LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătății
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.95 din 14 aprilie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 43/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
Observatii:Notă: în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Ministerul Sănătății" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Sănătății Publice", iar sintagma "ministrul sănătății" cu sintagma "ministrul sănătății publice"; Notă: Următoarele prevederi ale titlului XVII se abrogă la data aderării României la Uniunea Europeană: art. 700 alin. (2), art. 730 alin. (3), art. 733, art. 735 alin. (2), art. 787 alin. (1); Vezi Legea nr. 388/2007(cotele de contribuții pentru asigurările de sănătate pentru anul 2008)
Publicare: M.Of. nr. 372/28 apr. 2006 text
Rectificare: M.Of. nr. 391/5 mai. 2006 text
Republicare: M.Of. nr. 652/28 aug. 2015
Rectificare: M.Of. nr. 732/30 sep. 2015
Functie activa:
Abrogă: L. nr.3/1978 privind asigurarea sanatatii populației
- la data de 28 mai 2006
  O.G. nr.22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii
- cu excepția prevederilor privind cota de 12% din încasări din activități publicitare la produse de tutun, țigări și băuturi alcoolice care se abrogă la data de 1 ianuarie 2007
totodata, abrogă:
O.G. nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății
L. nr.505/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății
L. nr.467/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății
L. nr.533/2002 pentru modificarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății
  L. nr.2/1998 privind prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane
- la data de 27 iulie 2006
  L. nr.100/1998 privind asistența de sănătate publică
- la data de 28 mai 2006
  O.U.G. nr.119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate
- la data de 28 mai 2006
totodata, abrogă:
L. nr.593/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate
- la data de 28 mai 2006
  O.U.G. nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
la data de 27 iulie 2006, cu excepția art. 109 alin. (11)
totodata, abrogă:
L. nr.336/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
- la data de 27 iulie 2006, odată cu O.U.G. nr. 152/1999
L. nr.351/2003 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
- la data de 27 iulie 2006, odată cu O.U.G. nr. 152/1999
O.G. nr.72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
- la data de 27 iulie 2006, odată cu O.U.G. nr. 152/1999
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
- la data de 28 mai 2006
totodata, abrogă:
O.G. nr.93/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
- la data de 28 mai 2006
L. nr.583/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
- la data de 28 mai 2006
O.U.G. nr.38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
- la data de 28 mai 2006
O.U.G. nr.107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
- la data de 28 mai 2006
L. nr.327/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
- la data de 28 mai 2006
O.U.G. nr.160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
- la data de 28 mai 2006
  H.G. nr.1.329/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București
- la data de 28 mai 2006
  L. nr.270/2003 LEGEA spitalelor
- la data de 28 mai 2006
totodata, abrogă:
O.G. nr.94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003
- la data de 28 mai 2006
O.G. nr.40/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
- la data de 28 mai 2006
L. nr.151/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
- la data de 28 mai 2006
L. nr.168/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003
- la data de 28 mai 2006
O.G. nr.68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
- la data de 28 mai 2006
L. nr.523/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
- la data de 28 mai 2006
O.U.G. nr.206/2005 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
- la data de 28 mai 2006
  L. nr.212/2004 LEGEA asigurărilor private de sănătate
- la data de 27 iulie 2006
  L. nr.305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România
  L. nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
totodata, abrogă:
L. nr.221/2005 pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
  L. nr.308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România
  O. nr.1.443/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exclusivitatea datelor
Modifică: O. nr.263/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de punere pe piață, supravegherea, publicitatea, etichetarea și prospectul produselor medicamentoase de uz uman
  L. nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
- abrogă, la data de 27 iulie 2006, art. 17 alin. (3), art. 21, art. 23 și art. 25
  H.G. nr.168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (abrogat prin H.G. nr.862/2006)
- înlocuiește denumirea „Ministerul Sănătății” cu denumirea „Ministerul Sănătății Publice”
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.418/2006 pentru promulgarea Legii privind reforma în domeniul sănătății
Rectificare: M.Of. nr. 391/5 mai. 2006 text
Modificată: O.G. nr.35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- abrogă art.261 alin.(3)
  O.U.G. nr.72/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru abrogarea unor dispoziții din alte acte normative în domeniul sanitar
- modifică art.14, art.16 lit.e), art.48, art.50 lit.d), art.52, art.54 alin.(1), art.60 lit.f), art.80 lit.a), b) și d), art.81, art.93 alin.(5), art.110 alin.(2), art.153 partea introductivă și lit.b), art.192, art.213 alin.(1) lit.b), art.223 alin.(2) lit.e), art.237 partea introductivă a alin.(1) și lit.i) și o), art.256 alin.(3), art.257 alin.(3), art.262 alin.(1) lit.b), art.285 alin.(3), art.298 alin.(4), art.299 alin.(1), art.306 lit.a) și b), art.313, art.339 lit.c), art.359, art.362, art.863 lit.e); introduce lit.x) și alin.(2) la art.16, alin.(11) la art.54, lit.r), s), t) și u) la alin.(1) al art.237 și alin.(3), lit.d) la alin.(1) al art.256, alin.(21) la art.265, alin.(2) la art.367; abrogă art.272 alin. (2) lit. d), art.350 alin.(3)
  O.U.G. nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
- modifică art.259 alin.(3), art. 260 alin.(1) lit.a); introduce art.2581
  O.U.G. nr.104/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 190 alin.(3)
  L. nr.34/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru abrogarea unor dispoziții din alte acte normative în domeniul sanitar
- modifică art.45 alin.(1), art.48, art.50, art.52, art.54 alin.(1), art.93 alin.(5), art.190 alin.(2) lit.g) și alin.(3), art.192 alin.(2), art.229, art.237 alin.(1) lit.s) și t), art.285 alin.(3), art.385 alin.(2),art.441 alin.(3), art.519 alin.(5) și art.612 alin.(3) ; introduce lit.o) la art.17 alin.(2), alin.(11) la art.45, alin.(6) la art.93, alin.(4) și (5) la art.189, alin.(3) și (4) la art.237
  O.U.G. nr.20/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 48 alin. (1) și (2), art. 50 lit. d); introduce alin. (11), (12) și (4) la art. 48, alin. (6) la art. 233
  L. nr.120/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 88/2006
  L. nr.264/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art.52 lit.a), art.93 alin.(6), art.111, art.174 alin.(3), art.178 alin.(3), art.180 alin.(1) lit.a), art.184 alin.(4) și (10), art.190 alin.(3), art.217 alin.(2) și (5), art.259 alin.(7) și (8), art.268, art.321 alin.(1), art.338, art.385, art.484, art.565, art.684 alin.(5); introduce alin.(3) la art.17, alin.(11) la art.40, alin.(7) la art.93, alin.(31) la art.174, alin.(5) și (6) la art.178, alin.(5) la art.179, alin.(5)-(8) la art.183, art.1831 - 1833, alin.(21) la art.190, alin.(11) la art.211, lit.h) la art.411, lit.h) la art.507
