ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.34 din 19 martie 2008
privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.34 din 19 martie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.160/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 365/2008
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I
Publicare: M.Of. nr. 246/28 mar. 2008 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
totodata, abrogă:
L. nr.308/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2002 privind acordarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice, pesticide, semințe și material săditor certificate
O.U.G. nr.81/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
L. nr.392/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.160/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
- modifică art. 3 lit. s), art. 4, art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (3), art. 9, art. 20 alin. (1) și (3), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2); introduce lit. m1) la art. 3, alin. (11) la art. 20; abrogă art. 3 lit. a) și g), art. 25 alin. (2)
Modificată: L. nr.132/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
- modifică art. 32 alin. (1) lit. a); introduce alin. (21) la art. 2, alin. (5) la art. 2, lit. d1) și lit. h1) la art. 3, lit. h) la art. 10, lit. j) la art. 12, lit. c) la art. 15, alin. (3)-(5) la art. 18, alin. (12) la art. 20
  L. nr.109/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
- introduce alin. (6) la art. 32
  O.U.G. nr.62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice
- modifică art. 3, art. 18 alin. (1), art. 20 alin. (11) si art. 32 alin. (1) lit. a) si b); introduce alin. (22) si alin. (41) la art. 2, lit. a1) la art. 15, alin. (21) si (22) la art. 19; abrogă art. 15 lit. b)
  D.C.C. nr.83/2020 DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile Ordonantei de urgentă nr. 62/2019 (termenul se împlineste la data de 26 aprilie 2020), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
  L. nr.36/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
- modifică art. 3, art. 20 alin. (11) si art. 32 alin. (1) lit. a) si b); introduce alin. (6) si (7) la art. 2, lit. d) la art. 15 si alin. (4) si (5) la art. 19
  L. nr.198/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării retelelor de comunicatii electronice
- modifică art. 1, art. 2 alin. (1), (4) si (5), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. g), art. 3 alin. (1) lit. i)-k), o), p), r) si s), art. 3 alin. (1) lit. t) si u), art. 4 alin. (1), art. 8, art. 10 lit. a), b), e)-g), art. 11 lit. a) si e), art. 12 lit. a), b) si h), art. 14 partea introductivă, art. 14 lit. a), art. 15 partea introductivă, art. 15 lit. a), art. 15 lit. d), art. 18 alin. (1) si (3), art. 20 alin. (1), (1 1), (3) si (4), art. 24, art. 32 alin. (1) lit. c) si d), art. 32 alin. (2); introduce lit. c_1) la art. 3 alin. (1), lit. e 1) la art. 3 alin. (1), lit. f 1) la art. 3 alin. (1), lit. g 1) la art. 3 alin. (1), lit. s 1) la art. 3 alin. (1), lit. w) la art. 3 alin. (1), lit. i) la art. 10, lit. h) la art. 11, lit. k la art. 12, alin. (3) -(6) la art. 13, lit. c) la art. 14, lit. a 1) la art. 15, lit. e) la art. 15, alin. (5) - (10) la art. 20, lit. a 1) la art. 32 alin. (1), mentiunea privind transpunerea normelor adoptate la nivelul Uniunii Europene după art. 34
  O.U.G. nr.48/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri în domeniul Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă
- modifică art. 15 lit. e), art. 20 alin. (11); introduce lit. n1) la art. 3 alin. (1), lit. d1) la art. 15, alin. (13) si (14) la art. 20
  L. nr.108/2024 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2023 privind unele măsuri în domeniul Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă
- aprobă O.U.G. nr. 48/2023


Vineri, 19 iulie 2024, 02:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.