LEGE nr.286 din 17 iulie 2009
privind Codul penal
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.286 din 17 iulie 2009
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 304/2009
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia, cu excepția dispozițiilor alin. (2) și alin. (3) ale art. 446, care intră în vigoare la 4 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod
Publicare: M.Of. nr. 510/24 iul. 2009
Functie activa:
Abrogă: L. nr.294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
  L. nr.301/2004 LEGE - Codul penal
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
L. nr.41/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
O.U.G. nr.73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
L. nr.10/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.211/2009 pentru promulgarea Legii privind Codul penal
Modificată: L. nr.27/2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 153 alin. (2), art. 161 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 153, alin. (3) la art. 161
  L. nr.63/2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- introduce lit. e) la art. 108, introduce art. 1121
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 9 alin. (3), art. 61 alin. (3), art. 64 alin. (5) lit. b), art. 65 alin. (1), (2) și (4), art. 80 alin. (2) lit. d), art. 82, art. 83 alin. (4), art. 85 alin. (3) și (4), art. 93 alin. (4), art. 98 alin. (1), art. 101 alin. (4), art. 106, art. 116 alin. (2), art. 144 alin. (1) și (2), art. 155 alin. (4), art. 175 alin. (1) lit. c), art. 182 lit. e), art. 210, art. 211 alin. (2), art. 231, art. 234 alin. (2), art. 289 alin. (1), art. 292 alin. (1), art. 294 lit. c), art. 302 alin. (6), art. 308 alin. (1), art. 344, art. 345, art. 391 alin. (2), art. 416 alin. (3), art. 430; introduce lit. d) la art. 75 alin. (1), lit. g) la art. 294, alin. (7) la art. 302, alin. (6) și (7) la art. 342, alin. (3) la art. 407, lit. h) la art. 443 alin. (1); abrogă art. 101 alin. (6), art. 139 alin. (3)
Vezi si: D.C.C. nr.265/2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Codul penal
- dispozițiile art. 5 sunt constituționale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile
  D.C.C. nr.508/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal
- prevederile art. 159 alin. (3) sunt constituționale în măsura în care se aplică tuturor inculpaților trimiși în judecată înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și pentru care la acea dată momentul citirii actului de sesizare fusese depășit
Modificată: L. nr.159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă art. 276
Vezi si: D.C.C. nr.732/2014 DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) și (3) din Codul penal
- constată că sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice" din cuprinsul dispozițiilor art. 336 alin. (1) este neconstituțională
  D.C.C. nr.11/2015 DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1121 alin. (2)lit. a) din Codul penal
- dispozițiile art. 1121 alin. (2) lit. a) din Codul penal sunt constituționale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică asupra bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012
  D.C.C. nr.603/2015 DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 301 alin. 1(1) și art. 308 alin. (1) din Codul perial
- sintagma "raporturi comerciale" din art. 301 alin. (1) - sintagma "ori în cadrul oricărei persoane juridice" din art. 308 alin. (1) cu raportare la art. 301
Modificată: O.U.G. nr.18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- modifică art. 154 alin. (4), art. 211 alin. (2), art. 217, art. 218 alin. (3) lit. c), art. 219 alin. (2) lit. c), art. 220 alin. (3) și (4), art. 356, art. 374 alin. (1) și alin.(4); introduce art. 216 1, alin. (6) la art. 220, lit. d) la art. 221 alin. (2), alin. (6) la art. 221, cap. VI cu art. 2561, alin. (3) la art. 315, alin. (6) la art. 345, alin. (11) și (12) la art. 374, alin. (31) la art. 374, alin.(41) la art. 374
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.405/2016 DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- dispozițiile art. 297 alin. (1) sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „Îndeplinește în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”
Modificată: L. nr.151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce lit. h) la art. 287 alin. (1), alin. (3) la art. 287
  O.U.G. nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (abrogata prin O.U.G. nr.14/2017)
- modifică art. 269 alin.(3), art. 297, art. 301 alin. (1), art. 308 alin. (1), art. 336 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 269, art. 3361; abrogă art. 298