dispune republicarea
  O.U.G. nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și reglementări în domeniul cheltuielilor de personal
- modifică art. 259 alin. (3), art.260 alin. (1) lit. a)
  L. nr.281/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 17 alin. (3)
  O.U.G. nr.93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 4 alin. (1) lit. e), art. 8 lit. b), art. 11, art. 15, art. 16, denumirea cap. IV din titlul I, art. 25, art.26, art. 45 alin. (1) și (2), art.48 alin. (11) și (12), art. 49, art. 50 lit. d), art. 54 alin. (1), art. 60 lit d) și f), art. 69, art. 93 alin. (5), art. 136 alin. (2), art. 174 alin. (31), art.178 alin. (3), art. 180 alin. (5), art. 183 alin. (5), art. 184 alin. (4), (5), (6), (8), (9) și (12), art. 186 alin. (7), art. 190 alin. (21) lit a), art. 200 alin. (2) și (3), art. 209 alin. (3), art. 210 alin. (1) lit. k), art. 233 alin. (6), art. 244 alin. (7), art. 246 alin. (1), art.247, art.249 alin. (1), art. 252 alin. (1), art.257 alin. (2) lit. e) și f), art. 257 alin. (3), art. 257 alin. (5) lit. c) și alin. (7), art. 260 alin. (1) lit. b), art. 266 alin. (2) și (3), art. 288 alin. (4), art. 317 alin. (1) și (2), art. 362, art. 385 alin. (5), (6) și (8), art. 484 alin. (2)-(5), art. 565 alin. (2), (3) și (4), art. 566, art. 661 alin. (1), art. 695 pct. 16 și 34, art. 756, denumirea cap. VII al titlului XVII, art.787, art.788, art.789, art. 790 lit. a) și b), art. 791 lit. c), d), f) și g), art. 792 alin. (1) și (2), art. 793 alin. (2), art. 794, art. 795, art. 836, art. 848, art. 851, art. 856, art. 858; introduce alin. (5) și (6) la art. 48, lit. m) la art. 60, art. 691, art. 811, alin. (3) la art. 86, alin. (11) la art. 93, alin. (51) și (52) la art. 93, alin. (32) la art. 174, alin. (2) la art. 182, alin. (9) la art. 183, lit. b1) și m) la art. 1833, alin. (4) la art. 227, alin. (7) la art. 233, alin. (61) la art. 244, alin. (21) la art. 257, lit. g), h) și i) la art. 281 alin. (1), alin. (11) la art. 288, lit. a1) la art. 305 alin. (1), lit. b1) la art. 306, alin. (11) la art. 317, alin. (11) la art. 388, alin. (31) la art. 484, alin. (11) la art. 485, alin. (31) și (6) la art. 565, alin. (11) la art. 569, pct. 36 la art. 695, lit. g) la art. 697 alin. (1), alin. (2) la art. 697; abrogă art. 54 alin. (11), art. 200 alin. (4), art. 213 alin. (2) lit. a); înlocuiește sintagma "inspecția sanitară de stat" cu sintagma "control în sănătatea publică", în tot cuprinsul titlului II sintagmele " Agenția Națională de Programe" și " Agenția Națională pentru Programe de Sănătate" se înlocuiesc cu sintagma "structură cu atribuții în elaborarea și coordonarea programelor naționale de sănătate"; la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prin care instituțiile prevăzute la art. III alin. (1) încep să funcționeze, se abrogă art. 12, art.13 alin. (1), art. 17 alin. (1) și (2), art. 18 - 23 și art. 24 alin. (2); la aceeași dată la care instituțiile prevăzute la art. III alin. (1) încep să funcționeze, sintagmele „autorități de sănătate publică județene și a municipiului București” și „autorități de sănătate publică teritoriale” se înlocuiesc cu expresia „instituții care desfășoară activități în domeniul sănătății publice care preiau atribuțiile acestora”
  L. nr.157/2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- introduce lit. d1) la art. 218 alin. (2)
  O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
- abrogă titlul V cu art. 126 - 140
  O.U.G. nr.170/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum și pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 213 alin. (1) lit. c)
  O.U.G. nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.226/2008)
- modifică art. 259 alin. (3), art. 260 alin. (1) lit. a)
  O.U.G. nr.197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
- modifică art. 260 alin. (1) lit. a) și alin. (2); introduce lit. j) la art. 213 alin. (2)
  O.U.G. nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
- abrogă O.U.G. nr. 192/2008 și modifică art. 259 alin. (3)
  O.U.G. nr.227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 12
  O.U.G. nr.69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 178 alin. (2) și (5), art. 180 alin. (1) lit. a) și alin. (5), art. 183 alin. (6); introduce alin. (21) la art. 178, lit. n) și o) la art. 1833
  O.U.G. nr.88/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 406 alin. (1) lit. g), art. 431 lit. h), art. 470 alin. (2) lit. b), art. 477 alin. (1), art. 502 alin. (1) lit. g); introduce lit. g) la art. 16 alin. (1); abrogă art. 655 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 362, art. 366 alin. (1); introduce art. 171, alin. (11) și (12) la art. 246, lit. x) la art. 270 alin. (1), art. 3631, alin. (11)-(13) la art. 365, anexa nr. 14
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 682, art. 683 alin. (1) și alin. (6)-(8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a și alin. (3), art. 689, art. 690, art. 692 alin. (1)
  O.U.G. nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
- modifică art. 259 alin. (3), art. 260 alin. (1) lit. a)
  O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
- abrogă art. 688 alin. (3)
  L. nr.91/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 111 alin. (15) lit. a), art. 178 alin. (2), art. 180 alin. (1) lit. a)
  O.U.G. nr.48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării
- modifică art. 4 alin. (2), art. 13 alin. (2), art. 17 alin. (2) lit. o), art. 19, art. 93 alin. (1) și (5), art. 170 alin. (3), art. 174, art. 178 alin. (3), art. 178 alin. (4), art. 179 alin. (1), (2) și (5), art. 180 alin. (4), art. 182 alin. (1) lit. d) și e), art. 183, art. 1832, art. 184 alin. (4), (6) și (7), art. 185 alin. (1) și (2), art. 185 alin. (4) lit. c) și d), art. 186, art. 189, art. 190, art. 191, art. 196, art. 197, art. 198 alin. (1) și (2), art. 200, art. 204, art. 362; introduce alin. (21) la art. 17, alin. (4)-(6) la art. 49, art. 491, alin. (53) și (54) la art. 93, alin. (5) la art. 171, alin. (31) la art. 178, alin. (6) la art. 179, alin. (11) la art. 182, alin. (2) la art. 1833, alin. (81) la art. 184, alin. (91) la art. 184, lit. e) la art. 185 alin. (4), art. 1871, art. 1901-1907, art. 1981, alin. (41) la art. 256; abrogă art. 93 alin. (6), art. 202; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "consiliu consultativ" cu sintagma "consiliu de administrație"
  O.U.G. nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
- modifică art. 14, art. 695 pct. 27; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "Agenția Națională a Medicamentului (ANM)" cu sintagma "Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale"
  D.C.C. nr.1.394/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală (termenul se împlinește la 6 februarie 2011) după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.1.394/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală
Modificată: O.U.G. nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 213 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. h), art. 257 alin. (2) lit. f) și alin. (3), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) lit. a); introduce alin. (22) la art. 257, lit. a1) la art. 260 alin. (1); abrogă art. 257 alin. (2) lit. e), art. 259 alin. (3), art. 260 alin. (1) lit. d)
