Monitorul Oficial
nr. 642/24 iulie 2018

Publicare
  1.   L. nr.191/19-07-2018 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
  2.   D. nr.558/18-07-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
  3.   L. nr.192/19-07-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
V
  4.   D. nr.559/18-07-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
-
  5.   L. nr.194/19-07-2018 
LEGE pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011
-
  6.   D. nr.561/18-07-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011
-
  7.   D.C.C. nr.125/20-03-2018 
DECIZIA nr. 125 din 20 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) coroborate cu cele ale alin. (51) al aceluiași articol din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
  8.   D.C.C. nr.127/20-03-2018 
DECIZIA nr. 127 din 20 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
  9.   D.C.C. nr.387/05-06-2018 
DECIZIA nr. 387 din 5 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
-


Vineri, 19 iulie 2024, 03:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.