LEGEA nr.1 din 5 ianuarie 2011
educației naționale
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.1 din 5 ianuarie 2011
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 587/2010
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 30 zile de la publicare
Publicare: M.Of. nr. 18/10 ian. 2011
Functie activa:
Abrogă: L. nr.84/1995 Legea învățământului
- la data de 9 feb. 2011
totodata, abrogă:
L. nr.131/1995 pentru modificarea și completarea Legii invatamantului nr.84/1995
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.36/1997 pentru modificarea și completarea Legii invatamantului nr.84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.151/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1997 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.130/2000 privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.98/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2000 privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.713/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.184/2001 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.520/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.268/2003 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.68/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.607/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.34/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.354/2004 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.366/2005 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.291/2006 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.316/2006 pentru completarea art. 5 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, și a art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări care studiază pe cont propriu în România
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.428/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 176 din Legea învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.480/2006 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.160/2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.253/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 158 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.128/2007 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.365/2007 pentru modificarea art. 174 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.2/2008 privind modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.32/2008 pentru completarea art. 10 din Legea învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.33/2008 pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.107/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.143/2008 pentru completarea art. 174 din Legea învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.144/2008 pentru completarea art. 7 din Legea învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.296/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.191/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.182/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.250/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.387/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
totodata, abrogă:
L. nr.195/1999 pentru modificarea art. 5 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.71/2001 privind modificarea anexei nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.662/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.735/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2001 privind modificarea anexei nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.83/2002 pentru modificarea alin.(2) al art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.417/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.349/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.195/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.223/2005 pentru modificarea și completarea alin. (3) al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.215/2006 pentru modificarea art. 5 și 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.481/2006 pentru completarea art. 129 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.108/2007 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.148/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.149/2007 pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.150/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.12/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.88/2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
O.U.G. nr.167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităților didactice și de cercetare din învățământul universitar de masterat și din învățământul universitar de doctorat
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.33/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- la data de 9 feb. 2011
L. nr.119/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităților didactice și de cercetare din învățământul universitar de masterat și din învățământul universitar de doctorat
- la data de 9 feb. 2011
  O.G. nr.10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate
- la data de 9 feb. 2011
Modifică: O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației (abrogata prin L. nr.198/2023)
- abrogă art. 14 alin. (2)
Trimitere la: L. nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  L. nr.324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  L. nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (abrogata prin L. nr.183/2024)
  O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației (abrogata prin L. nr.198/2023)