  O.U.G. nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), i) și j), art. 215, art. 257 alin. (2) lit. a), art. 257 alin. (5) lit. a), art. 258; abrogă art. 257 alin. (21)
  L. nr.276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică în mod corespunzător art. 260 alin. (1) lit. a) și d)
  O.U.G. nr.133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în vederea eficientizării unor instituții și activități în acest domeniu
- modifică art. 48 alin. (2), art. 54 alin. (2), art. 212 alin. (1), art. 217 alin. (2), art. 244 alin. (1), art. 245 partea introductivă, art. 256 alin. (3), art. 262 alin. (1), art. 265 alin. (2), art. 268 alin. (2), art. 276 alin. (1), art. 277 alin. (2), art. 278 alin. (1), art. 282 alin. (5), art. 287 alin. (2), art. 312, art. 331, art. 332, art. 333, art. 335, art. 336, art. 338; introduce art. 1891, alin. (11) și (12) la art. 262, alin. (3) la art. 276, alin. (2) la art. 330, art. 3381, alin. (11) la art. 683; abrogă art. 217 alin. (6); înlocuiește, în cuprinsul titlului VIII, cuvântul "vicepreședinți" cu cuvântul "vicepreședinte" și în cuprinsul titlului XVI, sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar" cu sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București"
dispune republicarea
  D.C.C. nr.335/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. b) și e) și a dispozițiilor art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală în măsura în care se interpretează că valoarea contribuției minime la fondul de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din dividende și dobânzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere și alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mică decât cuantumul unui salariu de bază minim brut pe țară, lunar.(termenul se împlinește la 6 iulie 2011), după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.335/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. b) și e) și a dispozițiilor art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală
Modificată: O.U.G. nr.32/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
- modifică art. 245; introduce alin. (9) la art. 191
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 144 lit. a), art. 147 pct. 4
  L. nr.115/2011 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- introduce art. 7441
  O.U.G. nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (abrogata prin O.U.G. nr.77/2011)
- abrogă art. 270 alin. (1) lit. x), art. 3631, art. 365 alin. (11)-(13), la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. unic alin. (2)
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- abrogă art. 285 alin. (3)
  O.U.G. nr.73/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 208 alin. (7), art. 209 alin. (4), art. 266 alin. (1) și (3), art. 270 alin. (1) lit. d), f), n) și r), art. 281 alin. (1) lit. g) și h); introduce alin. (11) la art. 266, alin. (6) la art. 278
  O.U.G. nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- abrogă art. 270 alin. (1) lit. x), art. 3631 și art. 365 alin. (11)-(13); abrogă O.U.G. nr. 68/2011
  O.U.G. nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
- modifică art. 671 alin. (1)
  L. nr.220/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 210 alin. (1) lit. l), art. 219 lit. g), art. 339 lit. b), art. 341 alin. (2), art. 345 lit. a); introduce lit. i1) la art. 190 alin. (5), lit. m) la art. 210 alin. (1), art. 2131 și 2132; abrogă art. 339 lit. c) și art. 359
  O.U.G. nr.125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 215 alin. (2)
  Decizie nr.21/2012 pentru completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania (abrogat prin Decizie nr.16/2CN/2021)
art. 500, art. 502, art. 510, art. 525
Vezi si: D.C.C. nr.223/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 259 alin. (2) este constituțional în măsura în care se interpretează că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depășesc 740 lei
Modificată: L. nr.45/2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- introduce lit. a1) la art. 371 alin. (3), lit. a1) la art. 470 alin. (2), lit. a1) la art. 554 alin. (2)
  O.U.G. nr.15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice
- modifică art. 257 alin. (22); abrogă art. 259 alin. (2)
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 451, art. 532 alin. (7), art. 622
  O.U.G. nr.35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar
- modifică art. 2 alin. (8), art. 141-144, art. 145 alin. (2), art. 147 pct. 4-6, art. 148, art. 152 - 154, art. 158 alin. (1), art. 160, mențiunea privind transpunerea normelor UE de după art. 164, art. 197 alin. (2), art. 212 alin. (1), art. 332, art. 333 alin. (2), art. 338 1 alin. (1) și (3), art. 362 lit. a), art. 695 pct. 10 și 14, art. 702 alin. (4) lit. k) și o), art. 708, art. 720 alin. (1), art. 722, art. 723, art. 726 alin. (3) și (4), art. 727, art. 728, art. 730 alin. (2) și (5), art. 735, art. 739, art. 769 alin. (1) lit. e), art. 773 alin. (3), art. 812 - 817, art. 818, art. 819, art. 820, art. 823 alin. (1), (3) și (7), art. 828, art. 829, art. 839 alin. (2), art. 840 alin. (4), art. 844 alin. (2) și (3), art. 847, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare de după art. 862; introduce alin. (11) la art. 16, alin. (11) la art. 26, alin. (7) la art. 26, alin. (61) la art. 146, art. 196 1, alin. (11) la art. 270, pct. 281 la art. 695, lit. k1) la art. 702 alin. (4), alin. (6) la art. 702, art. 7261, art. 7271 - 7273, titlul unei noi secțiuni, secțiunea a 5-a, după art. 735, titlul unei noi secțiuni, secțiunea 1, după titlul "Capitolul X", titlul unei noi secțiuni, secțiunea a 2-a, după art. 817, art. 8181, titlul unei noi secțiuni, secțiunea a 3-a, după art. 8181, paragraful 1 după titlul secțiunii a 3-a, art. 8191 - 81917, paragraful al 2-lea după art. 8191, paragraful al 3-lea după art. 8197, paragraful al 4-lea după art. 8198, paragraful al 5-lea după art. 81911, secțiunea a 4-a la titlul XVII capitolul X, după art. 81912, titlul secțiunii a 5- a la titlul XVII capitolul X, după art. 81917, art. 8201, alin. (9) la art. 823; abrogă art. 1891 alin. (1) lit. c), art. 695 pct. 13, art. 702 alin. (4) lit. q), art. 726 alin. (5), titlul secțiunii a 5-a de la titlul XVII cap III, art. 744
  L. nr.138/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
- aprobă O.U.G. nr. 103/2011 și modifică art. 210 alin. (1) lit. l), art. 2132 alin. (2), art. 671 alin. (1); introduce lit. d) la art. 2131; abrogă art. 210 alin. (1) lit. m), art. 2132 alin. (3) și (4)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 155, art. 156, art. 157, art. 158, art. 159, art. 835; abrogă art. 154, art. 303, art. 304, art. 355, art. 834
dispune republicarea
  L. nr.212/2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sănătății
- introduce titlul XIV1 cu art. 6411
  O.U.G. nr.68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 153 lit. b)
  O.U.G. nr.91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătătii
