LEGE nr.80 din 11 iulie 1995
privind statutul cadrelor militare
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.80 din 11 iulie 1995
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 155/20 iul. 1995 text
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.267/1995 pentru promulgarea Legii privind statutul cadrelor militare
Modificată: O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata prin O.G. nr.7/2001)
abrogă la 1 ian 2000 prevederile art. 9 lit. c referitoare la reduceri sau scutiri de impozit pe venit și ale art. 10 referitoare la reducerea impozitului pe venit
la 1 ianuarie 2000
  L. nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României
înlocuiește denumirea Ordinul "Meritul Militar" cu denumirea "Semnul onorific"
  O.U.G. nr.60/2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
modifică art. 74 alin. 2
  O.U.G. nr.119/2000 pentru completarea alineatului 2 al articolului 74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2000
modifică art. 74 alin. (2) teza a II-a
  O.U.G. nr.69/2001 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
modifică art. 74 alin. (2)
  O.U.G. nr.90/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare
modifică art. 36 alin. (2) partea introductivă, art. 41 lit. h; introduce alin. (21) la art. 2, alin. (2) la art. 5, lit. e și f la art. 40 alin. (1), art. 411, alin. (5) la art. 50, alin. (2) la art. 51, alin. (2) la art. 54, alin. (3) și (4) la art. 66, alin. (2) la art. 75, art. 751, lit. e1 la art. 85 alin. (1), art. 921, art. 931, art. 941, art. 1081, alin. (3) și (4) la art. 109; înlocuiește pentru Ministerul Apărării Naționale termenul "sergent" respectiv "sergenți" cu termenul "caporal", respectiv "caporali", dispozițiile art. 55, 63 și 64 nu se aplică în Ministerul Apărării Naționale; normele de trimitere la L. nr. 80/1995 din L. nr. 164/2001 și L. nr. 138/1999 se interpretează pentru Ministerul Apărării Naționale prin raportare la prevederile acestei ordonanțe de urgență
  O.G. nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
modifică în mod corespunzător
  L. nr.611/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2000 pentru modificarea alin.2 al art.74 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 60/2000
  L. nr.613/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2000 pentru completarea alin.2 al art.74 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2000 (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 119/2000
  L. nr.652/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare
modifică art. 66 alin. (3), art. 931 lit. d, art. 109 alin. (3); dispozițiile art. 55, art. 58, art. 63 și art. 64 nu se aplică în Ministerul Apărării Naționale
  O.U.G. nr.182/2001 pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare
modifică art. 94 lit. A alin. (2)
  L. nr.478/2002 pentru modificarea art. 29 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
modifică art. 29 lit. e
  O.U.G. nr.169/2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
introduce alin. (21) la art. 58
  L. nr.516/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
introduce art. 201; abrogă art.66 alin. (1) si (2)
  L. nr.520/2003 pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
modifică art.58, alin.(2), lit.b); abrogă alin.(21) al art.58.
  O.U.G. nr.4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
modifică art.2 alin.2 paragraful C lit.c), art.201, art.92 lit.g) si h), art.109 alin.(3), art.111; abrogă art.20
  L. nr.286/2004 pentru modificarea alineatului 2 litera a) al articolului 4 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
modifică art.4 alin.(2) lit.a)
Vezi si: D.C.C. nr.90/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
art. 15 alin. 1
Modificată: O.U.G. nr.60/2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
- modifica art. 36 si art.40; în cuprinsul legii prin trimiterea la art. 36 alin. 2 se întelege trimiterea la art. 36 lit. g) si h), prin trimiterea la art. 36 alin. 2 lit. a) se întelege trimiterea la art. 36 lit. g), iar prin trimiterea la art. 40 alin. 2 se întelege trimiterea la art. 40 lit. g).
