LEGE nr.134 din 1 iulie 2010
privind Codul de procedură civilă
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.134 din 1 iulie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 413/2009
În vigoare: Prezentul cod de procedură civilă intră în vigoare la data care va fi prevăzută în legea pentru punerea în aplicare a acestuia.
Publicare: M.Of. nr. 485/15 iul. 2010
Rectificare: M.Of. nr. 542/3 aug. 2012
Republicare: M.Of. nr. 545/3 aug. 2012
  M.Of. nr. 247/10 apr. 2015
Rectificare: M.Of. nr. 234/30 mar. 2016
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.773/2010 pentru promulgarea Legii privind Codul de procedură civilă
Modificată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 2 alin. (2), art. 4, art. 5, art. 18 alin. (3), art. 26 alin. (1), art. 28 alin. (1), denumirea marginală a art. 29, denumirea marginală a art. 30, denumirea marginală a art. 31, art. 32 denumirea marginală și alin. (1) lit. a), denumirea marginală a art. 40, art. 41 alin. (1) pct. 1, art. 42 alin. (1), art. 44, denumirea marginală a art. 52, denumirea marginală a art. 54, denumirea marginală a art. 58, denumirea marginală a art. 60, art. 63 denumirea marginală și alin. (4), art. 64 alin. (2), denumirea marginală a art. 67, denumirea marginală a art. 71, denumirea marginală a art. 72, art. 73 alin. (1), denumirea marginală a art. 74, denumirea marginală a art. 75, art. 76 alin. (1), denumirea marginală a art. 77, art. 78 alin. (1), denumirea marginală a art. 89, denumirea marginală a art. 90, denumirea marginală a art. 91, art. 92 pct. 1 lit. a), g), j) și l), art. 93 pct. 1, art. 94 pct. 1, art. 96 denumirea marginală și alin. (2), denumirea marginală a art. 104, art. 106, art. 109, art. 111 alin. (1) pct. 3, art. 112 alin. (1) pct. 1, art. 116, denumirea marginală a art. 117, denumirea marginală a art. 119, denumirea marginală a art. 120, art. 123 alin. (1) și (2), denumirea marginală a art. 124, art. 126 alin. (1)-(3), art. 127 alin. (1), denumirea marginală a art. 128, art. 130 alin. (2) și (4), art. 131 denumirea marginală și alin. (3), art. 137 alin. (1), art. 140 alin. (1) și (2), art. 141, art. 143 alin. (1), art. 149 denumirea marginală și alin. (4), art. 152 alin. (1) lit. f), art. 152 alin. (2), art. 157, art. 158 alin. (3) partea introductivă și lit. f), art. 160, denumirea marginală a art. 169, art. 174 alin. (1), art. 178, denumirea marginală a art. 180, denumirea marginală a art. 182, denumirea marginală a art. 184, art. 188 alin. (3), art. 189 lit. a), b) și e), art. 194, art. 196 alin. (1) și (3)-(6), denumirea marginală a art. 198, art. 200 alin. (2) lit. a), art. 201 alin. (2), denumirea marginală a art. 204, art. 210 alin. (1), denumirea marginală a art. 213, denumirea marginală a art. 214, art. 222, art. 224 denumirea marginală și alin. (1), art. 225, denumirea marginală a art. 229, denumirea marginală a art. 230, denumirea marginală a art. 231, art. 236 alin. (4), denumirea marginală a art. 237, denumirea marginală a art. 239, denumirea marginală a art. 240, denumirea marginală a art. 241, art. 245, art. 246 alin. (2), art. 247, art. 248 alin. (4), art. 249 alin. (3), denumirea marginală a art. 250, denumirea marginală a art. 259, denumirea marginală a art. 263, denumirea marginală a art. 264, denumirea marginală a art. 266, denumirea marginală a art. 267, denumirea marginală a art. 274, denumirea marginală a art. 276, denumirea marginală a art. 282, denumirea marginală a art. 288, art. 292 alin. (2), denumirea marginală a art. 294, art. 303 alin. (4) pct. 5, art. 319, denumirea marginală a art. 320, denumirea marginală a art. 321, art. 325 alin. (2) și (3), denumirea marginală a art. 329, denumirea marginală a art. 333, denumirea marginală a art. 334, denumirea marginală a art. 336, denumirea marginală a art. 337, denumirea marginală a art. 338, denumirea marginală a art. 342, art. 350 alin. (1), denumirea marginală a art. 353, denumirea marginală a art. 359, denumirea marginală a art. 360, denumirea marginală a art. 364, denumirea marginală a art. 368, denumirea marginală a art. 376, denumirea marginală a art. 381, art. 