- modifică art. 8 lit. c), art. 9 alin. (3) și (5), art. 16 alin. (1) lit. a) și c), art. 17 alin. (2) lit. o),art. 45, art. 48 alin. (1) și (2) - (4), art. 49, art. 491, art. 50 - 57, art. 80 lit. d), art. 811 alin. (1), art. 93 alin. (1), art. 93 alin. (11), art. 93 alin. (4), art. 93 alin. (5), art. 107 alin. (2), art. 182 alin. (11), art. 184 alin. (2), art. 189 alin. (4), art. 1891 alin. (1), art. 190 alin. (2) lit. a), b) și f), art. 190 alin. (3) lit. b), art. 1901 lit. a), art. 1961, art. 210 alin. (1) lit. e), k) și l), art. 2132 alin. (5), art. 217 alin. (4), art. 220, art. 235, art. 241, art. 242, art. 244 alin. (2), art. 252 alin. (1) lit. e) și g), art. 255, art. 270 alin. (1) lit. o), art. 281 alin. (1) lit. h), art. 322, art. 362, art. 385 alin. (2) și (5), art. 692 alin. (2) și (3), art. 696 alin. (3), art. 699 alin. (2), art. 748 alin. (4), art. 754 lit. f), art. 756, art. 760 alin. (1), art. 767 alin. (1), titlul cap. VII, art. 787 alin. (4) art. 788 alin. (1), (5) și (6), art. 791 lit. e), art. 793 alin. (1), art. 823 alin. (1), art. 823 alin. (3) - (8), art. 828, art. 836 alin. (1) lit. a), c), d), f), g) și h), art. 836 alin. (2); introduce pct. 9 și 10 la art. 6 lit. h), lit. i) la art. 6, art. 921, alin. (12) la art. 93, alin. (41) la art. 93, alin. (21) la art. 184, alin. (2) la art. 370, pct. 21, pct. 22, pct. 161 și pct. 37 la art. 695, alin. (4) la art. 696, lit. i1) la art. 702 alin. (4), lit. g), h) și i) la art. 754, art. 7551, art. 7561, art. 7611, art. 7612, lit. o) la art. 763, art. 7631, alin. (5) la art. 787, lit. c1), lit. h) și lit. i) la art. 791, art. 7961, art. 7962, alin. (11) - (18) la art. 823, art. 8231, art. 8232, art. 8291, art. 8301 - 8303, lit. l) - v) la art. 836 alin. (1); abrogă art. 17 alin. (21), art. 48 alin. (5) și (6), art. 93 alin. (3), art. 110 alin. (1) și (2), art. 223 alin. (2) lit. d), art. 233 alin. (6) și (7), art. 836 alin. (1) lit. î)
  O.U.G. nr.2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- introduce lit. f) la art. 362
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
- modifică art. 217 alin. (4)
  O.U.G. nr.8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 69 alin. (2) partea introductivă, art. 209 alin. (3), art. 266 alin. (2) și (3); abrogă art. 288 alin. (11), art. 317 alin. (1) - (2)
Vezi si: D.C.C. nr.164/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora și până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- constată că dispozițiile art. 257 alin. (2) lit. e), în redactarea de la intrarea în vigoare a acestora și până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, sunt neconstituționale în măsura în care obligă persoanele ce datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor din pensii la plata acestei contribuții cumulat cu cea datorată asupra veniturilor obținute din cedarea folosinței bunurilor, din dividende și dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere și altor venituri care se supun impozitului pe venit
Modificată: O.U.G. nr.55/2013 ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 1833 alin. (1) lit. o)
  L. nr.180/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- aprobă O.U.G. nr. 73/2011 și modifică art. 266 alin. (1), art. 281 alin. (1) lit. g)
  L. nr.194/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 1833 alin. (1) lit. o), art. 466 alin. (2), art 548 alin. (2), art. 640 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 466, alin. (11) la art. 548, alin. (11) la art. 640
  O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 257 alin. (2); abrogă art. 257 alin. (3) - (7)
  O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 332 alin. (2) și (4), art. 3381
  L. nr.358/2013 pentru modificarea art. 1961 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 1961
  O.U.G. nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 2 alin. (8), art. 4 alin. (2), art. 5 lit. o), art. 11 lit. b), art. 15, art. 16 alin. (1) lit. a) și g), art. 16 alin. (11), art. 29, art. 45 alin. (1) lit. a) și c), art. 47, art. 48 alin. (2) și (3), art. 491 alin. (2), art. 52, art. 54 alin. (1) și (4), art. 57, art. 63 lit. e), art. 66, art. 72 lit. a), art. 160 alin. (1) și (6), art. 165 alin. (2) și (3), art. 170 alin. (3), art. 178 alin. (2) lit. a), art. 178 alin. (3), art. 179 alin. (1), art. 186 alin. (3), (4) și (7), art. 1891, art. 190 alin. (2) lit. c), art. 1903 alin. (2), art. 1905, art. 1906, art. 198 alin. (1) și (3), art. 210 alin. (1), art. 211, art. 213 alin. (1) lit. d), art. 217, art. 218 alin. (1), art. 218 alin. (2) lit. d), art. 219 lit. g) și h), art. 220, art. 222, art. 223 alin. (1), art. 227 alin. (1) și (3), art. 228 alin. (5), art. 230, art. 233, art. 234 alin. (1), art. 235, art. 237 alin. (1), art. 237 alin. (2), (3) și (4), art. 238 lit. c), art. 242, art. 244, art. 246 alin. (3), art. 256 alin. (2), art. 256 alin. (5), art. 258 alin. (2), art. 259 alin. (9) și (10), art. 260 alin. (2) - (4), art. 261 alin. (5), art. 262 alin. (1), art. 265 alin. (21), art. 268 alin. (2), art. 270 alin. (11), art. 277 alin. (2), art. 298, art. 299, art. 305 lit. d), art. 330 alin. (2), art. 362 lit. b), art. 695 pct. 17, art. 729 alin. (2) și (3), art. 739, art. 7961, art. 8199, art. 81910 alin. (1), art. 836 alin. (1) lit. n), art. 840 alin. (2) și (4); introduce lit. g) la art. 4 alin. (1), lit. j), k) și l) la art. 7, alin. (2) la art. 8, lit. h) și i) la art. 16 alin. (1), alin. (3) și (4) la art. 20, art. 431, lit. k) la art. 72, alin. (11) la art. 91, alin. (55) - (57) la art. 93, alin. (8) la art. 93, titlul V1 cu art. 1261, 1271, 1281, 1291, 1301, 1311, 1321 și 1331, lit. q1) la art. 142, alin. (21) și alin. (22) la art. 174, alin. (31) la art. 186, alin. (11) la art. 237, art. 2621, alin. (3) la art. 295, alin. (7) - (9) la art. 331, alin. (11) la art. 3381, alin. (9) la art. 385, alin. (12) la art. 466, alin. (6) la art. 787, art. 7991, lit. m1) la art. 836 alin. (1), alin. (21) și (22) la art. 840, titlul XVIII cu art. 864 - 885, titlul XIX cu art. 886 - 903; abrogă art. 165 alin. (6), art. 214 alin. (2), art. 215 alin. (3), art. 216, art. 223 alin. (2) și (3), art. 224, art. 225, art. 240, art. 243, art. 254, art. 256 alin. (3), art. 2581, art. 259 alin. (4), (5) și (6), art. 259 alin. (11), art. 261 alin. (2), art. 262 alin. (11) și (12), art. 270 alin. (1) lit. n), art. 305 lit. a1), art. 306 lit. b1); abrogă, la 1 august 2014, art. 9 alin. (5), art. 17 alin. (2) lit. o), art. 45 alin. (1) lit. e), art. 45 alin. (2), art. 48 alin. (1) și (4), art. 491 alin. (1), art. 50, art. 51, art. 53, art. 54 alin. (3), (5) și (6), art. 190 alin. (2) lit. a), art. 190 alin. (3) lit. b), art. 241, art. 252 alin. (1) lit. e) și g); abrogă art. 244 la data intrării în vigoare a dispozițiilor art. VIII alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2014; înlocuiește sintagma "control în sănătate publică " cu sintagma "inspecția sanitară de stat"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătătii
- introduce alin. (3) la art. 29, alin. (8) la art. 54, art. 2321; abrogă art. 331 alin. (2) - (5)
  O.U.G. nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
- abrogă art. 901 alin. (1)
  L. nr.113/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar
- aprobă O.U.G. nr. 35/2012 și modifică art. 142 lit. a) și c), art. 144 alin. (1) lit. a) și f), art. 144 alin. (3), art. 145 alin. (2) lit. a), art. 147 pct. 4 și 5, art. 148 alin. (2), (3), (8), (9), (11), (13) și (14), art. 152, art. 160 alin. (1)-(4) și (6); introduce lit. c1) la art. 142; abrogă, la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. II, anexele nr. 1-13
  O.G. nr.4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- prorogă termenele prevăzute la art. I pct. 7, 13, 18,19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 52, 54, 86 și 91, precum și la art. VII alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2014
  O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 93 alin. (4)