  L. nr.18/2006 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
- modifică art. 15
  O.U.G. nr.9/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
- modifică art. 52; introduce alin. 2 la art. 36, alin. 3 la art. 51
Vezi si: D.C.C. nr.384/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
art. 66 alin. 3
Modificată: L. nr.81/2007 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
- modifică art.66 alin.(3); abrogă art.29 lit.f)
  O.U.G. nr.77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum și pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
- modifică art.90 alin.1
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin.1 și 2, art. 21 alin. 3, art. 24
  L. nr.53/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
- modifică art. 15 alin. 2, art. 19 alin. 1, art. 27, art. 33, art. 411 alin. 6 și 7, art. 42 lit. a), art. 57, art. 75, art. 751 alin. 1, art. 85 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 2 și 5, art. 86, art. 89, art. 94 alin. 2, art. 95, art. 109 alin. 3; introduce alin. 2 la art. 6, alin. 2 și 3 la art. 8, lit. e) la art. 9, art. 141, alin. 10 și 11 la art. 411, alin. 2 și 3 la art. 52, alin. 4 la art. 53, art. 771, alin. 3 la art. 78, lit. m) și n) la art. 85 alin. 1, alin. 6 la art. 85, alin. 2 și 3 la art. 87, art. 109 alin. 5 - 13; abrogă art. 54 alin. 2, art. 92, art. 921, art. 93, art. 931, art. 1081 alin. 2
dispune republicarea
  L. nr.171/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
- modifică art. 85 alin. 2, art. 86 alin. 2, art. 86 alin. 3; introduce art. 772, art. 773, lit. i1) la art. 85 alin. 1, alin. 21 și alin. 22 la art. 86
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 85 alin. 1 lit. k), art. 87 alin. 3, art. 89 alin. 7, art. 109 alin. 4
  L. nr.327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
- introduce alin. 23 la art. 86
  L. nr.30/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
- modifică art. 85 alin. 1 lit. b) și c); introduce alin. 4 la art. 21, alin. 2-4 la art. 25, alin. 14 la art. 109
Referită de: Decizie nr.10/2018 DECIZIA nr. 10 din 16 aprilie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 1, art. 4—6
Modificată: L. nr.206/2018 pentru completarea unor acte normative
- introduce art. 861
  L. nr.288/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (21) - (23) la art. 201
  D.C.C. nr.71/2019 DECIZIA nr. 71 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 și ale art. 35 alin. (2) și (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 34 si art. 35 alin. (3) (termenul se împlineste la 20 iunie 2019), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.71/2019 DECIZIA nr. 71 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 și ale art. 35 alin. (2) și (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
- art. 34 si art. 35 alin. (3)
Modificată: L. nr.101/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
- modifică art. 2 alin. 21 lit. A, art. 2 alin. 3, art. 4 lit. a), art. 5 alin. 1, art. 8 alin. 3 lit. c), art. 9 lit. d), art. 141 alin. 1 lit. b), art. 141 alin. 7, art. 15 alin. 2, art. 19 alin. 1, art. 201 alin. 1-23, art. 23 alin. 1 lit. b), art. 25 alin. 1, art. 28 lit. b), art. 29 lit. a) si c), art. 30 alin. 2 lit. b), titlul sectiunii a 4-a de la cap. II, art. 32-34, art. 35, art. 36 alin. 1 lit. d), e), g) si h), art. 36 alin. 2, art. 37 lit. e), art. 38 lit. b) si c), art. 40 lit. b), c), e), f) si g), art. 41 lit. h), art. 411, art. 46 alin. 2, art. 48, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 52 alin. 1 si 2, art. 58 alin. 2 lit. a), art. 63 alin. 2 lit. b), art. 84 alin. 1 lit. b), art. 85 alin. 1 lit. l), art. 85 alin. 2, art. 87 alin. 3, art. 88, art. 89 alin. 5, art. 91, art. 94 lit. B, art. 95, art. 97, art. 100 si art. 109 alin. 3, 13 si 14; introduce lit. A1 la art. 2 alin. 