Monitorul Oficial
nr. 659/28 octombrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.275/24-10-2013 
LEGE pentru modificarea alin. (1) și (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
  2.   D. nr.830/23-10-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) și (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
  3.   O. nr.234/25-09-2013 (A.N.T.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Turism pentru aprobarea Normelor privind atribuirea contractelor de prestări de servicii de amenajare și decorare de pavilioane naționale, standuri specializate sau miniexpoziții și servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziționale de turism la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în țară și în străinătate, cu finanțare de la bugetul de stat și din Fondul European de Dezvoltare Regională
-
  4.   O. nr.1.254/10-10-2013 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară
A
  5.   O. nr.3.329/17-10-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenței teritoriale de administrare
A
  6.   O. nr.76/23-10-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare și a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul lioenței de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014
A


Vineri, 19 iulie 2024, 02:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.