  L. nr.132/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 2/2014 și modifică art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (11), art. 47 alin. (1), (2) și (4), art. 93 alin. (4), art. 1281 alin. (1) lit. e) din titlul V1 al Cap. I, art. 148 alin. (16), art. 170 alin. (3), art. 174 alin. (21) și (22), art. 178 alin. (2) partea introductivă, art. 178 alin. (2) lit. a), art. 178 alin. (3), art. 179 alin. (1), art. 190 alin. (3) lit. a), art. 1903 alin. (2), art. 1905, art. 217 alin. (2) și (4), art. 238 lit. c), art. 242, art. 244, art. 279 alin. (1) lit. g), art 313 alin. (1), art. 362 lit. a), art. 370 alin. (2), art. 375 alin. (2), art. 392 alin. (2), art. 393 alin. (2), art. 396 alin. (1) și (2), art. 488 alin. (2), art. 492 alin. (1) și (2), art. 683 alin. (11), art. 695 pct. 17, art. 750 alin. (1), art. 787 alin. (6), art. 788 alin. (2), art. 791 lit. b), art. 792 alin. (2), art. 795, art. 7991 alin. (1), art. 836 alin. (1) lit. c), f), g), h), i), j) și m), art. 836 alin. (1) lit. m1), art. 870 alin. (2) din titlul XVIII al Cap. III, art. 887 alin. (3), art. 888 alin. (1) și (3), art. 890 - 895, art. 898 - 901, art. 903; introduce lit. j) la art. 16 alin. (1), alin. (161) la art. 148, alin. (31) la art. 190, lit. k) la art. 210 alin. (1), art. 2391, art. 2531, art. 3961, art. 3962, art. 4921, art. 4922, lit. j) la art. 791, lit. m2) la art. 836 alin. (1), lit. x) și y) la art. 836 alin. (1), lit f) la art. 868 alin. (1); elimină de la modificare art. 48 alin. (2) și (3), art. 491 alin. (2), art. 52, art. 54 alin. (1) și (4), art. 57; elimină de la abrogare art. 9 alin. (5), art. 17 alin. (2) lit. o), art. 45 alin. (1) lit. e), art. 45 alin. (2), art. 48 alin. (1), art. 491 alin. (1), art. 50, art. 51, art. 53, art. 54 alin. (3), (5) și (6), art. 190 alin. (2) lit. a), art. 190 alin. (3) lit. b), art. 241, art. 252 alin. (1) lit. e) și g); abrogă art. 2621 alin. (2), art. 265 alin. (21), art. 275 lit. a), art. 385 alin.(9)
  O.U.G. nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
- introduce art. 8731, alin. (11) la art. 874
  L. nr.154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 184 alin. (6) și (11)
  O.U.G. nr.80/2014 ORDONANȚĂ de urgentă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative
- modifică art. 363, art. 365
  L. nr.165/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
  O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 190 alin. (3) lit. a)
  L. nr.168/2014 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
- introduce lit.g1) la art. 16 alin. (1)
  O.G. nr.11/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 175 alin. (1)-(4), art. 177, art. 212 alin. (1), art. 330 alin. (2), art. 336 alin. (3); introduce alin. (31) la art. 175, lit. b1) la art. 319, alin. (41) la art. 332
  L. nr.64/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 58/2014 și modifică art. 93 alin. (4)
  L. nr.91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 178 alin. (3), art. 179 alin. (1) și (6), art. 1833 alin. (1) lit. o), art. 788 alin. (3), art. 836 alin. (1) lit. m1), art. 894 alin. (3); introduce art. 401, alin. (32) la art. 178, lit. p) la art. 1833 alin. (1), alin. (41) la art. 190; suspendă aplicarea dispozițiilor art. 788 alin. (2) până la data de 1 ianuarie 2016
  L. nr.126/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- aprobă O.G. nr. 11/2015 și modifică art. 17 alin. (2) lit. c), art. 175 alin. (5) și (6), art. 176 alin. (1), art. 177 alin. (1), art. 190 alin. (3) lit. a), art. 204, art. 238, art. 239; introduce alin. (51) și (8) la art. 175; abrogă art. 2391
  L. nr.184/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2066 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 2 alin. (8), art. 10 alin. (3), art. 11 lit. b), art. 15, art. 16 alin. (2), art. 64 alin. (3), art. 69 alin. (2) lit. b), art. 86 alin. (1) lit. b), t), u) și v), art. 93 alin. (53), art. 146 alin. (1), art. 147 pct. 1 și 2, art. 150, art. 151 alin. (1) și (3), art. 183 alin. (7), art. 209 alin. (3), art. 213 alin. (2) lit. d), art. 316, art. 331 alin. (6), art. 365 alin. (1), art. 371 alin. (1), art. 378 alin. (2) lit. d), art. 379 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 398, art. 404 alin. (4), art. 408 alin. (1), art. 466 alin. (2), art. 484 alin. (3), art. 548 alin. (2), art. 565 alin. (3), art. 592 alin. (1) partea introductivă, art. 640 alin. (2), art. 669 alin. (2), art. 683 alin. (11), art. 700 alin. (3) și (5), art. 788 alin. (11), art. 823 alin. (9), art. 864 alin. (1), art. 865 alin. (1) lit. h), j) și k) și alin. (2) lit. f), art. 868 alin. (1) partea introductivă, art. 875 alin. (1), art. 876 alin. (1) lit. c), art. 879 alin. (1); introduce lit. e) la art. 291, art. 8732, alin. (12) la art. 874; abrogă art. 2 alin. (6), art. 163, secțiunea a 3 -a cu art. 297 de la cap. VII, titlul secțiunii a 2-a de la cap. VIII, art. 862, art. 863, anexa nr. 14; înlocuiește sintagmele "Legea nr. 571/2003" și "Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" cu sintagma "Codul fiscal" iar sintagmele "Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală" și "Ordonanța Guvernului nr. 92/2003" cu sintagma "Codul de procedură fiscală"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 652/28 aug. 2015
Rectificare: M.Of. nr. 732/30 sep. 2015
Modificată: L. nr.260/2015 privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 529 alin. (5)
  L. nr.265/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014
  L. nr.294/2015 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 449 alin. (3), art. 622 alin. (3); abrogă art. 449 alin. (4)
  O.U.G. nr.5/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătâtii
- modifică art. 224 alin. (2) lit. g), art. 225 lit. c), art. 230 alin. (2) lit. c), art. 249 alin. (2), art. 266 alin. (3), art. 328 alin. (2), art. 330 și art. 337 alin. (2); introduce alin. (4) la art. 249
  L. nr.67/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- prorogă termenul prev. la art. III din L. nr. 91/2015(cu ref. la art. 788 alin. (2) din L. nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare), până la 31 dec.2016
  L. nr.113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 391 alin. (8)
  O.U.G. nr.36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 27 alin. (4) și (6); introduce art. 261
  O.U.G. nr.45/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 207, art. 377 alin. (1), art. 377 alin. (3) lit. d) și e), art. 383 alin. (1), art. 384 alin. (2) lit. d), art. 386 alin. (2), art. 394 alin. (3) și (4), art. 395, art. 402 alin. (2) lit. f), art. 404, art. 406, art. 407 alin. (1), art. 412 alin. (4), mențiunea de după art. 475 privind transpunerea normelor Uniunii Europene, art. 478 alin. (2) lit. d) și e), art. 493 alin. (3)-(5), art. 500 alin. (2) lit. f), art. 502, art. 504, art. 505 alin. (1), mențiunea de după art. 562 privind transpunerea normelor Uniunii Europene, art. 564 alin. (2) lit. e), art. 568 alin (1) lit. e)-g), art. 568 alin. (3), art. 579 alin. (3) și (4), art. 580 și mențiunea de după art. 651 privind transpunerea normelor Uniunii Europene; introduce lit. g) la art. 376 alin. (1), alin. (11) la art. 383, alin. (21) la art. 384, alin. (11)-(13) la art. 386, alin. (4) la art. 386, art. 3871-3875, alin. (31) și (32) la art. 394, art. 3951, art. 3961, art. 3962, alin. (4) la art. 402, alin. (4) la art. 410, art. 4101, art. 4102, art. 4111, secțiunea a 4-a cu art. 4112-4119, alin. (11), (12) și (4) la art. 470, alin. (11), (12) și (4) la art. 485, alin. (31) la art. 493, art. 4931, art. 4941, art. 4942, alin. (4) la art. 500, art. 5081, art. 5082, art. 5091, secțiunea a 4-a cu art. 5092- 5099, alin. (11) la art. 561, lit. h)-j) la art. 568 alin. (1), alin. (4) la art. 568, alin. (31) și (32) la art. 579, art. 5801, alin. (11) și alin. (3)-(6) la art. 581, secțiunea a 3-a cu art. 5821-5829, art. 5851, secțiunea a 4-a cu art. 5852-5855, lit. d1) la art. 589 și alin. (11) la art. 646; abrogă art. 378 și art. 585 alin. (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea tir. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art.890
