LEGE nr.107 din 25 septembrie 1996
Legea apelor
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.107 din 25 septembrie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 244/8 oct. 1996 text
Functie activa:
Abrogă: D. nr.974/1968 privind extragerea mineralelor pentru construcții
  L. nr.8/1974 Legea apelor
  H.C.M. nr.1.397/1975 privind repartizarea bazinelor piscicole proprietate de stat între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții
  D. nr.155/1975 privind organizarea apărării împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase
  D. nr.414/1979 pentru stabilirea valorilor limita admisibile ale principalelor substanțe poluante din apele uzate înainte de evacuarea acestora
  D. nr.230/1981 privind stabilirea zonelor de protecție în jurul platformelor de observatii meteorologice
  L. nr.5/1989 privind gospodarirea rationala, protecția și asigurarea calității apelor
  H.G. nr.138/1994 privind stabilirea și sanctionarea contraventiilor in domeniul apelor
Modifică: L. nr.12/1974 privind piscicultura și pescuitul (abrogata prin L. nr.192/2001)
abrogă art.8, art.24, art.25, art.34
  L. nr.13/1974 Legea drumurilor (abrogata prin O.G. nr.43/1997)
abrogă art.44
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.483/1996 pentru promulgarea Legii apelor
Modificată: H.G. nr.83/1997 privind actualizarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute in Legea apelor nr.107/1996 (abrogat prin H.G. nr.948/1999)
modifică art. 88 alin. (1)
  H.G. nr.948/1999 privind actualizarea limitelor amenzilor contravenționale prevăzute în Legea apelor nr.107/1996
modifică art. 88 alin. (1)
  L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
abrogă sintagma "aflate în afara cursurilor de apă" din art. 3 alin. (5), sintagma "sau amenajate" din art. 5 alin. (3) și sintagma "piscicultură, pescuit" din art. 33 alin. (1)
  O.U.G. nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
modifică art. 81 alin. (3), art. 84 alin. (3)
  L. nr.404/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
aprobă O.U.G. nr.107/2002 si modifică art. 81 alin. (3)
  L. nr.310/2004 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
modifică art.1 alin. (2),art. 2 lit. f), art.3 alin. (1), art.4 alin. (1),art.5 alin. (1), (2) si (5), art.6 alin. (1), art.7 alin. (2) si (3), art.9 alin. (3) si (4), art.11 alin. (2), art.12, art.13, art.14 alin. (2) - (4), art.15 alin. (2) si (3), art.16 alin. (1) lit. d), f),g) si h), art.17 lit. d), art. 19 alin. (2), art.20 alin. (2), art.23 alin. (1), (2), (4), (5), (7) si (8), art.24 alin. (1), art.27, art.33 alin. (3) si (4), art.33 alin. (6), art.34 alin. (3), (4) si (6), art.35 alin. (5) si (6), art. 37 alin. (3), art.38, titlul sectiunii a 3-a de la cap. III, art.43 alin. (1), (2) si (3), art.44, art.45 alin. (1) si (3), art.46, art.47 alin. (1), art.47 alin. (2) lit. a), b), e) si i), art.47 alin. (6), art.47 alin. (7) lit. a) si c), art.47 alin. (9), art.49 alin. (1), art.50 alin. (1), art.51 alin. (2), art.52, art.53 alin. (4), art.54 alin. (1) lit.g), art.58 alin. (1) lit.d), art.62 alin. (3), art.63 alin. (1), (2) si (4), art.64, art.65, art.67 alin. (3), art.68 alin. (2), art.69, art.71 alin. (2), art.74 alin. (5), art.77 alin. (2), art.80 alin. (2), art.81 alin. (1), (3),(4) si (5), art.82 alin. (2), art.85, art.88, art.90, art.91, art.92, art.93, art.94, art.95, art.107 alin. (1) si (3), art.110; introduce alin. (11) si (6) la art.1, lit. i) - o) la art.2, art.21 - 28, art.51, alin. (3) - (6) la art.6, art.61, alin. (4) la art. 7, alin.(6) si (7) la art.10, alin. (31) la art.15, lit. a1) si a2) la art.17, alin. (3) - (6) la art. 20, alin. (9) la art.23, alin. (3) la art.24, alin. (4) la art. 26, alin. (11) - (15) la art. 35, alin. (3) la art. 36, alin. (4) la art. 37, alin. (11) - (19) la art. 43, lit. j) la art. 47 alin. (7), lit. l) - n) la art. 48 alin. (1), alin. (4) la art.49, alin. (11) la art.50, alin. (11) la art. 51, lit. h) la art. 54 alin. (1), alin. (6) la art. 55, lit. f) la art.56 alin. (1), alin. (51) la art. 77, alin. (11) - (13) la art. 80, alin. (31) la art. 81, alin. (4) la art.82, art.851 - 853, art.1111 - 1114; abrogă art. 33 alin. (5), art.47 alin. (7) lit.d), art.50 alin. (5), art.54 alin. (1) lit. b), art.61, art.80 alin. (3) si (4), art.83, art.84, art. 96 - 105, art.112; sintagmele: Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Regia Autonoma "Apele Române", Ministerul Transporturilor, Ministerul Turismului, Ministerul Sanatatii se vor înlocui cu sintagmele: autoritatea publica centrala din domeniul apelor, Administratia Nationala "Apele Române", autoritatea publica centrala din domeniul transporturilor, autoritatea publica centrala din domeniul turismului, respectiv autoritatea publica centrala din domeniul sanatatii.
