ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 555/5 iul. 2019
Functie activa:
Abrogă: D. nr.478/1954 privitor la donațiile făcute statului
  O.G. nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.10/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală
L. nr.129/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- cu excepția prevederilor art. 20, 201—2010, ale art. 60 alin. (3), ale art. 601—604,621—6213 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.82/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
O.U.G. nr.284/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
L. nr.661/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.284/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
L. nr.327/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
L. nr.344/2004 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
O.U.G. nr.39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
L. nr.228/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
L. nr.251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
L. nr.442/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
O.U.G. nr.125/2008 pentru modificarea și completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
L. nr.81/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2008 pentru modificarea și completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
L. nr.140/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
L. nr.156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
L. nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
totodata, abrogă:
L. nr.23/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
L. nr.117/2005 pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
L. nr.250/2006 pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
L. nr.376/2009 pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale
- cu excepția art. 30—34, 55, 551, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 991,101 și art. 102, care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administrației publice locale nr.215/2001
L. nr.738/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2001 pentru completarea art.152 din Legea administrației publice locale nr.215/2001
L. nr.216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
L. nr.141/2004 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
L. nr.286/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
L. nr.131/2008 pentru completarea art. 116 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
L. nr.375/2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 53 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
L. nr.59/2010 pentru modificarea art. 55 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
L. nr.13/2012 pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
L. nr.74/2012 pentru completarea art. 21 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
L. nr.20/2014 pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
L. nr.119/2015 pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
L. nr.200/2015 pentru modificarea art. 47 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
L. nr.32/2017 pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
L. nr.140/2017 pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
  O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale
totodata, abrogă:
L. nr.673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale
  O.G. nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale
totodata, abrogă:
L. nr.96/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale
  O.G. nr.75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale
- la 180 de zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 57/2019
totodata, abrogă:
L. nr.534/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale
  L. nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici
totodata, abrogă:
L. nr.50/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici
  L. nr.340/2004 privind instituția prefectului
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului
L. nr.181/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului
  L. nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
totodata, abrogă:
L. nr.216/2005 pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
L. nr.249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
L. nr.58/2009 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
L. nr.32/2017 pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
L. nr.140/2017 pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
L. nr.88/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
  L. nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
  L. nr.195/2006 LEGEA - CADRU a descentralizării
  O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
totodata, abrogă:
L. nr.22/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
  H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
  O.U.G. nr.17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
totodata, abrogă:
L. nr.198/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
Modifică: L. nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
- modifică art. 3, art. 4 alin. (1) si (2) si art. 5 alin. (1)
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
- abrogă art. 3—4, 8—10, 12, 14—16, 18—27 și anexa
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 202 alin. (1) lit. b), art. 203 alin. (2) lit. b)-d), art. 203 alin. (3), art. 624 alin. (1) lit. a) si b), art. 626 alin. (4) si art. 6213 alin. (2); abrogă art. 203 alin. (2) lit. a)
  L. nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
- modifică si completează anexa nr. I
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
- modifică art. 3 alin. (3)
  L. nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- modifică art. 26 alin. (1) lit. h); abrogă art. 26 alin. (1) lit. i)
  L. nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- modifică art. 27 alin. (1) lit. i), art. 103 alin. (5) si art. 107
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- introduce lit. c1) la art. 61 alin. (2)
  O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- prevederile art. 210 se suspendă până la 1 ianuarie 2021
  O.U.G. nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 151 alin. (3)
  O.U.G. nr.61/2020 Ordonantă de urgentă privind completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 134 alin. (5) lit. a), art. 137 alin. (1), art. 141 alin. (1) si art. 180 alin. (1); introduce lit. a1) si a2) la art. 134 alin. (5)
  D.C.C. nr.240/2020 DECIZIA nr. 240 din 3 iunie 2020 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2020
- admite obiecția de neconstituționalitate și constată că Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016—2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2020, în ansamblul lor, sunt neconstituționale
  L. nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 151 alin. (3)
  O.U.G. nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- introduce art. 3641 și alin. (11) la art. 510
  O.U.G. nr.226/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- prevederile art. 210 se suspendă până la data de 1 ianuarie 2022
Referită de: Decizie nr.1/2021 DECIZIA nr. 1 din 18 ianuarie 2021 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 160 alin. (1) lit. b)
Modificată: O.U.G. nr.4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 250, art. 251 alin. (3), art. 267 alin. (1), art. 397, art. 494 alin. (5) lit. a), la anexa nr. 6 modifică art. 3 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1) lit. b) si alin. (2); introduce alin. (21) - (25) la art. 251, alin. (11) - (14) la art. 265, alin. (11) la art. 275, lit. (c1) la art. 389, pct. 6 la anexa nr. 5 pct. I lit. A; abrogă art. 389 lit. b) si c), pct. 3 si 4 din anexa 5 pct. I lit. A
Vezi si: D.C.C. nr.112/2021 DECIZIA nr. 112 din 23 februarie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, in redactarea anterioara modificarii prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, ale art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, si ale art. 517 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999
- prevederile art. 517 alin. (1) lit. d); constată că acestea sunt constituționale în măsura în care sintagma „condiții de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani.