395 alin. (2), art. 398 alin. (2), art. 400 denumirea marginală și alin. (6), art. 404, art. 408 alin. (1), art. 415 alin. (2), art. 419 alin. (3), art. 420 alin. (1)-(3), art. 421 alin. (3), art. 428, denumirea marginală a art. 430, art. 435, art. 438 alin. (1), denumirea marginală a art. 440, art. 448, denumirea marginală a art. 450, art. 451 alin. (3), art. 453 alin. (2) și (3), art. 464 alin. (3), art. 465 alin. (3) și (7), art. 469 alin. (1) și (2), denumirea marginală a art. 473, art. 474 alin. (4), art. 475, denumirea marginală a art. 476, art. 477 alin. (2), art. 478 alin. (5), art. 478 alin. (7) și (8), art. 480 alin. (3), art. 482 alin. (1) pct. 2 și 3, art. 487 alin. (1), (4) și (7), denumirea marginală a art. 488, art. 492 alin. (2), art. 497 alin. (2) pct. 1, denumirea marginală a art. 498, art. 500 denumirea marginală și alin. (1), art. 505 denumirea marginală și alin. (1) pct. 1, art. 507 alin. (6), art. 508, denumirea marginală a art. 509, art. 510 alin. (1), (2) și (3)-(5), titlul cap. II de la cartea a II-a titlul III, art. 512, art. 513, art. 514 alin. (1) și (3), art. 517 alin. (5), denumirea marginală a art. 520, denumirea marginală a art. 529, denumirea marginală a art. 530, denumirea marginală a art. 532, denumirea marginală a art. 533, art. 536 alin. (2), art. 540 alin. (1), art. 541 alin. (2), art. 542 alin. (1), art. 543 alin. (1), art. 546 alin. (1), art. 549, art. 562 alin. (1), denumirea marginală a art. 567, art. 568 denumirea marginală și alin. (2), denumirea marginală a art. 577, denumirea marginală a art. 582, denumirea marginală a art. 584, art. 592 alin. (1), art. 602, art. 603, art. 604 alin. (1), alin. (3) lit. b) și alin. (4), art. 606, denumirea marginală a art. 607, denumirea marginală a art. 615, art. 619 alin. (3), denumirea marginală a art. 621, denumirea marginală a art. 622, art. 623, art. 624, art. 626, art. 627, art. 628, art. 629, art. 630, art. 631, art. 632, art. 634 denumirea marginală și alin. (2), art. 635 alin. (2), art. 641 alin. (2), art. 642 alin. (2) și (3), art. 643, art. 644 alin. (3), art. 647 alin. (3), art. 648, art. 650 alin. (1), (2) și (5), art. 651 alin. (1), art. 654 alin. (3) și (4), art. 655 alin. (2), art. 656, art. 657 alin. (2), art. 659 denumirea marginală și pct. 2, art. 660 denumirea marginală și alin. (2), alin. (3) pct. 4 și alin. (4), art. 663, art. 669 alin. (1) partea introductivă, art. 672 denumirea marginală și alin. (1), denumirea marginală a art. 676, art. 682 alin. (3) și (6), art. 687 alin. (1), denumirea marginală a art. 688, art. 691 alin. (2), art. 692 alin. (3) și (4), art. 693, art. 696, art. 701 alin. (1) și (3), art. 702 denumirea marginală și alin. (2) și (3), art. 703, art. 704 denumirea marginală și alin. (3), denumirea marginală a art. 705, denumirea marginală a art. 707, art. 709 alin. (1), art. 710 denumirea marginală și alin. (1) și (4), denumirea marginală a art. 711, denumirea marginală a art. 714, art. 717 alin. (1), denumirea marginală a art. 719, art. 721 alin. (4), art. 731, denumirea marginală a art. 737, denumirea marginală a art. 738, art. 740 alin. (1) pct. 1, denumirea marginală a art. 742, art. 743 alin. (2), art. 748 alin. (1), art. 750 denumirea marginală și alin. (1), art. 756 alin. (1), art. 759, denumirea marginală a art. 765, art. 771 alin. (2), art. 772 alin. (1), art. 773 alin. (1), denumirea marginală a art. 780, denumirea marginală a art. 787, art. 789 alin. (3), art. 790, art. 791, art. 802 alin. (5), art. 806 alin. (4), art. 808 alin. (1), art. 808 alin. (4), art. 810 alin. (3), art. 811 alin. (1), art. 815, art. 816, art. 818, art. 823, art. 824 alin. (1), art. 825, art. 827 alin. (1), art. 828 alin. (1) lit. k), alin. (4) și (6), art. 829 alin. (1) lit. a), art. 830 alin. (4), art. 832 alin. (1), art. 835 alin. (8) și (9), art. 836 alin. (1) lit. e) și alin. (3), art. 837, art. 841, art. 842 lit. d) și h)-j), art. 843 alin. (1), art. 844 alin. (1), art. 845, art. 851, art. 854 alin. (1) lit. a), art. 859 alin. (1), art. 865 denumirea marginală și alin. (3), denumirea marginală a art. 868, art. 874 alin. (1), art. 