  L. nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației (abrogata prin L. nr.198/2023)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.3/2011 pentru promulgarea Legii educației naționale
Modificată: L. nr.166/2011 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 247 lit. f), art. 250 lit. h); introduce lit. d1) la art. 247
  L. nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- prorogă termenul de la art. 361 alin. (3) lit. g) până la 1 ianuarie 2013; până la 31 dec. 2012 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6); până la începutul anului școlar 2012-2013 nu se acordă finanțarea de bază prevăzută la art. 101 alin. (2)
  O.U.G. nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- modifică art. 252 alin. (1) și (2), art. 253, art. 254 alin. (11), (13), (16), (17) și (19); introduce alin. (3) la art. 63, alin. (41) la art. 158, alin. (5) la art. 160, alin. (11) la art. 162, alin. (91) la art. 193, alin. (11) la art. 193, alin. (5) și (6) la art. 252, art. 2541, alin. (9) la art. 255, alin. (41) la art. 285, alin. (6) la art. 289
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 112 alin. (6), art. 120 alin. (2); introduce alin. (7) și (8) la art. 112; abrogă art. 201 alin. (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- prorogă termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. g) până la data de 1 ianuarie 2014
  O.U.G. nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
- modifică art. 66, art. 85 alin. (2), art. 104 alin. (2), art. 105 alin. (2) partea introductivă, art. 111 alin. (6), art. 167 alin. (2), art. 172 alin. (1) lit. a), art. 236 alin. (2), art. 284 alin. (2), art. 288 alin. (1), anexa; introduce alin. (31) la art. 211, lit. b1) la art. 247, lit. c1) la art. 247, alin. (6) și (7) la art. 284, alin. (7) la art. 289; abrogă art. 172 alin. (4), art. 215, art. 289 alin. (2) și (4), art. 301 alin. (5) lit. b); prorogă prevederile art. 9 alin. (2), art. 101 alin. (2), art. 27 alin. (6) și art. 361 alin. (3) lit. e) până la data de 31 decembrie 2013
  O.U.G. nr.14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- modifică art. 263 alin. (10), anexa; introduce alin. (101) la art. 263
  L. nr.62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 96 alin. (3)
  L. nr.206/2013 pentru completarea art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- introduce alin. (61) la art. 112
  D.C.C. nr.397/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. (7) și art. 289 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- suspendă, pe o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 284 alin. (7) și art. 289 alin. (7); termenul se împlinește la 13 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.397/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. (7) și art. 289 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- art. 284 alin. (7) și art. 289 alin. (7)
Modificată: O.U.G. nr.117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului
- modifică art. 16 alin. (1) și (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 31 alin. (3), art. 32 alin. (3), art. 33 alin. (5) și (6), art. 63 alin. (1) lit. c), d), e) și f), art. 74 alin. (5), art. 75 alin. (2), art. 76 alin. (2) lit. b), art. 76 alin. (4), art. 84 alin. (1) și (2), art. 85 alin. (2), art. 102 alin. (2), art. 105 alin. (1), art. 111 alin. (4), art. 136 alin. (1), art. 160 alin. (1), (2) și (3), art. 193 alin. (7) și (9), art. 197 lit. b), art. 205 alin. (2), art. 206 alin. (2), art. 221 alin. (2), art. 253, art. 285 alin. (4), art. 296 alin. (2), art. 361 alin. (3) lit. b), c) și d); introduce alin. (91) - (93) la art. 44, alin. (31) la art. 71, alin. (51) - (54) la art. 104, lit. l) la art. 105 alin. (2), alin. (7) la art. 112, alin. (7) la art. 284, alin. (7) la art. 289, alin. (31) la art. 301; abrogă art. 30 alin. (3), art. 125 alin.(1) lit. b), art. 132 alin. (5), art. 160 alin. (4), art. 193 alin. (10)
  L. nr.1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 105 alin. (2) lit. f)
  D.C.C. nr.106/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) și b) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 253 alin. (1) lit. a) și b)(termenul se împlinește la 18 mai 2014) după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.106/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) și b) din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 253 alin. (1) lit. a) și b)
Modificată: O.U.G. nr.16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- modifică art. 253; introduce pct. 60 la anexă
  O.U.G. nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 23 alin. (1) lit. c) pct. (ii), art. 30 alin. (2), art. 44 alin. (7), art. 44 alin. (8), art. 57 alin. (4), art. 88, art. 89, art. 90 alin. (2), art. 92 alin. (1), art. 94 alin. (2) lit. f), art. 95 alin. (1) lit. m), art. 96 alin. (2), art. 96 alin. (3) și (4), art. 96 alin. (8), art. 101 alin. (2), art. 106, art. 112 alin. (4), art. 112 alin. (6), art. 114, art. 122 alin. (3), art. 129 alin. (1), art. 140 alin. (4), art. 173 alin. (1) și (2), art. 211 alin. (6), art. 213 alin. (4) și (7), art. 214 alin. (2), art. 227 alin. (1) lit. a), art. 227 alin. (3), art. 236 alin. (1) lit. b) și c), art. 236 alin. (2), art. 238 alin. (1), art. 238 alin. (6) și (7), art. 239 alin. (1), (2) și (5), art. 240 alin. (1), art. 247 lit. b), c), d), f) și k), art. 248 alin. (1), art. 248 alin. (6), art. 254 alin. (3), (4) și (5), art. 254 alin. (8) lit. a), art. 254 alin. (9), art. 254 alin. (10), art. 254 alin. (11), (13), (14), (15), (16), (18) și (19), art. 257 alin. (2) și (3), art. 258 alin. (1), (3), (4), (5) și (7), art. 262 alin. (3) lit. a), b), d), e) și f), art. 262 alin. (4), art. 284 alin. (2), art. 284 alin. (6), art. 289 alin. (6), art. 291, art. 303 alin. (4), art. 342 alin. (4), anexa; introduce alin. (21) la art. 9, alin. (31) și (32) la art. 44, alin.