  O.U.G. nr.14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
- abrogă O.U.G. nr. 13/2017
  L. nr.8/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
- respinge O.U.G. nr. 13/2017
  L. nr.9/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
- aprobă O.U.G. nr. 14/2017
Vezi si: D.C.C. nr.224/2017 DECIZIA nr. 224 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul penal și art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 335 alin. (1) care nu incriminează fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere
  D.C.C. nr.368/2017 DECIZIA nr. 368 din 30 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) și ale art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal
- sintagma „și împotriva aceluiași subiect pasiv" din art. 35 alin. (1)
  D.C.C. nr.518/2017 DECIZIA nr. 518 din 6 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal
- art. 298, în sensul că prin sintagma „îndeplinirea ei defectuoasă” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinirea prin încălcarea legii”
Modificată: L. nr.193/2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 301 și art. 308 alin. (1)
  L. nr.49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (abrogata prin L. nr.250/2022)
- modifică art. 75 alin.(1) lit. d) (expresia „materiilor explozive” se înlocuiește cu expresia „materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restriționați”), art. 1121 alin. (1) lit. i) (expresia „și al materiilor explozive” se înlocuiește cu expresia „materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați”) și art. 347; introduce art. 3461
Referită de: Decizie nr.5/2018 DECIZIA nr. 5 din 28 februarie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 338 alin. (1)
Vezi si: D.C.C. nr.297/2018 DECIZIA nr. 297 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal
- soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituțională
Referită de: Decizie nr.8/2018 DECIZIA nr. 8 din 23 mai 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 193 alin. (2), art. 196 alin. (1) teza I
  Decizie nr.15/2018 DECIZIA nr. 15 din 26 septembrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 43 alin. (1) si (5)
Vezi si: D.C.C. nr.601/2018 DECIZIA nr. 601 din 27 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal
- sintagma ”cel putin” din cuprinsul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.651/2018 DECIZIA nr. 651 din 25 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală și ale art. 4 din Codul penal
- soluția legislativă cuprinsă în art. 4, care nu asimilează efectete unei decizii a Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unei norme de incriminare cu cele ale unei legi penale de dezincriminare
Referită de: Decizie nr.1/2019 DECIZIA nr. 1 din 14 ianuarie 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 273 alin. (1)
  Decizie nr.2/2019 DECIZIA nr. 2 din 30 ianuarie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 288 alin. (1)
  Decizie nr.5/2019 DECIZIA nr. 5 din 11 februarie 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 174, cu referire la art. 154 alin. (2) teza I
  Decizie nr.6/2019 DECIZIA nr. 6 din 21 martie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 336
  Decizie nr.10/2019 DECIZIA nr. 10 din 8 aprilie 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 112 alin. (1) lit. f) si art. 342 alin. (6)
  Decizie nr.11/2019 DECIZIA nr. 11 din 8 aprilie 2019 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- dispozițiile art. 193 raportat la art. 199 alin. (1)
  Decizie nr.10/2019 DECIZIA nr. 10 din 17 aprilie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 273
  Decizie nr.13/2019 DECIZIA nr. 13 din 7 mai 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 92
  Decizie nr.14/2019 DECIZIA nr. 14 din 12 iunie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 43 alin. (2)
  Decizie nr.18/2019 DECIZIA nr. 18 din 29 octombrie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 335 alin. (2)
  Decizie nr.29/2019 DECIZIA nr. 29 din 11 noiembrie 2019 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 65 alin. (3)
  Decizie nr.1/2020 DECIZIA nr. 1 din 16 ianuarie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 273 alin. (1), art. 290 alin. (3)
  Decizie nr.2/2020 DECIZIA nr. 2 din 20 ianuarie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 378 alin. (1) lit. c)
  Decizie nr.4/2020 DECIZIA nr. 4 din 20 ianuarie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 91 alin. (1) lit. a) si alin. (3)
  Decizie nr.7/2020 DECIZIA nr. 7 din 17 februarie 2020 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 44 alin. (2)