877 alin. (1), art. 878, art. 879 alin. (2), art. 881 alin. (1), art. 883, art. 884, denumirea marginală a art. 885, denumirea marginală a art. 888, art. 889, art. 890 denumirea marginală, alin. (2) și (3), art. 891, art. 894, denumirea marginală a art. 898, denumirea marginală a art. 899, art. 900 alin. (1), art. 901 alin. (5), art. 903 alin. (1), de numirea marginală a art. 907, denumirea marginală a art. 908, denumirea marginală a art. 916, denumirea marginală a art. 917, art. 919 alin. (4), denumirea marginală a art. 921, art. 922 alin. (3), art. 923 alin. (1), art. 924, art. 926 denumirea marginală și alin. (3), denumirea titlului IV din cartea a VI-a, denumirea marginală a art. 932, denumirea marginală a art. 935, art. 939, art. 940 denumirea marginală și alin. (3), art. 941 alin. (1) și (2), art. 942 alin. (1)-(3), denumirea marginală a art. 946, art. 948 denumirea marginală și alin. (2), denumirea marginală a art. 955, art. 958, denumirea marginală a art. 959, denumirea marginală a art. 960, art. 963 alin. (2), denumirea marginală a art. 965, art. 968 alin. (2), denumirea marginală a art. 969, art. 980 alin. (2) și (4), denumirea marginală a art. 982, art. 984 alin. (1) și (3), denumirea marginală a art. 988, denumirea marginală a art. 991, art. 992 alin. (1), art. 994 alin. (2), art. 995 denumirea marginală și alin. (2), art. 998, art. 999 denumirea marginală, alin. (1), (2), (3) lit. b) partea introductivă, art. 1000 alin. (2), art. 1002 alin. (2), art. 1003 alin. (4), art. 1004 alin. (4), art. 1005 alin. (3), art. 1008, art. 1010 alin. (1), art. 1011 denumirea marginală, alin. (3) lit. i), art. 1012 alin. (1), art. 1014 alin. (4), art. 1016 alin. (3), denumirea marginală a art. 1017, denumirea marginală a art. 1018, denumirea marginală a art. 1019, art. 1029, denumirea marginală a art. 1034, denumirea marginală a art. 1035, art. 1037 denumirea marginală și alin. (5), art. 1049 alin. (3), art. 1052 alin. (2), denumirea marginală a art. 1055, art. 1056, denumirea marginală a art. 1058, denumirea marginală a art. 1059, denumirea marginală a art. 1060, denumirea marginală a art. 1063, denumirea marginală a art. 1067, denumirea marginală a art. 1071, denumirea marginală a art. 1072, denumirea marginală a art. 1074, denumirea marginală a art. 1077, denumirea marginală a art. 1078, denumirea marginală a art. 1079, denumirea marginală a art. 1084, denumirea marginală a art. 1085, denumirea marginală a art. 1088, denumirea marginală a art. 1094, denumirea marginală a art. 1095, denumirea marginală a art. 1096, denumirea marginală a art. 1100, denumirea marginală a art. 1102, denumirea marginală a art. 1105, denumirea marginală a art. 1107, denumirea marginală a art. 1108, denumirea marginală a art. 1109, denumirea marginală a art. 1110, denumirea marginală a art. 1111, art. 1112 alin. (1), denumirea marginală a art. 1113, denumirea marginală a art. 1119; introduce alin. (7) la art. 22, art. 351, pct. 11 la art. 41 alin. (1), alin. (4) la art. 89, art. 891, pct. 11 la art. 92, alin. (2) la art. 110, art. 1111, alin. (21) la art. 112, alin. (2) la art. 115, art. 1181 la cartea I titlul III cap. III, înaintea art. 119, art. 1261, alin. (4) la art. 127, alin. (11) și (12) la art. 143, alin. (3) și (4) la art. 144, alin. (8) la art. 149, lit. h1) la art. 152 alin. (1), lit. f) la art. 182 alin. (1) pct. 1, alin. (11) la art. 187, alin. (3) la art. 199, alin. (3) la art. 229, alin. (21) la art. 236, art. 2361, alin. (3) la art. 246, art. 2711, alin. (3)-(5) la art. 329, alin. (31) și (32) la art. 366, alin. (3) la art. 391, alin. (11) la art. 418, alin. (21) la art. 510, art. 5111, alin. (4) la art. 514, alin. (6) la art. 517, alin. (3) la art. 521, art. 5321, art. 5851, lit. i) la art. 599 alin. (1), alin. (4) și (5) la art. 613, alin. (3) și (4) la art. 649, alin. (31) la art. 691, art. 6961, lit. g1) și g2) la art. 751 alin. (2), alin. (7) și (8) la art. 751, alin. (8) la art. 773, alin. (4) la art. 774, alin. (3) la art. 803, lit. k) și l) l a art. 842, alin. (11) la art. 854, alin. (4) la art. 887, art. 8911 la cartea a V-a titlul III