  L. nr.198/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
- modifică art. 199; introduce alin. (61) la art. 193
  L. nr.2/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 222 alin. (3) lit. e), art. 222 alin. (4), art. 224 alin. (2) lit. g), art. 266 alin. (3), art. 269 alin. (1) lit. b) și art. 277 alin. (2); abrogă art. 268 alin. (2)-(4)
  L. nr.45/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- abrogă art. 261
  L. nr.48/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 4101 alin. (2), art. 5081 alin. (3) și art. 5851 alin. (4)
  L. nr.108/2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 800 alin. (2)
  L. nr.110/2017 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art. 41 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011
- introduce lit. m) la art. 7 și lit. l) la art. 16 alin. (1)
  L. nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
- abrogă art.173 alin. (2) - (10), art. 174 și art. 175
Referită de: Decizie nr.22/2017 DECIZIA nr. 22 din 6 noiembrie 2017 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 320 alin. (1)
Modificată: O.U.G. nr.88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 220 alin. (2), art. 222 alin. (1) lit. e), art. 223 alin. (1), art. 224, art. 225 lit. c), art. 228, art. 229 alin. (4), art. 265 alin. (1) lit. a), alin. (2), (3) și (5), art. 266 alin. (4), art. 270, art. 337 alin. (1), art. 347 lit. h) și art. 351 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 223, alin. (3)-(5) la art. 243, alin. (5) la art. 249, lit. a1) la art. 265 alin. (1), alin. (11) și (3) la art. 337 și alin. (3) la art. 351; abrogă art. 222 alin. (3) lit. e) și alin. (4), art. 232 alin. (2) și (3), art. 266 alin. (3), art. 267 alin. (1) și (3), art. 268 alin. (1) și art. 269
  O.U.G. nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
- modifică art. 4 alin. (1) lit. g), art. 16 alin. (1) lit. g), titlul cap. IV din titlul I, art. 26 alin. (1), art. 55 lit. e), art. 58 alin. (3), art. 92 alin. (1) lit. l), art. 99 alin. (2), art. 118 alin. (3), art. 170 alin. (1) lit. a), art. 176 alin. (4), art. 185 alin. (5), art. 187 alin. (9) și (11), art. 221 alin. (1) lit. i), art. 241, art. 244 alin. (2), art. 267 alin. (2), art. 322, art. 347 lit. h), art. 699 pct. 17 și 19, art. 784, art. 800 alin. (1) și (8), art. 803 partea introductivă și lit. c), art. 804 alin. (2), art. 809, art. 814 alin. (4), art. 875; introduce art. 61, lit.c) la art. 11, alin. (21) -(24) la art. 16, lit. d) la art. 27 alin. (3), lit. a1) la art. 170 alin. (1), alin. (3) la art. 170, alin. (3) la art. 171, alin. (10) la art. 176, alin. (7) la art. 177, art. 183 1, lit. s) și ș) la art. 184 alin. (1), lit. d1) - d3) la art. 193 alin. (7), alin. (8) la art. 193, lit. l) la art. 221 alin. (1), alin. (21) la art. 267, pct. 41-43 la art. 699, art. 7011, art. 7611 - 76123, art. 7691, art. 7692, alin. (21) - (24) la art. 804, alin. (21) - (24) la art. 857, lit. e) și f) la art. 857 alin. (8) și art. 9261; abrogă art. 203 alin. (1); în cuprinsul legii, sintagma „dispozitive medicale” se înlocuiește cu sintagma „dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive”;
  O.U.G. nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 222, art. 224 alin. (1) lit. a), h) și n), art. 267 alin. (2) și (21), art. 268 alin. (5), art. 313 lit. a) și b); introduce alin. (12) la art. 223, alin. (11) la art. 224, alin. (22) - (24) la art. 267, alin. (5) - (7) la art. 322; abrogă art. 312 lit. a) și b)
  O.U.G. nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
- introduce alin. (21) la art. 193
  O.U.G. nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 172 alin. (10); introduce art. 1721
  L. nr.128/2018 pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- introduce alin. (5) la art. 386
Vezi si: D.C.C. nr.498/2018 DECIZIA nr. 498 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (2) și (3), precum și a sintagmei "sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului" din cuprinsul art. 280 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 30 alin. (2) și (3), precum și sintagma „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din cuprinsul art. 280 alin. (2) ; - suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 30 alin. (2) și (3), precum și dispozitia din cuprinsul art. 280 alin. (2) ce cuprinde sintagma „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” (termenul se împlineste la 8 septembrie 2018) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Modificată: L. nr.198/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
- modifică art. 224 alin. (11); introduce lit. q) la art. 224 alin. (1)
  O.U.G. nr.95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- introduce alin. (21) la art. 159
  L. nr.260/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
- modifică art. 193 alin. (21)
  O.U.G. nr.109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 222 alin. (3), art. 244 alin. (2), art. 267 alin. (22) si art. 386 alin. (5); introduce alin. (6) la art. 249
  L. nr.329/2018 pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
- modifică art. 249 alin. (3) partea introductivă; abrogă art. 249 alin. (4)
  L. nr.339/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
modifică art. 1721 alin. (1)
  L. nr.359/2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (abrogata)
- modifică art. 185 alin. (13), art. 391 alin. (1)
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- abrogă art. 367-375
  L. nr.35/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 478 alin. (2) lit. a) si art. 530 alin. (2); în tot cuprinsul legii, sintagma „medic dentist" se înlocuiește cu sintagma „medic stomatolog”, sintagma „Colegiul Medicilor Dentiști din România" se înlocuiește cu sintagma „Colegiului Medicilor Stomatologi din România”, iar sintagma „CMDR” se înlocuiește cu sintagma „CMSR”; introduce art. 4881
  L. nr.45/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 30 alin. (2) si (3), art. 280 alin. (2) si art. 330; introduce lit. e) la art. 222 alin. (1), alin. (3) - (7) la art. 295 si titlul IX1 cu art. 3461 - 34612
  O.U.G. nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 267 alin. (23)
  O.U.G. nr.27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- introduce alin.(21) - (23) la art. 230
  L. nr.73/2019 pentru modificarea si completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma tn domeniul sănătății
- modifică art. 75 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 75
  L. nr.92/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- aprobă O.U.G. nr. 95/2018
  L. nr.108/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 391 alin. (3); introduce art. 3876
  L. nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative
- înlocuieste sintagma „Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale" cu sintagma „Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România”, iar sintagma „ANMDM", cu „ANMDMR”.