(71) și (72) la art. 44, alin. (51) la art. 78, alin. (12) la art. 78, alin. (3) la art. 90, alin. (21) și (22) la art. 92, alin. (2) la art. 93, lit. x) și y) la art. 94 alin. (2), alin. (21) la art. 96, alin. (41) și (42) la art. 96, lit. i) la art. 111 alin. (1), alin. (21) la art. 111, alin. (41) la art. 112, alin. (4) la art. 119, alin. (4) la art. 122, alin. (6) și (7) la art. 138, alin. (41) și (42) la art. 140, alin. (61) - (63) la art. 142, alin. (71) - (73) la art. 142, alin. (11) la art. 164, lit. c) la art. 171, alin. (51) la art. 173, alin. (7) la art. 173, alin. (21) și (22) la art. 207, alin. (4) și (5) la art. 227, alin. (11) - (13) la art. 238, alin. (11) la art. 248, alin. (7) la art. 252, alin. (8) la art. 254, alin. (91) - (94) la art. 254, alin. (101) la art. 254, alin. (191) la art. 254, alin. (8) la art. 258, lit. d) la art. 262 alin. (1), alin. (5) și (6) la art. 262, alin. (21) la art. 284 , alin. (8) la art. 284, alin. (17) și (18) la art. 304, alin. (5) la art. 342, alin. (2) și (3) la art. 352; abrogă art. 96 alin. (7) lit. e), art. 247 lit. b1) și c1), art. 248 alin. (3)
  D.C.C. nr.669/2014 DECIZIA nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea învățământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și a dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- suspendă pentru 45 zile dispozițiile art. 18 alin. (2) teza întâi (termenul se împlinește la 8 martie 2015) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.669/2014 DECIZIA nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea învățământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și a dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 18 alin. (2) teza întâti
Modificată: O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- prevederile art. 9 alin. (2) , art. 101 alin. (2) și ale art. 361 alin. (3) lit. e) și lit. g) se prorogă până la 31 decembrie 2016; cupoanele prevăzute la art. 27 alin. (6) nu se acordă până la 31 decembrie 2016
  O.U.G. nr.94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- modifică art. 24 alin. (3), art. 31 alin. (7), art. 33 alin. (6), art. 76 alin. (1), art. 76 alin. (2), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 223 alin. (12), art. 300 alin. (4); introduce alin. (4) la art. 25, alin. (51 )-(56) la art. 33, alin. (71 ) la art. 33, alin. (71 ) și (72 ) la art. 168, alin. (31 ) la art. 217, alin. (41 ) la art. 300, alin. (7) la art. 362; abrogă art. 24 alin. (2), art. 33 alin. (8) și (9)
  L. nr.95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 96 alin. (2) lit. d)
  L. nr.118/2015 privind modificarea art. 151 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.199/2023)
- modifică art. 151
  L. nr.153/2015 pentru modificarea art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 18 alin. (2)
  O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
- introduce alin.( 11) la art. 286, alin. (8) la art. 362
  L. nr.6/2016 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- introduce alin. (11) și (12) la art. 12, secțiunea a 121-a cu art. 471- 477 la titlul II capitolul II
  O.U.G. nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.199/2023)
- introduce art. 1461; abrogă art. 324 lit. c) și d)
  L. nr.118/2016 pentru completarea art. 31 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- introduce alin.(21) la art. 31
  L. nr.140/2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 277
  L. nr.141/2016 pentru modificarea și completarea art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 63 alin. (3); introduce alin. (31) la art. 63
  O.U.G. nr.69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
- introduce alin. (31) și (33) la art. 84
  O.U.G. nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- modifică art. 25 alin. (4), art. 32 alin. (5), art. 33 alin. (2), (5), (7) și (71), art. 33 alin. (6); introduce alin. (9) la art. 12, alin. (11) la art. 19, alin. (5) și (6) la art. 25, alin. (61) la art. 33, art. 331, 332, lit. e1)-e3) la art. 63 alin. (1), alin. (51) și (52) la art. 65, alin. (6) la art. 68, alin. (5)-(7) la art. 76, alin. (4) la art. 90, lit. a1), b1) și c1) la art. 96 alin. (2), art. 961, art. 962, alin. (3) la art. 102, alin. (21), (31) și (192) la art. 254, alin. (21) la art. 257 și lit. h) la art. 361 alin. (3); abrogă art. 33 alin. (51)-(56)
  O.U.G. nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
- modifică art. 49 alin. (1), (2) și (4), art. 150 alin. (1) și (6), art. 166 alin. (2), art. 219 alin. (1) lit. a), art. 221 alin. (2), art. 241 alin. (4), art. 242 alin. (7), art. 254 alin. (14), art. 257 alin. (2), art. 258 alin. (1) și (3) , art. 301 alin. (5), art 340 alin. (2), art. 361 alin. (3) lit. b)-d) și art. 361 alin. (5); introduce alin. (7) la art. 150, alin. (11) la art. 192, alin. (6) la art. 294 și art. 3401; abrogă art. 241 alin. (5)
  O.U.G. nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- Termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) și g) se prorogă până la data de 1 martie 2017.