cap. IV secț. 1, înaintea art. 892, alin. (4) la art. 914, art. 9291, alin. (21) la art. 941, alin. (3) și (4) la art. 960, cap. IV cu art. 9641 și art. 9642, după art. 964, pct. 11 la art. 1066 alin. (2), pct. 21 la art. 1066 alin. (2); abrogă art. 2 alin. (3), art. 40 alin. (3), art. 92 pct. 1 lit. b) și c), art. 270, art. 478 alin. (6), art. 487 alin. (8), art. 594 alin. (2), art. 608 alin. (3), art. 615 alin. (2), art. 644 alin. (2), art. 650 alin. (6), art. 692 alin. (2), art. 808 alin. (3), art. 810 alin. (1), art. 827 alin. (3), art. 838 alin. (2), art. 890 alin. (5), art. 929 alin. (1) lit. b), art. 981 alin. (3), art. 1014 alin. (5), art. 1064 pct. 6; înlocuiește sintagma "întreprinzător/întreprinzători/întreprinzătorilor sau/ori/și ale alt/altui/alți/altor profesionist/profesioniști" sau, după caz, termenul "întreprinzător/întreprinzători" cu termenul "profesionist/profesioniști/profesioniștilor", în cuprinsul art. 111 alin. (1) pct. 8, art. 118, art. 274 alin. (1) și (3), art. 294 alin. (1), art. 303 alin. (2), art. 916 alin. (4), art. 929 alin. (1) lit. e), art. 932 alin. (4), art. 999 alin. (1) și (2) lit. b) și art. 1003 alin. (2) pct. 1 și 2, sintagma "puterea de lucru judecat/puterea lucrului judecat" cu sintagma "autoritatea de lucru judecat/autoritatea lucrului judecat" în cuprinsul art. 987 alin. (3), art. 1081 alin. (1), art. 1084 alin. (3), termenul "custode/custozi" cu sintagma "administrator- sechestru/administratori-sechestru" în cuprinsul art. 728 alin. (2), art. 732 alin. (1), art. 733 alin. (3), art. 735 alin. (3), art. 736, art. 737, art. 738, art. 739 alin. (4), art. 776 alin. (3) și (4), art. 786 alin. (1) și (2), art. 787, art. 788 alin. (5) și (7), art. 858 alin. (3), art. 888 alin. (1) și (2), termenul "custodie" cu termenul "depozit" în cuprinsul art. 336 alin. (2), art. 532 alin. (1), art. 729 alin. (2), art. 733 alin. (1) lit. g), art. 735 alin. (1), (3)-(6) și art. 888 alin. (3)
dispune republicarea
Rectificare: M.Of. nr. 542/3 aug. 2012
Republicare: M.Of. nr. 545/3 aug. 2012
Modificată: O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.206/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru completarea unor acte normative conexe
- introduce alin. (3) la art. 603, la data de 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- abrogă art. 94 pct. 2 și prorogă termenul de intrare în vigoare până la 15 februarie 2013
  L. nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante
- abrogă art. 1017 alin. (2) pct. 1 și 2
  D.C.C. nr.473/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 659 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 659 alin. (3)(termenul se împlinește la 3 martie 2014) după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.473/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 659 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 659 alin. (3)
Modificată: D.C.C. nr.348/2014 DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 650 alin. (1) si art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- suspendă pentru 45 zile dispozițiile art. 650 alin. (1) (termenul se împlinște la 30 august 2014) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.348/2014 DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 650 alin. (1) si art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă
- art. 650 alin. (1)
  D.C.C. nr.462/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3) și art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- constată că dispozițiile cuprinse în art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3), precum și în art. 486 alin. (3) cu referire la mențiunile care decurg din obligativitatea formulării și susținerii cererii de recurs prin avocat sunt neconstituționale.
