LEGE nr.278 din 24 octombrie 2013
privind emisiile industriale

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.278 din 24 octombrie 2013
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 237/2013
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I
Publicare: M.Of. nr. 671/1 noi. 2013
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.128/2002 privind incinerarea deșeurilor
- la 1 dec. 2013
  H.G. nr.699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații
- la 1 dec. 2013
  H.G. nr.1.902/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații
- la 1 dec. 2013
  O. nr.751/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind gestionarea deșeurilor din industria dioxidului de titan
- la 1 dec. 2013
  H.G. nr.268/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor
- la 1 dec. 2013
  O.U.G. nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
- la 1 dec. 2013
  L. nr.84/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
- la 1 dec. 2013
  H.G. nr.1.339/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații
- la 1 dec. 2013
  H.G. nr.371/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații
- la 1 dec. 2013
  O.U.G. nr.40/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
- la 1 dec. 2013
  H.G. nr.427/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor
- la 1 dec. 2013
  H.G. nr.440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalațiile mari de ardere
- la 1 ian. 2016
  L. nr.205/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
- la 1 dec. 2013
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.833/2013 pentru promulgarea Legii privind emisiile industriale
Modificată: O.U.G. nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
- modifică art. 3 lit. rr), art.7 lit. c), art. 12 alin. (1) lit. e) și h), art. 13, art. 14 alin. (6), art. 15 alin. (5) și alin. (6) partea introductivă, art. 21 alin. (4) lit.a), art. 22 alin. (1), (3) și (6), art. 23 alin. (4) lit.d) și alin. (13), art. 24 alin. (6), art. 30 alin.(4), (5), (7), (12) și (13), art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (5), art. 33 alin. (1) partea introductivă și alin. (4), art. 52 alin. (7), art. 53 alin. (1), art. 64 alin. (2), anexa nr.1, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 7; completează anexa nr. 1
  L. nr.144/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
  L. nr.141/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
- modifică art. 73 la data de 8 iunie 2023; introduce art. 731-733


Vineri, 12 iulie 2024, 21:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.