  Decizie nr.6/2020 DECIZIA nr. 6 din 17 februarie 2020 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 228 alin. (1) raportat la art. 229 alin. (1) lit. e)
Modificată: O.U.G. nr.28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 326 si art. 352; introduce art. 3521
Referită de: Decizie nr.10/2020 DECIZIA nr. 10 din 28 aprilie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 105 alin. (1)
  Decizie nr.12/2020 DECIZIA nr. 12 din 28 aprilie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 269 si 270
  Decizie nr.13/2020 DECIZIA nr. 13 din 7 mai 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 308 alin. (1) raportat la art. 175 alin. (2) teza a I l-a
  Decizie nr.14/2020 DECIZIA nr. 14 din 25 mai 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 335 alin. (3)
  Decizie nr.17/2020 DECIZIA nr. 17 din 19 iunie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 124 alin. (3)
  Decizie nr.19/2020 DECIZIA nr. 19 din 22 iunie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 257 alin. (4)
  Decizie nr.20/2020 DECIZIA nr. 20 din 7 iulie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 39 alin. (1) lit. c)
  Decizie nr.22/2020 DECIZIA nr. 22 din 9 iulie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 39 alin. (1) lit. b), art. 40 alin. (1) si (2), art. 43 alin. (1), art. 104 alin. (2), art. 105 alin. (1)
Modificată: L. nr.217/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
- modifică art. 154 alin. (4), art. 211 alin. (1) si alin. (2) partea introductivă si lit. d) si e), art. 218 alin. (1) si alin. (3) partea introductivă si lit. b) si e), art. 218 alin. (4), art. 219 alin. (2) lit. b) si e), art. 220, art. 221 alin. (1) si alin. (2) partea introductivă si lit. a) si b), art. 221 alin. (3) si (6), art. 222, art. 374 alin. (31) lit. a); introduce lit. c) la art. 153 alin. (2), alin. (31) la art. 213, alin. (31) la art. 218, alin. (21) la art. 219, alin. (21) la art. 221, art. 2221, lit. d) la art. 374 alin. (31)
  L. nr.228/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene
- modifică art. 1121 alin. (1) si (2)
  L. nr.233/2020 pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 199 alin. (2)
  L. nr.274/2020 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 154 alin. (4) si art. 231
Referită de: Decizie nr.3/2021 DECIZIA nr. 3 din 20 ianuarie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 275 alin. (1)
  Decizie nr.4/2021 DECIZIA nr. 4 din 25 ianuarie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 325
  Decizie nr.27/2021 DECIZIA nr. 27 din 21 aprilie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 335 alin. (2) si art. 336 alin. (1)
Modificată: L. nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
- modifică art. 285 alin. (4); introduce alin. (21) la art. 253, lit. c) la art. 285 alin. (3), alin. (41) la art.285
Referită de: Decizie nr.37/2021 DECIZIA nr. 37 din 7 iunie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 249 si art. 244 alin. (2)
  Decizie nr.48/2021 DECIZIA nr. 48 din 9 iunie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 336 alin. (2)
  Decizie nr.51/2021 DECIZIA nr. 51 din 24 iunie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 226 alin. (2)
  Decizie nr.52/2021 DECIZIA nr. 52 din 28 iunie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
  Decizie nr.11/2021 Decizia nr. 11 din 28 iunie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
Modificată: L. nr.186/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 153 alin. (2) lit. c), art. 154 alin. (4), art. 266 alin. (1), art. 374 alin. (31) lit. c) si d); introduce alin. (11) la art. 266
  L. nr.207/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului
- modifică art. 180, art. 249, art. 250 alin. (1), art. 251 alin. (1), art. 311 alin. (2), art. 313 denumirea marginală si alin. (4), art. 314 alin. (2) si (3) si art. 316; introduce art. 2501, alin. (5) la art. 313 si alin. (4) la art. 314
  L. nr.219/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
- modifică art. 75 alin. (1) lit. d)
Referită de: Decizie nr.18/2021 DECIZIA nr. 18 din 27 septembrie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 45 alin. (5)
Vezi si: D.C.C. nr.708/2021 DECIZIA nr. 708 din 28 octombrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. (2) și ale art. 137 alin. (3) teza a doua, cu referire la sintagma "cifra de afaceri", din Codul penal
- art. 137 alin. (3) teza a doua, cu referire la sintagma "cifra de afaceri"
Modificată: L. nr.8/2022 pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 257 alin. (4)
Referită de: Decizie nr.4/2022 DECIZIA nr. 4 din 27 ianuarie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 229 alin. (1) lit. c)