Modificată: L. nr.138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- modifică art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (3) și (4), art. 200 alin. (1), art. 200 alin. (2), art. 231, art. 450 alin. (3), art. 484 alin. (1), art. 520 alin. (9), art. 603 alin. (3), art. 615, art. 628, art. 632 alin. (2), art. 635, art. 638 alin. (1) pct. 2, art. 650 alin. (1), art. 650 alin. (2) și (3), art. 651 alin. (1) lit. b), art. 651 alin. (2) și (3), art. 652 alin. (4), art. 659 alin. (2), art. 664, art. 665, art. 669 alin. (5) și (6), art. 671, art. 679 alin. (2), art. 698 alin. (2), art. 711 alin. (3), art. 713 alin. (2), art. 714 alin. (2), art. 716 alin. (1), art. 718 alin. (7), art. 719 alin. (8), art. 731 alin. (2), art. 767 alin. (2), art. 779 alin. (1), art. 782 alin. (1), art. 805 alin. (6), art. 818, art. 819, art. 820, art. 830, art. 838 alin. (4), art. 843, art. 844 alin. (1), art. 845 alin. (8), art. 852 lit. j), art. 853, art. 855, art. 856 alin. (4), art. 856 alin. (5), art. 862 alin. (1), art. 868 alin. (2), art. 888, art. 891 denumirea marginală și alin. (1), art. 954 alin. (1), art. 1017; introduce lit. h1) la art. 94 pct. 1, alin. (11) la art. 200, alin. (4) la art. 457, pct. 21 la art. 638 alin. (1), art. 6401, alin. (11) la art. 650, alin. (31) la art. 651, alin. (6) la art. 821, art. 8471, alin. (7) la art. 905, alin. (31) la art. 999; abrogă art. 520 alin. (13), art. 852 lit. l), art. 854
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 247/10 apr. 2015
Vezi si: D.C.C. nr.485/2015 DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) și art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă
art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) și art. 486 alin. (3)
Modificată: D.C.C. nr.839/2015 DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (5)-(7) din Codul de procedură civilă
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 493 alin. (5) (cu referire la sintagma ”sau că recursul este vădit nefondat”) (termenul se împlinește la data de 17.03.2016), după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.839/2015 DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (5)-(7) din Codul de procedură civilă
- art. 493 alin. (5) (sintagma ”sau că recursul este vădit nefondat”)
Modificată: D.C.C. nr.866/2015 DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 și alin. (2) din Codul de procedură civilă
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 509 alin. (1) (constată sintagma „pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul” este neconstituțională cu referire la motivul de revizuire prevăzut la pct. 11 din cuprinsul acestora) (termenul se împlinește la data de 17.03.2016), după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.866/2015 DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 și alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 509 alin. (1) (sintagma „pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul” este neconstituțională cu referire la motivul de revizuire prevăzut la pct. 11 din cuprinsul acestora)
Modificată: D.C.C. nr.895/2015 DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 641 și art. 666 din Codul de procedură civilă
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 666 (termenul se împlinește la 20 martie 2016) după care operează prevederile art.147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.895/2015 DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 641 și art. 666 din Codul de procedură civilă
- art. 666
Modificată: O.U.G. nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- modifică art. 603 alin. (3), art. 615, art. 628 alin. (5), art. 635, art. 641, art. 651 alin. (3), art. 665, art. 666, art. 670 alin. (6), art. 680 alin. (2), art. 699 alin. (2), art. 712 alin. (3), art. 720 alin. (8), art. 732 alin. (2), art. 783 alin. (1), art. 820, art. 856 alin. (2), art. 889, art. 955 alin. (1)
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.169/2016 DECIZIA nr. 169 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă
- art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituționale în măsura în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează la calitatea de parte a curții de apel în raza căreia funcționează instanța învestită cu judecarea litigiului
Rectificare: M.Of. nr. 234/30 mar. 2016
Modificată: O.U.G. nr.95/2016 Ordonanța de urgență pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenele prev. la art. XII alin. (1), art. XIII teza I, art. XVIII alin. (1) și art. XIX alin. (1) până la data de 1 ian. 2019