dispune republicarea
  L. nr.112/2006 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996

dispune republicarea
  O.U.G. nr.12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului
- introduce art.441-443, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art.1114
dispune republicarea
  O.U.G. nr.130/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
- abrogă art. 92 alin. (2) lit. b) și c)
  O.U.G. nr.3/2010 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
- modifică art. 2 lit. c), art.21 alin. (1) partea introductivă și lit. a), b), e) și f), art. 22 alin. (3), art. 23 lit. a), art. 24, art. 25, art. 27 alin. (2), art. 28, art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 51, art. 6 alin. (1), (3), (4), (5) și (6), art. 61 alin. (2), art. 7 alin. (2) și (4), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (2), (3), (5) și (6), art. 29 alin. (1), art. 33 alin. (2) și (7), art. 34 alin. (2) și (4), art. 35 alin. (12), (14), (5) și (6), art. 40 alin. (1) partea introductivă și lit. b) și c), art. 42 alin. (2), art. 43 alin. (1), (11), (14)-(19) și (2), art. 442 alin. (2) lit. f), art. 45 alin. (1), art. 47 alin. (2) partea introductivă și lit. a)-g), art. 47 alin. (4), alin. (7) lit. a), b), f), g) și j), alin. (8) lit. a), b) și e), alin. (9), art. 48 alin. (1) lit. f), g), i) și l), art. 54 alin. (1) lit. g), art. 60, art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (1), (2) și (4), art. 68 alin. (3), art. 74 alin. (1), art. 75 alin. (1) și (3), art. 78 alin. (2), art. 81 alin. (3), art. 82 alin. (1), art. 85, art. 87 pct. 1), 5), 6) și 31), art. 88 alin. (1) și (5), art. 90 lit. a), mențiunea privind transpunerea normelor comunitare, anexele nr. 1, 11, 12, 13, 14, 3, 4; introduce lit. g1) la art. 2, art. 210-214, alin. (31) la art. 3, alin. (7) la art. 20, alin. (9) la art. 33, alin. (51) și (52) la art. 35, lit. d) la art. 43, lit. k) și l) la art. 47 alin. (7), alin. (31) la art. 49, alin. (21) la art. 53, lit. e) la art. 58 alin. (1), secțiunea 51 cu art. 761-7611 la cap. III, după secț. a 5-a, alin. (32) la art. 81, pct. 62)-64) la art. 87, anexa nr. 7; abrogă art. 62 alin. (4), art. 71 alin. (4); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "obiective de protecție a apelor și a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane", sintagma "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă", sintagma "derivații de debit" cu sintagma "derivații hidrotehnice", sintagma "nisipuri și pietrișuri" cu sintagma "agregate minerale"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
- modifică art. 20 alin. (7); introduce alin. (61) la art. 20
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- abrogă art. 88 alin. (3)-(5)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 88 alin. (1) lit. a), art. 92, art. 93, art. 95; introduce pct. 65) și 66) la art. 87; abrogă art. 94
dispune republicarea
  O.U.G. nr.69/2013 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
- modifică art. 33 alin. (4) și (41), art. 85 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 85
dispune republicarea
  L. nr.153/2014 pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996
- introduce alin. (41) la art. 50
  L. nr.196/2015 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
- modifică art. 21 alin. (1) lit. d), anexa nr. 5; introduce lit. d) la art. 212
  O.U.G. nr.94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
- modifică anexa; introduce alin. (1) la art. 76
  O.U.G. nr.78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
- modifică art. 16 alin. (1) lit.d), art. 29 alin. (1), art. 41 alin. (2), art. 43 alin. (1), (18) și (2), art. 49 alin. (2), art. 53 alin. (4), art. 766 alin. (1), art. 87 pct. 39), 40) și 55), anexa nr. 1, titlul anexei nr. 3, anexa nr. 3; introduce lit. d1) la art. 16 alin. (1), alin. (2) și (3) la art. 27; completează anexa nr. 1.