  O.U.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (21) la art. 205 și alin. (91) și (92) la art. 223
  O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- prorogă termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) și g) până la data de 1 ianuarie 2018
  L. nr.11/2017 pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 262 alin. (4)
  L. nr.56/2017 pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.199/2023)
- introduce lit.b1) la art. 352 alin.(1)
  L. nr.70/2017 pentru modificarea și completarea art. 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.199/2023)
- introduce alin. (61) - (65) la art. 174; abrogă art. 174 alin. (6)
  L. nr.90/2017 pentru completarea art. 12 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- introduce alin. (81) la art. 12
  L. nr.137/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative
modifică art. 223 alin. (91)
  L. nr.188/2017 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- introduce alin.(41) la art. 61, alin.(21) la art. 119, alin.(61) la art.222, lit. a1) la art. 231
  L. nr.197/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum si pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvemufui nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
- introduce alin. (31)-(34) la art. 84
  L. nr.211/2017 pentru modificarea și completarea art. 111 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 111 alin. (5); introduce alin. (5 1) la art. 111
  O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- prorogă până la data de 31 decembrie 2018 termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) și g)
  L. nr.71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. (1) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 84 alin. (1) și (4)
  L. nr.82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- modifică art. 19 alin. (11), art. 25 alin. (4), (5) și (6), art. 32 alin. (5), art. 33 alin. (2), (5), (6) și (71), art. 331, art. 332 alin. (2) și (3), art. 63 alin. (1) lit. e1) și e_3), art. 65 alin. (51), art. 68 alin. (6), art. 76 alin. (5), art. 102 alin. (3) lit. a), art. 254 alin. (21); introduce lit. e) la art. 96 alin. (2); abrogă art. 33 alin. (61), art. 76 alin. (6) și (7), art. 90 alin. (4), art. 96 alin. (2) lit. a1), b1) și c1), art. 961, art. 962, art. 254 alin. (31) și (192), art. 257 alin. (21), art. 361 alin. (3) lit. h)
  D.C.C. nr.307/2018 DECIZIA nr. 307 din 8 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) și art. 109 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și ale art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile art. 37 alin. (3) (termenul se împlinește la 23 august 2018) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.307/2018 DECIZIA nr. 307 din 8 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) și art. 109 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și ale art. 37 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011
art. 37 alin. (3)
Modificată: O.U.G. nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- modifică art. 9 alin. (2), art. 19 alin. (3), art. 61 alin. (1) și alin. (41), art. 95 alin. (1) lit. o), art. 131 alin. (1), art. 193 alin. (5), art. 224 și pct. 4 din anexă; introduce alin. (3) - (7) la art. 22, art. 221 - 224, alin. (21) la art. 61, alin. (11) și (12) la art. 129, art. 1311 și pct. 511 la anexă; abrogă art. 95 alin. (1) lit. j) și pct. 52 din anexă
  L. nr.201/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
- modifică art. 9 alin. (2), (4) si (5), art. 27 alin. (1), (3) si (4), art. 45 alin. (17), art. 101 alin. (2), art. 104 alin. (2),(3),(4) si (52); introduce alin. (41) la art. 27, alin. (21) si alin. (7) la art. 104
  O.G. nr.9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
- modifică art. 9 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 99 alin. (1), art. 101 alin. (2), art. 158 alin. (4) si (41), art. 201 alin. (1) si (5), art. 207 alin. (2) lit. a), art. 263 alin. (10) si art. 361 alin. (3) lit. c); introduce alin. (22) la art. 9, alin. (31) la art. 19, alin. (21) la art. 27, alin. (10) la art. 96, alin. (10) la art. 99, alin. (42) si (43) la art. 158, alin. (11) la art. 201, lit. e1) la art. 216 alin. (2), alin. (71) la art. 263, alin. (51) la art. 294 si art. 2941
  O.U.G. nr.87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- introduce alin. (61) la art. 263; abrogă art. 263 alin. (71)
  O.U.G. nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- prorogă termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) până la data de 31 decembrie 2020.