  L. nr.17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- modifică art. 534 alin.(2), art. 613 alin. (4), art. 615, art. 641, art. 651 alin. (4), art. 652 alin. (2), art. 666 alin. (2) și (7), art. 719 alin. (6), art. 782, art. 889 și denumirea secțiunii a 2-a a cap. IV al titlului III din cartea a V-a
Referită de: Decizie nr.77/2017 DECIZIA nr. 77 din 6 noiembrie 2017 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 666 alin. (2)
  Decizie nr.7/2018 DECIZIA nr. 7 din 19 martie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
-art. 94 pct. 1 lit. k), art. 95 pct. 1 si art. 96 pct. 1
  Decizie nr.19/2018 DECIZIA nr. 19 din 19 martie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 664 alin. (2)
Vezi si: D.C.C. nr.290/2018 DECIZIA nr. 290 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 127 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civila
- sintagma „de competența instanței la care își desfășoară activitatea” din cuprinsul art. 127 alin. (1), precum și sintagma „care își desfășoară activitatea la instanța competentă să judece cauza” din cuprinsul art. 127 alin. (2) ; - dispozițiile art. 127 alin. (1) și alin. (2) sunt constituționale în măsura în care privesc și instanța de judecată în calitate de parte reclamantă / pârâtă
Referită de: Decizie nr.17/2018 DECIZIA nr. 17 din 17 septembrie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) și (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 200 alin. (2)
  Decizie nr.18/2018 DECIZIA nr. 18 din 1 octombrie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 96 pct. 3, art. 97 pct. 1 și art. 483
  Decizie nr.84/2018 DECIZIA nr. 84 din 26 noiembrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 781 alin. (5) lit. a)
Modificată: L. nr.310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- modifică art. 13 alin. (2), art. 41 alin. (1), art. 64 alin. (3) si (4), art. 80 alin. (5), art. 83, art. 84 alin. (3), art. 94 pct. 1 lit. b), art. 95 pct. 3, art. 96 pct. 3, art. 127 alin. (1) si (2), art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 130 alin. (2) si (3), art. 131 alin. (1), art. 142 alin. (1), art. 144 alin. (2), art. 154 alin. (4) si (6), art. 165 pct. 3, art. 183 alin. (1) si (3), art. 200 alin. (4), art. 201 alin. (2) -(4), art. 213, art. 231 alin. (1), (4) si (5), art. 240, art. 244, art. 261 alin. (1), art. 323 alin. (1), art. 398 alin. (3), art. 402, art. 415 pct. 3, art. 426 alin. (1) si (5), art. 444 alin. (1), art. 450 alin. (3), art. 457 alin. (2), art. 471 alin. (3) si (4), art. 474, art. 483 alin. (2)-(4), art. 484 alin. (7), art. 486 alin. (1) lit. a) si e), art. 486 alin. (2) si (3), art. 490, art. 496 alin. (1), art. 497, art. 503 alin. (3), art. 509 alin. (2), art. 513 alin. (4), art. 517 alin. (4), art. 521 alin. (3), art. 713 alin. (2), art. 906 alin. (4), art. 915 alin (2); introduce lit. j1) – j3) la art. 94 pct. 1, alin. (21) la art. 127, alin. (61) la art. 154, alin. (111) la art. 163, alin. (41) la art. 200, alin. (6) si (7) la art. 321, pct. 11 la art. 413 alin. (1), art. 4711, alin. (11) la art. 517; abrogă art. 84 alin. (2), art. 105, art. 322 alin. (3), art. 471 alin. (5) - (8), art. 475, art. 484 alin. (3) pct. 2, art. 484 alin. (6), art. 493, art. 660 alin. (3), art. 666 alin. (8)
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.874/2018 DECIZIA nr. 874 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept; a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- dispozițiile art. 27, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Referită de: Decizie nr.6/2019 DECIZIA nr. 6 din 11 februarie 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 729 alin. (3) și (7)
  Decizie nr.17/2019 DECIZIA nr. 17 din 20 mai 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 513 alin. (6)
  Decizie nr.18/2019 DECIZIA nr. 18 din 3 iunie 2019 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 95 si 714
  Decizie nr.26/2019 DECIZIA nr. 26 din 3 iunie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 462 alin. (4) si art. 503 alin. (2) pct. 1
