LEGE nr.208 din 11 iulie 2022
pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, precum si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.208 din 11 iulie 2022
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 342/2022
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 697/12 iul. 2022
Functie activa:
Modifică: L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
- modifică art. 7 alin. (2) si (5), art. 90 alin. (3), art. 98 alin. (6), art. 104 alin. (1) lit. c), art. 104 alin. (4 1), art. 104 alin. (8) lit. b), art. 111 alin. (6), art. 154, art. 184, art. 185 alin. (2), art. 187 alin. (3), art. 187 alin. (3 1), art. 187 alin. (8) lit. a), art. 221 alin. (11), art. 227 alin. (1) si art. 228; introduce alin. (6) - (8) la art. 7, lit. d) la art. 104 alin. (1), art. 154 1 si 154 2, alin. (2 1) la art. 182, alin. (6) la art. 193, alin. (3) la art. 209, art. 222 2 si lit. m) la art. 224 alin. (1) - (la data de 10 septembrie 2022)
  L. nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
- modifică art. 12 alin. (2) si (4), art. 103 alin. (3), art. 111 alin. (6), art. 117 alin. (3) lit. b), art. 124 alin. (6), art. 164, art. 198, art. 199 alin. (2), art. 209 alin. (3), art. 209 alin. (3 1), art. 209 alin. (8), art. 248 alin. (1) si art. 249; introduce alin. (6) - (8) la art. 12, art. 164 1, art. 164 2, alin. (2 1) la art. 196, alin. (6) la art. 202, alin. (3) la art. 221, art. 243 1 si lit. n) la art. 245 alin. (2); abrogă art. 12 alin. (5) - (la data de 10 septembrie 2022)
  L. nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
- modifică art. 51 alin. (2) si art. 113; introduce alin. (3 1) la art. 61 si alin. (5) - (7) la art. 71 - (la data de 10 septembrie 2022)
  L. nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
- modifică art. 53 alin. (1); introduce alin. (1 3) la art. 53 si alin. (1 1) la art. 58 - (la data de 10 septembrie 2022)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.967/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, precum si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Referită de: Decizie nr.11/2023 DECIZIA nr. 11 din 19 iunie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. V alin. (3)
Modificată: O.U.G. nr.52/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si abrogarea unor prevederi din acte normative în domeniul achizitiilor publice si achizitiilor sectoriale
- abrogă art. I pct. 5, 6, 7, 12, 21 (4), (7), (11), (12), (13) si art. II pct. 10, 18 (4), (7), (11), (12), (13)


Joi, 20 iunie 2024, 15:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.