LEGE nr.329 din 5 noiembrie 2009
privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.329 din 5 noiembrie 2009
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 395/2009
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Dispozițiile cap. IV și V intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prevederile art. 37-47 din cap. VII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010
Observatii:De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) sintagmele "Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor" și "Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor" se înlocuiesc cu sintagma "Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date"; b) sintagma "Institutul Național de Administrație" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională a Funcționarilor Publici"; c) sintagmele "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" și "Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale" se înlocuiesc cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale"; d) sintagma "directorul general al Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "directorul Arhivelor Naționale"; e) sintagma "directorii direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "șefii serviciilor județene ale Arhivelor Naționale"; f) sintagma "direcțiile județene ale Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "serviciile județene ale Arhivelor Naționale", respectiv sintagma "Direcția Municipiului București a Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale";i) sintagma "Oficiul Național al Monumentelor Istorice" și sintagma "Institutul Național al Monumentelor Istorice" se înlocuiesc cu sintagma "Institutul Național al Patrimoniului";k) sintagma "Centrul European de Cultură Sinaia" se înlocuiește cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură"; l) sintagma "Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene" și sintagma "Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii" se înlocuiesc cu sintagma "Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii";o) sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar" se înlocuiește cu sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București";s) sintagma "Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială" se înlocuiește cu sintagma "Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială"; ș) sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului" se înlocuiește cu sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc"; t) sintagma "Agenția Română pentru Investiții Străine" se înlocuiește cu sintagma "Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine".
Publicare: M.Of. nr. 761/9 noi. 2009
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție
- la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2
  O.G. nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație
- la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.486/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil
- la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2
  L. nr.390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine
- la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2
  O.U.G. nr.73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale
- la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2
  L. nr.10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare
- la 1 ianuarie 2010
  O.G. nr.5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate
- la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2
Modifică: L. nr.82/1992 privind rezervele de stat
- modifică art. 1 alin. 2 și 3, art. 11 lit. f), art. 3 alin. 2, art. 11, art. 13; abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art.12 alin. 1, art. 5 alin. 2
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- modifică art. 3 alin. (8), art. 8 alin. (1) și (2); abrogă art. 8 alin. (10) - (12)
  L. nr.16/1996 Legea Arhivelor Naționale
- modifică art. 3 alin. 1
  O.G. nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (abrogata prin O.U.G. nr.72/2010)
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 14 alin. (1)
  O.G. nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
- la art. 17 alin. (2) sintagma „Institutul de Memorie Culturală” se înlocuiește cu sintagma „Centrul de Pregătire Profesională în Cultură”
  L. nr.176/2000 privind dispozitivele medicale (abrogata prin O.U.G. nr.2/2014)
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 6 alin. (2)
  L. nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 59 - 61
  L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 27
  O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
- înlocuiește în cuprinsul ordonanței termenul "Inspectorat" cu "Direcția"; abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 11, 12, 14, 15, 17 și 18
  L. nr.244/2002 Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (abrogata prin L. nr.164/2015)
- în cuprinsul legii sintagmele „Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri” și „Oficiul Național al Viei și Vinului” se înlocuiesc cu sintagma „Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole”
  O.U.G. nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională (abrogata prin O.U.G. nr.124/2023)
- modifică art. 4 lit. g), art. 8 alin. (1); abrogă art.8 alin. (11), (14) și (15)
  L. nr.672/2002 privind auditul public intern
- indemnizația prevăzută la art. 5 alin. (7) este de 1% până la 31 dec. 2010
  O.G. nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare
- în cuprinsul ordonanței sintagma „Agenția Nucleară” se înlocuiește cu sintagma „Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive”
  O.G. nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală
- în cuprinsul ordonanței sintagma „Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive” se înlocuiește cu sintagma „Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive”
  O.G. nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
- indemnizația prevăzută la art. 13 alin. (9) este de 1% până la 31 dec. 2010
  L. nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 8-11, art. 111, art. 29 alin. (1) lit. b)
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 2 alin. (1) lit. c), e) și j)
  L. nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
- modifică art. 25, art. 26 lit. e); abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 27, art. 53
  L. nr.477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare
- modifică art. 4 alin. (1), art. 46 alin. (2); înlocuiește în cuprinsul legii termenul "Oficiu" cu "Administrația Națională"; abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 4 alin. (2)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- introduce art. 192 care se aplică până la 31 dec. 2010
  O.U.G. nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. X
  L. nr.347/2004 LEGEA MUNTELUI (abrogata prin L. nr.197/2018)
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 4 alin. (2) și (3)
  L. nr.389/2005 Legea calului
- în cuprinsul legii sintagma „Autoritatea Hipică Națională” se înlocuiește cu sintagma „Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie”; abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 5 și anexele nr. 2 și 3
  O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 3 alin. (3) lit. b) și c), art. 5 alin. (1) și (3), art. 6 alin. (3), art. 13, art. 131
  L. nr.51/2006 LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
- modifică art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (7); abrogă art. 15 alin. (3) și (4)
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 682, art. 683 alin. (1) și alin. (6)-(8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a și alin. (3), art. 689, art. 690, art. 692 alin. (1)
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
- indemnizația prevăzută la art. 61 alin. (4) este de 1% până la 31 dec. 2010
  O.U.G. nr.129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 4 alin. (1) – (3)
  O.G. nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
- indemnizația prevăzută la art. 8 alin. (6) este de 1% până la 31 dec. 2010
  O.U.G. nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 2 alin. (1) lit. c), e) și j)
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
- modifică art. 13 alin. (1) - (3)
  L. nr.181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane (abrogata prin O.U.G. nr.70/2010)
- modifică art. 1, art.4, art.5, art. 8, art. 9; abrogă art. 6, art. 7 alin. (2) și (3), art. 10, art. 11 alin. (2), art. 12, art. 13 alin. (2), art. 14
  O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- în cuprinsul ordonanței sintagma „Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Mediului”
  L. nr.246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
- modifică art. 4 alin. (1)
  O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (abrogata prin L. nr.9/2012)
- modifică art. 1, art. 3 alin. (2) lit. b), art. 3 alin. (3) - (5); introduce lit. f) la art. 3 alin. (2)
  O.U.G. nr.217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
- modifică art. 2, art. 3 lit. g), art. 6, art. 8 alin. (3), art. 10; introduce lit. i) și j) la art. 3, art. 13
  O.U.G. nr.66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
- introduce alin. (2) la art.II
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.644/2009 pentru promulgarea Legii privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Modificată: L. nr.65/2010 pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- introduce alin. (3) la art. 42
  L. nr.167/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- abrogă art. 36
  O.U.G. nr.99/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
- modifică art. 48 alin. (1) și (2)
  O.U.G. nr.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii
- modifică anexa nr. 1
  O.U.G. nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referință câștigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii și protecției sociale
- înlocuiește, în cuprinsul cap. IV, sintagma "salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat" cu sintagma "câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat"
  O.U.G. nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și pentru reducerea unor cheltuieli
- modifică anexa nr. 2
  O.U.G. nr.28/2012 ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative privind garantarea in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale (abrogata prin L. nr.36/2013)
- modifică art. 50, art. 51, art. 55; introduce art. 551
  O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
- abrogă art. 27 - 29 și art. 31
  L. nr.275/2013 pentru modificarea alin. (1) și (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- modifică art. 42 alin. (1) și (3)
  O.G. nr.24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcțiilor
- modifică anexa nr. 1
  L. nr.134/2014 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- abrogă art. 1 lit. c) și cap. IV cu art. 17-26
  O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- abrogă art. 30
  O.U.G. nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- introduce alin. 4) la art. 51
  L. nr.49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru modificarea altor acte normative
- modifică anexa nr. 2
  L. nr.234/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, precum si pentru modificarea Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International
- abrogă anexa nr. 1 poz. 11 la data de 1 ianuarie 2024


Vineri, 19 iulie 2024, 03:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.