  Decizie nr.31/2019 DECIZIA nr. 31 din 11 noiembrie 2019 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 131
  Decizie nr.3/2020 DECIZIA nr. 3 din 20 ianuarie 2020 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 488 alin. (1), art. 451 alin. (2)
  Decizie nr.16/2020 DECIZIA nr. 16 din 17 februarie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 666 alin. (5) pct. 2, prin raportare la pct. 3 din același text normativ și la art. 31 alin. (1) teza finală și art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Decizie nr.27/2020 DECIZIA nr. 27 din 2 martie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 997
  Decizie nr.9/2020 DECIZIA nr. 9 din 30 martie 2020 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 470, art. 478 alin. (2) și art. 479 alin. (2), prin raportare la art. 254 alin. (1) si (2)
  Decizie nr.12/2020 DECIZIA nr. 12 din 6 mai 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 191 alin. (1)
  Decizie nr.14/2020 DECIZIA nr. 14 din 22 iunie 2020 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 472 și art. 491
  Decizie nr.45/2020 DECIZIA nr. 45 din 22 iunie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 182 și art. 183 alin. (1) și (3)
Modificată: D.C.C. nr.604/2020 DECIZIA nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 524 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 524 alin. (3) (termenul se împlineste la 5 decembrie 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.604/2020 DECIZIA nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 524 alin. (3) din Codul de procedură civilă
- art. 524 alin. (3)
Referită de: Decizie nr.17/2020 DECIZIA nr. 17 din 20 iulie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 651 alin. (1), art. 714 alin. (1) și art. 719 alin. (1) și (7)
  Decizie nr.24/2020 DECIZIA nr. 24 din 19 octombrie 2020 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 41 alin. (1)
  Decizie nr.2/2021 DECIZIA nr. 2 din 8 februarie 2021 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 719 alin. (1)
  Decizie nr.8/2021 DECIZIA nr. 8 din 17 mai 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 135 si art. 136
  Decizie nr.43/2021 DECIZIA nr. 43 din 7 iunie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 2.279 si art. 2.321
  Decizie nr.14/2021 DECIZIA nr. 14 din 28 iunie 2021 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
  Decizie nr.20/2021 DECIZIA nr. 20 din 27 septembrie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 651 alin. (1), art. 666, art. 712, art. 714 si art. 112
  Decizie nr.21/2021 DECIZIA nr. 21 din 27 septembrie 2021 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 107, art. 113 alin. (1) pct. 9 si art. 116
Modificată: L. nr.260/2021 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- respinge O.U.G. nr. 95/2016
Referită de: Decizie nr.28/2021 DECIZIA nr. 28 din 6 decembrie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
  Decizie nr.27/2021 DECIZIA nr. 27 din 6 decembrie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 131 alin. (1), art. 714 alin. (1) si art. 719 alin. (7)
  Decizie nr.81/2021 DECIZIA nr. 81 din 6 decembrie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 719 alin. (4) pct. 1
Vezi si: D.C.C. nr.832/2021 DECIZIA nr. 832 din 9 decembrie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "întocmai si literal" din cuprinsul dispozitiilor art. 323 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum acesta a fost modificat prin art. I pct. 35 din Legea nr. 310/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
- sintagma "întocmai și literal" din cuprinsul dispozițiilor art. 323 alin. (1), astfel cum acesta a fost modificat prin art. I pct. 35 din Legea nr. 310/2018
Referită de: Decizie nr.2/2022 DECIZIA nr. 2 din 31 ianuarie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 416 alin. (1)
  Decizie nr.1/2022 DECIZIA nr. 1 din 31 ianuarie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 603 alin. (3), sintagma „după verificarea (...) respectării conditiilor” vizează verificarea conditiilor formale ale hotărârii arbitrale, iar nu a celor de fond.