  Decizie nr.11/2022 DECIZIA nr. 11 din 23 februarie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 336 alin. (1) si (2)
  Decizie nr.22/2022 DECIZIA nr. 22 din 4 mai 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 338 alin. (2)
Vezi si: D.C.C. nr.358/2022 DECIZIA nr. 358 din 26 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal
- art. 155 alin. (1)
Modificată: O.U.G. nr.71/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 155 alin. (1)
  L. nr.170/2022 pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 369
Referită de: Decizie nr.37/2022 DECIZIA nr. 37 din 8 iunie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a si art. 175 alin. (2)
  Decizie nr.78/2022 DECIZIA nr. 78 din 28 noiembrie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 335 alin. (2)
  Decizie nr.9/2023 DECIZIA nr. 9 din 13 februarie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 289 alin. (1) si art. 297 alin. (1)
  Decizie nr.7/2023 DECIZIA nr. 7 din 29 mai 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 228 alin. (1) raportat la art. 229 alin. (1) lit. d) teza finală
Modificată: L. nr.171/2023 pentru modificarea si completarea art. 226 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 226 alin. (4) partea introductivă; introduce alin. (21) si (22) la art. 226, alin. (41) la art. 226
Referită de: Decizie nr.13/2023 DECIZIA nr. 13 din 19 iunie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 41 alin. (3) privind recidiva internatională
Modificată: L. nr.200/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a altor acte normative
- modifică art. 35 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. b), art. 297 alin. (1), art. 298, art. 334 alin. (1), (2) si (4), art. 335 alin. (1) si (2), art. 336 alin. (1); introduce art. 3361
  L. nr.214/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum si pentru modificarea Legii nr. 318/2015 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 137 alin. (3) si art. 151 alin. (2); introduce alin. (31) la art. 137
  L. nr.217/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum si a Legii audiovizualului nr. 504/2002
- modifică, la data de 1 ianuarie 2024, art. 153 alin. (2) lit. c), art. 2161, art. 218 alin. (3) lit. c), art. 218 alin. (6), art. 219 alin. (1) partea introductivă si alin. (2) lit. a) - c), art. 219 alin. (3) si (6), art. 221 alin. (1) si (2), art. 221 alin. (3) - (6), art. 222, art. 2221 si art. 377; introduce lit. g) la art. 218 alin. (3), alin. (32 ) la art. 218, art. 2181, lit. g) la art. 219 alin. (2), alin. (22) la art. 219, art. 2191, art. 2192 , alin. (41) la art. 221 si alin. (32) la art. 374; abrogă art. 218 alin. (3) lit. e), art. 218 alin. (31), art. 219 alin. (2) lit. e), art. 219 alin. (21), art. 220 si art. 221 alin. (21)
  L. nr.248/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 198 alin. (1), art. 257 alin. (4), art. 279 alin. (1) si (2) si art. 371; introduce lit. i) la art. 189 alin. (1), alin. (21) si alin. (4) la art. 193, alin. (21) la art. 194, alin. (21) la art. 208 si lit. g) la art. 234 alin. (1)
Referită de: Decizie nr.58/2023 DECIZIA nr. 58 din 18 septembrie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 154 alin. (1) lit. c), art. 193 alin. (2), art. 199 alin. (1)
  Decizie nr.57/2023 DECIZIA nr. 57 din 18 septembrie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 335 alin. (5)
Modificată: L. nr.258/2023 pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 369
Referită de: Decizie nr.71/2023 DECIZIA nr. 71 din 23 octombrie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
- art. 85 alin. (2) lit. g) cu referire la art. 84
Modificată: L. nr.314/2023 pentru modificarea art. 331 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 331
  L. nr.323/2023 pentru modificarea art. 378 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 378 alin. (1) lit. c)
  L. nr.401/2023 pentru modificarea art. 437 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică art. 437
  L. nr.424/2023 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum si a Legii audiovizualului nr. 504/2002
- modifică art. 2181 alin. (2), (4) si (5), art. 2181 alin. (7) si (8), art. 219 alin. (1) partea introductivă si alin. (2) lit. a) si b), art. 2191 alin. (1), art. 2191 alin. (2) si (3), art. 2191 alin. (5) - (7) si art. 221 alin. (3) si (4); introduce alin. (11) la art. 2181, alin. (51) si (52) la art. 2181, alin. (11) si (12) la art. 2191 si alin. (31) si (32) la art. 2191; abrogă art. 218 alin. (3) lit. c), art. 219 alin. (2) lit. c) si e), art. 221 alin. (1) si (2) si art. 221 alin. (5) si (6)


Duminică, 19 mai 2024, 08:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.