Modificată: L. nr.155/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- introduce alin. (15) la art. 265
  L. nr.153/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 494 alin. (1) partea introductivă, alin. (2) si alin. (5) partea introductivă si art. 598; introduce lit. c1) la art. 61 alin. (2), art. 2921, alin. (81) la art. 494 si anexa nr. 7 - NORME privind modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor de disciplină, precum si componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura disciplinară, cu 57 art.; abrogă art. 494 alin. (9) si art. 625 alin. (1) lit. a)
Referită de: Decizie nr.19/2021 DECIZIA nr. 19 din 27 septembrie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 382 lit. h) si art. 536
Modificată: L. nr.228/2021 pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autoritătilor administratiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum si modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administratiV
-respinge O.U.G. nr. 44/2020
  O.U.G. nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 22 alin. (1) si (4) si art. 251 alin. (23); introduce alin. (2) si (3) la art. 21 si alin. (21) la art. 22;
  O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- suspendă prevederile art. 210 până la data de 1 ianuarie 2023
  O.U.G. nr.138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 597 alin. (1) lit. d), art. 618 alin. (24), art. 619 alin. (2) partea introductivă si alin. (10), nota de la anexa nr. 5; introduce alin. (3) la art. 384, anexa nr. 51) ; abrogă pct. II lit. A pct. 15-19 si lit. B pct. 20 si 25 din anexa nr. 5
  O.U.G. nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 22 alin. (3)
  L. nr.63/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- aprobă O.U.G. nr. 61/2020
  L. nr.156/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente
- modifică art. 618 alin. (24); modifică si înlocuieste anexa nr. 51; introduce art. 2922si art. 6101; completează anexa nr. 5
  O.U.G. nr.94/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 292 alin. (7) lit. b); introduce art. 3001
  L. nr.246/2022 privind zonele metropolitane, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 5 lit. qq) si art. 89 alin. (2); abrogă art. 5 lit. e)
  L. nr.261/2022 pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 363 alin. (6)
  L. nr.272/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2020 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- aprobă O.U.G. nr. 164/2020
  L. nr.274/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 458 alin. (5); introduce alin. (3) - (11) la art. 374, art. 3741, lit. j) la art. 529 alin. (1), după art. 534 se introduce sect. a 21 -a cuprinzând art. 5341 si 5342 , lit. e) la art. 537 alin. (1) si mentiunea privind transpunerea unor directive după art. 638
  L. nr.375/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 147, titlul si alin. (1); introduce alin. (81) si (82) la art. 89, art. 911, art. 912, alin. (31) la art. 109, alin. (101) la art. 129, alin. (11) la art. 147, alin. (11) la art. 242, alin. (31) la art. 242, art. 4941 si completează anexa nr. 7
