ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.158 din 17 noiembrie 2005
privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.158 din 17 noiembrie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.399/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 14/2006
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2006.
Publicare: M.Of. nr. 1074/29 noi. 2005 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
abrogă art.7, 26, 27, 35, art.98-101, art.103-125, art.129-134 și la art.136-138
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
abrogă art.5 alin.(3)
  O.U.G. nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
abrogă art.11
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale
- abrogă art.54
  O.G. nr.35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art.45 alin.(3)
Aprobată cu modificări: L. nr.399/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- modifică art.4 alin.(1) partea introductivă, alin.(2) și alin.(6),art.6, art.7, art.8 alin.(1) lit.a),art.11 alin.(2), art.12 lit.A, art.13 alin.(1) și (2), art.14 alin.(4), art.21, art.29, art.38 alin.(2), art.44, art.45, titlul cap.VIII, art.47, art.48, art.51, art.55 alin.(1), art.58 ; introduce lit.e) la alin.(2) al art.1, alin.(11) la art.46
Modificată: O.U.G. nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat și asigurările sociale de sănătate
- art.10 alin.(1) și (4), art.45 alin.(4)
  L. nr.97/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat și asigurările sociale de sănătate
- aprobă O.U.G. nr. 91/2006
  O.U.G. nr.36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- modifică art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (6) și (9), art. 10 alin. (2), art. 34, art. 38 alin. (2), art. 40 alin. (1), art. 48, art. 51 alin. (3); introduce art. 31, lit. c) la art. 8 alin. (3), alin. (3) la art. 47, alin. (31)-(33) la art. 51; abrogă art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1) lit. b) și c), art. 47 alin. (2) lit. c)
  O.U.G. nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 1 alin. (1) lit. A, art. 6 alin. (3) și (4), art. 32 alin. (2), art. 38 alin. (2); introduce alin. (31) la art. 6; abrogă art. 1 alin. (2) lit. b)
  O.U.G. nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (6), art. 23 alin. (2), art. 32 alin. (1), art. 34, art. 40 alin. (1); introduce lit. f) la art. 1 alin. (2)
  L. nr.183/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- aprobă O.U.G. nr. 36/2010 și abrogă art. 31 lit. c), art. 51 alin. (31)-(33)
  L. nr.265/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014
Vezi si: D.C.C. nr.460/2017 DECIZIA nr. 460 din 22 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
art. 33
Modificată: O.U.G. nr.99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- modifică art. 1, art. 3, art. 4 alin. (2) și (3), art. 5, art. 6 alin. (3), (31), (4) și (6), art. 7, art. 8, art. 10, art. 11 alin. (2), art. 12 lit.B lit. b), art. 14 alin. (4), art. 16 alin. (2), art. 23 alin. (3), art. 26 alin. (2), art. 28 și art. 29, art. 33, art. 36 alin. (3) lit. a) și c), art. 38, art. 40 alin. (1), art. 47 alin. (1) și (2), art. 55 și art. 61; introduce alin. (61) - (64) la art. 6, alin. (3) și (4) la art. 11, art. 111, alin. (11) - (13) la art. 26, art. 271 și art. 272, art. 291, art. 361 și alin. (6) și (7) la art. 42; abrogă art. 4 alin. (7) și (8), art. 6 alin. (1), (2), (5) și (7) - (9), art. 37 și art. 44 - 46
dispune republicarea
  O.U.G. nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
- introduce art. 71
Vezi si: D.C.C. nr.323/2019 DECIZIA nr. 323 din 21 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și a sintagmei "cu excepția personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special" din art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- sintagma"cu excepția personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special" din art. 61
Modificată: O.U.G. nr.25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum si a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin O.U.G. nr.145/2020)
- modifică art. 13 alin. (3), art. 61; introduce lit. e) la art. 8 alin. (2), lit. d) la art. 10 alin. (4)
  O.U.G. nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
- modifică art. 9
  O.U.G. nr.49/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, precum si pentru reglementarea unor măsuri de protectie socială
- modifică art. 20 alin. (1), art. 271 alin. (2), art. 272 alin. (2), art. 28, art. 29 si art. 40 alin. (2); introduce alin. (4) la art. 13, art. 201, alin. (11) la art. 40 alin. (1)
  D.C.C. nr.229/2020 DECIZIA nr. 229 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- suspendă pentu 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 25/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 22 august 2020) după care operează prevederile art. 145 din Constituție
  O.U.G. nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- modifică art. 9 alin. (1), art. 12, art. 13 alin. (4), art. 20 si art. 34
dispune republicarea
  O.U.G. nr.145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
- modifică art. 6 alin. (31), art. 13 alin. (3), art. 38, art. 40 alin. (1), art. 61; introduce lit. d1) la art. 8 alin. (2), lit. c1) la art. 10 alin. (4)
  O.U.G. nr.180/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătătii publice în situatii de risc epidemiologic si biologic, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
- introduce alin. (21) și (22) la art. 20
  L. nr.97/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- aprobă O.U.G. nr. 99/2017
Vezi si: D.C.C. nr.244/2021 DECIZIA nr. 244 din 20 aprilie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, cu referire la sintagma "în vârstă de până la 16 ani"
- sintagma „în vârstă de până la 16 ani” cuprinsă în art. 26 alin. (11)
Modificată: L. nr.126/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
- aprobă O.U.G. nr. 180/2020
  L. nr.128/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2020 privind modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2
- aprobă O.U.G. nr, 209/2020
  O.U.G. nr.74/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
- modifică art. 2 alin. (1) lit. e), art. 31, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (6), art. 10 alin. (3) si (7), art. 26 alin. (11), art. 48 alin. (1); introduce art. 141, alin. (11) la art. 22, alin. (4) si (5) la art. 47, în tot cuprinsul actului normativ, sintagma „stagiu de cotizare” se înlocuieste cu sintagma „stagiu de asigurare”.
dispune republicarea
  O.G. nr.14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- modifică art. 31 alin. (2), art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (3), art. 141 alin. (3), art. 17 alin. (2) si art. 34
dispune republicarea
  L. nr.24/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- modifică art. 7 si art. 53 alin. (1); introduce lit. d1) la art. 2 alin. (1) si cap. V1cu art. 301- 303
dispune republicarea
  L. nr.73/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- modifică art. 30; introduce alin. (14) la art. 26, alin. (3) la art. 28, alin. (3) la art. 29
dispune republicarea
  L. nr.158/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate
- aprobă O.G. nr. 14/2021
  O.G. nr.21/2023 ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătătii
- modifică art. 10 alin. (4) lit. c1), art. 33 (la data de 2 martie 2023), art. 47 alin. (4) (la data de 2 martie 2023); introduce lit. d2) la art. 8 alin. (2), alin. (3) la art. 16, lit. e) la art. 41; abrogă art. 301 alin. (5)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.10/2023 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate
- modifică art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 10 alin. (3); introduce alin. (11) si (12) la art. 5
  L. nr.179/2023 pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate
- modifică art. 26 alin. (1)
  L. nr.371/2023 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătătii
- aprobă cu completări O.G. nr. 21/2023


Vineri, 19 iulie 2024, 03:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.