  O.G. nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 16 alin. (1) lit. e), art. 54 lit. d), art. 220 alin. (2), art. 386 alin. (5), art. 876 si art. 893; introduce alin. (4)-(5) la art. 16, art. 581, alin. (31) la art. 165, lit. m) la art. 221 alin. (1), lit. a2) la art. 265 alin. (1), alin. (6) la art. 386, lit. z) si aa)-ae) la art. 875 alin. (1), art. 8751 - 8754 si art. 8761
  L. nr.165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- introduce alin. (2)-(4) la art. 234
  L. nr.186/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
- modifică art. 225; introduce art. 2251
Vezi si: D.C.C. nr.818/2019 DECIZIA nr. 818 din 5 decembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "precum și daune sănătății propriei persoane" din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- sintagma „precum și daune sănătății propriei persoane” din cuprinsul art. 320 alin. (1)
Modificată: O.U.G. nr.74/2019 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, precum si pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- introduce lit.c) la art. 169 alin. (4), art. 2001
  L. nr.250/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 230 alin. (22)
  L. nr.256/2019 pentru modificarea art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 320 alin. (1)
  O.U.G. nr.25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum si a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin O.U.G. nr.145/2020)
- modifică art. 48 alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (2) lit. c), art. 248 alin. (1) lit. e), art. 249 alin. (3), art. 298 alin. (1), art. 320 alin. (1); introduce alin. (21) la art. 52, alin. (11) la art. 581, alin. (21) si (22) la art. 111, alin. (31) si (32) la art. 111, alin. (24) la art. 230
  L. nr.65/2020 pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- introduce lit. f) la art. 135 alin. (3)
  O.U.G. nr.80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății
- introduce alin. (21) și (22) la art. 249
  D.C.C. nr.229/2020 DECIZIA nr. 229 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- suspendă pentu 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 25/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 22 august 2020) după care operează prevederile art. 145 din Constituție
  D.C.C. nr.458/2020 DECIZIA nr. 458 din 25 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 25 alin. (2) teza a doua (termenul se împlineste la data de 15 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.458/2020 DECIZIA nr. 458 din 25 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
- art. 25 alin. (2) teza a doua
Modificată: L. nr.162/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români
- modifică art. 338 alin. (4) si (5)
  O.U.G. nr.145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
- modifică art. 48 alin. (2) lit. b), art. 237 alin. (4), art. 248 alin. (1) lit. e), art. 249 alin. (3), art. 278, art. 293 alin. (2) si (3), art. 298 alin. (1) si (3), art. 320 alin. (1); introduce alin. (25) la art. 230, alin. (11) la art. 248, alin. (6) la art. 276, alin. (4) - (10) la art. 293, art. 2931, alin. (11) si alin. (31) - (33) la art. 298, alin. (6) - (9) la art. 298, art. 2981, alin. (11) la art. 339
  L. nr.205/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 165 alin. (1) și art. 178 alin. (1) lit. f); introduce alin. (11)-(13) la art. 165
  O.U.G. nr.196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 100 alin. (6); introduce art. 301- 3011 si alin. (51) la art. 100
  O.U.G. nr.226/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- modifică art. 165 alin. (12)
  O.U.G. nr.12/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 187 alin. (10) lit. c) si d), art. 282 alin. (1) lit. e), art. 287 alin. (2) si (3), art. 425 alin. (2) si (4), art. 429 alin. (1), art. 434 alin. (3), art. 437 alin. (4), art. 443 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 41, lit. g) si h) la art. 187 alin. (10); în tot cuprinsul titlului VIII, sintagma „vicepreședinte” se înlocuiește cu sintagma „vicepreședinți”
dispune republicarea
  O.U.G. nr.20/2021 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
- modifică art. 230 alin. (25), art. 286 partea introductivă si lit. a), art. 288 alin. (1) si art. 386 alin. (6); introduce alin. (22) si (23) la art. 193, alin. (4) la art. 337, alin. (71) la art. 3466si lit. k) la art. 568 alin. (1)
  O.U.G. nr.54/2021 pentru modificarea și completarea art. 230 și 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 230 alin. (21) si (22) si art. 349 alin. (2); introduce alin. (26) la art. 230
  O.U.G. nr.74/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
- modifică art. 299 alin. (4)
  O.G. nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății, precum și pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
- modifică art. 100 alin. (7), art. 100 alin. (8), art. 108 alin. (13), art. 109 alin. (3), art. 117, art. 143 alin. (9), art. 169 alin. (4), art. 170 alin. (1) lit. h) si i), art. 187 alin. (3) lit. a), art. 224 alin. (1) lit. d), art. 233, art. 255 alin. (4), art. 280 alin. (2), art. 386 alin. (12), art. 391 alin. (1) [la data de 1 oct. 2021] si (8), art. 485 alin. (12), art. 699 pct. 22, art. 804 alin. (23), art. 875 alin. (1) lit. s), art. 926 alin. (2), art. 933 alin. (1) lit. d), art. 935 lit. e); introduce lit. h) la art. 4 alin. (1), art. 221 si 222, art. 421, alin. (7) la art. 52, lit. aa) si ab) la art. 92 alin. (1), alin. (71) la art. 100, alin. (81) la art. 143, alin. (41) la art. 169, alin. (51) la art. 172, art. 1722, alin. (41) - (44) la art. 187, art. 1931, alin. (4) si (5) la art. 280, alin. (31) la art. 799, alin. (25) la art. 804, lit. h) si i) la art. 933 alin. (1), titlul XXI cu art. 942-944; abrogă art. 19 alin. (2), art. 28, art. 29, art. 255 alin. (5), art. 281 lit. a) si e), art. 391 alin. (2); În tot cuprinsul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sintagma „dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive” se înlocuieste cu sintagma „dispozitive medicale”; sintagma „Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare” se înlocuieste cu sintagma „Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si legislatia natională aplicabilă domeniului protectiei datelor”
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.59/2021 DECIZIA nr. 59 din 13 septembrie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 207 alin. (2) si (3)
Modificată: O.U.G. nr.145/2021 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- prorogă termenul prevăzut la art. 230 alin. (26) până la împlinirea termenului de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2025; prorogă termenul prevăzut la art. 386 alin. (6) până la împlinirea termenului de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2023
Referită de: Decizie nr.5/2022 DECIZIA nr. 5 din 21 februarie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 684 si 687
Modificată: L. nr.58/2022 pentru modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 53 alin. (2); introduce lit. e) la art. 52 alin. (2) si alin. (2) la art. 263
  O.U.G. nr.29/2022 Ordonantă de urgentă privind stabilirea cadrului institutional si a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice interventionale cu medicamente de uz uman si de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum si pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăti
- modifică art. 7011
  L. nr.98/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- aprobă O.U.G. nr. 109/2018
  L. nr.109/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătătii
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 8/2018 si modifică art. 99 alin. (2), art. 165 alin. (11) - (13), art. 693 alin. (1) si (4); introduce alin. (14) la art. 165
  L. nr.111/2022 privind reglementarea activitătii prestatorului casnic
- la data de 1 ianuarie 2024, modifică art. 224 alin. (11); introduce lit. r) la art. 224 alin. (1)
  L. nr.133/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 199 alin. (1), art. 232 alin. (1); introduce alin. (5) si (6) la art. 229
  O.U.G. nr.87/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătăti
- modifică art. 224 alin. (1) lit. j)
  L. nr.198/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării retelelor de comunicatii electronice
- modifică art. 92 alin. (1) lit. w)-z)
  O.G. nr.14/2022 Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 18, art. 118 alin. (1), art. 118 alin. (8), art. 176 alin. (2), art. 181 alin. (4), art. 181 alin. (5), denumirea titlului XVII, art. 693, art. 694 si art. 696; introduce alin. (11) si (12) la art. 118, alin. (21) la art. 176, alin. (41) la art. 181, alin. 101la art. 185, alin. (34) la art. 298 si alin. (31) la art. 299; abrogă art. 695
  O.G. nr.37/2022 Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătătii
- modifică art. 4 alin. (1) lit. g), art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. g), art. 18 alin. (2) si (3), art. 100 alin. (7) lit. a), art. 100 alin. (8) lit. a), art. 118 alin. (11), art. 118 alin. (3), art. 148 alin. (10), art. 153, art. 176 alin. (2), art. 177 alin. (7), art. 181 alin. (4), art. 193 alin. (2) lit. h), art. 194 lit. b), c) si f), art. 2001 alin. (1), art. 220 alin. (2), art. 221 alin. (1) lit. d) si h), art. 268 alin. (5), art. 272, art. 305 alin. (1), art. 414 alin. (1) lit. g), art. 439 lit. h), art. 512 alin. (1) lit. g), art. 924 alin. (1), art. 925 alin. (1) si (3), art. 926 alin. (1), art. 927 alin. (1)-(3), art. 933 alin. (1) lit. c), f) si g), art. 935 ( la data de 9 sept. 2022); introduce lit. g1)-g3) la art. 4 alin. (1), art. 151, alin. (11) la art. 16, alin. (3) si (4) la art 25, alin. (11) si (12) la art. 53, alin. (3)-(6) la art. 53, alin. (9) si (10) la art. 58, alin. (31) si (32) la art. 118, alin. (42) la art. 181, lit. s) la art. 224 alin. (1), lit. h) la art. 225 alin. (1), alin. (31)-(34) la art. 232, alin. (11) si (12) la art. 241, art. 2431, art. 2432, art. 2433, lit. t) la art. 248 alin. (1), alin. (6) la art. 248, alin. (11)-(13) la art. 261, lit. a3) la art. 265 alin. (1), art. 7281, lit. j) si k) la art. 933 alin. (1); abrogă art. 118 alin. (12), art. 176 alin. (21), art. 181 alin. (41), art. 185 alin. (101), art. 932 alin. (4) si (5)
  L. nr.274/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.282/2022 pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 75
  L. nr.292/2022 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 684 si art. 687
  O.U.G. nr.150/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătătii
- modifică art. 52 alin. (2) lit. e), art. 53 alin. (2), art. 267 alin. (21) si art. 289 alin. (1) lit. b); introduce lit. h) si i) la art. 48 alin. (1), art. 531, art. 532, alin. (6) si (7) la art. 169, titlul XVI1 cu art. 6921-69213 si alin. (21) la art. 703; abrogă art. 253 alin. (8) si art. 263 alin. (2); În tot cuprinsul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sintagma „tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate” se înlocuieste cu sintagma „tulburări din spectrul autist”.