21, art. 91, alin. 41 la art. 141, alin. 81 la art. 141, art. 142-144, alin. 3 la art. 15, alin. 24 la art. 201, art. 341, art. 351-3512, lit. c1) la art. 36 alin. 1, lit. i)-k) la art. 36 alin. 1, alin. 3 la art. 36, lit. d)-h) la art. 38, alin. 2 la art. 38, alin. 2 la art. 40, art. 412, alin. 11 la art. 43, alin. 2 la art. 45, alin. 4 si 5 la art. 52, alin. 11 la art. 54, alin. 5 la art. 66, alin. 2-4 la art. 75, lit. a1) la art. 85 alin. 1, alin. 71 la art. 89, art. 911, lit. C la art. 94, art. 1051, alin. 15 la art. 109 si alin. 2 si 3 la art. 110; abrogă art. 49 si art. 941
dispune republicarea
  D.C.C. nr.323/2019 DECIZIA nr. 323 din 21 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și a sintagmei "cu excepția personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special" din art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- suspendă pentru 45 de zile disp. art. 15 alin. 2(termenul se împlineste la 1 sept. 2019) după care operează disp. art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.323/2019 DECIZIA nr. 323 din 21 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și a sintagmei "cu excepția personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special" din art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- art. 15 alin. 2
Modificată: L. nr.259/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
- modifică art. 201 alin. 1, art. 201 alin. 3, art. 358 alin. 4, art. 36 alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. e), art. 412, art. 46 alin. 2, art. 56 alin. 1 pct. C lit. b), art. 73 alin. 5, art. 76 alin. 1, art. 771, art. 85 alin. 2, art. 86 alin. 22 si 23, art. 861, art. 89 alin. 4, art. 90 alin. 2, art. 109 alin. 3, 12 si 13 si art. 110 alin. 2; introduce alin. 3 la art. 5, alin. 3 la art. 142, alin. 25 la art. 201, alin. 3 la art. 38, alin. 3 la art. 40, alin. 5 la art. 53, alin. 3 la art. 55, alin. 21 la art. 85, alin. 5 si 6 la art. 86 si alin. 16 la art. 109; abrogă art. 3511 alin. 2 lit. d) si art. 109 alin. 14
dispune republicarea
  O.U.G. nr.36/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României
- modifică art. 19, art. 85 alin. 4, art. 109 alin. 3 si 13; introduce lit. i) la art. 29, alin. 4 - 6 la art. 351, alin. 4 la art. 352, alin. 4 si 5 la art. 353, art. 3513 si 3514, alin. 2 la art. 76
Vezi si: D.C.C. nr.905/2020 DECIZIA nr. 905 din 16 decembrie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "sau cu privire la care s-a dispus amanarea aplicării pedepsei", cuprinsă în art. 87 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
- sintagma „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei” cuprinsă în art. 87 alin. 3
Modificată: L. nr.30/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind insliluirea stării de urgentă pe teritoriul României
- modifică art. 19 alin. 4
Referită de: Decizie nr.16/2021 DECIZIA nr. 16 din 13 septembrie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 11 alin. 3 raportat la art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
  Decizie nr.16/2022 DECIZIA nr. 16 din 3 octombrie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 52 alin. 4
Modificată: L. nr.325/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
- modifică art. 52 alin. 2 si 3; introduce alin. 4 la art. 36, alin. 5 la art. 74
  L. nr.322/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
- modifică art. 911 alin. 5; introduce alin. 5 la art. 36, alin. 6 si 7 la art. 52 si alin. 6 la art. 911
  O.U.G. nr.28/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare..
- modifică art. 36 alin. 1 lit. c1), art. 36 alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. e), art. 40 alin. 3, art. 411 alin. 1; introduce lit. a1) la art. 40 alin. 1, alin. 17 la art. 109


Marți, 16 iulie 2024, 15:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.