dispune republicarea
  L. nr.141/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
  L. nr.243/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
- modifică art. 1 alin. (11 ), art. 7 alin. (3) si (4), art. 16 alin. (1) lit. d1 ), art. 26 alin. (1), art. 33 alin. (41 ), art. 35 alin. (51 ) si (52 ), art. 39, art. 48 alin. (2), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (1), (3) si (4), art. 51 alin. (2), art. 52, art. 54 alin. (1) partea introductivă si lit. a) si c), art. 54 alin. (11 ), art. 54 alin. (3), art. 87 pct. 39) si 40), art. 93 alin. (1), art. 93 alin. (2) partea introductivă si lit. a), art. 110 lit. a) si anexa nr. 1; introduce alin. (11 ) la art. 3, lit. d2 ) la art. 16 alin. (1), lit. o) la art. 48 alin. (1), alin. (32 ) la art. 49, alin. (2) la art. 66, alin. (4) si (5) la art. 68, alin. (4) la art. 85, lit. a1 ) la art. 110, lit. p) la art. 110; completează anexa nr. 1; abrogă art. 54 alin. (1) lit. d)-g), art. 54 alin. (2) si art. 110 lit. d)
  L. nr.67/2020 pentru completarea art. 9 din Legea apelor nr. 107/1996
- introduce alin. (5) și (6) la art. 9
  L. nr.122/2020 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
- modifică art. 1 alin. (11), art. 24 lit. b), art. 3 alin. (11) și (31), art. 5 alin. (3), art. 10 alin. (4), art. 16 alin. (1) lit. e), art. 25 alin. (4), art. 27 alin. (1) și (2), art. 32 alin. (4), art. 33 alin. (8), art. 35 alin. (51), art. 35 alin. (7), art. 39, art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (1), art. 47 alin. (2) lit. h), art. 48 alin. (1) lit. l), art. 50 alin. (1), art. 54 alin. (1) lit. a), art. 59 alin. (1) și (2), art. 80 alin. (2), art. 81 alin. (1), (3) și (4), art. 82 alin. (2) și (3), art. 85 alin. (2) partea introductivă și alin. (3), art. 87 pct. 35), art. 88 alin. (1) lit. c), anexa nr. 1; introduce alin. (12) la art. 1, alin. (41) la art. 10, alin. (5) - (7) la art. 25, alin. (4) la art. 27, alin. 10) - (14) la art. 33, alin. (16) la art. 35, alin. (53) - (56) la art. 35, lit. p) la art. 48 alin. (1), art. 591, art. 601, pct. 67) la art. 87, lit. e) la art. 90, lit. c1) și lit. q) la art. 110; abrogă art. 47 alin. (8) lit. d), art. 82 alin. (1); în tot cuprinsul legii, sintagma „cadastrul apelor” se înlocuiește cu sintagma „sistemul informațional specific domeniului gospodăririi apelor”
  L. nr.90/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului
- introduce alin. (6) la art. 92
  L. nr.61/2023 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996
- modifică art. 88 alin. (1) lit. b) si c); introduce pct. 68) - 70) la art. 87
dispune republicarea
  L. nr.75/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul investitiilor publice
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 26/2022
  O.U.G. nr.44/2023 Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finantate din fonduri externe nerambursabile, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 25 alin. (8) si (9)
  O.U.G. nr.52/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul apelor
- modifică art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 16 alin. (1) lit. b), d1) si d2), art. 25 alin. (5), art. 28 alin. (1) lit. b), art. 30, art. 34 alin. (4), art. 36 alin. (1), art. 47 alin. (2) partea introductivă, art. 48 alin. (1) partea introductivă, art. 50 alin. (1), art. 53 alin. (1) si (2), art. 54 alin. (1) lit. h) si alin. (3), art. 55 alin. (1), art. 81 alin. (31) lit. d), art. 81 alin. (4) si art. 88 alin. (1) lit. a); introduce alin. (41) la art. 25, alin. (11)-(13) la art. 33, art. 331, alin. (17) la art. 35, alin. (11) la art. 36, lit. j) la art. 47 alin. (2), alin. (12) la art. 50, alin. (21) la art. 52, lit. e)la art. 81 alin. (31), alin. (33)-(35) la art. 81, alin. (21) la art. 82, lit. e) la art. 852 si art. 854; abrogă art. 48 alin. (1) lit. h), art. 56 alin. (1) lit. f), art. 87 pct. 58, art. 107 si art. 108
dispune republicarea
  L. nr.392/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finantate din fonduri externe nerambursabile, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă .O.U.G. nr. 171/2022
Derogari:
  O. nr.1.141/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.662/2006)
art 37


Vineri, 12 iulie 2024, 12:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.