  O.U.G. nr.191/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 382 partea introductivă, art. 401 alin. (1) lit. m) si alin. (3), art. 411 alin. (2), (5) si (8), art. 598, art. 619 partea introductivă a alin. (2), art. 619 alin. (10) si (12); introduce art. 3981, lit. m_1) la art. 401 alin. (1), alin. (11) si (12) la art. 410, alin. (11) si alin. (81)-(84) la art. 411, art. 48511, lit. i) la art. 597 alin. (1), alin. (4) la art. 597 si anexele nr. 8 si 9; abrogă art. 617 alin. (3)
  L. nr.19/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- aprobă O.U.G. nr. 1/2022
Referită de: Decizie nr.18/2023 DECIZIA nr. 18 din 13 martie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 527 alin. (1), referitor la sintagma „venituri obtinute în perioada respectivă”
Modificată: L. nr.72/2023 pentru modificarea art. 150 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 150 alin. (1)
  O.U.G. nr.34/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 546 lit. a)-h); introduce lit. d) la art. 548 alin. (2)
Referită de: Decizie nr.35/2023 DECIZIA nr. 35 din 15 mai 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- În interpretarea si aplicarea prevederilor art. 513 alin. (1) lit. l) din Codul administrativ, în contextul abrogării prevederilor art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, acordarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare se realizează în conditiile art. 52 alin. (2) din Codul muncii, în raport cu prevederile art. 367 din Codul administrativ.
Modificată: L. nr.140/2023 pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, pentru modificarea si completarea art. 514 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
- modifică art. 514 alin. (2); introduce lit. k) la art. 514 alin. (1)
  O.U.G. nr.72/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative în domeniul educatiei, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 394 alin. (4) lit. c), art. 465 alin. (3), art. 483 alin. (2) lit. d) si art. 509 alin. (3); În tot cuprinsul ordonantei de urgentă, sintagma „diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011” se înlocuieste cu sintagma „diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învătământului superior nr. 199/2023”
  L. nr.275/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 292 alin. (10); introduce alin. (12) la art. 292
  L. nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung
- modifică art. 391 alin. (1) si (2), art. 391 alin. (3), art. 468 alin. (2) lit. a), art. 546 lit. i) si j); abrogă la 1 noiembrie 2023 art. 63 alin. (1), art. 390 alin. (1) lit. h), pct 8 de la lit. B de la pct. I din anexa nr. 5
  L. nr.387/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
- modifică art. 89 alin. (81 ) si (82 ), art. 911 alin. (1), art. 911 alin. (2) partea introductivă, art. 911 alin. (2) lit. n), art. 911 alin. (3) partea introductivă, art. 911 alin. (4) partea introductivă, art. 911 alin. (5), art. 911 alin. (17), art. 912 alin. (2), art. 109 alin. (31 ); introduce alin. (83 ) - (85 ) la art. 89, lit. n1 ) si n2 ) la art. 911 alin. (2), alin. (21 ) si (22 ) la art. 911 , lit. f) si g) la art. 911 alin. (3), alin. (18) si (19) la art. 911 , art. 913 - 916
  O.U.G. nr.115/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- aplicarea prevederilor art. 210 se suspendă până la data de 1 ianuarie 2025.
