LEGE nr.176 din 1 septembrie 2010
privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.176 din 1 septembrie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 207/2010
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 621/2 sep. 2010 text
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese
totodata, abrogă:
L. nr.158/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese
Modifică: L. nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere
- modifică art. 10, art. 26 alin. (1), art. 28 alin. (3); introduce art. 101 -104; abrogă art. 3, art. 14 alin. (2), art. 24
  L. nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- modifică art. 15 alin. (2) și (3), art. 16 alin. (2) și (4), art. 26 alin. (2), art. 28 alin. (1) lit. h), art. 28 alin. (3), art. 29, art. 31 alin. (1) și (5), art. 37 alin. (1) și (3), art. 38 alin. (2) lit. c) și f); introduce art. 351, art. 381; abrogă art. 1-12, art. 13 alin. (3), art. 14, art. 17, art. 41 - 57
Trimitere la: L. nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.868/2010 pentru promulgarea Legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 31
dispune republicarea
  L. nr.116/2013 pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- modifică anexa nr. 2
  L. nr.125/2018 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- introduce art. 251
  L. nr.54/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- introduce alin. (5) la art. 25
  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 26 alin. (1) lit. h); abrogă art. 26 alin. (1) lit. i)
  L. nr.105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- introduce art. 21
Referită de: Decizie nr.74/2020 DECIZIA nr. 74 din 16 noiembrie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 26 alin. (3) teza întâi
Modificată: O.U.G. nr.127/2021 pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- modifică art. 2, art. 2 1, art. 3 alin. (2) si (3), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2)
  O.U.G. nr.182/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 21 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative si a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
- modifică art. 21


Marți, 16 iulie 2024, 15:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.