  L. nr.308/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 485 alin. (3), art. 490 alin. (1) lit. e), art. 491 alin. (3), art. 493 alin. (3) lit. a), art. 504, art. 512 alin. (1) lit. a), l) si m), art. 512 alin. (1) lit. n), o), t) si u), art. 518 lit. l), art. 524 alin. (1) si (2), art. 525 alin. (1), art. 528, art. 532, art. 535 lit. a), f) si k), art. 537 alin. (2), art. 539 alin. (1), art. 541 alin. (1) partea introductivă, art. 541 alin. (1) lit. d), art. 542, art. 544 alin. (1) si (3), art. 545 lit. c) si d), art. 547 alin. (3), art. 549, art. 693 alin. (6); introduce alin. (2) la art. 477, art. 4791- 4794, art. 4811, alin. (4) si (5) la art. 487, alin. (4) si (5) la art. 488, lit. m1 si m2 la art. 512 alin. (1), art. 5121, alin. (7) si (8) la art. 514, alin. (2) la art. 516, lit. h1) la art. 518, alin. (11) la art. 524, art. 5281, alin. (21) si (22 ) la art. 530, lit. l) - o) la art. 535, art. 5361, art. 5371- 5374, art. 5381, după art. 5381introduce subsectiunea C-„Dispozitii comune privind organizarea la nivel teritorial si la nivel national”, art. 5391- 5394, art. 5401, 5402, lit. c1) la art. 541 alin. (1), alin. (4) la art. 541 si alin. (10) la art. 693; abrogă art. 512 alin. (1) lit. v), art. 526 si art. 529 alin. (3) - (5); în tot cuprinsul legii, sintagmele «act medico-dentar», «servicii medico-dentare», «activităti medico-dentare», «unităti medico-dentare», «cunostinte medico-dentare» se înlocuiesc cu sintagmele «act medical», «servicii stomatologice», «activităti stomatologice», «unităti sanitare», «cunostinte medicale»
  L. nr.310/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătătii, precum si pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
- modifică art. 100 alin. (7) lit. b) si d), art. 165 alin. (11), art. 170 alin. (1) lit. h), art. 1722 alin. (1), art. 185 alin. (7) si (71), art. 187 alin. (2) lit. b) si e), art. 187 alin. (3) lit. d), art. 187 alin. (4) lit. c), art. 478 alin. (2) lit. c) si art. 485 alin. (1) lit. b); introduce lit. f) la art. 100 alin. (7) si alin. (72) la art. 185; abrogă art. 4 alin. (1) lit. h) si art. 512 alin. (1) lit. v); în tot cuprinsul titlului XX, sintagma «dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive» se înlocuieste cu sintagma «dispozitive medicale»
  L. nr.328/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătătii
- modifică art. 18 alin. (2) si art. 58 alin. (10); introduce alin. (35) si (36) la art. 232
  L. nr.33/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 6 lit. h) pct. 6 si art. 18 alin. (2); introduce lit. g1) la art. 230 alin. (2) si lit. r1) la art. 248 alin. (1)
  O.G. nr.21/2023 ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătătii
- modifică art. 58 alin. (10), art. 229 alin. (2) si (4), art. 235, art. 238 alin. (2), (4) si (5), art. 245 alin. (1), art. 253 alin. (2), art. 263 alin. (1), art. 264, art. 3466 alin. (2) lit. a); introduce lit. g4) si lit. g5) la art. 4 alin. (1), lit. m) si n) la art. 16 alin. (1), alin. (21) la art. 220, alin. (3) - (7) la art. 242, lit. u) la art. 248 alin. (1), alin. (21) la art. 337
  L. nr.132/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
- aprobă O.U.G. nr. 20/2021
Referită de: Decizie nr.14/2023 DECIZIA nr. 14 din 26 iunie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 178 alin. (1) lit. c), respectiv art. 180 alin. (1) lit. b), forma în vigoare până la data de 31 august 2015 - data republicării legii
Modificată: O.G. nr.26/2023 Ordonantă pentru modificarea art. 942 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea si combaterea cancerului
- modifică art. 942
  O.G. nr.42/2023 Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru modificarea si completarea altor acte normative
- modifică art. 4 alin. (2)
  L. nr.269/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 712 alin. (1) pct. 6.5, art. 815 alin. (1) lit. b) la 1 ianuarie 2024 introduce alin. (6) la art. 244, alin. (7) la art. 244 la 1 ianuarie 2024, pct. (ii1) la art. 781 alin. (1) lit. f)
  O.U.G. nr.88/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătătii
- modifică art. 16 alin. (1) lit. f), art. 53 alin. (3)-(5), art. 135 alin. (1) lit. e), art. 1401 , art. 1402, art. 1404, art. 1407, art. 14010, art. 165 alin. (11), art. 170 alin. (1) lit. h), art. 172 alin. (7), art. 178 alin. (1) lit. a), art. 185 alin. (7), (71) si (14), art. 280 alin. (2) - la 1 ianuarie 2024, art. 302 lit. b), art 3466 alin. (2) lit. a), art. 465, art. 550, art. 640, art. 703 alin. (21), art. 795, art. 875 alin. (1) lit. z) si ac) - la 23 noiembrie 2023, art. 8761, art. 890, art. 931 alin. (1), art. 935 alin. (1) lit. c), h) - la 23 noiembrie 2023 si j); introduce alin. (42) la art. 169, pct. 44-49 la art. 699, alin. (6) la art. 775, lit. af) si ag) la art. 875 alin. (1) - la 23 noiembrie 2023, lit. l) la art. 933 alin. (1) - la 24 octombrie 2024; abrogă art. 1403, art. 14011 -14017
  L. nr.297/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 75 alin. (2); introduce alin. (11) si (12) la art. 63
  L. nr.313/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- aprobă O.U.G. nr. 196/2020
  L. nr.351/2023 pentru modificarea art. 138 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 138 lit. d)
  L. nr.371/2023 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătătii
- aprobă cu completări O.G. nr. 21/2023 si modifică art. 295 alin. (2)
  L. nr.378/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum si pentru interpretarea, modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 44/2022 si modifică art. 292 alin. (5) si art. 297 alin. (2); introduce alin. (6) la art. 292
  O.U.G. nr.66/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul sănătătii
- modifică art. 3, art. 16 alin. (3), art. 58 alin. (9) si (10), art. 118 alin. (15) lit. c), art. 1404 lit. b), art. 1406 partea introductivă, art. 193 alin. (21) si (23), art. 229 alin. (2) si (4), art. 242 alin. (3)-(5) si (7), art. 244 alin. (4), art. 317 alin. (1), art. 568 alin. (1) lit. b); introduce art. 62, art. 1171, lit. g) la art. 568 alin. (2), art. 8041; abrogă art. 1405
  L. nr.205/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătătii
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 88/2023; modifică art. 118 alin. (15) lit. c), art. 135 alin. (1) lit. e), art. 165 alin. (11) si (14), art. 169 alin. (42), art. 172 alin. (7) si (8), art. 185 alin. (71), art. 229 alin. (2) si (4) si art. 317 alin. (1); introduce alin. (81) la art. 172
  L. nr.208/2024 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 236 alin. (1); introduce lit. n) si o) la art. 221 alin. (1), alin. (3) si (4) la art. 236 si lit. e) la art. 237 alin. (1) - la data de 2 octombrie 2024
dispune republicarea


Vineri, 19 iulie 2024, 02:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.