  L. nr.289/2018 pentru modificarea art. 11 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- modifică art. 11
  L. nr.19/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
-introduce alin. (10) la art. 168
odata cu:
O.U.G. nr.87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- introduce un nou pct înaintea pct. 1 de la art. I
  L. nr.38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 25 alin. (3) si art. 82 alin. (1); introduce alin. (61) la art. 65 si alin. (11) si (12) la art. 82
  L. nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- modifică art. 63 alin. (2), art. 94 alin. (2) lit. v) si art. 216 alin. (2) lit. j); introduce alin. (21)-(23) la art. 63
  L. nr.56/2019 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 16 alin. (1) si (2) si art. 24 alin. (1)
  L. nr.57/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- introduce art. 311, art. 312, alin. (21) la art. 45 si pct. 291 la anexă
  O.U.G. nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- introduce art. 93 1, alin. (9) si (10) la art. 112, art. 2261; abrogă art. 253; prorogă termenul prevăzut la art. 9 alin. (22) până la începutul anului școlar 2021-2022
  L. nr.87/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- modifică art. 263 alin. (10)
  L. nr.102/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 99 alin. (1); introduce alin. (31) - (33) la art. 99
  L. nr.103/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- modifică art. 105 alin. (2) lit. e) si h); introduce alin. (4) la art. 105 si alin. (21) la art. 123
  L. nr.104/2019 pentru modificarea și completarea art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.199/2023)
- modifică art. 223 alin. (2) si alin. (7) lit.b); introduce lit. d) la art. 223 alin. (6) si alin. (14) - (16) la art. 223
  L. nr.112/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- modifică art. unic pct. 1 din O.U.G. nr. 16/2014
  L. nr.114/2019 pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 262 alin. (4)
  L. nr.139/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.199/2023)
- modifică art. 1461; introduce art. 1462
Vezi si: D.C.C. nr.657/2019 DECIZIA nr. 657 din 17 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "pe bază de abonament", cuprinsă în art. 84 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
- sintagma ”pe bază de abonament”, cuprinsă în art. 84 alin.(3)
Modificată: O.U.G. nr.68/2019 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- introduce art. 991
  L. nr.221/2019 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
- modifică art. 66 alin. (1), art. 205 alin. (5); introduce alin. (11) la art. 7, alin. (4) la art. 16 si art. 561; completează anexa
  O.U.G. nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene
- prorogă termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. b), c) si d)
  L. nr.260/2019 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 234 alin. (4) si art. 280 alin. (1), (3), (4), (5), (7) si (8); introduce alin. (41) si (42) la art. 234 si alin. (31) la art. 280
  O.U.G. nr.84/2019 Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 201 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.199/2023)
- introduce alin. (12) la art. 201
  O.U.G. nr.3/2020 Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 284 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- introduce alin. (11) - (14) la art. 284
  O.U.G. nr.15/2020 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 84 alin. (3) si (31); abrogă art. 84 alin. (32), (33) si (34)
  L. nr.37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- introduce alin. (21) la art. 94
  O.U.G. nr.70/2020 Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
- modifică art. 84 alin. (1), alin. (3) si alin. (31), art. 105 alin. (2) lit. e); introduce alin. (35) la art. 84, lit. e1) la art. 105 alin. (2), alin. (7) la art. 111; abrogă art. 84 alin. (2)
  O.U.G. nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- modifică art. 34, art. 36, art. 150 alin. (2), art. 177 alin. (3), art. 208 alin. (1), art. 285 alin. (5), art. 291 alin. (2), art. 331 alin. (1); introduce alin. (81) la art. 44, alin. (74) la art. 142, art. 1761, alin. (5) - (7) la art. 177, alin. (21) la art. 199, lit. n) la art. 249, alin. (42) la art. 285, alin.(101) la art. 287
  L. nr.80/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.199/2023)
- modifică art. 131 alin. (1), art. 286 alin. (1) si art. 287 alin. (9); introduce lit. k) la art. 287 alin. (2)
  L. nr.83/2020 pentru modificarea art. 260 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 260 alin. (1) lit. d)
  L. nr.103/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
- suspendă aplicabilitatea art. 5 alin. (2) până la 1 sept. 2020
  L. nr.109/2020 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- introduce alin. (21) la art. 70, lit. z) la art. 94 alin. (2)
