LEGE nr.115 din 28 iunie 1999
privind responsabilitatea ministerială
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.115 din 28 iunie 1999
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 79/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 300/28 iun. 1999 text
Republicare: M.Of. nr. 334/20 mai. 2002 text
  M.Of. nr. 200/23 mar. 2007
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.211/1999 pentru promulgarea Legii privind responsabilitatea ministerială
Modificată: O.U.G. nr.130/1999 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
  O.U.G. nr.289/2000 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
Vezi și: H.G. nr.2/2001 pentru aprobarea structurii și conținutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului și de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice la expirarea mandatului
Modificată: L. nr.468/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/1999 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
  L. nr.253/2002 pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
Republicare: M.Of. nr. 334/20 mai. 2002 text
Modificată: L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
introduce alin. (11), alin. (12), doua teze la alin. (3) si alin(31) la art. 16
  O.U.G. nr.24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției
modifică art.3, art.8 alin. (2) lit.a), art.13 alin.(3), art.15
dispune republicarea
  O.U.G. nr.3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
- modifică art. 4 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 20, art. 24 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 24; abrogă art. 19
  L. nr.90/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 200/23 mar. 2007
Modificată: D.C.C. nr.665/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art.23 alin.(2) și (3) (termenul se împlinește la 23 septembrie 2007), după care operează prevederile art.147 alin.(1) din Constituție.
Vezi si: D.C.C. nr.665/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată
art. 23 alin. (2) și (3)
Modificată: O.U.G. nr.95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
- modifică art. 16
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.1.133/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 - art. 22 din cap. III ”Procedura de urmărire și judecare” al Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, art. 23 și art. 24 din aceeași lege, precum și ale art. I și art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
art. 116
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 8 alin. (1) partea introductivă, art. 8 alin. (2) partea introductivă, art. 9 alin. (2)
dispune republicarea


Joi, 18 iulie 2024, 19:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.