ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.24 din 5 martie 2008
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.24 din 5 martie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.293/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 112/2008
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 182/10 mar. 2008
Functie activa:
Abrogă: L. nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.16/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică
  O.U.G. nr.1/2008 pentru asigurarea continuității unor activități ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
- modifică preambulul, art. 1 alin. (2), (5), (10) și (13), art. 2 lit. a) și b), art. 3 partea introductivă și lit. h), art. 3 lit. l), o), r), u) și z), art. 4 alin. (1), (2) și (4), art. 5 alin. (1), alin. (2) partea introductivă și lit. h), alin. (4) partea introductivă, art. 7 alin. (1) și (3), art. 8 partea introductivă, art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (1) și (2), art. 14 lit. e), art. 17 alin. (13), art. 18, art. 25 alin. (2), art. 28 alin. (3), art. 30 alin. (5), art. 31 alin. (4), art. 33 alin. (1), art. 34, art. 36, art. 37 alin. (1), anexa; introduce lit. h1) la art. 3, lit. d1) la art. 5 alin. (2), alin. (8) la art. 30; abrogă art. 2 lit. c), art. 5 alin. (6)
Modificată: D.C.C. nr.672/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 2 lit. b) teza întâi cu privire la sintagmele "indiferent sub ce formă" și "relatări verbale consemnate de lucrătorii Securității",(termenul se împlinește la 21 septembrie 2012) după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.672/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
- art. 2 lit. b) teza întâi cu privire la sintagmele "indiferent sub ce formă" și "relatări verbale consemnate de lucrătorii Securității"
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 30
dispune republicarea
  D.C.C. nr.107/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 lit. b) și ale art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 10 alin. (1) (termenul se împlinește la 14 iunie 2014), după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.107/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 lit. b) și ale art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
- art. 10 alin. (1)
Modificată: L. nr.161/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
- introduce 51, 121 si 122; abrogă art. 32
  D.C.C. nr.794/2021 DECIZIA nr. 794 din 23 noiembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 161/2019 pentru modificarea și' completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, în ansamblul său, precum și a dispozițiilor art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
declară neconstitutională L. nr. 161/2019 si suspendă pentru 45 de zile dispozitiile legii (termenul se împlineste la data de 30 ianuarie 2022 ), după care operează dispozitiile art. 147 din Constitutie
  L. nr.190/2024 pentru modificarea art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii
- modifică art. 17 alin. (1) si alin. (2) lit. c)


Joi, 25 iulie 2024, 20:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.