  L. nr.133/2020 pentru completarea art. 83 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- introduce alin. (11) la art. 83
  O.U.G. nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- modifică art. 172 alin. (1) lit. a); introduce alin. (4) la art. 66, alin. (11) la art. 241, alin. (41) la art. 242, alin. (51) la art. 242, alin. (61) la art. 242, alin. (71) la art. 242
dispune republicarea
  L. nr.184/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- modifică art. 234 alin. (3); introduce art. 2931
  L. nr.185/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 63 alin. (1) lit. c), d), e) si e1), art. 63 alin. (2) lit. b), art. 63 alin. (3) si (31), art. 262 alin. (1) lit. a) si b), art. 262 partea introductivă a alin. (3) si alin. (4) si art. 263 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 23, lit. d1) la art. 63 alin. (1), alin. (4) la art. 63, lit. e) la art. 262 alin. (1), alin. (41) la art. 262 si alin. (7) la art. 262
  L. nr.186/2020 pentru modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 58 alin. (1) si (4); introduce alin. (5) - (10) la art.58
  L. nr.187/2020 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- introduce art. 251 si alin. (7) si (8) la art. 140
  L. nr.226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 84 alin. (1); introduce alin. (11)-(13) la art. 84 si lit. e) la art. 104 alin. (2); abrogă art. 84 alin. (3), (31) si (35) si art. 105 alin. (2) lit. e) si e1)
  O.U.G. nr.226/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- modifică art. 27 alin. (6); termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) se prorogă până la data de 31 decembrie 2021
  O.U.G. nr.6/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 58 alin. (41), alin. (91) si (92); introduce alin. (11) si (12), alin. (42), alin. (81) si alin. (11) la art. 58
  O.U.G. nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 123 alin. (21), art. 205 alin. (2), art. 269; abrogă art. 205 alin. (21)
  O.U.G. nr.22/2021 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- modifică art. 9 alin. (2), art. 158 alin. (2), (4), (41), (43) si (5), art. 223 alin. (8) si (14); introduce alin. 3) la art. 115, , alin. (4) la art. 116, alin. (41) la art. 132, alin. (6) la art. 137, alin. (11) la art. 138, alin. (4) s (5) la art. 147, alin. (12) la art. 192, alin. (21) la art. 223, lit. e) la art. 223 alin. (6), alin. (17) la art. 223, lit. j1) la art. 287 alin. (2)
  L. nr.93/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.199/2023)
- modifică art. 201 alin. (12); introduce alin. (13) - (15) la art. 201
  O.U.G. nr.41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 257 alin. (1), art. 260 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 257, alin. (11) la art. 260, alin. (21) la art. 261, art. 2611; abrogă art. 246 alin. (3)
  O.U.G. nr.50/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
- modifică art. 84 alin. (13); introduce alin. (14) - (19) la art. 84; abrogă art. 104 alin. (2) lit. e)
  O.U.G. nr.100/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si abrogarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale
- modifică art. 27 alin. (3); introduce alin. (11)-(15) la art. 27 si alin. (12) si (13) la art. 248
  L. nr.249/2021 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- introduce alin. (110) la art. 84
  L. nr.271/2021 pentru modificarea și completarea art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 112 alin. (6); introduce alin. (62) si (63) la art. 112
  L. nr.273/2021 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- modifică art. 68 alin. (1) lit. f) si art. 344 alin. (1) lit. c) pct. (iv)
Referită de: Decizie nr.80/2021 DECIZIA nr. 80 din 22 noiembrie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 96 alin. (2)
Modificată: L. nr.276/2021 privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului
- introduce art. 181
  O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 8 (referitor la aplicarea prevederilor acestuia începând cu anul 2023) si art. 27 alin. (6) (referitor la cupoanele sociale - acestea nu se acordă până la data de 31 decembrie 2022); prorogă termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) până la data de 31 decembrie 2022
  L. nr.307/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
- aprobă O.U.G. nr. 96/2016
  L. nr.308/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 79/2019
  L. nr.321/2021 pentru completarea art. 249 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- introduce lit. o) la art. 249
  L. nr.323/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 6/2021 si modifică art. 58 alin. (1), alin. (4), alin. (5) - (8), alin. (81), alin. (9); introduce alin. (93) - (94) la art. 58
  L. nr.9/2022 pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.199/2023)