  Decizie nr.5/2022 DECIZIA nr. 5 din 21 februarie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 94 pct. 1 lit. k) si art. 95 pct. 1
Modificată: L. nr.140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităti intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 81 alin. (2), art. 88, art. 92 alin. (1), art. 155 alin. (1) pct. 7, art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 226, art. 315 alin. (1) pct. 4, art. 320, art. 412 alin. (1) pct. 2, art. 509 alin. (1) pct. 7, art. 511 alin. (1) pct. 7, art. 688 alin. (3), art. 762 alin. (8), art. 816, art. 840 alin. (2), art. 860 alin. (2), art. 918 alin. (2), art. 919 alin. (2), art. 921 alin. (1), art. 930 alin. (2), art. 931 alin. (2), cartea a VI-a denumirea titlului II, art. 936, art. 937, art. 938, art. 939, art. 940, art. 941, art. 943, art. 983 alin. (2), art. 1079 pct. 4 si art. 1081 alin. (2) pct. 1; introduce pct. 71 la art. 155 alin. (1), alin. (3) la art. 315, cap. I la cartea a VI_a după denumirea titlului II si cap II la cartea a VI-a după cap. I cu art. 9431 -9437; abrogă art. 942
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.279/2022 DECIZIA nr. 279 din 17 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "literal" din cuprinsul art. 321 alin. (7) si a sintagmei "întocmai si literal" din cuprinsul art. 323 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cu modificările si completările aduse prin art. I pct. 33 si 35 din Legea nr. 310/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
- sintagma „literal” din cuprinsul art. 321 alin. (7), astfel cum acesta a fost modificat prin art. I pct. 33 din Legea nr. 310/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
Modificată: L. nr.173/2022 pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 si semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014
- modifică art. 511 alin. (3); introduce pct. 101 la art. 509 alin. (1) - la data intrării în vigoare, pentru România, a Protocolului nr. 16 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale
  L. nr.199/2022 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 524, art. 525, art. 526
Referită de: Decizie nr.21/2022 DECIZIA nr. 21 din 17 octombrie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 454
  Decizie nr.75/2022 DECIZIA nr. 75 din 14 noiembrie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 154 alin. (1), (6) si (61), art. 163 alin. (5), art. 164 alin. (4) si art. 175 alin. (1)
  Decizie nr.79/2022 DECIZIA nr. 79 din 5 decembrie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 497, în forma modificată prin Legea nr. 310/2018, în corelatie cu art. 492 alin. (1), art. 498 si art. 501 alin. (3) si (4) din Codul de procedură civilă
Modificată: L. nr.336/2022 pentru modificarea alin. (1) al art. 651 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 651 alin. (1)
  L. nr.57/2023 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 190
Referită de: Decizie nr.30/2023 DECIZIA nr. 30 din 24 aprilie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 906 alin. (4)
  Decizie nr.4/2023 DECIZIA nr. 4 din 24 aprilie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 130 alin. (2), art. 131 alin. (1), art. 133 si 136
  Decizie nr.6/2023 DECIZIA nr. 6 din 15 mai 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 651 alin. (1)
  Decizie nr.37/2023 DECIZIA nr. 37 din 15 mai 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 906 alin. (4)
  Decizie nr.10/2023 DECIZIA nr. 10 din 19 iunie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 142 si 144, coroborate cu art. 59 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară
  Decizie nr.52/2023 DECIZIA nr. 52 din 18 septembrie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 488 alin. (1) pct. 2, prin raportare la art. 19 si 214
Modificată: L. nr.139/2024 pentru modificarea art. 331 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 331 alin. (1) la 15 mai 2025


Sâmbătă, 20 iulie 2024, 21:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.