIZIA nr. 898 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 și art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- soluția legislativă, potrivit căreia încheierea prevăzută de art. 24 alin. (3) este „definitivă”, este neconstituțională
Referită de: Decizie nr.12/2018 DECIZIA nr. 12 din 22 februarie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 24 alin. (4)
  Decizie nr.7/2018 DECIZIA nr. 7 din 19 martie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
-art. 10 alin. (1)
Modificată: L. nr.212/2018 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative
- modifică art. 2 alin. (1) lit. c), art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (1), (3), (5) si alin. (6) partea introductivă si lit. b), art. 8 alin. (1) si (2), art. 10 alin. (1), (11) si (3), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1) si (4), art. 16 alin. (1), art. 161, art. 17 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 24 alin. (3) si (4) si art. 25 alin. (2) si (3); introduce lit. c1) la art. 2 alin. (1) si alin. (4) la art. 10; abrogă art. 5 alin. (4), art. 7 alin. (6) lit. c)-e), art. 7 alin. (7) si art. 11 alin. (1) lit. e)
Referită de: Decizie nr.22/2019 DECIZIA nr. 22 din 24 iunie 2019 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 19, prin raportare la dispozițiile art. 11 alin. (2) din același act normativ
Modificată: O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 3 alin. (3)
Vezi si: D.C.C. nr.12/2020 DECIZIA nr. 12 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (6) și ale art. 11 alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018, precum și a dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- dispozițiile art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018, sunt constituționale numai în măsura în care nu impun autorității publice contractante parcurgerea procedurii prealabile; - sintagma „are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător" din cuprinsul dispozițiilor art. 7 alin. (6) și dispozițiile art. 11 alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018; - sintagma „data încheierii procesului-verbal de conciliere’’ din art. 11 alin. (2)
Referită de: Decizie nr.5/2020 DECIZIA nr. 8 din 2 martie 2020 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a), r) și s) și art. 8 alin. (11) și (12)
  Decizie nr.22/2020 DECIZIA nr. 22 din 14 septembrie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
  Decizie nr.21/2021 DECIZIA nr. 21 din 5 aprilie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 24 alin. (4)
  Decizie nr.9/2021 DECIZIA nr. 9 din 7 iunie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 4 alin. (1)
  Decizie nr.2/2023 DECIZIA nr. 2 din 16 ianuarie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 24 alin. (1) - (3), alin. (4) si alin. (5)
Modificată: L. nr.84/2023 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
- modifică art. 24 alin. (3) si art. 26
  L. nr.102/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum si pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
- modifică art. 14 alin. (1) si art. 15 alin. (1); introduce lit. d1) la art. 11 alin. (1)
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.3/2023 DECIZIA nr. 3 din 24 aprilie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 5 alin. (2) si art. 10 alin. (1)
  Decizie nr.74/2023 DECIZIA nr. 74 din 20 noiembrie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 1 alin. (6)


Vineri, 19 iulie 2024, 04:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.