  O.U.G. nr.121/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 375 alin. (1) lit. a), art. 375 alin. (2), art. 394 alin. (4) partea introductivă, art. 394 alin. (4) lit. f), titlul art. 396, art. 396 alin. (1), art. 401 alin. (1) lit. r), art. 410 alin. (6) partea introductivă, art. 411 alin. (9), art. 465 alin. (1) lit. g), art. 465 alin. (2), art. 466 alin. (2) lit. a), art. 467 alin. (3) partea introductivă, art. 467 alin. (5) si (7), art. 467 alin. (9), art. 467 alin. (10), art. 470 alin. (2), art. 477 alin. (2), art. 482, titlul art. 483, art. 483 alin. (2) lit. c), art. 484, art. 496 alin. (3) lit. c), art. 505 alin. (4) si (5), art. 506 alin. (5), art. 506 alin. (9), art. 507 alin. (2) si (5), art. 509 alin. (2), titlul art. 510, art. 510 alin. (2), art. 518 alin. (2) lit. b), art. 518 alin. (5), art. 519 alin. (1) lit. f), art. 519 alin. (8) si (9), art. 525 alin. (1), art. 598, modifică anexa nr. 6: art. 29 lit. a) - c), modifică anexa nr. 8: art. 3 lit. t), art. 11 alin. (1), art. 11 alin. (2) lit. c), art. 18, art. 20 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1), art. 21 alin. (2), art. 21 alin. (8), art. 24 alin. (2), art. 27 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (1) partea introductivă, art. 30 alin. (1), art. 30 alin. (4), art. 31 alin. (1), art. 31 alin. (2); introduce lit. e1) la art. 394 alin. (4), alin. (11) la art. 402, alin. (13) - (17) la art. 410, alin. (61) la art. 410, alin. (12) si (13) la art. 411, alin. (41) la art. 411, alin. (91) la art. 411, art. 4111, lit. g1) si g2) la art. 465 alin. (1), lit. l) la art. 465 alin. (1), art. 4651, alin. (91) - (94) la art. 467, alin. (11) la art. 467, art. 4671, alin. (31) la art. 503, alin. (51) la art. 505, alin. (81) la art. 506, alin. (21) la art. 509, alin. (31) - (33) la art. 509, alin. (12) la art. 510, alin. (2) la art. 511, alin. (21) la art. 518, lit. j) la art. 597 alin. (1), completează anexa nr. 5: introduce nr. crt. 32 la pct. II lit. A, nr. crt. 29 la pct. II lit. B, completează anexa nr. 51: introduce nr. crt. 24, completează anexa nr. 6: introduce art. 101, art. 281, completează anexa nr. 8: introduce lit. d) la art. 5, lit. c) si d) la art. 6, alin. (3) - (5) la art. 11, alin. (11) la art. 21, alin. (31) si (32) la art. 21, alin. (21) la art. 23, alin. (3) la art. 24, alin. (21) la art. 30, alin. (5) la art. 30, art. 301, alin. (11) - (13) la art. 31, introduce anexa nr. 10; abrogă art. 394 alin. (2) lit. b), art. 399, art. 410 alin. (7), art. 483 alin. (1), art. 617 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 618, art. 625 alin. (2), la anexa nr. 6 abrogă: art. 12 alin. (4), art. 17 alin. (1) lit. d), art. 19 alin. (2) si (3), la anexa nr. 8 abrogă: art. 27 alin. (2), art. 28 alin. (4); începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si până la data de 31 decembrie 2026, se suspendă aplicarea prevederilor art. 467 alin. (7) si (93), art. 4671 alin. (2), art. 469 alin. (4) si ale art. 482 alin. (8)—(10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonantă de urgentă
  O.U.G. nr.23/2024 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru consolidarea capacitătii institutionale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, reorganizarea activitătii acesteia, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 51: modifică nr. crt. 2 „Agentia Natională de Administrare Fiscală”; completează anexa nr. 5: introduce pct. 33-36 la pct. II lit. A si pct. 30 la pct. II lit. B si completează anexa nr. 51: introduce nr. crt. 21„Autoritatea Vamală Română”
  O.U.G. nr.31/2024 Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 63
  O.U.G. nr.35/2024 Ordonantă de urgentă pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigiile arbitrale si judiciare internationale si concesionării proprietătii publice a statului si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 315 alin. (1)
  L. nr.115/2024 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 305 alin. (1), art. 310 alin. (3) lit. d), art. 328 alin. (5) lit. b), art. 349 lit. f), art. 350 alin. (2) lit. b), art. 362 alin. (2); introduce art. 3151
  L. nr.157/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2022 pentru completarea anexei nr. 51 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- aprobă O.U.G. nr. 190/2022
  O.U.G. nr.73/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 51 nr.curent 6
  O.U.G. nr.76/2024 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru consolidarea capacitătii institutionale a Autoritătii Vamale Române, reorganizarea activitătii acesteia, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 380 alin. (2) si (5)
  O.U.G. nr.79/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 296 alin. (4), art. 315 alin. (1)


Duminică, 21 iulie 2024, 17:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.