- modifică art. 202 alin. (1) lit. b)
  L. nr.14/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 68 alin. (1) lit. e); introduce alin. (62) la art. 65
  L. nr.15/2022 pentru respingerea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- respinge O.U.G. nr. 171/2020
  L. nr.17/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 100/2021 si modifică art. 23 alin. (1) lit. a), art. 27 alin. (11) - (13), art. 27 alin. (3), art. 63 alin. (1) lit. a), art. 248 alin. (12) - (13); introduce alin. (16) la art. 27; abrogă art. 27 alin. (14) si (15)
  L. nr.115/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2021 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- aprobă O.U.G. nr. 41/2021
  L. nr.127/2022 pentru modificarea art. 12 alin. (81) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- modifică art. 12 alin. (81)
  O.U.G. nr.69/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si prorogarea unor termene
- modifică art. 139 alin. (1) lit. a) si art. 150 alin. (2); introduce alin. (41) la art. 57, alin. (32) si (33) la art. 63, alin. (13) la art. 82, lit. j) la art. 111 alin. (1), alin. (22) la art. 111, alin. (2) - (4) la art. 139 si alin. (6) - (8) la art. 201; completează anexa
Vezi si: D.C.C. nr.364/2022 DECIZIA nr. 364 din 8 iunie 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 170 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
- dispozitiile art. 170 alin. (1) lit. b) sunt constitutionale în măsura în care se referă la retragerea titlului de doctor care nu a intrat în circuitul civil si nu a produs efecte juridice
Modificată: L. nr.255/2022 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 116 alin. (3), art. 214 alin. (1), art. 306 alin. (2); introduce lit. d) la art. 207 alin. (2), alin. (111) la art. 213
  O.U.G. nr.128/2022 Ordonanță de urgență pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 129 alin. (1); introduce alin. (17) si (18) la art. 27, alin. (5) si (6) la art. 116, alin. (21) - (25) la art. 129, alin. (21), (22) si (41) la art. 137 si alin. (2) la art. 141
  L. nr.274/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.297/2022 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 42 alin. (3) lit. a) si alin. (4), art. 43 alin. (3); introduce alin. (41) la art. 42, art. 2542
  O.U.G. nr.159/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea art. 84 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.198/2023)
- modifică art. 84 alin. (13), (14), (17) si (18); introduce alin. (111) si (112) la art. 84; abrogă art. 84 alin. (15) si (16)
  L. nr.356/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 69/2022
  L. nr.364/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2022 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (abrogata succesiv prin L. nr.198/2023, L. nr.199/2023)
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 128/2022 si modifică art. 27 alin. (13), art. 96 alin. (2) lit. e), art. 129 alin. (1) si art. 129 alin. (22); introduce alin. (31) la art. 90 si art. 963; abrogă art. 27 alin. (4) si (41)
  D.C.C. nr.16/2023 DECIZIA nr. 16 din 31 ianuarie 2023 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2021 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
- admite exceptia de neconstitutionalitate si suspendă O.U.G. nr. 50/2021
  O.U.G. nr.13/2023 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 205 alin. (10) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si prorogarea unor termene
- modifică art. 205 alin. (10); prorogă termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. b) până la absolvirea clasei a VIII-a de către generatia de elevi care începe clasa a V-a în anul scolar 2023—2024 si termenul prevăzut la lit. d) până la absolvirea clasei a VIII-a de către generatia de elevi care începe clasa a V-a în anul scolar 2023- 2024.
  L. nr.106/2023 pentru abrogarea art. 294 alin. (51) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 (abrogata prin L. nr.199/2023)
- abrogă art. 294 alin. (51 )
  L. nr.184/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2023 pentru modificarea art. 205 alin. (10) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 13/2023
  L. nr.198/2023 Legea învătământului preuniversitar
- abrogă titlul I, titlul II si titlul IV capitolul 1, cu exceptia dispozitiilor art. 361 alin. (3) lit. b)- d), la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.199/2023 Legea învătământului superior
- abrogă titlul I, titlul III, titlul IV cap. II, titlul V, art. 360 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din titlul VI si titlul VII - la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.178/2024 pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2021 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei
- respinge O.U.G. nr. 22/2021


Sâmbătă, 22 iunie 2024, 02:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.